• Niekoľko viet riaditeľa na záver...

   • Milí rodičia, žiaci, kolegovia, priatelia,
     
    máme za sebou desať mesiacov spoločnej cesty. Práve škola je tým miestom, ktoré nás spája, a to bez ohľadu na to, akú úlohu v nej zohrávame. Všetci v nej počas roka trávime množstvo času, zažívame  svoje radosti, starosti a neraz aj úsmevné chvíle. Je tiež dobrým zdrojom nášho poznania – priestorom, ktorý nás všetkých formuje a inšpiruje. Pevne verím, že aspoň pre väčšinu z Vás je obľúbeným miestom, kde pravidelne nachádzate veľa dobrého...
     
    Dovoľte mi poďakovať
    Vám milí rodičia za pomoc a podporu, ktorá od Vás prichádzala v rôznych formách počas celého školského roka,
     
    Vám vážení kolegovia -  pedagógovia a taktiež  nepedagogickí pracovníci školy za množstvo kvalitnej práce, ktorú ste počas celého školského roka odviedli v prospech našich detí a žiakov,
     
    a ďakujem aj Vám milí žiaci za to, že veľká väčšina z Vás sa snažila počas školského roka dosahovať dobré výsledky. Samozrejme viem, že nie každému sa darilo rovnako, nie všetci máte totiž rovnaké schopnosti, možnosti a talent. No ešte dôležitejšie ako Vaše výsledky je Vaše presvedčenie – pocit, že ste pre dobrý výsledok urobili všetko, čo bolo vo Vašich silách.
    Myslím si, že dnes môžete byť na seba právom hrdí a to aj napriek tomu, že možno nemáte také dobré, pekné vysvedčenia ako niektorí Vaši spolužiaci.
     
    Som veľmi rád, že sú medzi Vami aj takí žiaci, ktorí v priebehu školského roka dosiahli niečo mimoriadne – hodné ocenenia. Preto mi teraz dovoľte zverejniť ich mená.
     
    Najlepší žiaci školy za školský rok 2017/2018:
    za 1. stupeň ZŠ – Riško Szabo – 4.A
    za 2. stupeň ZŠ – Tamara Hrebeňová – 9.A
    za SŠ – Rebeka Orbánová – 1.OA
     
    Najlepší maturant za školský rok 2017/2018 - Oskar Stančiak – absolvent OA
     
    Všetkým Vám srdečne blahoželám a verím, že budete inšpiráciou aj pre ďalších spolužiakov.
     
    Dnešný deň je posledným mojej 3,5 roka trvajúcej riaditeľskej misie, ktorú som sa snažil napĺňať najlepšie ako som vedel; vždy v prospech školy, teda nás všetkých. Verím, že sa mi to s Vašou pomocou aspoň čiastočne podarilo. Našej škole prajem ešte veľa, veľa úspešných rokov a môjmu nasledovníkovi predovšetkým pevné odhodlanie a nadšenie meniť veci k lepšiemu a tiež silu chrániť naše záujmy a poslanie. Bolo mi veľkou cťou chvíľu stáť pri našom kormidle.
     
    Počas letných prázdnin budeme opäť pracovať na tom, aby bola škola o niečo krajšia, modernejšia a väčšia. Pre Vás, milí žiaci, pripravujeme školskú klubovňu a školskú dielňu v nových priestoroch. Sociálne zariadenia na 1. poschodí ako posledné prejdú tiež komplexnou rekonštrukciou a zlepšíme aj bezpečnosť prostredníctvom nového kamerového systému. Tak nám v tom držte palce!
     
    ... a na záver mi zostáva už len zaželať Vám krásne leto - Vám milí žiaci pekné prázdniny a Vám vážení rodičia a kolegovia veľa príjemných dní strávených na dovolenkách.
     
    S úctou Andrej Lackovič smiley
   • ROMA 2018

   • Návšteva večného mesta Rím šiestimi žiakmi s telesnými postihnutiami z Mokrohájskej 3 bola náročnou, ale jedinečnou a neopakovateľnou exkurziou v dejinách našej školy. Posledný júnový týždeň tak mohla naša desaťčlenná skupina prežiť neopakovateľným spôsobom len vďaka mimoriadnej obetavosti a kontaktom rehoľnej sestry saleziánky Ing. Gabiky Bauerovej, ktorá v Ríme žila niekoľko rokov a organizačným prípravám venovala niekoľko mesiacov.
    Toto trojmiliónové mesto v letných mesiacoch zdvíha počet obyvateľov ešte o dva milióny, a tak nečudo, že nás stálo mimoriadne úsilie prepravovať sa denne z bodu A do bodu B mestskou hromadnou dopravou či raziť si cestu aj s troma našimi študentmi na invalidných vozíkoch preplnenými rímskymi uličkami. Nadstavili sme si náročne splniteľný program, a sme vďační  za všetko to, čo sme mali možnosť vidieť a zažiť. Okúsili sme atmosféru pamiatok svetového mena, ako sú: Basilica Santa Maria Maggiore s pamätnou tabuľou k sv. Cyrilovi a Metodovi na počesť uzákonenia staroslovienčiny; Basilica san Pietro (dva dni pred obrovskými oslavami na počesť sv. Petra, ktoré prebiehajú každoročne 29. júna), Piazza Venezia s pamätníkom Vittoria Emanuela II (čo je najväčší národný pamätník na počesť prvého kráľa zjednoteného Talianska); Forum Romanum (pozostatky významých antických budov), Colosseo (kde sme si nostalgicky vypočuli aj pamätnú pieseň Mariky Gombitovej „Koloseum, pýcha a pád....“), Castello di  Sant´Angelo (majestátna kruhová stavba týčiaca sa nad riekovu Tiber), Piazza dei Fiori, Piazza Navona s Basilikou Sant´Agnese a Fontanou Quattro Fiumi... Za najväčší zážitok však môžeme všetci jednoznačne uviesť osobnú audienciu u charizmatického a nielen katolíkmi milovaného svätého otca Francesca, ktorého požehnanie nás bude sprevádzať do konca života.
    Na 5 dní sme okúsili rímsky život s jeho rýchlosťou, starobylosťou, uličkami plnými histórie a umenia na každom kroku, turistov všetkých rás a svetadielov, potulných hudobníkov, žobrákov... Ochutnali sme sviežu vodu rímskych fontán; talianske špeciality ako sú pizza, lasagne, pasta al Bolognese, Tiramisu či gelato grande, pripravené pravými talianskymi odborníkmi; nechali sme sa pohládzať rímskym slnkom, pohodovosťou života v duchu filozofie „la dolce vita“; osviežili sme sa ľúbivou melódiou talianskeho jazyka.
    Naše poďakovanie na prvom mieste patrí sestre Gabriele, bez ktorej by sme výlet, vrátane zážitku osobnej audiencie u pápeža, nikdy neboli schopní zrealizovať; ďalej španielskym rehoľným sestrám za  ubytovanie blízko Vatikánu aj ich materinské prijatie; učiteľke dejepisu PhDr. Daniele Capekovej za sponzorský dar vo výške 300,- eur a ročnú morálnu podporu pri plánovaní výletu; OZ "Pre našu školu" za sponzorský dar vo výške 100,- a nášmu pánu riaditeľovi Mgr. Andrejovi Lackovičovi za  jeho obrovské nadšenie pre každý dobrodružný nápad, ktorý sme sa kedykoľvek rozhodli pre žiakov Mokrohájskej  3 zrealizovať.  
    PaedDr. Daniela Bauerová
   • Botanická záhrada

   • Dňa 20.6.2018 sme sa vybrali do Botanickej záhrady UK v Bratislave.  Z I. stupňa sme boli prípavný ročník, 1.A, 3.A a 3.B., spolu 24 žiakov, 4 učitelia a 2 asistenti. 
    Počasie sme mali nádherné. Veľmi sa nám páčilo rozkvitnuté rozárium, obrovské kríky hortenzií, ale aj kaktusy väčšie ako hlava človeka. Zamestnanci Botanickej záhrady k nám boli veľmi milí a starostliví. Pustené postreky nám v horúčave poskytli prírodné sprchy.  Aj detské ihrisko nás privítalo s otvorenou náručou a plní zážitkov sme sa vrátili do školičky.
    Mgr. Ingrid  Addová
   • Fórum interpretov v prednese poézie, prózy a rétoriky

   • Na pozvanie Centra voľného času Klokan v Dúbravke sme sa v devätnásty júnový deň zúčastnili  krásnej akcie s názvom Fórum interpretov recitačných a rétorických súťaží. Iniciátor stretnutia Mgr. Marián Michalides si tento rok prizval dvoch vzácnych hostí študenta VŠMU Jakuba a herca Jána Galloviča. Umelci nás zahrnuli množstvom rád v rámci umeleckého prednesu, porozprávali niekoľko veselých historiek z hereckého života, ba navyše, ukážkovo predniesli zopár im blízkych umeleckých textov. Pán Gallovič nám zarecitoval z  tvorby dvoch našich velikánov - Hviezdoslava a Rufusa, o tom že bol pôžitok počuť prednášať naživo umelca s tak špecifickou ľúbivou farbou hlasu, netreba rozprávať... Všetci účastníci, vrátane našich žiakov - Hany Novákovej zo VI. A a Michala Žiaka z II. OA ocenili nie len otvorenosť a priateľskosť  umelcov, ale i možnosť odniesť si tri tituly zo širokej ponuky kníh. Čo nás veľmi potešilo, keď pán Michalides vyjadril nápad, že najbližšie Fórum by sa mohlo zrealizovať priamo na pôde našej školy, keďže v priebehu rokov  si vybudovali práve naši žiaci vynikajúcu recitačnú povesť. 
    Na záver zacitujeme z Rúfusa , ako nám to predniesol pán Gallovič:
    Mne je dobré aj to, čo je zlé, 
    len prázdne nie, to uletí...                                                                     
    PaedDr. Daniela Bauerová
   • Výlet Papradno 2018

   • „Papradno, Papradno, veliká dedzina, skrášľujú ťa vŕšky, malebná dolina.“
     Táto pieseň zaznela z plného hrdla nášho spolužiaka Mateja Moravíka (III. OA) priamo u neho v dedine Paprado, a bola to sila! Nadviazali sme na minuloročnú tradíciu, kedy sme navštívili našu kamarátku a spolužiačku Martinku v Borskom Mikuláši a opäť sme sa rozhodli utiecť z rušnej Bratislavy, tentoraz do obce Papradno v okrese Považská Bystrica. Naše putovanie po Papradne sme začali pred kostolom sv. Ondreja, kde nás už čakali Matej, jeho mama a babka. Veľmi nás potešilo, že miestny pán farár Mgr. Jozef Hlinka nám kostol sprístupnil a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí, napríklad že vnútri sa nachádza organ, jeden z najväčších na Slovensku. Na konci našej návštevy sme ešte dostali darček, knižku s modlitbami pre mladých. Premiestnili sme sa na obecný úrad, kde nás už čakal pán starosta Ing. Roman Španihel, ktorý nás previedol budovou obecného úradu a obdaroval knižočkou o Papradne. Neskôr sme sa išli naobedovať a po vídatnom obede bola našou ďalšou zastávkou miestna základná škola, kde nás privítala riaditeľka školy Mgr. Helena Janasová. V škole majú vzácnu Regionálnu miestnosť – minimúzeum s pôvodnými, dnes už historickými predmetmi, ako mažiar, dbanka a i., o ktorej existenciu sa zaslúžila Maťkova babka. Po odchode zo ZŠ sme si išli opekať na vrch Križovec. Doviezli nás tam terénnym autom Matejov otec a strýko. Išli sme po lesnej ceste a bol to zážitok! Keď sme ňou išli, tak nám nebolo všetko jedno. Samotný Križovec lemuje malý potôčik spolu s mnohými atrakcimi, ako sú napríklad zajac, ktorý, keď som sa k nemu priblížil, tak na mňa vystrekla voda; súsošie medveďov; múzeum bicyklov, nainštalovaných priamo v exteriéri; meteorologická stanica; prírodná studnička či lesné jahody. Pri ohni sme si spievali a pochutnávali na tom, čo nám pripravili Moravíkovci. Ku koncu našej cesty sme sa zastavili na Kolibe, kde sme sa občerstvili kofolou a pokochali krásnym výhľadom na celé Papradno a úplne na konci sme sa zastavili na zmrzline, na ktorú nás pozvala Maťova mama a babka. Všetci sme si dali makovú. Ani sme si neuvedomovali čas a to, že už o chvíľu sa vrátime do našej bratislavskej reality.. Veľmi sa nám páčilo, o čom svedčia aj reakcie mojich spolužiakov:
    • Bola som spokojná. Človek videl kúsok prírody. Mala som z toho veľmi dobrý pocit. (Veronika, II.OA)
    • Ja si myslím, že to bolo super. Bol som rád, že som videl Maťa v jeho obci, o ktorej mi tak veľ rozprával a počul ich papradniansky dialekt, ktorý sa mi veľmi dobre počúval. (Kubo, III.OA)
    Touto cestou by som chcel poďakovať rodine Moravíkovcov, a to konkrétne: pani Lucii Moravíkovej za srdečnosť a láskové prijatie; pani Mgr. Margite Bulíkovej za vynikajúcu organizáciu, sprostredkovanie množstva zaujímavostí a sprevádzanie na potulkách Papradnom; pánu Mariánovi Moravíkovi za odvoz, pripravenie ohňa a pomoc pri opekaní a Matejovmu strýkovi Mirovi za odvoz.
    Kde sa vyberieme budúci rok? Ešte uvidíme, ale už teraz sa tešíme!!!
    Michal Žiak, II. OA a PaedDr. Daniela Bauerová
   • Bronzová medaila a ocenenie Skokan roka pre školský časopis MOKY 3

   • „Televízia nikdy nenahradí noviny a časopisy. A viete, prečo? Televíziou totiž muchu nezabijete...“
    (aforizmus, ktorý na vyhodnotení súťaže odznel z úst námestníčky primátora Bratislavy Ľudmily Farkašovskej)
    Hodnotenie časopisov odbornou porotou, rady, ako časopisy vylepšiť, ale i samotné vyhlásenie víťazov súťaže o najlepší školský časopis boli súčasťou „finále“ 22. ročníka súťaže Život našimi očami – Novinári tretieho tisícročia, ktorú už tradične organizuje Miestna knižnica v Petržalke. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 5 základných a 5 stredných škôl, väčšinou z Petržalky, no svojich zástupcov mal aj ľavý breh Dunaja – okrem nášho Mokyho to bol časopis Číslo päť zo SPŠ strojníckej, náš konkurent (a neskorší strieborný medailista) v kategórii stredných škôl, a v kategórii základných škôl si zas bronz odniesol Tilgneráčik zo Spojenej školy Tilgnerova.
    Náš Moky sa, po neveľkom úspechu spred dvoch rokov, keď sa mu ušlo iba čestné uznanie, nakoľko súťažil zo stredoškolských časopisov ako jediný, a po miernom organizačnom fiasku spred roka, tešil z veľmi slušného umiestnenia. Odborná porota, vedená predsedníčkou PhDr. Silviou Vnenkovou, mu udelila v kategórii stredoškolských časopisov krásne 3. miesto, a okrem toho sa mu ušla aj cena Skokan roka.
    Tu sú niektoré z plusov a mínusov Mokyho, ktoré spomenuli porotcovia:
    +            veľa obsahu, príhovor pána riaditeľa, hlášky zo stužkovej, anketa ku Dňu učiteľov, články ku 80. výročiu školy, predstavovanie bývalých absolventov, témy o rôznych zdravotných znevýhodneniach, rozumná práca s obrázkami, ale i s textom (odrážky, štýly textu), dobrá kombinácia obrázkov a textu, oproti poslednej účasti (v r. 2016) nastal v tvorbe časopisu obrovský posun
    -              miestami je časopis neprehľadný, je v ňom veľa dlhých textov, k fotkám nie sú popisy, príliš veľa zmien na jednom kúsku textu v snahe odlíšiť ho od zvyšku (napr. aj zmena farby, aj podčiarknutie, aj zmena hrúbky písma naraz – podľa grafika Jakuba Lysého stačí pre odlíšenie textu jedna, nanajvýš dve zmeny)
    Aké boli prvé dojmy členov výpravy z Mokrohájskej po skončení vyhodnotenia?
    • „Mal som neutrálne pocity, ale bol som aj nervózny, lebo som nevedel, či sme urobili všetko pre to, aby sme skončili na prvom mieste. Počas hodnotenia našich konkurentov, toho, čo spravili dobre a zle, som rozmýšľal, čo z toho sme urobili, resp. neurobili, my. Väčšinu vecí sme urobili, čo ma upokojilo. Bol to pre mňa radostný moment, keď sme vyhrali tretie miesto.“ (Oskar, IV. OA)
    • „Som veľmi rád, že Moky tento rok zožal taký úspech. Podľa hodnotenia poroty som síce očakával aj lepšie umiestnenie, ale, samozrejme, bronzové medaily a ocenenie Skokan roka sú tiež obrovskými úspechmi.“ (Maťo, II. G)
    • „Spočiatku som bol nervózny, pretože som sa na vyhodnocovaní tejto súťaže zúčastnil po prvý raz, ale keď sme tam prišli, tak sa moje obavy rozplynuli. Najväčší pocit šťastia som zažil, keď porotcovia vyhlásili výsledky. Takýto úspech ma veľmi prekvapil.“ (Samo, II. G)
    • „Som veľmi rád, že sme mohli vyhrať 3. miesto. Aj mňa táto súťaž naučila, ako písať články na internet.“ (Mišo, II. OA)
    A ako to celé dopadlo?
    Kategória Základné školy:
    1. miesto: časopis Stopa, ZŠ Nobelovo námestie 6
    2. miesto: časopis Iris, ZŠ Černyševského 8
    3. miesto: časopis Tilgneráčik, Spojená škola Tilgnerova
    Kategória Stredné školy:
    1. miesto: časopis Reflekt, Školský internát pri SOŠ technickej, Vranovská 4
    2. miesto: časopis Číslo päť, SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5
    3. miesto: časopis MOKY 3, Spojená škola Mokrohájska 3
     
    MOKYmu zo srdca gratulujeme!!! :)
    Matej Horváth, šéfredaktor časopisu, II. G a členovia redakčnej rady: Samuel Béreš, II. G, Oskar Stančiak, IV.OA, Michal Žiak, II.OA & PaedDr. Daniela Bauerová
   • Privítanie predškolákov

   • Stalo sa už tradíciou, že na našej škole vítame budúcich prípravkárov slávnostným spôsobom, aby prvé kontakty so školou zanechali u detí čo najpríjemnejšie dojmy a nezabudnuteľné zážitky.
    Dňa 30.5.2018 sa sen o rozprávkovej škole sa pre tri deti z našej a 6 z iných materských škôl stal skutočnosťou. Spolu s rodičmi a učiteľkami z MŠ, zavítali medzi tohtoročných žiakov prípravného ročníka, kde pre nich pani učiteľka Addová pripravila hravú hodinu plnú zábavy a zaujímavých úloh.
    Privítanie v škole bol bohatým kultúrnym zážitkom pre všetkých zúčastnených, no najmä pre predškolákov. Budúci školáci na príjemné chvíle strávené v škole určite nezabudnú. Veríme, že v septembri budú do nej kráčať s úsmevom a radosťou.
     
    PaedDr. Valéria Stašiaková
   • ŠKOLA V PRÍRODE I. STUPEŇ - LIPTOVSKÝ HRÁDOK - 28.5. - 1.6. 2018

   • HURÁ, HURÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Živí a spokojní sme sa po týždni vrátili do školy. Škoda, že sme neboli dlhšie.
    Cesta vlakom bola  SUPER!!!! Celý týždeň sme chodili na výlety. Všetko to, čo sme sa učili na vlastivede  a prírodovede sme videli na vlastné oči. Boli sme lanovkou na Skalnatom plese, vyviezli sme sa na Hrebienok  a vyšliapali sme na Reinerovu chatu. Jeden deň sme strávili v skanzene v Pribyline.
    Celý týždeň bol úžasný. Všetci sme boli chválení, akí sme slušní, vychovaní,... No proste na každom kroku samé pochvaly. Poobedné a večerné programy sme si užívali vonku s animátorkami. Všetci sme sa vrátili bez jedinej odreniny, otužilí a naučení všetko z taniera zjesť.
    Mgr. Anna Slamková
   • Potulky mestom Bratislava

   • Buďte turistom vo vlastnom meste! – takto znel niekoľkokrát opakovaný slogan Mgr. Kataríny Holáskovej, ktorá nás ako certifikovaná sprievodkyňa v krásny siedmy júnový deň 2018 sprevádzala na potulkách Starým Mestom. Odborný a detailný výklad maminky nášho spolužiaka Maťa z III.OA bol neskutočne zaujímavý a pútavý. Potulku sme začali my, žiaci I.EOOS, II.G, II.OA, III.OA a VII.A, na Hurbanovom námestí pred barokovým kostolom sv. Jána z Mathy (Trojičný kostol).  Prešli sme cez Michalský most, jedinú vežu zachovanú z mestského opevnenia, pôvodne gotickú, neskôr s barokovou nadstavbou. Boli sme upozornení, aby sme nešli cez tie dve malé krajné bránky, pretože sú začarované a prinieslo by nám to nešťastie. Pod Michalskou bránou sme si mali všimnúťpopulárnu bratislavskú čitáreň, ďalej Múzeum farmácie. Pani sprievodkyňa sa nás pýtala, či vieme, aké víno preslávilo Bratislavu najviac? Áno, vedeli sme, že je to červená frankovka, ktorá bola údajne označená cisárskym lekárom za liečivú. Naša potulka pokračovala po tzv. bratislavskom korze, kde sme sa zasmiali nad informáciou, že kto sa v nedeľu neprešiel po korze, buď zomrel, alebo je chorý... Navštívili sme aj sochu usmiateho pána Schöne Naziho, ktorý, hoci bol starý a nevládal, aj napriek tomu denno-denne navštevoval toto korzo a stále prekypoval úsmevom. Prezreli sme si jednotlivé paláce a o každom sme sa dozvedeli jeho históriu, taktiež najstaršie slovenské múzeum - Mestské múzeum Bratislavy. Prešli sme aj okolo najužšieho domu v strednej Európe. O pár metrov sme už stáli pri Uhorskom sneme, kde rečnil i sám Ľudovít Štúr. V blízkej budove býval matematik a fyzik Ján Andrej Segner. Pokračovali sme Hlavným námestím, presunuli sme sa pred historickú budovu SND so sochami slovenských a svetových umelcov (socha Thalie a rôznych hudobníkov, koncertujúcich v Bratislave). Neskôr sme sa presunuli na Panskú ulicu. Blízko sídlila Academia Istropolitana, ktorú založil Matej Korvín, dnes tam sídli VŠMU. Prešli sme pred slávnu, dnes zdevastovanúlekáreň Salvator. Svoju potulku sme ukončili pod gotickým Dómom svätého Martina, pri soche Antona Bernoláka, ktorá zdobí námestíčko pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra. Využili sme aj osviežovač aj Rolandovu fontánu na Hlavnom Námestí, ktorými sme sa osviežili a len tak zo zábavy sme si špliechali do tváre.
    Na našej potulke sme sa naučili viacero nových vecí z dávnej minulosti Bratislavy, o ktorých sme netušili, napríklad že: v Bratislave sídlil Uhorský snem, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO; Bratislavu navštívili Albert Einstein, koncertoval tu Franz Liszt či  Wolfgang Amadeus Mozart; počas korunovácie sa pokryli ulice centra červeným súknom, ktoré si aj chudobní ľudia mohli potom zobrať domov; z bratislavských fontán netiekla voda, ale víno; medzi Viedňou a Bratislavou kedysi premávala bratislavská električka.
    Ďakujeme Mgr. Holáskovej za krásne prežitý spoločný čas, ktorý nám nezištne venovala a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie!
    PaedDr. Daniela Bauerová, Michal Žiak, II.OA
   • Cena poroty pre Michala Žiaka – Celoslovenské kolo súťaže Štúrov Zvolen

   • Dva dni naplnené stovkou rečníckych príhovorov, zamyslení na vážne i menej vážne témy. Aj o tom bolo celoslovenské kolo 32. ročníka prestížnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, prebiehajúcej v dňoch 5. a 6. júna 2018 v srdci Slovenska, vo Zvolene. Vyhlasovateľmi súťaže sú mesto Zvolen, Podpolianske osvetové stredisko a Matica slovenská. Tohto ročníka sa zúčastnilo 55 súťažiacich, ktorí boli tými najlepšími spomedzi cca 500 súťažiacich z regionálnych kôl. V tretej kategórii/stredné školy sme si vypočuli dohromady 36 prejavov v rámci dvoch súťažných kôl, náš reprezentant Michal Žiak z II.OA predniesol vopred pripravenú tému Postavenie zdravotne znevýhodnených v dnešnej spoločnosti v prvom kole a náhodne vyžrebovanú tému Umenie netradične. Za zmienku stoja i názvy ďalších súťažných tém v prvom kole: Vzťah mladých k politike, Vzťah k hudbe, Hudba a jej význam, Znevažovanie ľudského života, Analýza výroku – Na východe nič nie je, Všetko je o sexe, Zmysel urpenia, Strach v nás, Slovíčko KEBY, Prečo ľudia chcú byť bohatí a známi, Pojem vlasť, Skauting, Každý človek má právo voliť, Prestali sme sa báť strašidiel pod posteľou, keď sme si uvedomili, že žijú v nás. ... Vyžrebované témy v druhom kole boli napríklad: Využime právo voliť, Ľudové tradície a folklór, Významná udalosť v živote človeka, Otvorenie detského lunaparku, Úloha rodiny v živote jednotlivca,  Kvalita vs. kvantita, Mienkotvorcovia, Zriadenie dramatického odboru, Osobnosť vs. celebrita, Bulvár, kam spejeme?... Porota pre našu kategóriu v zložení PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, Mgr. art. Barbora Špániková, Art.D a Mgr. art. Andrej Turčán udelila Michalovi vzácnu Cenu poroty, spomienkový diplom a cenné knižné darčeky. Obohacujúcim darom pre nás všetkých bol i tvorivý workshop s pánom porotcom Turčánom, kde študentom i pedagógom ponúkol databázu praktických, miestami recesistických hereckých a rečových cvičení, ako napríklad, môžete si vyskúšať nasledujúce cvičenie sami - Dokončite tvorivo a netradične vetu: Rosa ráno sedela pri ceste a oziabalo ju. ... Miško, srdečne blahoželáme a ďakujeme za statočnú reprezentáciu!!!
                                                                                                                                      PaedDr. Daniela Bauerová
   • Sloboda zvierat - 2. stupeň ZŠ (31.5. a 1.6.2018)

   • Dňa 31. 5. 2018 sme so žiakmi 5.A, 7.A, a 8.A navštívili Slobodu zvierat, kde nás odviezol zabezpečený školský spoj. Najskôr sme mali možnosť nahliadnuť do života a fungovania útulku. Prvá hodina bola venovaná náučnej prezentácii vo forme diskusie so žiakmi. Dozvedeli sme sa, ako a prečo sa psíky čipujú a ako sa o nich treba starať. Žiaci boli tiež oboznámení s tým, ako  majú ku zvieratám pristupovať a poznať ich správanie z hľadiska vlastnej bezpečnosti. Vypočuli sme si dojemné príbehy psíkov s ťažkým osudom, no šťastným koncom. Žiaci mohli vidieť a oceniť prácu ľudí v Slobode zvierat, ich húževnatosť a lásku k zvieratám. Po teoretickom úvode sme svoje vedomosti mohli pretaviť do praxe. Žiaci si vyskúšali vyvenčiť psíkov. Keďže bol krásny no horúci deň, zvolili sme prechádzku v neďalekom lese. Počas prechádzky nastala nepríjemná situácia, kedy jednému žiakovi utiekol psík. Hrdinom výletu sa stal náš rýchly bežec z 8.A Matúš, ktorý bežal spolu s pani učiteľkou Labudíkovou za psíkom a podarilo sa mu ho chytiť. Nakoniec sme sa všetci vďačný, že sa všetko dobre skončilo, vrátili do areálu a odovzdali našich malých kamarátov v kompletnej zostave. S veľkou vďakou v srdci sme odchádzali z útulku, pričom žiaci dostali aj hmotné dary vo forme kalendárov a príručiek. Bol to krásny a poučný výlet, ktorý si radi zopakujeme aj o rok.
    MDD sme sa rozhodli stráviť netradične, a to návštevou Slobody zvierat. Radosť sme tak urobili nie len ďeťom, ale tiež psíkom s ťažkým životným osudom. Po príchode do útulku sme mali možnosť nahliadnuť do života a fungovania tohto zariadenia. Prvá hodina bola venovaná náučnej prezentácii vo forme diskusie so žiakmi. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých a hodnotných informácií, ako a prečo sa psíky čipujú a ako sa o nich treba starať. Žiaci boli tiež oboznámení s tým, ako  majú ku zvieratám pristupovať a poznať ich správanie z hľadiska vlastnej bezpečnosti. Vypočuli sme si príbehy psíkov a tiež sme sa s nimi mohli osobne stretnúť. Žiaci mohli vidieť a oceniť prácu ľudí v Slobode zvierat, ich húževnatosť a lásku k zvieratám. Po hodinovej besede nasledovalo venčenie psíkov v neďalekom lese. Bol to hodnotne strávený čas, kedy sme si mohli vyskúšať empatiu a pomoc v praxi. Žiaci sa počas prechádzky so psíkmi spriatelili, kŕmili ich a mnohých to motivovalo k ďalšej návšteve a pomoci psíkom v útulku. Na rozlúčku sme dostali balík príručiek ale tiež darčeky vo forme diárov a záložiek od Slobody zvierat. Bol to krásny a poučný výlet, ktorý si určite radi zopakujeme smiley
                                                                                                  Mgr. Mária Kabová
   • Beseda s učiteľom angličtiny – rodeným Angličanom

   • Dňa 30. mája sme privítali na pôde našej školy ďalšiu milú návštevu. Bol to jeden z našich kolegov, učiteľov angličtiny, avšak rodený Angličan, ako my hovoríme „native speaker“.
    Študenti strednej školy mali takto možnosť podebatovať si na rôzne témy, dozvedieť sa množstvo zaujímavostí z reálií, literatúry, geografie, života bežných ľudí ako aj kráľovskej rodiny.
    Atmosféra bola veľmi príjemná, spontánna, študenti boli veľmi zvedaví, kládli nekonečné množstvo otázok. Náš lektor bol vnímavý, vtipný a pohotový.
    Ďakujeme pani učiteľke Kršákovej, že takúto netradičnú vyučovaciu hodinu zorganizovala a tešíme sa na ďalšie.
    Ponúkame Vám aj spontánne hodnotenie študentov, ktorí pracovali vo viacerých skupinách:
     
    In my opinion the English lecture was very good. It was very interesting and we had a lot of fun. I learned many new things about Britain.
     
    What was it like? 
    We can say it in 5 words...
    Advantage: funny, extraordinary, sympathetic teacher...
     
    We think that this event was educative and funny. We learnt new facts about the UK, some of them very surprising, e.g. fishing in GB belongs to the most favourite sport activities;  Big Ben is not the tower but the bell..and teenagers can get married when they are 16!!!
    We also played games and answered the questions in a Quiz.
    The best thing, of course, was the visitor himself who was dynamic, entertaining with good sense of humour.
    It was a very positive experience so we would be happy to have such an opportunity also in the future.
     
    It was very interesting and funny as well.We learnt a lot, laughed a lot when we were playing different statues. We hope that Ben also felt good and he will make a visit to our school again!
     
    Ben, thank you for funny and great time and great accent. Time we spent together was quite funny and I think you helped us all with our English. Don't worry, we won't share your secrets. :D
     
    We enjoyed it very much! You had a very dynamic speech and very lively and energetic personality. And so, we will be happy if you come back!
     
    PaedDr. Katarína Šaradinová
    Mgr. Monika Kršáková
     
     

     

   • Život, láska, peniaze

   • V pondelok 28. mája 2018 mali žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka možnosť zúčastniť sa výchovného koncertu s názvom "Život, láska, peniaze". Hudobná skupina FREE VOX sa prostredníctvom hudby a hovoreného slova pokúsila priblížiť problematiku hodnôt v ľudskom živote.  
     
    Mgr. Darina Ištoková
   • Študentský projekt "Heroes"

   • V piatok 25. 5. 2018 sa naša škola zapojila do  študentského projektu “Heroes” vytvorenom na Viedenskej univerzite v rámci bakalárskej práce Milana Peschla pod vedením Univ.-Prof. Dr. Helmuta Hlavacsa dlhodobo sa zaoberajúceho inklúziou ľudí s postihnutím.
    Projekt spočíva vo vývoji tímovej počítačovej hry s prispôsobeným ovládaním a umelou inteligenciou, asistujúcou ľudom s rôznymi typmi postihnutia tak, aby nijako nezaostávali oproti ľudom bez postihnutia a boli tak rovnocennými spoluhráčmi.
    Hlavným cieľom projektu je zbúrať hranice medzi zdravým hráčom a hráčom s postihnutím, budovanie vzťahov, spolupráce, tímového ducha a nezištnej zábavy medzi nimi a otvorenie oblasti zábavného priemyslu ľudom s postihnutím, z ktorého boli doteraz čiastočne vynechaní.
    Hodnotenie našich žiakov:
    Fotoalbum: TU
    Mgr. Terézia Hlobeňová
   • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

   • Ako to už v živote býva, vždy niečo začína a aj končí. Dnes sme spoločne s našimi maturantmi oslávili ukončenie štúdia na strednej škole. 
    Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení bolo netradičné, pretože sa po prvýkrát realizovalo v priestoroch školskej záhrady. Štátna hymna, slávnostný príhovor pána riaditeľa, za triednych učiteľov p. Márie Komarovej (IV.OA), ďakovný príhovor žiakov v podaní Martiny Schneiderovej (II.SVC) či študentská hymna - to všetko bolo jeho súčasťou. O svoje umenie sa s nami podelili aj naši gitaristi. 
    Súčasťou slávnostnej chvíle bolo aj vyhlásenie maturanta roka. Tento rok sa ním stal Oskar Stančiak zo IV.OA.
     
     
    Milí naši maturanti, teda teraz už absolventi, želáme Vám v ďalšom živote veľa úspechov, zdravia, šťastia a dobrých ľudí. Aby ste robili správne rozhodnutia a aby sa Vám podarilo dosiahnuť všetko po čom túžite.
     
    Fotoalbum TU 
    Mgr. Darina Ištoková
   • Deň ZEME 2018

   • 21. 5. 2018 sa žiaci 5.A, 6.A, 8.A, 9.A zúčastnili náučnej,  zábavnej a športovej akcie venovanej dňu Zeme. Učitelia Janka Prokopová a Mária Kabová si spoločne so žiakmi krátkou besedou pripomenuli dôležitosť  našej modrej planéty a dôsledky, ktoré môžu vzniknúť, keď sa o ňu nebudeme starať. Po besede žiaci spoločnými silami pozbierali všetky odpadky v okolí. Najviac nazbierala trieda 6.A. Počas zbierania odpadu žiak Matej Š. s pomocou učiteliek pripravili prvú aktivitu „Hľadaj svoje prekvapenie“. Žiaci mali vo vyhradenom čase nájsť čo najviac „plastových vajíčok“, zvíťazila trieda 5.A. V každom vajíčku bola jedna kvízová otázka, týkajúca sa danej témy, na ktorú museli odpovedať. Po kvíze sa mohli zapojiť do ľubovoľných športových aktivít, alebo sa za odmenu občerstviť v bufete. Na jednotlivé aktivity nám nestačili ani tri vyučovacie hodiny, preto chceme budúci rok tomuto projektu vyčleniť celý deň.
                                                                                                  Mgr. Erika Labudíková
   • Vyšlo nové číslo školského časopisu MOKY3 05/18

   • Ako rýchlo ten čas plynie si uvedomujeme hlavne na veciach, ktoré sa opakujú, napríklad raz za rok či raz za pol roka. Ešte len včera sme vydávali vianočné číslo a už je tu májový MOKY3 05/18! Ak si nájdete chvíľočku času na jeho prečítanie, neobídte dobrodružnú reportáž Sama Béreša z Los Angeles, ani príspevok nášho úspešného bývalého absolventa Erika Turjana o radostiach i strastiach štúdia na lekárskej fakulte, či reminiscencie našich maturatnov zo IV.G na ich Stužkovú. Čaká Vás aj anketa o tom, ako by vnímali naši žiaci svet bez školy a učiteľov. Život uplynulých mesiacov na prvom stupni mapuje PaedDr. Marta Frindrichová, za materskú školu Mgr. Eva Gnothová. Bohatým študentským životom nezaostáva ani stredná škola, o čom nás presvedčia riporty z lyžovačky, recitačných a gitarových vystúpení. PaedDr. Katarína Šaradinová pripravila tradičnú rubriku pre anglických čitateľov. Venujeme sa niekoľkým horúcim témam, tentokrát z oblastí zdravej výživy, virtuálneho sveta či života ľudí s telesným postihnutím.
    Z tohto miesta sa chcem veľmi poďakovať nadšencom, ktorí sa pod toto číslo podpísali, predovšetkým za to, že z posledných rezerv svojho voľného času, ale o to s väčšou láskou, na Mokym participovali, sú nimi šéfredaktor Matej Horváth z II.G, redaktori Michal Žiak z II.OA, Samuel Béreš z II.G, Oskar Stančiak zo IV.G; naši spolupracovníci - Tomáš Durec (bývalý absolvent), Viktória Feketeová/II.G, Veronika Haramiová/I.G, Anna Antónia Herová/IV.G, Lucia Husárová/II.G, Matúš Hyžák/IV.G, Jakub Macek/I.G, Nikola Razgyelová (bývalá absolventka), Monika Sivičeková/V.A, Anna Škodová/II.SVC, ostatní členovia krúžku Školský časopis Moky 3 a náš pán riaditeľ Mgr. Andrej Lackovič, autor tradičného editoriálu.
    Príjemné čítanie!
    PaedDr. Daniela Bauerová
     
   • Školské kolo recitačnej súťaže 2. stupňa ZŠ

   • Vo štvrtok 17. mája 2018 si mohli milovníci umeleckého prednesu z 5. až 9. ročníka našej školy znovu zmerať sily na tradičnej recitačnej súťaži. Súťažilo sa v zmiešanej kategórii poézie a prózy, súťažiacich bolo dokopy 11. V porote sedeli p. zástupkyňa T. Hlobeňová, p. psychologička  A. Filipovičová a p. učiteľky S. Pospechová a D. Bauerová. 1. miesto spoločne získali Tamara Hrebeňová (9.A) a Matej Richter (7.A). O 2. miesto sa podelili Hana Nováková (6.A) a Kristína Balgavá (7.A). 3. miesto obsadila Sofia Olejárová (7.A). Špeciálnu cenu za mimoriadny výkon získali Lea Višňanská (6.A), Daniela Jašková (7.A) a Michal Ratkovský (7.A). Počas prestávky nesúťažne vystúpil  víťaz okresného kola Hviezdoslavovho Kubína Riško Szabo zo 4.A.
    Všetkým recitátorom ešte raz blahoželáme k výborným výkonom a tešíme sa na nich aj o rok.
                                                                                                                                                               Mgr. Silvia Pospechová
   • Medzinárodný filmový festival hory a mesto 2018

   • 23. 3. 2018 sa žiaci 9.A zúčastnili 19. medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva „Hory a mesto“ v nákupno-zabavnom centre Bory Mall. V kinách CINEMAX BORY mali žiaci možnosť vidieť zaujímavé filmové projekcie. Po premietaniach sa zúčastnili rôznych stanovísk festivalového náučného chodníka.
    Ďakujeme organizátorom festivalu za nádhernú motivačnú akciu.
                                                                                 ​​Mgr. Erika Labudíková
   • Divadlo Clippetron a rozprávka O zbojníkovi Rumcajzovi

   • 16. mája zavítali medzi deti MŠ a žiakov 1.stupňa ZŠ divadelníci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Rozprávka O zbojníkovi Rumcajzovi všetkých zaujala a dobre pobavila. Malí i veľkí ocenili výkony hercov, ktorí komickým podaním rozosmiali všetkých prítomných. Z predstavenie si všetci odniesli nielen umelecký zážitok, ale i na celý deň dobrú náladu.
     
   • Štúrov Zvolen 2018 - postup na celoslovenské kolo pre Michala Žiaka

   • Hoci tento rok prebieha už 32. ročník uvedenej súťaže v rétorike, naša škola v desiaty májový deň  vyslala svojho reprezentanta úplne po prvýkrát, a to hneď s obrovským úspechom! Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole bolo úlohou súťažiacich predniesť vlastné vopred pripravené stanovisko v časovom limite 3 – 5 minút na akúkoľvek ľubovoľnú subjektívne závažnú tému vo forme niektorého zo žánrov rečníckeho štýlu. Odzneli napríklad témy O klamstve, O úspechu, O obaloch kníh (v metaforickom ponímaní), O slovenských cestách, O súčasnej mladej generácii... Náš rečník Michal Žiak z II.OA si zvolil neľahkú, no našej škole blízku tému – Postavenie ľudí s postihnutím v súčasnej spoločnosti, nečudo, že všetkých okamžite zaujal. V druhom kole mali súťažiaci pohotovo zaujať stanovisko na vyžrebovanú tému a v priebehu desiatich minút si pripraviť a následne opäť pred publikom predniesť svoj improvizovaný rečnícky produkt.  Náročnosťou nás zaujala predovšetkým téma Keby som bol/a jeden deň neviditeľný/á, hoci ani téma Michala nebola obyčajná, znela Smiešny príbeh. Michal vo svojom rozprávaní vytvoril historku o troch hrdinoch, ktorí už na prvé počutie v obecenstve vyvolali pozornosť a úsmev, hrdinami boli okoloidúci bežec (z ktorého  sa neskôr vyvinul zlodej), kŕmič papagájov (sprisahanec bežca/zlodeja) a strážnik domu celebrity (strážiaci dom obete neskoršej krádeže). Smiešny príbeh sa vydaril a ako záverečný príspevok bol výborným zlatým klincom celého podujatia. Miškovi zo srdca blahoželáme k Cene diváka a poroty a k priamemu postupu do celoslovenského kola, ktoré sa v dňoch 5. – 6. júna 2018 uskutoční vo Zvolene na počesť nášho buditeľa Ľudovíta Štúra, zápalisto obhajujúceho práva nášho národa na uhorskom sneme v rokoch 1847 – 1848 prostredníctvom poslaneckého mandátu práve za mesto Zvolen. Veľa šťastia!
    PaedDr. Daniela Bauerová
   • Striebro pre Matúša Dúbravu - okresné kolo Slávika Slovenska

   • S maličkými dušičkami sme 9. mája 2018 prišli do ZUŠ Eugena Suchoňa v Dúbravke na okresnú prehliadku súťaže v speve ľudových piesní  - Slávik Slovenska. Avšak 28. ročník nám priniesol šťastie. Vypočuli sme si dovedna 56 ľudových piesní v podaní 28 spevákov, ktorým predsedala odborná porota v zložení prof. M. Blahušiaková, Mgr. art. K. Lukáčová, ArtD., J. Remenár a M. Michalides. Náš Matúš Dúbrava zo IV. B si v druhej súťažnej kategórii spomedzi deviatich konkurentov piesňami Svieti mesiac o polnociPri trenčianskej bráne vyspieval krásne druhé miesto! V tretej kategórii nás piesňami Za horou, za horouPáslo dievča pávy statočne reprezentovala Viktória Korbašová zo VII. B. Za to, že sa obaja naši speváci dokázali popasovať s počiatočnou trémou, odvážili sa predstúpiť pred nemalé publikum a predniesli kultivovaný spevácky výkon, im patrí obrovská gratulácia!          
    PaedDr. Daniela Bauerová
   • "Mobilná" dopravná výchova

   • Aj tento rok, konkrétne 27. 4. 2018 sa naša škola prostredníctvom spoločnosti OLO  zapojila do  projektu „ Mobilná dopravná výchova “, ktorú organizuje Mestská polícia pod vedením PhDr. Petra Plevu.
    Žiaci materskej školy, 1. stupňa a  5.A si mohli na školskom ihrisku vyskúšať pravidlá cestnej premávky. Deti sa na túto akciu veľmi tešia už od septembra, lebo je to pre nich veľmi zaujímavá, poučná a zábavná forma výučby, ktorú potrebujú pre život v meste.                                                                     
    Mgr. Erika Labudíková
   • Návšteva spoločnosti PwC Slovensko

   • Dňa 27. apríla 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa exkurzie - návštevy v spoločnosti PwC Slovensko. Ide o spoločnosť zaoberajúcu sa auditom, daňami, poradenstvom či inováciami a manažmentom zmien. 
    Privítanie sme mali kráľovské - RAŇAJKY! Potom už nasledovala prezentácia spoločnosti PwC Slovensko. Zaujala nás prezentácia o inováciách, konkrétne o využití dronov v jednoltivých oblastiach (napr. hospodárstvo, priemysel, poľnohospodárstvo....). Tiež sme mali možnosť nahliadnuť do jednotlivých priestorov spoločnosti a zoznámiť sa s jej zamestnancami (nie však všetkými, je ich strašne veľa).
    Naše spoločné predpoludnie bolo ukončené interaktívnymi úlohami, ktoré sme museli splniť ako "JEDEN TEAM". Užili sme si zábavu, ale aj vzdelávanie. 
    za členov exkurzie Mgr. Darina Ištoková
   • Dvadsaťročná účasť na Olympiáde ľudských práv

   • Tento školský rok pre nás je skutočne jubilejný. Okrem 80. výročia založenia našej školy slávime i dvadsaťročnú účasť na Olympiáde ľudských práv. Naši žiaci si merali sily s inými spolužiakmi so striedavými úspechmi. Preto nás potešil ďakovný list od organizátorov tohto podujatia. Motivuje nás to a zaväzuje pokračovať k rovnako zodpovednej príprave aj v ďalších ročníkoch tohto spoločensky významného podujatia.
     
   • Exkurzia v SHMÚ

   • V dňoch 23. 4.  a 25. 4. 2018 navštívili žiaci 1. stupňa ZŠ  Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave (SHMÚ).
    V kinosále SHMÚ sa uskutočnila prednáška, v ktorej sa žiaci oboznámili so základnými pojmami z oblasti hydrológie a klimatológie. V zaujímavej prezentácii si mohli pozrieť kolobeh  vody na Zemi, tvorbu vodných zrážok, prúdenie vzduchu v jednotlivých vrstvách atmosféry, vzťahy medzi prúdením vzduchu v spodných vrstvách atmosféry a povrchom Zeme. Súčasťou prednášky boli  videá, v ktorých boli zaznamenané  jednotlivé ukážky týchto  javov  priamo v prírode. V meteorologickej záhradke sa žiaci dozvedeli o zariadeniach, ktoré sú potrebné na zaznamenávanie údajov a slúžia na meranie zrážok v ovzduší.
    Exkurzia v SHMÚ obohatila žiakov o zaujímavé poznatky z prvouky a prírodovedy a prehĺbila vedomosti o vode, skupenstvách vody, o atmosfére a procesmi, ktoré v nej prebiehajú.
    Mgr. Júlia Hauptvoglová, Mgr. Petra Zváčová
   • Výlet na Bratislavský hrad

   • V jeden aprílový utorok sme sa rozhodli ísť na Bratislavský hrad a spoznať nielen jeho históriu ale aj históriu osídlenia územia Slovenska od začiatku osídlenia až po koniec Veľkej Moravy v roku 907. Po príchode nás už čakal pán sprievodca, ktorý nás sprevádzal skoro celým hradom. Jeho výklad bol nielenže pútavý ale aj vtipný. Veľmi často spájal históriu so súčasnosťou. Dozvedeli sme sa od neho veľmi zaujímavé informácie, napríklad Bratislavský hrad má originálne iba jednu vežu, boli postavené v počas vlády Márie Terézie. Po jej smrti a vláde jej syna Jozefa II. bola v hrade škola kde študoval Anton Bernolák, autor 1. Spisovnej Slovenčiny.
    Po výklade o hrade sme sa presunuli na 3. poschodie kde už na nás čakala expozícia predmetov od počiatku osídlenia územia dnešného Slovenska až po koniec Veľkej Moravy. Áno boli aj tie artefakty, o ktorých sa učíme v učebnici dejepisu, napríklad Odliatok mozgu neandertálskej ženy nájdenej v Gánovciach pri Poprade a bola tam vystavená i napodobenina Moravianskej Venuše. Jej originál je ale v depozitári v Nitre. Na konci nášho výletu sme išli pozrieť aj pivnicu Bratislavského hradu, kde bola výstava hrnčiarstva a výstava pokladov vrátane keltských mincí. Úplne vzadu bola socha Julia Cézara.
    Na tento deň si budeme ešte dlho pamätať a to z dôvodu vtipného a zaujímavého výkladu pána sprievodcu a z dôvodu organizácie tohto výletu na Bratislavský hrad. Touto cestou chcem poďakovať pani učiteľke PaedDr. Bauerovej, ktorá tento výlet zorganizovala a pani učiteľke Ing. Gabriele Čellárovej za to, že sa s nami išla tiež.
   • Vystúpenie Kamila Mikulčíka s Filipom Hittrichom

   • Dňa 11.4.2018 navštívil našu školu známy slovenský herec, spevák a hudobný skladateľ Kamil Mikulčík spolu s talentovaným hudobníkom Filipom Hittrichom, ktorý ho doprevádzal na gitare.
    Kamil Mikulčík nám prišiel zahrať a zaspievať pár piesní z vlastnej i inej známej slovenskej tvorby (Valutový cudzinec, Sťahovaví vtáci a i.). Atmosféra sa niesla v znamení dobrej hudby, humoru a milého rozhovoru Kamila so žiakmi 4-9.ročníka a strednej školy. Kamil a Filip nás privítali piesňou Kombajnista, ktorá je znamenitou ukážkou z jeho pripravovaného hudobného albumu. Máme sa naozaj načo tešiť!
    Žiaci strednej školy Viki Feketeová a Jonatan Pavelka privítali a predstavili Kamila jedinečným „medailónikom“. Dozvedeli sme sa, že účinkuje napríklad v Radošinskom naivnom divadle, Divadle L+S či Slovenskom národnom divadle. Ako herca sme ho videli aj v rôznych filmoch ako sú Behind the Enemy Lines, Muzika či Lietajúci Cyprián. Ako hudobný skladateľ - autor scénickej hudby spolupracoval so Slovenským rozhlasom a rôznymi slovenskými a českými divadlami. V roku 2009 ako spevák reprezentoval spolu s Nelou Pociskovou Slovensko v Moskve na súťaži Eurovision Song Contest s piesňou Leť tmou. Kamil je okrem toho aj vášnivý cestovateľ, pretože miluje dobrodružstvo. Čím exotickejšia krajina, tým lepšia – navštívil napríklad Indiu, Nikaraguu, Honduras, Etiópiu, El Salvádor, Nepál a iné.
    Dozvedeli sme sa, že Kamil momentálne nehrá v žiadnom seriáli, lebo sa intenzívne venuje divadlu (novinkou je divadelná hra Vytrvalý dážď v Divadle v podpalubí) a hudobnej tvorbe. Má rád rôzne hudobné žánre, zahŕňajúc napríklad aj rock a medzi svoje obľúbené speváčky radí slovenský objav Andreu Bučkovú. Kamila jeho práca neskutočne baví a napĺňa. Keď bol ešte študentom gymnáazia nevedel si predstaviť prácu v banke. Túžil byť predsa kombajnistom (z toho vyplýva aj názov jeho singla). Hudba a jej tvorenie mu dáva príležitosť rozvíjať svoju fantáziu a neustále nachádzať nespočetné množstvo rôznych spôsobov, aby mala ten správny šmrnc a originalitu.
    Našich žiakov povzbudil, aby sa neustále rozvíjali, mali odvahu a vážili si pedagógov, ktorí sa im venujú. On je vďačný za to, že môže vidieť svet v jeho plnej kráse. „A toto platí aj vtedy, keď pri Banskej Štiavnici vylezieš na kopec –  stačí sa hlboko nadýchnuť a zažívať intenzívnu prítomnosť.“
    Originálny a krásny darček darovali na záver Kamilovi naši gitaristi – Jonatan Pavelka, Matej Horváth, Gréta Cziferiová, Lucia Husárová a Viktória Feketeová, kubánsku ľudovú pieseň Guatanamera pod jedinečným vedením pani učiteľky Danky Bauerovej. Kamil a Filip sa k nim ihneď bez váhania pridali a koncertobeseda bola ukončená v rozjarenej a veselej atmosfére. Všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie!
    Mgr. Monika Kršáková
   • Deň ZEME 2018

   • Svetový Deň Zeme, ktorý sa od roku 1971 slávi  22. apríla,  bol v tomto roku zameraný na celosvetové znečistenie prírody plastmi. Tento deň je veľmi významný pre všetkých ľudí, pretože si pripomíname ako je dôležité chrániť prírodu a  starať sa o ňu.  Bez starostlivosti o naše životné prostredie by sa mohlo rýchlo narušiť a prírodné zdroje vyčerpať.  Cieľom Dňa Zeme je upozorňovať na negatívne dopady ľudského správania na životné prostredie a uvedomenie si vlastnej  zodpovednosti za prostredie,  v  ktorom žijeme, bývame, pracujeme.
    Žiaci výtvarným stvárnením prírody poukázali na nebezpečenstvo znečistenia prírody a dôležitosť  starostlivosti o našu Zem. Tejto téme sme sa venovali i na hodinách informatiky. Prostredníctvom programu MS Word žiaci vytvárali dokumenty o význame lesa, ktorý je nevyhnutnou a nenahraditeľnou súčasťou života všetkých živých organizmov. V grafickom editore kreslili obrázky o prírode, zamerané ku Dňu Zeme.
    Cenné dary Zeme je potrebné chrániť, preto našej planéte iste patrí nielen jeden deň, ale všetkých 365 dní v roku.
    Mgr. Júlia Hauptvoglová
   • Divadelné predstavenie - Plešivá speváčka

   • Predstavenie Plešivá speváčka, ktorej autorom je Eugene Ionesco, patrí do žánru absurdnej drámy. Táto literárna forma je maturitnou otázkou v predmete slovenský jazyk a literatúra, preto sme s našimi žiakmi strednej školy ocenili možnosť vidieť jej realizáciu hercami divadla Ludus v divadle L+S dňa 19. apríla 2018.
    Podľa reakcií publika sa dá usudzovať, že mladým ľuďom je tento experimentálny žáner blízky. Dej bol popretkávaný množstvom absurdných gagov a prvkov nonsensu.
    PedDr. Daniela Bauerová
   • Pilotné testovanie v európskom projekte NEWTON

   • Zapojenie sa našich žiakov do Pilotného testovania v európskom projekte NEWTON v dňoch 10. až 13. apríla prinieslo zaujímavú odozvu od  oboch zapojených strán.
    Pracovníci spoločnosti Atos IT Solutions and Services s.r.o. boli nadšení z našich proaktívnych žiakov schopných tímovo pracovať a zároveň si navzájom pomáhať.
    Zo strany školy vnímame inovatívne vzdelávanie obsahu v oblasti Elektrofyziky vo virtuálnej realite ako výbornú príležitosť pochopiť javy, ktoré sú ťažko predstaviteľné.
    Potvrdilo sa, že počítač nie je len na zábavu, ale aj na zmysluplné učenie sa.
    Mgr. Terézia Hlobeňová
   • Bratislavské krajské kolo v stolnom tenise ZŠ a exhibícia našich žiakov

   • Naša škola  bola poctená usporiadaním Bratislavského krajského kola v stolnom tenise žiačok a žiakov základných škôl, ktorý sa konal v stredu 19. apríla 2018. Turnaja sa zúčastnilo približne 60 športovcov z 12 školských tímov zo škôl Bratislavského kraja. Počas celého podujatia bola v našej školskej telocvični fantastická atmosféra a boli sme svedkami viacerých nadpriemerných športových výkonov. Súčasťou oficiálneho programu bola aj atraktívna exhibícia dvoch našich stredoškolákov, stolných tenistov Jána Smrigu a Erika Freya, ktorí sú našimi paralympijskými nádejami.  
     
      

    Výsledky KKVST – Mokrohájska 3

    CHLAPCI:

    1. miesto             Gymnázium Karola Štúra, Nám. Slobody 5, Modra
    2. miesto             ZŠ Športová, 470, Most pri Bratislave
    3. miesto             Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
    4. miesto             SZŠ, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
    5. miesto             ZŠ, Ivana Bukovčana 3, Bratislava
    6. miesto             Gymnázium, Pankúchova 4, Bratislava
    7. miesto             ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava
    8. miesto             ŠPMND, Teplická 7, BratislavaA

     

    DIEVČATÁ:

    1. miesto             Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava 4
    2. miesto             ZŠ Dr. J.Dérera, Gen. M.R.Štefánika 7, Malacky
    3. miesto             ZŠ Fándlyho 11, Pezinok
    4. miesto             Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava
    Všetkým zúčastneným športovcom ďakujeme a víťazom prajeme úspešný štart na majstrovstvách SR smiley
    Pozn.: Krajské kolo prebiehalo pod záštitou Okresného úradu Bratislava, odboru školstva.
   • Vystúpenie pre škôlkarov v nemocnici na Kramároch

   •    Dňa 17. apríla 2018 sme opäť navštívili nemocnicu na Kramároch, tentokrát sme vystupovali pre všetkých škôlkarov, ktorí sú tam hospitalizovaní. Mali sme pre nich pripravené tri čísla. Okrem dvoch rozprávok sme deťom zahrali aj kubánsku ľudovú pieseň Guatanamera a naučili sme ich sprevádzať ju potleskom. Mali sme rozdelené úlohy. V rozprávke Predám šteniatka hrala rozprávača pani učiteľka Bauerová spoločne s Luckou Husárovou (II.G), majiteľa obchodu hral  Matej Horváth (II.G) a ja som hrala chlapca. V rozprávke o človiečikovi z budíka som hrala rozprávača, Janku hrala Lucka, Danku Grétka Cziferiová (II.G) a človiečika z budíka hral Maťo. Ráno pred odchodom sme si to ešte zopakovali. Išlo nám to celkom dobre. Zo školy sme vyrazili približne o deviatej. Svoje texty sme si opakovali aj počas toho, ako sme išli na autobusovú zastávku, dokonca aj v autobuse. Neviem, čo si ľudia o nás mohli myslieť, ale muselo to byť veľmi zaujímavé. Grétka dokonca podotkla, že sme ako pocestné divadlo. Do nemocnice sme prišli v časovom predstihu. Už pred budovou nás čakala jedna milá pani učiteľka, ktorá mala na starosti škôlkarov, pre ktorých sme mali vystupovať a voviedla nás do jedálne na poschodí mínus 3, v ktorej sa predstavenie odohrávalo. Bola k nám veľmi milá, nachystala nám vodu a nejaké sladké občerstvenie. Vodu sme si hneď aj dali a išli sme ďalej nacvičovať. Práve, keď sme si už všetko zopakovali, zhromaždilo sa okolo nás asi päťdesiat detí zo všetkých oddelení, rodičov a zdravotného personálu. Zmocnila sa ma ešte väčšia tréma, akú som mala dovtedy. Keď som sa však rozbehla, išlo mi to ako po masle. Celé vystúpenie sa nám veľmi dobre vydarilo. Deti nám tlieskali a učitelia nám boli veľmi vďační. Väčšine ľudí sa najviac páčila rozprávka známa rozprávka Márie Ďuríčkovej - O človiečikovi z budíka, ale tí náročnejší ocenili aj smutnoveselý príbeh Dana Clarka Predám šteniatka o krívajúcom šteniatku, s ktorým sme mali premiéru. Cesta naspäť nás trochu vyčerpala, ale dalo sa to vydržať. Nakoniec nám až prišlo ľúto a chceli sme, aby toto dobrodružstvo trvalo navždy. Dohodli sme sa, že toto bolo zatiaľ najlepšie vystúpenie, ktoré sme doteraz absolvovali.  
    Viktória Feketeová, I.G
   • Školské kolo recitačnej súťaže 1. stupňa

   • Tento školský rok sa uskutočnil jubilejný 25. ročník školského kola recitačnej súťaže žiakov 1. stupňa. Zapojilo sa doňho rekordných 20 súťažiacich, ktorých prišli povzbudiť rodičia, kamaráti a známi. Samozrejme nechýbal hosť z MsK Nové Mesto p. riaditeľka Mgr. Jana Vozníková – Sedláčková, ktorá okrem povzbudenia priniesla aj knihy a diplomy pre tých najlepších. Jubilejný ročník odštartovali deti z materskej škôlky svojím milým vystúpením. Nedali sa zahanbiť ani žiaci z Prípravného ročníka, ktorí si vyskúšali recitáciu zatiaľ nesúťažne. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, v poézii a próze. Porota, v zložení p. zástupkyňa T.Hlobeňová, p. logopedička B. Bergerová a p. učiteľka I. Addová, mala veľmi ťažkú prácu. Kým sa porota radila, žiaci mohli preukázať svoje znalosti o slovenských rozprávkach v minikvíze, kde museli nakresliť časť rozprávky alebo hlavné postavy a ostatní hádali názov rozprávky. Na záver súťaže vystúpil víťaz okresného kola Hviezdoslavovho Kubína Richard Szabo  zo 4.A so svojím víťazným prednesom. Napokon porota vyhlásila výsledky:
     

    1. kategória

    Poézia

    Próza

    1.       Viktória Majerčáková 1.A

    1. Linda Lipovská 2. A

    2.       Zlatica Vargová 2.A

    2. Ján Hlavenka 2.A

    3.       Sebastian Kasab 1.A

    3. Adam Duchoň 2.A

    2. kategória

    Poézia

    Próza

    1.       Barbora Bábiková 3.B

    1. Stela Lipovská 4.B

    2.       Martin  Sekula 4.A

    2. Dávid Režňák 4.A

    3.       Alex Hlivár 3.A

    3. Alžbeta Novotná 4.B


     

    Cenu knižnice získali:
    Filip Ralbovský 1.A,
    Alžbeta Szabová 2.A,
    Dávid Siviček 3.B,
    hlavnú cenu knižnice získala Barbora Bábiková 3.B.
     
    Okrem pekných knižiek všetci, ktorí si pripravili básničku alebo príbeh, získali peknú odmenu – pero, aby sa mohli stať tiež spisovateľmi a vajíčko, pretože sa už blížila Veľká Noc.
     
    Fotoalbum TU
                                                                                                 
    PaedDr. Marta Frindrichová
   • Bronzové pásmo na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína

   • Bol to nádherný slnečný, inšpiratívny a umením nabitý deň. Desiaty apríl 2018 nám ponúkol možnosť zúčastniť  sa dvanásťhodinového maratónu prednesov umeleckej poézie, prózy a divadiel poézie, dohromady sme na doskách modranského Kultúrneho domu videli 30 obohacujúcich predstavení. Krajskému kolu predsedala až šesťčlenná porota umelcov, hercov a spisovateľov v zložení Eliška Sadíleková, Monika Macháčková, Roman Féder, Edita Borčová, Martina Majerníková a Jaroslava Čajková. Text Adama Hrebeňa hodnotil Roman Féder, pokúsime sa ho parafrázovať: ʼKaždý chalan, ktorý recituje, je prínosom. Adamov text nie je sprofanovaný, nie je ľahký, niekto by si povedal, téma je o jednom krivom nose. Ale v ťažkej konkurencii (súťažil s ďalšími trinástimi vynikajúcimi textami) sa nestratil. Oceňujeme objavný román, jeho dramatizáciu i zaujímavú pointu o ľudských obsesiách a ich deštruktívnych následkoch.ʼ
    Potešilo nás nielen umiestnenie v bronzovom pásme, ale i poznámka pána porotcu, že po našom vystúpení ešte v okrese zašiel do Martinusu, aby si kúpil knižku Luigiho Pirandella – Jeden, žiaden, stotisíc.
                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová
   • Čestné uznanie pre Sofiu Olejárovú – Hviezdoslavov Kubín, III. kategória

   • Niekoľko hodinový maratón tridsiatich štyroch recitátorov súťaže Hviezdoslavov Kubín za okres  Bratislava IV prebiehal 27. marca 2018 v dúbravskej ZUŠ Eugena Suchoňa pod záštitou odbornej poroty v zložení Pavol Náter, Zuzana Tstenská a Marián Michalides. V súťažnej kategórii poézia sa predstavilo 15 žiakov, zlatým klincom na samom konci prehliadky bolo vystúpenie našej žiačky zo VII.A Sofie Olejárovej, ktorá kultivovane a precítene predniesla báseň Kytička jahôd od Milana Rúfusa, za čo jej porota udelila krásne ocenenie v podobe Čestného uznania. Blahoželáme!
    Fotoalbum TU
    PaedDr. Daniela Bauerová
   • Bronz pre Michala Žiaka - Návraty poézie Andreja Sládkoviča

   • Máme obrovskú radosť vždy, keď si v tvrdom prostredí konkurencie potvrdíme, že na to máme! Práve pri zápolení našich žiakov so žiakmi škôl bežného typu sa ukazuje, že naši vedia prinášať niečo osobné, svojské, alternatívne a charizmatické. Nečudo, že na 7. ročníku recitačnej súťaže v prednese poézie, ktorej okresná prehliadka sa konala v Zichyho paláci 26. marca 2018, náš Michal Žiak z II. OA uspel, ba vysúťažil si tretie miesto. Štyridsaťpäť súťažiacich v štyroch kategóriách hodnotila osemčlenná porota pod záštitou garanta, herca SND a známeho recitátora Štefana Bučka (členom poroty bol napríklad i známy spisovateľ Kamil Peteraj). Michal predniesol modernú báseň v štýle básne -  experimentu Tristan Tára od Ivana Štrpku. „Bol som neuveriteľne nervózny a mal som trému, nakoľko to bolo moje prvé vystúpenie na okresnom kole literárnej súťaže a pred cudzou porotou. Stotožnil som sa s Tristanovou zmätenosťou až šialenosťou, nech si každý individuálne na mňa utvorí názor. Keď pán Bučko vyhlásil moje meno a že som sa umiestnil na treťom mieste, tak som mal pocit, že som obarený,  potom som si musel asi 5 minút hovoriť, že to je pravda, no potom som sa veľmi tešil. Táto skúsenosť bola pre mňa povzbudením, aby som sa začal viac zaoberať kultúrnym životom. Dúfam, že s pani učiteľkou budeme aj naďalej chodiť na súťaže tohto typu a intenzívne plánujem začať spievať. Ďalej mi to dalo, ako ovládať môj stres a trému. Nabudúce už nebudem v takom strese.“ Miško, blahoželáme!!!   
    Fotoalbum TU
    PaedDr. Daniela Bauerová
    • Návšteva žiakov 4. ročníka v knižnici

    • Dňa 21. marca 2018 žiaci  štvrtého ročníka základnej školy boli na návšteve v Mestskej knižnici Nové Mesto. Pani Mgr. Jana Vozníková, riaditeľka knižnice, deťom pripravila bohatý program. Oboznámili sa s chodom knižnice, s jej fungovaním a s jej najbližšími akciami. Dozvedeli sa princípy označovania a ukladania kníh v knižnici. Zahrali sa rôzne slovné hry. Nakoniec si mohli poprezerať knihy v knižnici.
     Žiaci odchádzali z knižnice natešení, plní nových vedomostí a zážitkov.
                                                                                                                             Mgr. Eva Guzikiewiczová
    • Hviezdoslavov Kubín

    • Dňa 20. marca 2018 sa Richard Szabo, žiak 4.A triedy, zúčastnil v sprievode svojej triednej učiteľky Evy Guzikiewiczovej,  obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažil v próze, s príbehom s knihy Mimi a Líza od autoriek: Katarína Kerekéšová, Katarína Moláková, Alexandra Salmela - VIANOCE
     Tejto súťaže sa zúčastnil po druhý krát. Vo veľmi silnej konkurencii šestnástich súťažiacich, v oblasti prózy, sa mu podarilo zvíťaziť a postúpiť do krajského kola.
                                                                                                                                Mgr. Eva Guzikiewiczová
   • SVETOVÝ DEŇ VODY 2018

   • 22. marec – SVETOVÝ DEŇ VODY - je jedinečnou príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu vzácnosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Tento deň je dôležitý z hľadiska zvýšenia povedomia žiakov o významu zachovania zdrojov pitnej vody a ich ochrany.
    Cieľom SVETOVÉHO DŇA VODY je poukázať na nenahraditeľnosť vody, upozorňovať na znečisťovanie vody a viesť žiakov k jej ochrane. V našej škole sme si pripomenuli význam vody na našej planéte a jej ochranu zaujímavými tvorivými aktivitami a realizáciou výtvarných prác. Počas prezentácie sa žiaci oboznámili s kolobehom vody v prírode,  významom vody pre život človeka a dôležitosťou ochrany zdrojov pitnej vody.
    Voda je základom života na Zemi. Chráňme a vážme si vodu, je jedným z najväčších bohatstiev, ktoré nám planéta dáva!
    Fotoalbum TU
    Mgr. J. Hauptvoglová, Mgr. L. Zittová
   • Návšteva knižnice v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

   • Pri príležitosti aktivity „MAREC – MESIAC KNIHY“ sme 20.3. 2018 navštívili knižnicu na Pionierskej ul. v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Privítala nás p. riaditeľka, ktorá nás oboznámila s priestormi knižnice, predstavila nám pracovníkov knižnice – knihovníčky, ktoré pre žiakov pripravili zaujímavý program. Dozvedeli sa, koľko kníh sa v knižnici nachádza, podľa čoho sú knihy zoradené a označené , ako sa môžu do knižnice prihlásiť a knihy si požičiavať.  Zopakovali si, ako vznikne knižka a ako sa dostane do knižnice, či do obchodov – kníhkupectiev. V zábavných aktivitách sa žiaci naučili sčítať i odčítať slová, riešili hádanky so slovami a nechýbali ani  zaujímavé hry, pri ktorých sa žiaci učili pozornému počúvaniu rozprávkového príbehu. Žiaci si poprezerali knižnicu a mali možnosť si vybrať a prečítať knihu, ktorá ich zaujala.
    Návšteva knižnice sa všetkým páčila, je veľmi dobrou motiváciou k vytvoreniu pozitívneho vzťahu ku knihám a zdokonaľovaniu čitateľských zručností.
    Fotoalbum TU
    Mgr. Lucia Zittová
    • Vystúpenie pre detských onkologických pacientov na Kramároch

    • Onkológia je miesto, kde sú hospitalizovaní ľudia so zákernou chorobou - rakovinou. V priemyselných krajinách stoja rakovinové ochorenia na treťom mieste príčin úmrtí. Boj s rakovinou je často veľmi zdĺhavý. Okrem toho táto choroba, ako sotva iná, je spojená s mnohými obavami a stratou nádeje. Žiaľ, onkologické ochorenie ešte stále patrí medzi neliečiteľné. Preto sa celý zdravotnícky personál i mnohí dobrovoľníci z Kliniky detskej hematológie a onkológie  DFNsP všemožne usilujú detičkám s onkologickým ochorením pomáhať, dodávať im aj ich rodine odvahu v neľahkom utrpení. Dobrovoľníčka Vladka Bublavá napríklad zorganizovala 15. marca 2018 divadelno-tvorivé popoludnie detí pre deti s onkologickým ochorením a prizvala aj nás, gitaristov z Mokrohájskej, do spolupráce.
     Do nemocnice sme dorazili v predstihu. Na poschodí mínus tri nás už čakali pripravené a zvedavé deti. Zmocnila sa ma veľké tréma, ale nakoniec sme to zvládli a naša rozprávka O človiečikovi z budíka celkom dobre dopadla. My s pani učiteľkou Bauerovou sme sa striedali v rolách Danky, Janky a rozprávača, Maťo Rideg z I.OA hral rolu človiečika z budíka. Zdalo sa mi, že sme tam vynechali niekoľko replík, ale myslím si, že nikto to nepozná tak dokonale, aby si niečo všimol a to je najdôležitejšie. Po našom vystúpení nasledovalo vystúpenie ďalšieho pozvaného divadla. Detičky prišla podporiť aj Adela Vinczeová, s ktorou sme sa všetci odfotili. Myslím si, že to bol veľmi pekný deň plný pekných zážitkov.
     Fotoalbum TU
                                Viktória Feketeová, I. G
    • Filmový festival OLOMÁNIE

    • Dňa 1. 3. 2018 sa žiaci 5.A, 6. A, 7. A, 7.B sa pod vedením Zuzany Sadlekovej, Márie Kábovej a Eriky Labudíkovej zúčastnili Filmového festivalu OLOMÁNIE. Každý rok organizátori festivalu  pripravia zaujímavý program. Tento rok Diana Hágerová moderovala talk show s Michalom Sebíňom na tému PAPIER (NATUR-PACK). Deti mali možnosť vidieť filmy: od Pavla Barabáša  – Tajomné Mamberano,  Ľuboša Fellnera – Lovci ľudožrútov – najčistejšie a najšpinavšie ostrovy sveta , Požičaná planéta: Obeť . Jaroslav Blaško nám porozprával o jeho svete pod vodou a Ľuboš Fellner z cestovnej kancelárie BUBO nám opísal jeho nádherné zážitky z cestovania po svete. Zažili sme nádherné dopoludnie plné zaujímavosti a skvelých zážitkov.
                                                                                                          Mgr. Erika Labudíková
   • Slávik Slovenska 2018 – 3. ročník školského kola

   • Slávik Slovenska. Známa spevácka súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne má toho roku na celoštátnej úrovni už svoj 28. ročník. Z histórie vieme, že tejto súťaže sa v mladosti zúčastnili aj také spevácke osobnosti, akými sú bezpochyby Paľo Habera či Mária Čírová. Ústredným cieľom súťaže, ako uvádza jej garant Peter Dvorský, je „spontánne zbližovať deti so slovenskou ľudovou piesňou ako základom identity nášho národa.“ Už po tretí rok sa i žiaci našej školy hrdo hlásia k tomuto odkazu súťaže. V školskom kole 12. marca vystúpili pred odbornou porotou v zložení Mgr. Anna Slamková, Ing. Jana Ladičkovská, Mgr. Štefánia Kittnerová, i pred pani psychologičkou Mgr. Anetou Filipovičovou a p. uč. Mgr. Monikou Kršákovou v troch súťažných kategóriách dvanásti mladí speváci: Richard Szabó (IV.A), Alex Bordák (IV.B), Matúš Dúbrava (IV.B), Monika Sivičeková (V.A), Cornelia Zamosteanu (V.A),  Lea Scarlett Višňanská (VI.A), Sofia Olejárová (VII.A), Matej Richter (VII. A), Miroslava Korbašová (VII.B), Viktória Korbašová (VII.B), Filip Samuel Zužčák (VII.B) a nesúťažne stredoškolák Michal Žiak (II.OA). Svojimi vystúpeniami učinili zadosť nielen krásnej slovenskej ľudovej tradícii, ale predovšetkým svojmu osobnostnému rastu. Pretože postaviť sa pred nemalé publikum, vydať z hlasiviek čistý tón, pamätať si text, nezľaknúť sa vlastnej trémy a navyše mať z toho všetkého ešte aj radosť, tak to chce dávku odvahy! Zo srdca preto blahoželáme všetkým súťažiacim, nakoľko všetci ste si vysúťažili nielen diplom s umiestnením a veselú lízanku, ale predovšetkým náš obdiv. Obzvlášť však gratulujeme k prvým miestam Riškovi, Matúškovi a Viky a k druhým miestam Alexovi, Monike a Lei, z ktorých nás niektorí budú reprezentovať v okrese.                                   
    PaedDr. Daniela Bauerová
   • Škola ide na SLOVAN

   • Vďaka podpore HC Slovan a ich projektu "Škola ide na Slovan" sa naši žiaci 1. 3. 2018  zúčastnili hokejového zápasu  HC Slovan a Dinamo Minsk.
    Myslím, že pre všetkých zúčastnených to bol nezabudnuteľný zážitok. Nielen preto, že to bol posledný zápas tohtoročnej sezóny KHL, že to bol neuveriteľne napínavý zápas a skočil víťazne pre HC Slovan, ale aj pre iné skutočnosti. Z Mokrohájskej sme  sa na štadión Aréna Ondreja Nepelu  viezli autobusom  HC Slovan, miesta na sedenie na štadióne sme mali zabezpečene vo VIP zóne a  mohli sme nazrieť aj do siene slávy HC Slovan. Dôvod? Vrámci jubilejnej 10. sezóny KHL sa  téma projektu niesla pod názvom "HC Slovan - Legendy žijú ďalej".  Našej škole pridelili  hráča Ľubomíra Višňovského. Úlohou žiakov bolo vytvoriť originálnu vizitku, vo formáte A3 o danom hráčovi. O vytvorenie vizitky sa postarali žiaci 6.A a 8.A. Vizitka s logom našej školy bude vystavená v sieni slávy HC Slovan. Pre našich študentov a školu je to veľká pocta.
    Ďakujeme za všetko organizátorom projektu Júlii Kiskovej a Slavomírovi Oslejovi,  ochotným a milým ľuďom, ktorí sa o nás po celý čas vzorne starali. 
     
    Fotoalbum TU
     
    Mgr. Erika Labudíková

      

   • Hviezdoslavov Kubín 2018 - striebro pre Adama Hrebeňa a postup do kraja

   • Mrazivý utorok 27. 2. 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa okresného kola 64. ročníka prestížnej literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Išli sme sa teda zahriať a vypočuť si súťažné prednesy. Všetci žiaci 1. EOOS a 2. EOOS vrátane mňa sme sa stretli vo V klube Národného osvetového centra, kde začínali tí najlepší slovenskí herci a speváci ako Meky Žbirka či Dušan Jamrich. Celá akcia sa začala príhovorom predsedníčky poroty Jarky Čajkovej, ktorá predsedá porote už 30 rokov. Ďalšími  dvoma členmi poroty boli spisovateľka a bývalá recitátorka Kubína Monika Macháčková a herec, hudobník a trojnásobný víťaz Kubína Roman Féder. Potom sme si symbolicky minútou ticha uctili zavraždeného novinára Jána Kuciaka a literárne zápolenie sa mohlo začať. Našu školu za okres Bratislava IV reprezentoval Adam Hrebeň, ktorý v roku 2016 uspel druhým miestom na celoštátnej úrovni tejto súťaže v Dolnom Kubíne. Ale pekne po poriadku. V próze sme si vypočuli mnoho prednesov, napríklad Jesenského, Mňačka, Jonassona, Exupéryho, Čechova. Mne osobne sa veľmi páčil prednes Bianky Slávikovej (získala za okres Bratislava II druhé miesto) s názvom OCD (obsedantno-kompulzívna porucha), nakoľko sa dokázala vcítiť do kože hrdinu, ktorý si napriek aj napriek svojej diagnóze dokázal nájsť priateľku, ktorá ho ale následne opustila. V poézii sa recitovali napríklad Smrek, Urban, Oliva, Erben, Poe, Prévert. Mne sa veľmi páčila báseň Rodokmeň (získala za okres Bratislava II prvé miesto) o histórii Slovenskej a Českej republiky, recitovaná seniorom Miroslavom Nemcom. Nevedeli sme sa dočkať kedy sa dostane k slovu náš kamarát a spolužiak Adam Hrebeň. Nakoniec sme sa dočkali, bol dvadsiatym piatym recitátorom a súčasne zlatým klincom programu na samom konci podujatia. Naše horúce literárne želiezko v ohni vystúpilo s poviedkami Moja žena a môj nos plus A váš nos? od talianskeho držiteľa Nobelovej ceny za literatúru z r. 1934 Luigiho Pirandella z knihy Uno nessuno e centomila (Jeden, žiaden a stotisíc). Predtým bolo ale trochu nervozity a napätia, ako to Adam zvládne. Keď už ale bol na pódiu a prednášal, tak sme sa všetci upokojili, prednášal nádherne a mal aj patričné reakcie v publiku aj od úplne cudzích ľudí. Porota ocenila výber vzácneho autora, ktorého hrdinom je mladý človek, ktorý rieši komplex v sebe a na sebe. Ďalej ocenili Adamov zmysel pre sebairóniu a autenticitu výpovede. Spolu s pani učiteľkou PaedDr. Danielou Bauerovou prednes poctivo trénovali a nakoniec to nevyšlo nazmar. MÁME KRÁSNE 2. MIESTO s postupom do krajského kola, ktoré sa bude odohrávať na doskách Kultúrneho domu v Modre 10. apríla 2018, držme si palce !!! Verím, že nám Adam urobí ešte veľa radosti. Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľke, že nás zobrala sa pozrieť a podporiť Adama a že sme mohli prežiť veľmi pekné literárne predpoludnie. V mene pani učiteľky pozývam všetkých učiteľov v piatok 23. marca 2018 o 9.40 do zborovne školy, kde im Adam k ich sviatku text prednesie.                  
    Fotoalbum TU    
     Michal Žiak, II. OA; PaedDr. Daniela Bauerová
   • Škôlka Sovička – dobrodružné gitarové vystúpenie

   • Dňa 23. februára 2018 sme mali vystúpenie na Kramároch, tentokrát v súkromnej škôlke Sovička. Nebolo isté, či tam vôbec pôjdeme, lebo väčšina z nás gitaristov mala chrípku a boli sme len tri, ale nakoniec sa nám to nejako podarilo zosúladiť. Pôvodne sme mali hrať dve rozprávky, a to O človiečikovi z budíka a Predám šteniatka, ale keď nás bolo tak málo, rozhodli sme sa, že budeme vystupovať iba s rozprávkou O človiečikovi z budíka. Trochu sme sa to museli doučiť, lebo v takejto zostave sme to hrali prvýkrát v živote. Ja som hrala rozprávača aj jednu z hlavných hrdiniek príbehu Danku, Lucka Husárová ďalšiu hlavnú hrdinku Janku a pani učiteľka Bauerová hrala človiečika z budíka. Najprv sme mali stres, keďže sme ešte nikdy v takejto zostave nehrali, ale pani učiteľka nám hovorila, že pred deťmi v škôlke máme vystupovať čo najistejšie a aj keď náhodou niečo povieme nesprávne a uvedomíme si to až neskôr, máme pokračovať ďalej a tváriť sa, akoby sa nič nestalo. Napokon sme sa čiastočne upokojili. Cesta tam bola celkom príjemná. Teda bola by, keby chodník na Kramároch nebol taký úzky, akoby bol iba pre jedného človeka. My sme tam išli tri vedľa seba, tak sme buď vždy zavadili o nejakú tuju, ktorá nás oškrela alebo nám dala facku alebo sme skoro spadli z chodníka, pričom sme kopali do snehu, na ktorom sme sa skoro šmykli, alebo sme sa museli vyhýbať autám, či okoloidúcim ľuďom. Občas sme stúpili pani učiteľke na nohy, za čo sme sa jej každú chvíľu ospravedlňovali, ale potom sme už radšej robili menšie kroky. Na Bárdošovej ulici sme museli ísť hore kopcom, čo nebolo pre nás práve ideálne, lebo sme mali na chrbtoch ťažké gitary a tiež to tam bolo príliš úzke pre tri osoby, takže sme sa ešte párkrát zakopli, ale bolo to celkom únosné. Aby nám bolo veselo, robili sme si aj tam žarty z toho, že máme odtučňovaciu kúru, keď ideme hore kopcom a na chrbte máme ťažké závažie. Po nejakom čase sme sa konečne vyštverali po tom kopci, ktorý sa nám zdal byť, ako nekonečný. Len čo sme vošli do škôlky, privítala nás tam jedna veľmi milá pani učiteľka a zvedavé, nedočkavé deti. Boli veľmi poslušné a potichu čakali na to, čo sa bude diať. Naozaj boli veľmi zlaté. Vôbec by som nečakala, že v škôlke bude takýto pokoj a ticho. Ja som skôr čakala krik a neposlušné a neposedné deti, ktoré nič nezaujíma a nebudú počúvať ani naše vystúpenie. Opak bol však pravdou. Boli na svoj vek až príliš zaujaté tým, čo sa bude diať. Najprv sme sa im predstavili, povedali sme im, koľko máme rokov a kde bývame. Potom sme im povedali niečo o našom zrakovom postihnutí. Pani učiteľka povedala, že im o tom už predtým povedala niečo viac a hneď po predstavovaní sme začali hrať rozprávku. Na to, že sme to ešte nikdy predtým nehrali v tejto zostave, nám to išlo celkom dobre a dopadlo to oveľa lepšie, ako sme očakávali. Po vystúpení sa pani učiteľka spýtala detí niekoľko otázok ohľadom tejto rozprávky a oni na ne odpovedali celkom dobre. Bolo vidno, že ich to naozaj zaujalo. Niektoré deti si chceli chytiť do ruky gitaru a niektoré sa na nej pokúšali aj hrať. Veľmi sa tomu tešili. Keď sme skončili, poďakovali sme im za to, že sme tam mohli byť a vystúpiť pre nich. Práve vo chvíli, keď sme sa už obliekali, vošiel dnu nejaký mladý pán aj so svojím synom. Hneď sme mu aj povedali, že škoda, že zmeškali naše vystúpenie. O malú chvíľku mladý pán vyšiel zo škôlky a pýtal sa nás, kam ideme. My sme povedali, že do školy na Mokrohájsku. On nám navrhol, že nás tam môže odviesť. Vysvitlo, že je žurnalista a redaktor a jeden týždeň v mesiaci moderuje správy o 17-tej. Keď sme sa lepšie započúvali do jeho hlasu, zdal sa nám byť povedomý. Potom nám prezradil aj svoje meno. Volal sa Adam Zavřel. Vtedy nám svitlo. Je pravda, že hlas nám bol iba povedomý, ale meno nám bolo istotne známe. Boli sme z toho všetky tri celé bez seba, že nás späť do školy vezie celebrita. Kto vie, keby sme nemali naspäť odvoz, koľko by nám to trvalo. Bol to jeden z najlepších zážitkov v mojom živote a nikdy v živote naň nezabudnem.
    Viktória Feketeová, trieda I.G
   • Lyžiarsko-rekondičný pobyt 2018

   • Tradícia lyžiarsko-rekondičných pobytov našej školy ostala zachovaná aj tento školský rok. Veľakrát bola v ohrození, ale vďaka pomoci priateľov, rodičov, Občianskeho  združenia "Pre našu školu" a spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. sa naši žiaci od 28. 1. do  2. 2. 2018 mohli tešiť z  pobytu vo Vysokých Tatrách. Celkovo hodnotím tento pobyt ako veľmi úspešný a prínosný. Veľa žiakov  bolo prvýkrát na školskej akcii mimo domova a rodičov, mnohí prvýkrát navštívili Vysoké Tatry, viezli sa lanovkou či zubačkou a traja študenti začiatočníci sa naučili lyžovať.
    Program sme sa snažili prispôsobiť dvom skupinám. Lyžiari lyžovali v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica pod vedením pani učiteliek Jarky Wefersovej a  Eriky Labudíkovej. Skupina „nelyžiarov“ pod vedením pani učiteľky Majky Kabovej absolvovala výlety na  Štrbské Pleso, do Tatranskej Lomnice a výlet lanovkou na Skalnaté pleso. Takmer všetci študenti mali možnosť navštíviť vodný svet hotela Sorea Titris a absolvovať výlet zubačkou na Hrebienok, kde si pozreli výstavu ľadových sôch a ľadového domu
    Voľné chvíle na hoteli žiaci nepresedeli len pri svojich mobiloch či počítačoch. Hotel Eufória v Novej Lesnej, kde sme boli ubytovaní, nám ponúkal funkčnú posilňovňu, stolnotenisový stôl, biliard, stolový futbal, saunu a perličkový kúpeľ. Ubytovanie, strava, služby a prístup personálu boli výborné. Veľmi radi sa tam o rok radi vrátime.
    Mgr. Erika Labudíková
   • Našu školu sa oplatí spoznať

   • Veľkolepé oslavy 80. výročia
    Spojenej školy na Mokrohájskej 3 v Bratislave
     
    Všetko sa to začalo už v tridsiatych rokoch minulého storočia, kedy bola založená – v tom čase na Slovensku jedinečná a nadčasová – výchovno-vzdelávacia inštitúcia zameraná na deti so zdravotným znevýhodnením pod názvom Zvláštna škola národná pre deti vo veku školopovinnom.
     
    Počas ôsmych desaťročí existencie škola postupne rástla, prechádzala množstvom udalostí a zmien.
     
    Medzi najzásadnejšie roky našej histórie patrí rok 1937, ktorý priniesol škole – vtedy ešte sídliacej v priestoroch bývalej Patrónky (továrne na muníciu) v Bratislave – prvých žiakov a historický prvý školský rok.
     
    V roku 1959 sa pripojila k základnej deväťročnej škole aj materská škola. V revolučnom roku 1968 sa škola presťahovala do vtedy nových, moderných a bezbariérových priestorov na Mokrohájskej ulici v Bratislave, ktorých súčasťou bol aj ústav. V roku 1970 škole pribudlo gymnázium a v roku 1992 aj obchodná akadémia.
     
    Naša škola v tomto školskom roku vstupuje do veku zrelej dámy. Jej úctyhodné 80. narodeniny oslavujeme veľkolepo. V slávnostnom duchu sme už od začiatku roka pripravovali kultúrny program, ktorý predviedli nielen naši žiaci, ale aj významní slovenskí umelci.
    Náš veľký deň nadišiel 15. novembra. V DK Dúbravka sme sa stretli všetci tí, pre ktorých naša škola znamená viac, ako len istú povinnosť. Viacerí spomínajú, iní prežívajú jej súčasný rozkvet a otvorenosť svetu. Spojila nás oslava v kultúrnom duchu pod taktovkou moderátora Richarda Vrableca. 
    Riaditeľ školy Andrej Lackovič v mene všetkých zamestnancov, detí a žiakov privítal generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ Ing. Mariána Galana, vedúcu odboru školstva Mgr. Bc. Miriam Valašíkovú, starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka RNDr. Martina Zaťoviča, no i ďalších významných vedúcich a partnerských spolupracovníkov, rodičov a priateľov školy.
     
    Medzi viacerými slávnostnými prejavmi nás veľmi potešil video pozdrav prezidenta SR pána Andreja Kisku, ktorý prisľúbil svoju účasť na blížiacom sa projekte Integrované športové hry, ktoré každoročne naša škola organizuje.
    Bohatým kultúrnym  programom slávnostnú atmosféru galavečera umocnili recitácie a tance našich detí zo života materskej školy, dojímavo zaspievali žiaci z 1. stupňa ZŠ pieseň Z lásky z projektu Legenda o rytieroch zo Sitna a vystúpili s dramatizáciou básne Kristy Bendovej Bola raz jedna trieda. Žiaci 2. stupňa ZŠ predviedli krátke divadelné predstavenie s témou histórie školy pod názvom Nad kronikami. Zo známych hostí nás svojím vystúpením poctili najmä Martin Malachovský pieseňou  z opery Porgy a Bess, Brigit Szelidová piesňou You are so beautiful i herci divadla Nová scéna - Peter Makranský a Darius Koči.
     
    Významným bodom programu bolo oceňovanie významných osobností a partnerov školy  za mimoriadny prínos pre náš rozvoj. Za všetkých ocenených sa prihovorila absolventka našej školy a zároveň paralympijská víťazka Veronika Vadovičová, ktorá vyjadrila dôležitosť našej školy v jej živote.
     
    V druhej polovici programu vystúpili na scénu žiaci 2. stupňa ZŠ a strednej školy, ktorí sa predstavili hrou na gitare (Tango – Francisco Tarega), interpretáciou hry Telefón (autori Milan Lasica a Július Satinský), či piesňou Všetci sme svet.
     
    Zaujímavým spestrením slávnostného programu boli určite aj videopozdravy pána Milana Lasicu, či Petra Káčera.
     
    Súčasťou osláv 80. výročia založenia našej školy  bol aj 18. ročník projektu Integrované športové hry medzi školami pre žiakov s rôznymi znevýhodneniami. Tento rok hry nadobudli významný charakter hlavne vďaka návšteve prezidenta SR pána Andreja Kisku, ktorý sa o návšteve našej veľmi príjemne vyjadril:  
    „Medzi nami máme mnoho výnimočných detí. Výnimočných detí, ktoré napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu rozdávajú obrovský úsmev a lásku. Deti, ktoré sa rozhodli, že dnes tu budú spolu športovať a súťažiť a ukážu, že v nich drieme silný športový duch. Nepamätám sa, kedy naposledy sa mi dostalo tak krásneho prijatia, ako práve od týchto detí.“
    Atmosféra bola veľmi príjemná, pán prezident Andrej Kiska bol veľmi priateľský a ľudský. Každému koho stretol podal ruku. Hlavnými organizátormi boli Mgr. Andrej Lackovič – riaditeľ školy, Mgr. Erika Labudíková a Mgr. Martin Gabko, pomocnými organizátormi boli asistenti školy a študenti. Zápolenie prebiehalo v troch disciplínach: bowling, stolný tenis, plávanie, streľba bola z technických príčin zrušená.
    „Atmosféra pripomínala atmosféru masového stretnutia s veľkým množstvom fotografov. Bolo to povzbudenie pre športovcov, pre školu to bolo prospešné zviditeľnenie, pre nových žiakov inšpirácia.“ (Sabina Čaranová, žiačka 3. ročníka gymnázia)
    Na víťazných priečkach sa umiestnili: 1. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Vlastenecké námestie č.1, 851 01 Bratislava 2. Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, Bratislava interná 3. Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava.                                                                                                                                    
    V slávnostnom duchu sa bude niesť život našej školy určite ešte dlhý čas, ale nezaspíme na vavrínoch a budeme sa snažiť stále napredovať, aby sme každý nasledujúci rok našej školy mali dôvod oslavovať. Aby sa nám príjemnejšie pokračovalo v práci, pripájame jedno z množstva krásnych želaní:
    Milá naša škola! Prajem Ti, aby si mohla byť tou najlepšou pre deti a študentov, ktorí sa chcú vzdelávať, pre učiteľov, ktorých napĺňa ich práca radosťou. Nech sa všetci cítime prijímaní, oceňovaní a v bezpečí. Prajem Ti i dosť peňazí na krásne a podnetné prostredie, príjemné exkurzie, kultúrne akcie, príležitosti na sebarealizáciu Tvojich obyvateľov. Ak by Ťa mali raz poslať do dôchodku, tak iba preto, že všetky deti sú zdravé a už nepotrebujú Tvoje ochranné krídla. S pozdravom Tvoja pani učiteľka Kittnerová.“
    Ak máte v úmysle bližšie spoznať a navštíviť našu výnimočnú školu s výnimočným poslaním, kde prekonávanie fyzických či mentálnych bariér je absolútnou samozrejmosťou, príďte medzi nás.
     Srdečne pozývame všetkých so zdravotným znevýhodnením i bez neho, ktorí majú záujem o inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ a žiakov na ZŠ, gymnáziu, obchodnej akadémii alebo na pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu na našej škole, na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia počas dvoch dní – 9. februára (piatok) a 16. marca (piatok) 2018 od 8.00 do 14.00 hodiny.
   • REKONŠTRUKCIA - NOVÉ TOALETY PRE ŽIAKOV

   • S radosťou Vám oznamujeme, že rekonštrukcia toaliet (prízemie) pre žiakov našej školy bola úspešne dokončená. Veríme, že budú slúžiť. 
    Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému výsledku. 
     
    Fotogaléria rekonštrukcie TU 
    zatiaľ žiadne údaje
   • Vyšla netradičná Zbierka básní žiakov školy 80

   • Čo všetko človek prežiť musí,
    čo čaká ho tu ešte na Zemi...
    Niekto vraj lásku neokúsi,
    tak počul som to, verte mi.
     
    Nechce sa veriť tejto pravde
    veď človek žije, zmysly má.
    Niečo v tom ale predsa bude,
    kdekto si kdečo nevšíma.
     
    Prvý lúč slnka jasného,
    prvý kvet v sade ružovom,
    čaro večera daždivého,
    vetvičku skrytú pod snehom.
     
    Veselý džavot malých detí,
    rumenec líca švárnej dievčiny,
    starenku ukonanú v žití,
    prach nesúci sa z výšiny...
     
    Všetko, v čom človek život nájde,
    čo ozvenou struny, dobrom mu naladí,
    to všetko základ lásky je,
    z toho sa Láska narodí.
     
    Aby však Láska žila ďalej,
    aby sa mohla rozvinúť,
    pristúpiť treba k obeti  „malej".
    na vlastné JA vedieť zabudnúť.
    (Všetko, v čom človek život nájde, Ľubomír Scherhaufer, 2015)
    Pri príležitosti 80. výročia našej školy sa nám podarilo svojpomocne vydať v náklade 34 kusov Zbierku básní žiakov, absolventov a sympatizantov školy, ktorá bola súčasťou darčeka pre vzácnych hostí pri príležitosti slávnostného Galavečera.
    Zbierka je kolážou päťdesiatky básní pätnástich autorov reflexívnej, príležitostnej, ľúbostnej a duchovnej lyriky. Jej tlač podporilo kníhkupectvo Martinus v hodnote 100,- eur, za čo srdečne ĎAKUJEME! Prajeme príjemné čítanie!  
    Básnickú zbierku nájdete TU
    PaedDr. Daniela Bauerová, zostavovateľka básní
   • Vyšlo nové číslo časopisu Moky 3, december 2017

   • Milí priatelia, všimli ste si? Vianoce sa blížia! Keď sa chodbami našej školy začnú šíriť melódie kolied, pobehovať Mikuláš s anjelmi a vyjde predvianočné číslo nášho časopisu, vtedy je jasné, že sa neodvratne blížia ďalšie Vianoce! Niekoľko desiatok pedagógov, žiakov a sympatizantov našej školy opäť raz participovalo na tom, aby ste si mohli prečítať najnovšie zaujímavosti z rušného školského životaMokrohájčanov, od detí materskej školy, žiakov prvého stupňa, až po stredoškolákov. Upriamujem pozornosť na rubriku Blahoželáme k 80-tke, v ktorej námk výročiu vinšujú pedagógovia,rodičia našich žiakov, ale i umelcizo sveta šoubiznisu. Vraciame sa i k „akcii tisícročia“ a prinášame emócie žiakov, ktoré v nich vyvolala úprimná a priateľská návšteva nášho pána prezidenta. S hrdosťou predstavujeme študentov (Grétku, Viky, Lucku, Mateja, Zuzku i Maťka), ktorí sa otvorene vyjadrujú k svojim hendikepom a odhaľujú nám zákutia svojich vzácnych osobností. Mapujeme pokračovanie osudu ďalšieho nášho úspešného absolventa Mateja v rubrike Bývalí absolventi. Pre náročných pripravili angličtinári zopár noviniek v tomto jazyku. A keď sa chcete dozvedieť, že presýpacie hodiny sa prestavujú z letného času na zimný tým, že sa otočia naopak, nepreskočte ani rubriku Vtipy na samom konci časopisu. Tak, a teraz si urobte pohodlie, doprajte si chvíľku pre seba a prečítajte na EX.                       
    PaedDr. Daniela Bauerová
     • Mikuláš 2017

     • Tak ako po iné roky, aj tento rok k nám do školy zavítal Mikuláš. Neprišiel však sám. Spolu s ním nás navštívili aj čert a anjel.
       
      Mikulášske veršovačky
       
      Kde sa vzal, tu sa vzal,
      Mikuláš pod oknom stál.
      V ruke veľkú paličku,
      na hlave mal čiapočku.
      Z bielych fúzov teplý šál,
      tak na deti vykúkal.
       
      Vonku sniežik tíško padá, za humnami zora sadá.
      Do okna sa rýchlo vkrádam, zbadám ho, či nezbadám?
      Kde si ujo Mikuláš? Neobídi domček náš!
      Čižmičky mám nachystané, nezačujem niekde sane?
      Celý deň som dobrý bol, doma smetí vyniesol.
      Na sladkosti sa už teším, všetky deti vždy potešíš.
      Čokoládku by som chcel, rýmovačku vymyslel.
      Prídi ujo Mikuláš!
       
     • Tradično-netradičný Mikuláš na Kramároch

     • Nebol by to ani pravý Mikuláš, keby sme nenacvičili dajaké predstavenie a nenavštívili jednak našich domácich škôlkarov, jednak deti hospitalizované v nemocnici Kramáre. Nebolo tomu inak ani tento rok. Škôlkarom i malým pacientom z neurologického oddelenia podarovali naši gymnazisti Grétka Cziferiová, Lucka Husárová, Viky Feketeová a Matej Horváth namiesto mikulášskych balíčkov gitarovú dramatizáciu rozprávky Márie Ďuríčkovej – O človiečikovi z budíka. Napriek svojmu zrakovému znevýhodneniu dokázali gitaristi sprostredkovať detskému divákovi vlastnú predstavu rozprávkového sveta, a to všetko pomocou gitarových zvukov a gest. A že sa im to krásne podarilo, posúďte sami!  (Pozrite na fotkách)          
      PaedDr. Daniela Bauerová
     • Mikuláš 2017

    • Divadlo s OLO

    • „ODPADla nám hodina“, tešia sa obyčajne žiaci všetkých vekových kategórií. Aj žiakom 2. a 4. ročníkov ZŠ odpadla hodina v škole, keď sa zúčastnili interaktívneho divadelného predstavenia s rovnakým názvom, ktorého garantom je spoločnosť  NATUR-PACK a.s., v spolupráci so Štúdiom L+S, OLO a hlavným mestom Bratislava. Autorsky doň prispel spisovateľ Daniel Hevier, čo sa prejavilo najmä na pútavých textoch piesní. Mladí herci vtiahli deti do deja, predstavenie bolo naozaj interaktívne a dynamické, zároveň však vzdelávacie. Deti sa dozvedeli (aj keď mnohé už poznali) všetko podstatné o triedení odpadu a jeho dôležitosti pre našu planétu, aj pre nás. Zapojili sa aj priamo do predstavenia, či už odpoveďami na otázky alebo svojimi názormi a na záver sa mohli s hercami odfotiť.  Škoda, že predstavenie trvalo iba hodinu.
      
     PaedDr. Marta Frindrichová
   • IMATRIKULÁCIA 2017

   • Tak ako po iné roky, aj tento sme sa my, štvrtáci, nechceli vyhnúť povinnosti zachovať tradíciu prijímania nových adeptov – prvákov do cechu študentského. Táto tradícia sa spája nielen s dobrou náladou, ktorá je podmienená odvahou prvákov plniť rôzne úlohy, aby dokázali, že sa výziev neboja – tak ako ich starší spolužiaci, ale má aj svoju vážnejšiu rovinu spojenú so sľubom prvákov a ich pasovaním za skutočných členov študentskej rodiny.
    Veríme, že náš zámer vyšiel a certifikát, ktorý si všetci prváci z akcie odnášali, ako aj celková atmosféra, ktorá u nás v telocvični zavládla za prítomnosti všetkých stredoškolákov, ich pedagógov a vedenia školy, prispeli k príjemnému priebehu celej akcie a takto povzbudili našich mladších spolužiakov tradíciu zachovať.
     
     
                                                                                                                      maturanti 4.G a 4.OA
     
   • Prednáška s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) o správnej výžive

   • Dňa 22.11.2017 sa uskutočnila pre žiakov 2.,3. a 4. ročníka ZŠ prednáška s lektorkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na tému „Vyvážená strava“. Žiaci si rozšírili vedomosti o racionálnej výžive, potravinovej pyramíde, o správnom výbere potravín v stravovaní, naučili sa, čo znamená vyvážená strava. V závere besedy žiaci „nakupovali vo virtuálnom obchode“, zamerali sa na zloženie a pestrosť jedálneho lístka.
    Beseda s lektorkou ÚVZ SR sa uskutočnila v rámci projektu „ Viem, čo zjem“, ktorého cieľom je prevencia nesprávneho stravovania, osvojenie si zásad správnej životosprávy, oboznámenie sa  s rizikami, ktoré sú dôsledkom nesprávnej výživy.  Zapojením sa našej školy do tohto projektu napomáha osvojovať si u žiakov správne stravovacie návyky, správny životný štýl, a tak predchádzať civilizačným ochoreniam, ktoré sú spôsobené nesprávnou výživou a nedostatočnou fyzickou aktivitou.
    Fotoalbum TU
    Mgr. Júlia Hauptvoglová
    • všetko o... GALAVEČER 80

    •  
     Dňa 15. novembra 2017 o 16:00 hod. sa uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti osláv 80. výročia založenia školy. Slávili sme veľkolepo v Dome kultúry v bratislavskej Dúbravke. Pre pozvaných hostí, terajších aj bývalých zamestnancov školy, žiakov, rodičov žiakov a všetkých priateľov školy bol pripravený bohatý program. 
      
     Z pracovných dôvodov sa nemohol zúčastniť prezident SR pán Andrej Kiska, avšak poslal nám krásnu zdravicu vo forme videopozdravu (môžete si ju pozrieť nižšie). Na poslednú chvíľu zrušila svoju účasť ministerska školstva, vedy, výskumu a športu pani Martina Lubyová, avšak v jej mene prišiel generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Marian Galan.
     Pozvanie prijali aj pani Miriam Valašiková, vedúca odboru školstva Okresného úradu v Bratislave; pani Lucia Takáčová z odboru školstva Okresného úradu Bratislava, ale tiež starosta mestskej časti Bratislava - Dúbravka pán Martin Zaťovič a mnohí ďalší. 
      
     Program bol naozaj slávnostný, trval jeden a pol hodiny a veru bolo sa na čo pozerať. Celý program sa niesol pod moderátorskou taktovkou pána Richarda Vrableca, ktorý bol zároveň šarmantný a vtipný a s publikom komunikoval interaktívne. Po príhovoroch pána riaditeľa Andreja Lackoviča, pána Mariana Galana a pani Miriam Valašikovej sme sa už naozal, len a len bavili.
     Na scéne sa striedali čísla plné spevu, pohybu či divadelných scénok v podaní našich žiakov, ale aj pozvaných umelcov. Ako prvý z účinkujúcich vystúpil pán Martin Malachovský, ktorý láskavo prijal naše pozvanie a zaspieval nám pieseň  z opery Porgy a Bess, ktorú zložil skladaťeľ George Gershwin. Po ňom už nasledovali naši najmenší - škôlkári, ktorí na javisku predviedli ako dobre sa v "škôlke" majú a čo všetko sa v nej dá naučiť. Po nich vystúpila speváčka Brigit Szelidová s piesňou You are so beautiful. Už však boli pripravení žiaci 6. ročníka základnej školy, ktorí prostredníctvom svojho krátkeho predstavenia "Nad kronikami" sprostredkovali divákom vybrané fakty z histórie našej školy. Vypočuli sme si aj pieseň Sandy z muzikálu Pomáda, ktorú pre nás zaspieval herec divadla Nová scéna - Darius Koči. To, že hudbu milujeme potvrdili aj žiaci 1. stupňa základnej školy, ktorí si pre nás pripravili krátke predstavenie v podobe piesní Z lásky a Každý je iný a dramatizácie básne Kristy Bendovej - Bola raz jedna trieda.
     V druhej polovici programu vystúpili na scénu žiaci 2. stupňa základnej školy a žiaci strednej školy, ktorí sa predstavili hrou na gitare (Tango - Francisco Tarega), interpretáciou hry Telefón (autori Milan Lasica a Július Satinský), či piesňou Všetci sme svet. Zaujímavým spestrením slávnostného programu boli určite aj videopozdravy pána Milana Lasicu, či Petra Káčera.
     Ešte predtým ako vystúpili na scénu poslední interpreti pán riaditeľ odovzdal ďakovné listy významným partnerom školy a ocenenia v podobe plakiet osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj školy. Krásne kytice celý akt slávnostnej chvíle podčiarkli.
     Na záver programu vystúpili herci divadla Nová scéna - páni Peter Makranský a Darius Koči, ktorí nám všetkým zaspievali pieseň You raise me up.
      
     Po skončení slávnostného programu sa pozvaní hostia mali možnosť zúčastniť recepcie.
      
     To všetko by sa neuskutočnilo bez obetavosti našich kolegov, ktorí pripravili so žiakmi slávnostný program, či kolegov, ktorí pripravili recepciu pre pozvaných hostí. Ďakujeme aj našim sponzorom, ktorí nám pomohli a umožnili tento slávnostný galavečer zrealizovať. Sú nimi: Prvá stavebná sporiteľňa, mestská časť Bratislava - Dúbravka, Tesco, Dopravný podnik Bratislava, WINE-L, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Delikomat - CAFÉ + CO, kníhkupectvo Martinus.
      
     Tak isto ďakujeme aj mediálnym partnerom TV Ružinov, TA3, TASR, Dúbravská televízia a iní.
      
     Zdravice:
      
     Príspevky v médiách:
     80. výročie založenia školy (Zdroj: Televízia TA3, 17.11.2017)
     80. výročie založenia školy (Zdroj: Dúbravská televízia, 17.11.2017)
      
     Fotoalbum TU 
      
      
     Ďakujeme.
   • Anglické divadlo: Fahrenheit 451

   • Knihy horia pri 451 stupňoch Fahrenheita ... Knihy sú zakázané a spálené; robotickí psi prechádzajú ulicami a čuchajú tých, ktorí čítajú nelegálne; hasiči odpovedajú na volanie, pretekajú sa po uliciach, aby napálili knihu a čitateľa…
     
    Takto začalo ďalšie zo série predstavení, ktoré každoročne navštívia študenti 3. a 4. ročníkov gymnázia a obchodnej akadémie…predstavenie o sile ducha, statočnosti, schopnosti nevzdať sa a nepodriadiť moci, ktorá manipuluje so svojimi občanmi a robí z nich poslušné bábky. Predstavenie podčiarkuje význam vzdelania a samovzdelávania cez čítanie – iba vtedy si človek môže utvoriť svoj vlastný názor a nenechať „bombardovať“ svoje podvedomie reklamou a bezduchými TV seriálmi.
     
    Myslím, že toto dielo, ktoré bolo publikované pred 50 rokmi je nadčasové. Hoci nie každý zo študentov bol schopný zachytiť všetko v angličtine, odkaz sprostredkovaný hercami a ich rôznorodými výrazovými prostriedkami, všetci vnímali a odchádzali prevažne s pozitívnymi pocitmi a kladným hodnotením. Verím teda, že tento dlhoročný projekt – návšteva anglického predstavenia v pôvodnom znení bez prekladu, opäť raz splnil cieľ.
                                                                                                                                   
    PaedDr. Katarína Šaradinová
   • Projekt  „Hovorme o jedle“

   • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách  vyhlásili v dňoch 16. 10 – 20. 10. 2017  piaty ročník  Týždňa „Hovorme o jedle“.
    Cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít  je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín, osvojovaní si správneho životného  štýlu  a  správnych stravovacích návykov.
    Počas tohto týždňa si pripravili žiaci 3. A triedy  pre žiakov Prípravného ročníka a 1. ročníka predstavenie „ O psíčkovi a mačičke a zdravej výžive“. Spoločne triedili potraviny a ukladali do jednotlivých poschodí v potravinovej pyramíde.  Žiaci si hravou formou osvojovali význam jednotlivých potravín, ktoré sú potrebné pre naše zdravie, a v akom množstve ich máme počas dňa prijímať. Zdôraznili sme si veľký význam pohybu, športovej činnosti a pitného režimu počas dňa.
    Počas týždňa sa uskutočnila súťaž o najväčšie i najmenšie jabĺčko. Víťazné jablko vážilo 466 g a priniesol ho Sebastian z 1. ročníka. Najmenšie jabĺčka vážili 4 g a 6 g, od  Stelky zo IV. B triedy a jej sestry Lindy z 2. A triedy.
    Z uskutočnených aktivít sme vytvorili súťažný príspevok – prezentáciu  i Metodický list, ktorý sme poslali do súťaže v rámci projektu HOVORME O JEDLE.
    Mgr. Júlia Hauptvoglová
   • Exkurzia - Centrum vedecko-technických informácií

   • 26. 10. 2017 mali naši študenti možnosť navštíviť Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) na Lamačskej ceste. CVTI je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.
    Na exkurzii sme sa dozvedeli základné informácie o činnosti jednotlivých častí centra a knižnice, o rôznych akciách pre mládež a mohli sme si prezrieť študovňu so všetkými časopismi, ktoré vychádzajú na Slovensku. Dozvedeli sme sa aj to, ako využívať služby knižnice aj z domu.
    Na záver sme sa mohli zadarmo zaregistrovať a dostali sme na pamiatku množstvo darčekov.
    Mgr. Silvia Pospechová
   • Koncert ľudovej hudby

   • V stredu, 18. 10. 2017, sa žiaci 3. až 9. ročníka ZŠ zúčastnili na koncerte ľudovej hudby v telocvični školy. Bývali členovia SĽUKu manželia Hlubockí so synčekom pripravili pre nich zaujímavý a poučný program. Okrem ľudovej hudby a piesní sa žiaci oboznámili s netradičnými hudobnými nástrojmi, zasúťažili si a spolu aj zaspievali. Do tried sa vracali obohatení o nové zážitky a poznatky z oblasti ľudového umenia.
     
    Fotoalbum TU
     
    PaedDr. Valéria Stašiaková
   • AKADÉMIA & VAPAC®

   • Dňa 11. októbra 2017 sa žiaci našich končiacich ročníkov zúčastnili veľtrhu VŠ v Aegon aréne. Po príchode sa rozpŕchli a zbierali informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na jednotlivých univerzitách.
    Informácií nadobudli veľké množstvo, teraz bude dôležité úspešne ukončiť stredoškolské štúdium a s vervou pripravovať sa na vysokoškolské  štúdium.
     
    PhDr. Daniela Capeková
   • Kocúr v čižmách

   • Dňa 6. októbra medzi nás zavítalo divadielko Bum Bác s rozprávkou Kocúr v čižmách.
    Veselý príbeh spríjemnil piatkové dopoludnie deťom MŠ a 1. stupňa ZŠ. Všetci sa dobre zabavili, spolu si zaspievali a z chute zasmiali nad šibalstvami prefíkaného kocúra.
    Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie z bohatého repertoára divadla.
     
    Foalbum TU 
     
    PaedDr. Valéria Stašiaková
   • Európska noc výskumníkov – 29.9.2017

   • Tradične navštevujeme v doobedňajších hodinách podujatie Noc výskumníkov. smiley Ale naozaj trvá až do neskorej noci – 24:00 hod.
    Žiaci 7 ročníka a vybraní náhradníci 5. a 6. ročníka mali možnosť 2 hodiny v Lab café tvoriť svietiaci bicykel, či ponorku vlastnými rukami. Videli výrobu kľúčeniek v 3D tlačiarni, ktoré si odniesli na pamiatku. A množstvo ukážok výsledkov našich slovenských vedcov, stravu 21. storočia, cukrík v maxi a mini stave, pomocou 3 D okuliarov hľadieť na okolitý svet aj do vnútra buniek a pod. a pod.
    Ak sa tam zatúlate večer, zažijete krásnu vedeckú tvorivú atmosféru pretkanú svetlom, pohybom, ohňom, hudbou, známym moderátorom, politikom, neznámych úspešných vedcov, nadšených mladých študentov a množstvom baviacich sa ľudí. Veselá laserová show, tancujúce ohne a zem a naozaj množstvo zaujímavosti pre všetky vekové kategórie. Vrele odporúčam o rok.
     
    Fotoalbum TU 
     
    Mgr. Zuzana Sadleková
   • Zážitkové centrum vedy Aurélium a vedecký veľtrh

   • Dňa 14.9.2017 sme boli so žiakmi gymnázia vo vedeckom zážitkovom centre Auréliu a na vedeckom veľtrhu.
    yes Múzeum Aurélium vrele doporučujeme všetkým vekovým kategóriám, ktorých zaujímavú experimenty, hlavolamy, vedecké hračky z oblasti fyziky, chémie, biológie, matematiky a informatiky. Začína sa laserovou show a prehliadkou exponátov, ktoré si môžu žiaci sami vyskúšať. 
    Vedecký veľtrh mal za sebou svoj 2. ročník, vysoké školy a stredné odborné školy mali prezentačné stánky z rôznych vedeckých oblastí a zaujímavý program s vystúpením hostí. Mňa osobne zaujala naša mladá šikovná Slovenka, ktorá v misii študovala rast rastlín v extrémnych podmienkach na púšti, kopírujúcich podmienky na Marse. Vypestovala ich a celý tím z rôznych kútov sveta jej bol vďačný za čerstvý zelený príspevok k obedovým konzervám.
    smiley
    Fotoalbum TU 
     
    Mgr. Zuzana Sadleková
   • Projekt - Školská záhrada

   •   
     
    Tešíme sa, že v našej školskej záhrade, ktorú spoločne od minulého školského roku tvoríme počas prázdnin pribudol nový altánok a detské ihrisko pre našich najmenších.
    Veľmi pekne ďakujeme našim rodičom pánovi Jánovi Smrigovi, pani Zuzane Valette, spoločnostiam HB Reavis a Alas a všetkým kolegom, ktorí prispeli k realizácií tohto projektu.
    Celý fotoalbum TU
   • Vynovená kúpeľňa a toalety v MŠ

   •  
     
    Deti v našej materskej škole dostali nové bezbariérové umyvárky a toalety. Veríme, že budú slúžiť a prispejú k príjemnej rodinnej atmosfére v našej MŠ. 
    Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému výsledku. 
    Celý fotoalbum TU
   • Rekonštrukcia telocvične

   •  
    S radosťou Vám oznamujeme, že rekonštrukcia telocvične bola úspešne dokončená. Naši žiaci tak budú môcť „športovať“ počas hodín TV, v čase mimo vyučovania a taktiež v rámci aktivít ŠK Altius v lepších, kvalitnejších podmienkach.
    Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému výsledku.  
    Celá fotogaléria  TU
   • Dopravné ihrisko

   • S veľkou radosťou sa chceme podeliť o výbornú správu. V apríli 2017 sme prostredníctvom občianskeho združenie "Pre našu školu" získali grant Nadácie Volkswagen – Bezpečne na cestách, vo výške 3000,-- Eur. Peniažky sme využili na vytvorenie dopravného ihriska a nákupu edukačných pomôcok s tematikou dopravnej výchovy. Súčasťou vozového parku sú trojkolky Taxi, trojkolky, odrážadlá a kolobežky. O bezpečnú a plynulú dopravnú prevádzku sa okrem pani učiteliek a asistentiek starajú štyri semafóry, dopravné značky, pri pádoch deti chránia prilby i chrániče. Dopravné ihrisko veľmi obohatilo náš pobyt vonku a deti majú obrovskú radosť pri jeho využívaní.
     
    Fotolabum TU
     
    Mgr. Eva Gnothová
   • Malí "veľkí" výskumníci

   • V apríli sa naša materská škola zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen - Projekty zamestnancov a získala finančný grant na podporu projektu Malí “veľkí “výskumníci v hodnote 1000 euro. Za túto sumu sme deťom zakúpili rôzne digitálne pomôcky, ktoré výrazne obohatili a zefektívnili edukačný proces v materskej škole. Vzdelávacími aktivitami s digitálnou kamerou s fotoaparátom, mikroskopom a detektorom kovov, ktoré sú tvarovo prispôsobené deťom s telesným postihnutím, si deti hravou a názornou formou rozvíjajú vedomosti, schopnosti a zručnosti.
     
    Fotoalbum TU
     
    Mgr. Eva Gnothová