• Veľký úspech malých škôlkarov

   • S našimi deťmi z materskej školy sme nacvičili tanček na motívy známeho muzikálu Pomáda, s ktorým sme sa prihlásili na tanečnú súťaž Schooldance. Dňa 24.6.2015 sme sa zúčastnili na finále v Slovenskom národnom divadle, kde sme získali 1. Miesto v kategórii škôl so špeciálnymi edukačnými potrebami. Toto ocenenie deti a aj nás veľmi prekvapilo a aj potešilo. Získali sme krásnu trofej a aj kopu darčekov, ktoré nám urobili ohromnú radosť.
    • FINÁLE OLOMPIÁDY

    • Dňa 23.6.2015 sa vybraný športový tím (Adam Šimšík, Lukas Crkoň, Tamara Hrebeňová a Kristína Húščavová) zúčastnili OLOFINÁLE vo FitCamp na Drieňovej. Namiesto plánovaných súťaží z dôvodu dažďa sme mali kultúrno-zábavný program s obľúbenou „partičkou“ moderovanou Adelou Banášovou. Partička zaimprovizovala, my sme vyhrali tašku suvenírov za 5 ľavých topánok (Lukas mal teda kvalitne zaviazané vibramy, ale stihol tosmiley) vyžrebovali nás na výhru 100 eur. Hurááá! Stálo to za to, aj keď sme zmokli.
     Ďakujeme aj všetkým, ktorí prispeli do našej OLOMPIÁDY separovaným zberom smiley
    • Exkurzia „Bratislavské dominanty“

    • Opäť je tu koniec školského roka a my sme mali možnosť  previezť sa Vláčikom Prešporáčikom po Bratislave.
     24. júna ráno prišli pre MŠ a celý prvý stupeň základnej školy dva vláčiky. Vyviezli nás na Hrad k Viedenskej bráne. Kvôli zasadnutiu parlamentu sme sa museli obrátiť na nádvorí a vybrať náhradnú trasu.  Priviezli sme sa na Slavín. Deťom sme vysvetlili význam pamätníka postaveného na počesť skončenia druhej svetovej vojny. Vzdali sme hold ich pamiatke. Pozreli sme si z výšky výhľady na Bratislavské dominanty a dôležité stavby, ktoré sme neskôr videli z bezprostrednej blízkosti.
     Absolvovali  sme úspešnú exkurziu.
                                                   
     Mgr. Oľga Handzová
     • Vysvedčenia si prevzali mladí divadelníci, gitaristi i taliančinári

     • Pre koniec školského roka je príznačné, že žiaci dostávajú za svoju prácu náležitú plácu, a to v podobe vysvedčenia. Nebolo tomu inak ani v rámci krúžkov, ktoré navštevovali mladí divadelníci, gitaristi a taliančinári. Dňa 23. júna 2015 si všetci slávnostne prevzali zaslúžené „vysvedčenia“, ktoré vypovedali jednak o tom, čo sa naučili, jednak o tom, akí šikovní boli.
      A zažili sme spoločne veľa pekného za ten rok: divadelníci si, okrem iného, dvakrát zahrali pred vďačným detským publikom Materskej školy, rozprávku Vlk a 7 kozliatok k ukončeniu školského roka sme si naozaj všetci poriadne vychutnali ...; gitaristi začiatočníci sa naučili orientovať v hmatníku, v strunách, ladiť podľa sluchu, niektorí i podľa pražcov, rozlišovať valčíkový a polkový rytmus, vybrnkať Kohútika jarabého či brnkať jednoduché verzie akordov ...; no a taliančinári  si zarecitovali v rámci verejného vianočného vystúpenia dve talianske vianočné básne, naučili sa tri talianske piesne a dokážu vám už povedať, ako sa volajú, odkiaľ pochádzajú, kto tvorí členov ich rodiny, čo ich obklopuje, koľko je hodín, koľko to stojí, akej je to farby i ako sa majú ...   Avšak toto všetko nebolo to najdôležitejšie. To podstatné bolo, že sme sa zabavili, utužili kamarátstva, spoznali nových priateľov a popri tom všetkom sme trochu potrénovali svoje jazýčky, pamäť a prstíky. A to stálo za to! 
      PaedDr. Daniela Bauerová
     • Vlk a 7 kozliatok v prevedení Divadelného krúžku pre deti MŠ

     • Školský rok sa pomaly ale isto chýli ku koncu. Preto sme sa rozhodli využiť vďačné publikum detičiek  z Materskej školy a zároveň ich odmeniť v týždeň pred zakončením školského roka rozprávočkou Vlk a 7 kozliatok v prevedení detí z Divadelného krúžku. V hlavnej úlohe vlka sa predstavil Adam Hrebeň z I. EOOS. Rolu mamky kozy stvárnila Júlia Sojáková zo IV. A, jej najstaršie kozliatko – dieťatko si zahrala Sofia Olejárová zo IV. A; kozliatka - súrodencov predstavovali Alex Hlivár z prípravného ročníka, Matúš Dúbrava z I. B, Hentrieta Tučná a Milan Lobotka z III. A triedy. (Siedme kozliatko - Alex Bordák z I. B nám, žiaľ, ochorelo.) Kováča, ktorého úlohou bolo ukuť vlkovi tenké hrdlo, si zahral Matúš Kiss z III. A triedy.
      Divadelníci podali pekný výkon a ako to už v rozprávkach býva, vlka mamka koza na konci vyprášila metlou, zazvonil zvonec a rozprávky bolo koniec.  Deti z MŠ odmenili hercov obrovským potleskom a potrestaného vlka i smiechom.        
      PaedDr. Daniela Bauerová
   • Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia

     • Mons. Stanislav Zvolenský na pôde Mokrohájskej 3

     • Dňa 12. júna 2015 sa aj žiaci dvoch stredoškolských tried mali možnosť osobne stretnúť na pôde Mokrohájskej 3 s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským. V rámci krátkeho stretnutia pánu arcibiskupovi položil zaujímavú otázku Jakub Gregor z III. G, opýtal sa, ako vyzerá denný režim arcibiskupa.  Dozvedeli sme sa, že pozostáva z modlitby, pastorácie a prípravy na pastoráciu. Vzácnym momentom stretnutia bolo záverečné biskupské požehnanie, pred ktorým pán arcibiskup vyjadril želanie, že ním zosiela dobro do životov nás ako jednotlivcov, i do života celého diela, ktoré predstavujú jednotlivé zložky Mokrohájskej.
      Viacerí sme sa zhodli na tom, že z tohto muža – v teologickej terminológii Božieho služobníka – sálal zvláštny duchovný pokoj. Ako povedala Miška Červená z III. G, „z tohto duchovného pokoja budem čerpať povzbudenie na celé prázdniny.“
       
      PaedDr. Daniela Bauerová
     • Exkurzia na biofarme Príroda

     • Dňa 11.06.2015 sme navštívili biofarmu Príroda v Stupave. K malým škôlkarom sa pridala aj skupina kamarátov z prípravného i z prvého ročníka ZŠ.
      V dobrej nálade a v očakávaní nových zážitkov sme zvládli jazdu školským autobusom a vystúpili v krásnom prírodnom  prostredí Stupavy. Na farme nás privítali rôzne hospodárske zvieratá, ktoré deti mohli nielen vidieť, ale sa ich aj dotknúť. Všade bolo počuť veselý smiech detí, zvuky zvierat a cítiť vôňu farmárskeho dvora.
      S piesňou na perách, plní nových zážitkov nám cesta do MŠ rýchlo ubehla. Potleskom sme odmenili uja šoféra za bezpečnú jazdu s prísľubom, že stupavskú farmu sme nenavštívili poslednýkrát.
                                                                                                                       Mgr. Mária Knoteková
     • DOD FMFI UK (3.6.2015)

     • Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského nás privítal pekným počasím a aj napriek prebiehajúcej rekonštrukcii priestorov fakulty, príjemným prostredím. DOD robí fakulta 2x ročne, vo februári (pre maturantov) a v júni (pre žiakov 3.ročníkov stredných škôl). Náš program sme začali v Posluchárni A, kde mali príhovory p.dekan prof. RNDr. Jozef Masiarik, DrCs. a p.prodekanka RNDr. Dana Pardubská, CSc. Následne boli v tejto posluchárni tematické prednášky z matematiky a fyziky, ktoré sme oželeli, pretože sme išli navštíviť Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, kde mali naši žiaci možnosť sa porozprávať s pracovníkmi centra pod vedením PeadDr. Eleny Mendelovej, PhD., kde im boli vysvetlené možnosti podpory centra pri ich vysokoškolskom štúdiu na Univerzite Komenského a tiež mali možnosť sa porozprávať so zástupcom vedúceho katedry Aplikovanej informatiky na FMFI UK RNDr. Damasom Gruskom, PhD o rozdiele medzi informatikou a aplikovanou informatikou. Po týchto rozhovoroch sme sa vrátili do posluchárne A na tematickú prednášku z informatiky „Robot Smelý Zajko“, ktorú mal Mgr. Pavel Petrovič, PhD. o robotoch a programátorských súťažiach spojených s robotmi pre žiakov stredných škôl. Poobedných návštev laboratórií sme sa, žiaľ, z časových dôvodov nemohli zúčastniť.
      Obe zúčastnené žiačky si pochvaľovali možnosť zúčastniť sa tohto DOD a tiež možnosť navštíviť podporné centrum.
       
      Mgr. Róbert Szekula
     • Exkurzia - Planetárium Hlohovec

     • V pondelok 25.5.2015 žiaci 4.A, 5.A a 6.A pod vedením pani zást. Ladičkovskej a triednych učiteliek -  p. Frindrichovej, p. Meji a p. Labudíkovej navštívili planetárium v Hlohovci. 
      Absolvovali zaujímavú prednášku o Slnečnej sústave, jej planétach, kométach a meteoritoch. Na fiktívnej oblohe pozorovali rôzne súhvezdia.
      Exkurzia v planetáriu sa im veľmi páčila. Mohli si zopakovať  niektoré vedomosti o vesmíre , ale zároveň aj rozšíriť obzory  v tejto oblasti.
       
      zást. RŠ  Jana Ladičkovská
     • Exkurzia Bratislavou

     • Pri príležitosti MDD si celý týždeň robíme s deťmi v našej MŠ pekný program pod názvom" Týždeň detskej radosti". Ani tento rok tomu nebolo inak. Cely týždeň sa niesol v duchu radosti, spevu a detských hier. Netradičné sme ho ukončili exkurziou nášho hlavného mesta BA. MHD náš zaviezla na nábrežie Dunaja. Deti sa pohľadom nechali unášať vlnami rieky Dunaj, očarili ich výletné lode a kochali sa pohľadom na okolitú scenériu. Prestávku využili šantením na detských preliezačkách. V centre si prezreli pamätihodnosti mesta (SND, Redutu, bratislavské korzo aj Dóm sv. Martina). Príjemne unavení sme zakončili svoju pút v útulnej cukrárničke a osviežili sa chutnou zmrzkou a koláčikom. Plní krásnych zážitkov, sme sa vrátili do MŠ s prísľubom, že si takýto výlet ešte zopakujeme.
                                                                                        Učiteľka MŠ Helena Mezíková
     • MDD na Kačíne

     • Sobotu 6. júna 2015 sme mnohí z nás strávili v krásnom prírodnom prostredí lesa na Kačíne. Naša škola  v spolupráci s dobrovoľníkmi na tento deň pripravila podujatie s názvom „Deň detí na Kačíne 2015“, ktoré má ambíciu stať sa novou školskou tradíciou. Ponúkli sme tak pred koncom školského roka peknú príležitosť na spoločné stretnutie našich žiakov, rodičov, zamestnancov školy, rodinných príslušníkov, priateľov a podporovateľov. Krásne počasie, príroda, kvalitný program, občerstvenie, darčeky a tiež skvelá atmosféra nás presvedčili o tom, že to malo zmysel.
       
      Ďakujeme všetkým ktorí prišli, ďakujeme sponzorom a dobrovoľníkom.
       
      Tešíme sa opäť o rok! smiley
      Fotogaléria TU
      Andrej Lackovič
     • Stredoškoláci na predstavení Medveď a Pytačky

     • Anton Pavlovič Čechov je ruský realistický autor divadelných hier, ktoré sú písané ako komédie či frašky. Po Shakespearovi je to druhý najhranejší autor v Európe. Dve z jeho jednoaktoviek sme si mali možnosť dopriať ku Dňu detí s malým oneskorením – 4. júna 2015.
      Predstavenie Medveď a Pytačky v divadle Ludus naštudovali mladí divadelníci v spolupráci s profesionálnym tímom umelcov... Z pôvodne tragickej situácie - smútku troch vdov za svojimi manželmi - sa stáva scéna tragikomická. Tri ženské hrdinky - vdovy - navštívia traja veritelia, žiadajúc splatenie dlhov po ich zosnulých manželoch. Vdovy však nechcú svoje dlhy zaplatiť, odvolávajúc sa na svoj smútok za manželmi. Dialógy prechádzajú do pichľavých až absurdných konfrontácií medzi dvoma pohlaviami – mužmi a ženami. Napokon sa zistí, že jedny bez druhých nie sú schopní žiť, a tam, kde nepomohli hádky, všetko rieši srdce ...
       
      Matúš Rovenský, II. G; PaedDr. Daniela Bauerová
     • Detský svet zábavy v OC Bory Mall

     • Dňa 29.05.2015  sme s deťmi z materskej školy navštívili novo otvorený Detský svet v OC Bory Mall v BA. Deti mali možnosť vyskúšať si množstvo zaujímavých atrakcií, vyšantiť sa na šmykľavkách, zmerať si silu v preliezaní lanových mostov a  lezeckých veží, riešili hlavolamy a predviedli  akrobatické kúsky na trampolíne. Aj chlapci si prišli na svoje a v pretekaní na šliapacích autíčkach ukázali svoju zručnosť a odvahu. Vďaka priaznivému počasiu, množstvu hracích zostáv, strávili naše deti nezabudnuteľné chvíle plné radosti a pohybu. Takto v predstihu oslávili sviatok detí zdravým pohybom, aktívnou zábavou, pri ktorej si rozvíjali myslenie, motoriku a spoznali nových kamarátov.
       
                                                                                                                  Učiteľka MŠ Helena Mezíková
     • MŠ V BOTANICKEJ ZÁHRADE

     • Dňa 20. mája 2015, sme sa vybrali na výlet do botanickej záhrady. Slniečko nám pekne hrialo, vetrík pofukoval a my sme boli plný očakávania. Všetci sme sa tešili z množstva kvetov, ktoré tam na nás čakali. Príjemne sme sa popri nich poprechádzali, obdivovali ich rozmanitosť a pozorovali sme množstvo hmyzu žijúceho v tomto prostredí. Spoznali sme tu známe i menej známe rastlinky a v jazierkach sme pozorovali rozmanité ryby a dokonca aj kŕkajúce žabky. Okolo nás preletela vážka a pristála na stonke rákosia, všade bolo množstvo pestrofarebných motýľov a  iného hmyzu.
      Z výletu sme si odniesli pekné zážitky a  pozitívne naladení a občerstvení čistým vzduchom sme sa vrátili do materskej školy. Už teraz sa nevieme dočkať ďalšej návštevy, ktorú chceme absolvovať na budúci školský rok.
      FOTOALBUM TU
   • Lucia Luptáková vo finále Malokarpatského slávika

   •  
    V sobotu dňa 16. mája 2015 sa na javisku plnej sály Kultúrneho domu v Budmericiach rozozvučal aj soprán reprezentantky Strednej školy na Mokrohájskej 3 – Lucky Luptákovej, žiačky druhého ročníka gymnázia. Cítili sme veľkú zodpovednosť, pretože pieseň Šaty od Mariky Gombitovej sme venovali všetkým telesne hendikepovaným mladým ľuďom, ktorí navštevujú našu školu. Súťažiacich hodnotila početná odborná porota v zložení PhDr. Ján Palkovič, Mgr. art. Angela Vargicová, Mgr. art. Adriana Jarolínová, Peter Sámel - gitarista kapely Metalinda a superstarista Martin Harich. Dvojhodinový koncert tridsiatich súťažných vystúpení zaujal verejnosť svojou pestrosťou a rôznorodosťou: súťažili štyri vekové kategórie - deti od 10 rokov až po dôchodcov; repertoár tvorili súčasné i staršie skladby slovenských i svetových interpretov; niektorí speváci boli sprevádzaní zvukovými nahrávkami, iní živým klavírom či gitarou... Po súťažnom koncerte sme pokračovali v hudobnom vyžívaní sa, v hodinovej šou nás bavil Martin Harich so svojou 5-člennou kapelou. Človek by neveril, ako tento mladý spevák dokáže rozprúdiť publikum, interaktívne ho spevom zapojil takmer do každej druhej svojej piesne. No a napokon o 20-tej hodine sme sa konečne dočkali slávnostného vyhlásenia výsledkov, odovzdávania cien a diplomov. Naša Lucka si za nádherné vystúpenie prevzala Diplom z rúk Martina Haricha a vecné ceny z rúk starostu obce Budmerice - Jozefa Savkuliaka. Celý Luckin fan club si dal sľub, že o rok sa zíde na tomto podujatí zas! Lucka, blahoželáme!                              
    PaedDr. Daniela Bauerová
     
     „Hudba je rečou pre tento svet, práve ona je jazykom zrozumiteľným tam, kde už zrozumiteľnosť neočakávame. Práve ona je objaviteľkou schopností, na ktoré sme už zabudli.“
    (Johannes Leppich)

    Fotogaléria TU
   • Všetci dospelí boli najprv deťmi. (Ale máloktorý z nich sa na to pamätá.)

   • Antoine de Saint-ExupéryMalý princ
     
    Rozprávka či filozofické dielo? 
     
    Dielo Malý princ možno čítať v detskej úrovni ako rozprávku o Malom princovi alebo na filozofickej úrovni ako dielo o hľadaní pravdy a poznania, zmyslu ľudskej existencie.
    Nepopierateľne sa stalo jedným z najznámejších diel francúzskej literatúry vo svete.
    S ôsmakmi a deviatakmi nás zaujalo aj divadelné spracovanie tohto veľdiela v divadle LUDUS v utorok 28. apríla.
    Okrem zaujímavého scénického prevedenia s laserovými efektmi, technickou parou a netradičnými predmetmi nás zaujali najmä hlboké myšlienky a rady do bežného života.
     
    Ktorá sa dotkne vás?
     
    Z dobrých semien vyrastú užitočné rastliny a zo zlých semien burina. Burinu treba vytrhnúť hneď ako ju vieme rozoznať.
    ¤
    To čo vidíme je iba škrupina. To najdôležitejšie je očiam neviditeľné.
    ¤
    Musíš strpieť dve či tri húsenice, ak chceš spoznať motýle.
    ¤
    Si zodpovedný za všetko, čo si skrotíš. Navždy.
     
    Mgr. Terézia Hlobeňová
   • Literárny projekt – Za humorom do divadiel

   • V rámci literárneho projektu - Týždeň s komédiami alebo Za humorom do divadiel - sme sa so stredoškolákmi rozhodli absolvovať autentické vyučovanie v divadlách. Najprv sme si vybrali  tínedžerskú komédiu Pozor, dobrý pes v divadle Ludus. Hneď o deň neskôr sme sa v Divadle P. O. Hviezdoslava nechali nasiaknuť vynikajúcim absurdným humorom Lasicu a Satinského v predstavení Plné vrecká peňazí. Mali sme tak možnosť v praxi sa učiť odlišovať literárnovedné pojmy, ako napr.: charakterový typ, jazykový humor, situačný humor, hyperbola, irónia, a iné...  Teda čas, ktorý by sme venovali mechanickému učeniu sa dvoch maturitných otázok, sme investovali do autentického prežitku učiva a ešte sme sa pri tom do sýtosti nasmiali. Lepšie je raz vidieť, ako desať razy sa bifľovať, vyskúšajte a uvidíte ... 
     
    PaedDr. Daniela Bauerová
   • Umenie a kultúra v tlačiarni

   • Nič nie je nad vôňu čerstvo vytlačenej knihy, to je odveká pravda! Dňa 24. apríla 2015 sme sa tejto vône mohli nadýchať do sýtosti v tlačiarenských priestoroch SOŠ Polygrafickej v Bratislave. Sprevádzali nás majsterky odbornej výchovy – Ing. Čížiková a pani Kučmová. Nahliadli sme do tlačiarenského múzea, exponátov v ňom bolo neúrekom: sádzací stroj linotype, ručný obťahovač, linorez, GSA linka fotosadzba, počítač PC 286, bubnový skener a mnohé ďalšie. Navštívili sme odbornú učebňu, v ktorej sa študenti učia techniku grafiky a práce v grafických programoch. Sprístupnili nám CTP oddelenie, v ktorom prebieha ďalší tlačiarenský proces, končiaci sa až v tlačiarni. Napokon sme sa ocitli v oddelení viazania, kde knihy dostávajú finálnu podobu. Dozvedeli sme sa veľa nového, pre inšpiráciu sme pre vás vytvorili nasledujúci kvíz.
     
    Fotogaléria TU
     
    PaedDr. Daniela Bauerová
     
    KVÍZ
     
    1.   Koľko typov sadzieb poznáme?
    a) 1
    b) 2
    c) 3
     
    2.  Ktoré sú štyri základné tlačiarenské farby?
    a) purpurová, žltá, azúrová, čierna
    b) purpurová, žltá, azúrová, hnedá
    c) purpurová, žltá, azúrová, biela
     
    3.  Koľko odtieňov vzniká kombináciou štyroch základných farieb?
    a) 16
    b) 1600
    c) 16 000 000
     
    (Správne odpovede: 1. c/sadzba olovom, fotosadzba a počítačová sadzba; 2. a/, 3. c/)
   • Úspech v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína

   • Konečne sme sa dočkali dlho očakávaného a vytúženého dňa, na ktorý sme sa dlho a zodpovedne pripravovali. Bolo to presne pred troma mesiacmi, čo sme sa prihlásili do celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, a presne pred dvoma mesiacmi nás z okresného kola nominovali do kraja.
     
    No a Mokrohájsku sme statočne reprezentovali dňa 21. apríla 2015 v krajskom kole. Obaja súťažiaci - Adam Hrebeň z triedy II. EOOS i Matúš Rovenský z triedy II. G - sa popasovali so svojimi básňami aj na veľkom javisku kinosály Kultúrneho domu Modra. Hodnotila ich päťčlenná odborná porota, ktorú tvorili bývalí recitátori, umelci či dramaturgovia, menovite: Jaroslava Čajková, Jozef Fabuš, Zlatica Ilievová Vicenová, Jana Mikitková a Vlado Sadílek. Spomedzi dvoch desiatok súťažiacich porota ocenila našich študentov krásnym druhým a tretím miestom, a to v IV. kategórii v rámci poézie. Striebro získal Adam, bronz si vysúťažil Matúš. Chlapci, blahoželáme! 
     
    Fotoalbum TU
     
    PaedDr. Daniela Bauerová
   • Slovenský rozhlas

   • V piatok 10.4.2015 sa žiaci 8.A a 1.SVC triedy v rámci projektu „Na kolesách za kamerou“ realizovaného s podporou nadácie Volkswagen Slovensko - zúčastnili exkurzie v priestoroch RTVS – konkrétne v priestoroch Slovenského rozhlasu v „obrátenej pyramíde“.
     
    Hneď po vstupe do budovy nás privítala výstava o histórii rozhlasu na Slovensku z pohľadu ľudí, relácií a aj techniky. Ako prvú miestnosť sme videli jedno z menších nahrávacích štúdií určených pre nahrávanie koncertov, ktoré má aj vlastné hľadisko. Škoda, že sme nemohli vidieť to najväčšie -  považované za akýsi unikát, kde sa práve nahrávalo.
     
    Tiež sme si mohli aj najnovšie vysielacie štúdio, ktoré bolo zprevádzkované iba pred niekoľkými týždňami. Tu bol žiakom vysvetlený rozdiel medzi fungovaním takéhoto štúdia v minulosti a v súčasnosti, najmä z pohľadu techniky a nutného personálneho zabezpečenia. Nakoniec sme boli v štúdiu, kde sa v minulosti manuálne robili zvukové efekty do rozhlasových hier, ale v súčasnosti je už nevyužívané, lebo sa tieto všetky efekty robia výlučne cez počítač.
     
    Počas celej doby nás sprevádzal p. Adam Mozolák, ktorý bez problémov dokázal odpovedať žiakom na ich otázky a nemal problém vysvetliť jednoduchým spôsobom aj komplikované technické pojmy. Za túto jeho činnosť sme mu všetci vďační.
    Mgr. Róbert Szekula,
    Mgr. Darina Ištoková
   • Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzita Komenského v Bratislave

   • V stredu 8.4.2015 sa zúčastnili žiaci oboch ročníkov pomaturtiného štúdia exkurzie v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sídli v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v Mlynskej doline v Bratislave. Počas tejto exkurzie sa žiaci dozvedeli mnoho nielen o činnosti Centra a ich aktivitách (aj) smerom ku žiakom stredných škôl, ako je  napr.: Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sa uskutoční koncom apríla tohto roku, ale aj možnostiach podporných pomôcok z IT oblasti, ktoré uľahčujú študijný, pracovný aj osobný život osobám so zdravotným postihnutím.
    Kľúčovou radou pre našich stredoškolákov bolo, aby kontaktovali fakultu na ktorej chcú študovať skôr, ako si tam dajú prihlášku, aby ich počas vysokoškolského štúdia nezaskočili požiadavky na činnosti, ktoré sú nevyhnutné ku vykonávaniu študovanej profesie, ale ktoré sú nevykonateľné pre nich z dôvodu ich zdravotného stavu.
    Naši žiaci si odniesli k tejto príjemnej exkurzie veľa dojmov a informácií a budú sa vedieť ľahšie orientovať pri výbere vysokej školy, ak sa rozhodnú ďalej študovať.
    Mgr. Róbert Szekula
     • Slávnostné otvorenie pitnej fontánky

     • Kde bolo, tam bolo... Možno tak by sme mohli zhodnotiť otvorenie PITNEJ FONTÁNKY, ktorá je už aj na našej škole. Pitnú fontánku sme dostali ako dar od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marca).
       
      Slávnostné otvorenie pitnej fontánky sa nieslo v znamení rozprávky. Žiaci základnej a strednej školy zarecitovali a zaspievali krásne básne a piesne o vode. Ako posledný vystúpili naši najstarší žiaci, ktorí odprezentovali tie najdôležitejšie informácie o dôležitosti pitného režimu. Program, aj keď nebol dlhý, bol o to hodnotnejší.
       
      Všetci sa tešíme, že môžeme piť zdravú a kvalitnú vodu.
      Fotoalbum
       
      Mgr. Zuzana Sadleková,
      Mgr. Darina Ištoková,
      Mgr. Štefánia Kittnerová
     • Marec mesiac knihy - Návšteva škôlkárov v školskej knižnici

     • Dňa 13. marca 2015 navštívili našu školskú knižnicu naši najmladší - škôlkári. Na začiatku stretnutia sme sa všetci vzájomne predstavili a povedali sme si, čo je to školská knižnica a čo všetko v nej žiaci môžu nájsť. Deti prezradili, že spolu s rodičmi čítajú rozprávky, pričom tie najobľúbenejšie sú pravdaže o princeznách, Červenej čiapočke, ale tiež o dinosauroch.
       
      Na konci stretnutia sme si spoločne pričítali rozprávku O troch kozliatkach, ale to už trochu netradične - prostredníctvom interaktívnej tabule - pretože sme ju čítali spoločne.
       
      Osobne sa teším na ďalšiu návštevu.
       
      Mgr. Darina Ištoková
     • Hviezdoslavov Kubín - Zlato, striebro a bronz pre Mokrohájsku!

     • Dňa 24. februára 2015 sme sa v Modre zúčastnili okresného kola 61. ročníka recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  - Hviezdoslav Kubín.
      Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci: Matúš Rovenský, žiak II. G triedy, ktorý zaujal porotu troma surrealistickými básňami zo zbierky Kamila Peteraja - Toto je moja reč - natoľko, že ho ocenila krásnym prvým miestom, čím získal automatickú vstupenku na krajské kolo v apríli. Adam Hrebeň, žiak I. EOOS triedy, si vyrecitoval za interpretáciu beatnickej básnickej skladby s názvom Manželstvo od G. N. Corsa krásne tretie miesto. Členovia odbornej poroty v zložení - Jaroslava Čajková, Martina Majerníková a Jozef Fabuš - vyzdvihli u našich recitátorov predovšetkým uvoľnený a spontánny prejav, zmysel pre hru so slovom a osobnostnú jedinečnosť.
      Bonusovým obohatením našej reprezentácie bol aj Matúšov dedko, pán Ľubomír Scherhaufer, prezývaný Vlak, ktorý si zasúťažil v kategórii dospelých. Jeho druhé miesto za prednes Smrekových básní doplnilo zbierku našich diplomov. Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme!
      PaedDr. Daniela Bauerová
       
     • IŠH 2014

     • Dňa 25.11.2014 Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava usporiadala 15. ročník Integrovaných športových hier a Integrovaného florbalového turnaja v priestoroch športovej haly LF UK v Mlynskej doline.
       
      Do akcie sa zapojilo 6 škôl:
      • Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava - pre žiakov so sluchovým postihnutím;
      • Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava
      • Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Drotárska cesta 48, Bratislava;
      • Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké námestie 1, Bratislava;
      • SŠ int. pre ZP, Svrčia 6, Bratislava
      • Stredná odborná škola, Mokrohájska 1, Bratislava
       
      Súperili medzi sebou športovci s rôznym druhom postihnutia (telesným, zrakovým, sluchovým, s poruchami reči...) v rôznych športových disciplínach: boccia, stolný tenis, streľba, bowling, florbal.
      Vďaka každoročnej podpore MŠVVaŠ SR a Okresného úradu v Bratislave - odbor školstva sa táto akcia stala tradíciou a zanechala nádherný podpis v spomienkach všetkých zúčastnených športovcov.
       
      Mgr. Erika Labudíková
     • Recitačná súťaž 1. stupňa ZŠ

     • Dňa 25. 3. 2015 sa uskutočnil ďalší ročník školského kola recitačnej súťaže detí 1. stupňa ZŠ.  Malých súťažiacich prišli podporiť rodičia, známi a priatelia ako aj študenti stredných škôl. Ako hostí sme privítali p. Vozníkovú a p.  Matuškovú z MsK Nové Mesto, ktoré pozorne sledovali recitujúcich a za ich prejav im venovali knižné ceny. Medzi vystúpeniami recitujúcich sa predstavili so svojimi básničkami deti z MŠ a s malými hádankami, doplnenými výtvarnými prácami, deti z prípravného ročníka. Recitačnú súťaž ukončil čitateľský maratón, v ktorom sa stretli žiaci 1. stupňa a dospelí. Deti, od 1. ročníka po 4. ročník,  prečítali za 90 sekúnd 87 slov, dospelí za polovičný čas, teda 45 sekúnd prečítali 112 slov. Čítalo sa z rovnakej knihy „Nie je škola ako škola“. Naši žiaci za svoj výkon zožali veľký potlesk. Výhercovia i ostatní recitátori získali pekné knihy a diplomy. Všetci žiaci, ktorí si pripravili nejakú báseň alebo príbeh, ale sa nedostali do školského kola, tiež získali malé odmeny.
       
      I. kategória – poézia   
      1. miesto - Richard Szabo  1.A
      2. miesto - Alžbeta Novotná 1.B       
      3. miesto - Stela Lipovská 1.B
      I. kategória – próza   
      1. miesto - Tomáš Farkaš 2.A
      2. miesto - Drahomír Toman 1.A
       
      II. kategória – poézia              
      1. miesto - Matúš Kiss 3.A
      2. miesto - Dávid Mičáň 3.A
      3. miesto - Michal Ratkovský 4.A
      II. kategória – próza  
      1. miesto - Sofia Olejárová 4.A
      2. miesto - Júlia Sojáková 4.A
      3. miesto - Hana Nováková 3.A
      Cena knižnice:
      žiaci Prípravného ročníka, Alžbeta Novotná 1.B, Stela Lipovská 1.B, Richard Szabo 1.A, Sofia Olejárová 4.A
       
      Fotogaléria TU
       
      PaedDr. Marta Frindrichová
     • Do týždňa slovenských knižníc sa zapojila aj Mokrohájska 3

     • V rámci týždňa slovenských knižníc sme na Mokrohájskej 3 dňa 24. marca 2015 privítali  tri mladučké milovníčky kníh z kníhkupectva Martinus: Majku Králikovú, Veve Peštovú a Zuzku Gurskú. Každé z dievčat si pre našich stredoškolákov pripravilo jeden knižný tip, ktorý nám predstavilo a následne kúsok predčítalo. A tak sprostredkúvame aj vám tipy na tieto tituly: Papierové hlavy od Johna Greena, Tracyho tiger od Williama Saroyana a Úžasná cesta Barnabyho Brocketa od Johna Boyna. Okrem podnetnej diskusie sme si aj spoločne zasúťažili a prevetrali svoj všeobecný literárny rozhľad. V závere sme boli obdarovaní drobnými reklamnými pozornosťami. Nadšencom z Martinusu patrí srdečná vďaka! 
       
      PaedDr. Daniela Bauerová
     • Malokarpatský slávik – Mokrohájska postupuje do finále

     • V sobotu dňa 21. marca 2015 sme sa po prvýkrát zúčastnili súťaže v speve populárnej hudby s názvom Malokarpatský slávik. Na javisku kultúrneho domu v Budmericiach sa v priebehu celodenného hudobného maratónu predviedlo pred 4-člennou odbornou porotou 56 súťažiacich z celého Slovenska, ktorí odspievali dovedna 112 piesní. Hodnotil sa nielen spev, súhra so sprievodom, ale i pohyb, imidž a celková charizma interpréta. Naša reprezentantka - speváčka Lucia Luptáková z triedy II. G - v spolupráci so svojou učiteľkou a zároveň gitarovou korepetítorkou - si získala porotu a predovšetkým divákov natoľko, že piesňami Šaty od Mariky Gombitovej a Jen ten, kdo má tě rád od Lucky Vondráčkovej zožala búrlivý aplauz i vstupenku do veľkého finále (16. 05. 2015).
       
      Lucke držíme palce na verejnom finálovom koncerte, na ktorom okrem 30 postupujúcich víťazov (z čoho jedenásti sú žiakmi základných umeleckých škôl!) vystúpi aj slovenská „superstar“ Martin Harich. Keďže špeciálnou cenou bude cena divákov, pozývame všetkých do Budmeríc.
       
      Príďte si Lucku vypočuť, príďte ju podporiť!  
       
      PaedDr. Daniela Bauerová
     • Exkurzia do mestskej knižnice

     • Dňa 18. 3. 2015 žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ navštívili Mestskú knižnicu na Pionierskej ul., kde ich privítala p. riaditeľka Mgr. Jana Vozníková. Porozprávala im o fungovaní knižnice a pomocou hádanky sa dozvedeli prečo je marec mesiac knihy. V krátkej prezentácii si mohli pozrieť zaujímavé informácie o šifrách a šifrovaní, tajných a zakódovaných správach a sami si vyskúšali šifrovanie svojho mena. V priestoroch knižnice si mohli požičať a prečítať rôzne  knihy či  časopisy. Niektorí  sa od svojej vybranej knižky nevedeli odpútať. Nakoniec si o prečítanom navzájom porozprávali. Od pani knihovníčky dostali aj malú sladkú pozornosť. Všetkým sa tam veľmi páčilo.  
       
      Fotogaléria TU
      p. uč. Frindrichová
     • Najkrajšia karnevalová maska

     • Dňa 9.3.2015 sa konalo pre nás, žiakov I. stupňa vyhodnotenie súťaže „Najkrajšia karnevalová maska“. Mali sme vytvoriť masku s ovocím, alebo zeleninou. Celý február sa dolná chodba pýšila našimi nádhernými výrobkami.
      Na I. mieste sa umiestnila žiačka IV.A triedy – Kristína Balgavá.
      Na II. mieste žiak II.A Tomáš Farkas.
      III. miesto obsadil Dominik Rajninec zo IV.A so svojou maskou.
       
      Fotogaléria TU
      p.uč. Addová
     • Profesia Days 2015

     • Tak ako každý školský rok, tak aj tento sme sa so žiakmi druhého ročníka pomaturitného štúdia vybrali na exkurziu počas výstavy Profesia Days 2015. Výstava sa konala dva dni, my sme ju však navštívili hneď v prvý deň 25. februára 2015.
       
      O tom, že ide naozaj o veľtrh svedčí aj veľké množstvo vystavovateľov, ale zároveň aj veľké množstvo návštevníkov.
       
      Veľtrh bol rozdelený do niekoľkých častí a tak sme si všetci mohli získať o možnej budúcej profesii hneď z prvej ruky.
       
      Tešíme sa už na budúci rok.
      Mgr. Darina Ištoková
     • Lyžiarsky kurz – Nová Lesná, Tatranská Lomnica

     • 8. 2. - 13. 2. 2015
       
      V nedeľu sme pricestovali do nádherne zasneženej dedinky Nová Lesná, ubytovali sme sa vo veľkom peknom hoteli Eufória a predstavili sme si program na celý týždeň - lyžovanie, lyžovanie, lyžovanie, ale aj plávanie a relax. Lyžovačka v Tatranskej Lomnici bola výborná či pre začiatočníkov alebo pokročilých. Vo štvrtok sme relaxovali v krásnom aquaparku Poprad. Pobyt nám spríjemňovala výborná strava a služby hotela ako masáže, sauna či posilňovňa.
       
       
      Mgr. Dušan Danko
     • Pásmo hier, hádanie a zábavných aktivít

     • Pásmo hier, hádaniek a zábavných aktivít si pripravili študentky gymnázia so svojou profesorkou p. Šinkovou pre žiakov prípravného ročníka a prvých tried ZŠ. Do našej školy zavítali dňa 27.1. 2015, ich návštevu nám sprostredkovala p. učiteľka Mgr. O. Handzová. Žiakom sa veselé predstavenie veľmi páčilo, najmä divadielko „Ako dedko ťahal repu“. Rôzne vedomostné hádanky a kvízy žiaci hravo zvládli, predviedli tiež peknú scénku i zarecitovali básničku. Okrem pripraveného programu, plného zábavných i náučných hier, prekvapili študentky žiakov peknými darčekmi. 
       
      Všetkým sa predstavenie páčilo a bolo odmenené veľkým potleskom.
      p. uč. Hauptvoglová
   • Na kolesách za kamerou (projekt) - Návšteva v televízii Markíza

   • Dňa 12.februára 2015 sa žiaci 8.A a 1.SVC zúčastnili návštevy v televízii Markíza, kde nás privítal p. Káľavský. Túto návštevu sme uskutočnili v rámci projektu "Na kolesách za kamerou" vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a Občianskeho združenia "Pre našu školu".
    Žiaci si mohli prezrieť štúdiá, v ktorých sa vyrábajú relácie ako Televízne noviny, Reflex, Teleráno a ďalšie. Taktiež mali možnosť nazrieť do réžie a opýtať sa na všetko čo ich zaujíma.
    V rámci tohto projektu plánujeme zrealizovať ešte dve exkurzie. To kam sa pôjdeme pozrieť si zatiaľ necháme ako tajomstvo.
    Mgr. Darina Ištoková
   • IBobor 2014

   • V dňoch 7.11. až 18.11.2014 sa uskutočnil ďalší ročník online súťaže IBobor, ktorá vznikla v roku 2004 v Litve pod názvom Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
    Naša škola sa zapája do tejto súťaže už niekoľko rokov a ani tento rok sme neobišli naprázdno. V porovnaní s minulým rokom sme síce mali menší počet úspešných riešiteľov, ale bolo to spôsobené tým, že mnohí úspešní riešitelia z minulého roka prešli do vyššej kategórie. Súťažilo sa v piatich kategóriách:
    • Bobríci: 3.-4. ročník ZŠ
    • Benjamíni: 5.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia
    • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
    • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
    • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
     
    Naši úspešní riešitelia sú:
    • Bobríci: Júlia Sojáková (4.A)
    • Benjamín: Lucia Gandelová (5.A); Lucas Crkoň (6.A); Patrik Ďaďo (6.A)
    • Kadeti: Andrej Handzo (8.A); Erik Venutti (8.A)
    • Juniori: Jadranka Marić (1.G)
     
    Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.
     
    Mgr. Róbert Szekula
    školský koordinátor
   • Týždeň VEDY a TECHNIKY

   • Dňa 12.11.2014 sme sa projektu TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU zúčastnili s 2, 3 a 4 triedou gymnázia na ústave experimentálnej onkológie, kde sme diskutovali o zdravotnom štýle ako prevencie voči onkologickým ochoreniam s MUDr. Bukovským a zúčastnili sme sa experimentov s DNA, ktorú sme mali možnosť aj izolovať s banánu. Pracovníci ústavu boli veľmi ústretoví a ďakujeme za ich prijatie.

    Dňa 10.11.2014 sme sa zúčastnili celoslovenského projektu TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU so žiakmi 9. ročníka v CVVI na Lamačskej ceste na podujatí VEDA NETRADIČNE.

    Videli sme množstvo zaujímavých stánkov vedeckých pracovísk SAV, univerzít a rôznych firiem. Exponáty a experimenty z oblasti fyziky, chémie, biológie, informatiky, či iných oblastí vedy a techniky. Najviac nás asi zaujali roztomilé roboty, 3D tlačiareň, vedecké hračky a model našej prvej slovenskej družice. Čas nám naozaj rýchlo prešiel J

    Fotogaléria TU

    Mgr. Zuzana Sadleková

   • Výstava Tutanchamón

   • Študenti našej školy sa s veľkým záujmom zúčastnili výstavy v Inchebe, ktorá bola venovaná nálezom v Tutanchamónovej hrobke.

    Tieto verné kópie sa k nám prihovorili prostredníctvom tisíce rokov starej umeleckej a remeselníckej práce zhmotnenej v rôznych artefaktoch zo života spomínaného faraóna. Študenti si zopakovali a rozšírili vedomosti nadobudnuté na hodinách dejepisu, ale i z iných zdrojov.

    Až mysticky na nás pôsobili predmety vyrobené za účelom večného odpočinku tohto mladého faraóna, ktorý sa zrejme práve nálezom nedotknutej hrobky stal slávnejším ako za života.

   • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

   • Dňa 6.11.2014 sme ukončili tematický projekt zdravej výživy prednáškou a besedou  s PhDr. I. Vojtekovou PhD. a PhDr. E. Dobiášovou PhD. pedagogičkami z lekárskej fakulty UK a spolupracovníčkami Ligy proti rakovine.
    Téma bola „Zdravý životný štýl a prevencia onkologických ochorení“. Prednáške predchádzala tvorba žiackych projektov k zdravej výžive, extrémom stravovania a problémom výživy v rozvojových krajinách. Projektu sa zúčastnili žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci gymnázia.
    Projekt sme ukončili príjemným posedením spojeným s ochutnávkou vlastných zdravých maškŕt, ktoré pripravili žiaci v škole a doma. Pani doktorky boli veľmi príjemne prekvapené záujmom, znalosťami a kulinárskou šikovnosťou našich žiakov. Chutilo im, odnášali si aj nové recepty, ktoré vy nájdete v najbližšom čísle školského časopisu a na záver - máme sa aj my čo učiť od našich žiakov.laugh
    Fotogaléria TU
    Ďakujeme všetkým, ktorí sa s chuťou zapojili do projektu. 

     

     • Deň ústneho zdravia

     • 26. septembra 2014 sa žiaci prvého stupňa ZŠ zúčastnili edukačného programu, ktorý sa uskutočnil v rámci Slovenských dentálnych dní. Čakali na nás štyri stanovištia:
      • Ako si správne čistiť zúbky
      • Ako sa správne stravovať
      • Ako poskytnúť prvú pomoc
      • Motivačné súťaže pre deti
      V náučnej časti si žiaci zopakovali svoje vedomosti o zuboch a starostlivosti o ne. Študenti zubného lekárstva ich učili ako si správne čistiť zúbky a starať sa o ne. Zdravé zuby potrebujú nielen citlivú starostlivosť, ale je dôležité dodržiavať i zdravú výživu.
      Celý program prebiehal v radostnej, zábavnej a poučnej atmosfére. Vzbudiť záujem o čistenie zúbkov, starostlivosť o ústnu dutinu a naučiť ich hravou formou vytvoriť si z čistenia zúbkov návyk na celý život, bolo cieľom pripravovaného podujatia. Všetky aktivity v programe boli určite účinnou cestou k správnej ústnej hygiene a k zlepšeniu úrovne vedomostí u žiakov v oblasti prevencie, ochrany a upevňovania zdravia.
     • OLOMPIJSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL NA EKOTOPFILME

     • Dňa 24.10.2014 sa žiaci 9., 8. a 7. ročníka ZŠ zúčastnili na podujatí EKOTOPFILMU v rámci OLOMPIÁDY, kde témou diskusie a krátkych videoprojekcií bola potreba recyklácie odpadu a čo s našou „plastovou dobou“. 
      Fotoalbum TU
     • 18. ročník - Study and Career Fair

     • Dňa 8. 10. 2014 absolvovali žiaci SŠ, tried 4.G, 4.OA a 1.SVC návštevu študentského veľtrhu Akadémia & Vapac 2014. Na veľtrhu boli prezentované bakalárske, magisterské i inžinierske študijné programy, výmenné programy, jazykové kurzy, programy ďalšieho vzdelávania, poradenské služby, ponuky zamestnania a pod.
      Sprievodnou akciou boli informačné semináre v priestoroch veľtrhu.
      Žiaci mali možnosť diskusie s odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov jednotlivých inštitúcií. Odniesli si množstvo informačných materiálov a propagačných darčekov.
   • Vzdialení, a predsa blízki

   • Na začiatku septembra sme s deťmi navštívili interaktívnu výstavu „Vzdialení, a predsa blízki“ v Detskom múzeu na Vajanského nábreží. Expozícia nám ukázala, že stačí podniknúť pár krokov alebo ísť na krátky výlet, aby sme sa oslobodili od predsudkov, ktoré si často budujeme v súvislosti s rôznymi kultúrami a národmi. Keď tieto kroky podnikneme, často zistíme, že máme oveľa viac spoločného ako rozdielneho. Deti mali možnosť „cestovať“ cez bazár, školu, kuchyňu, svätostánok, divadlo a cestovnú kanceláriu. Každé z týchto  prostredí im umožnilo zoznámiť sa hravou formou s tvárami, jazykmi, vôňami a chuťami, jedlom, odevmi, vierovyznaniami, hudbou a umením celého sveta. Výlet do múzea sme si všetci užili a túto výstavu odporúčame navštíviť každému smiley
   • S OLO do ZOO

   • 25. 9. 2014 sa triedy 6. A, 7. A a 2. G zúčastnili projektu s OLO do ZOO. Keďže sa naša škola aktívne zapája do aktivít realizovaných v rámci projektu OLOMPIÁDA, vstupenkou do ZOO bola iba jedna pet - fľaša. Bola to nádherná akcia, veríme, že sa jej budeme môcť zúčastniť aj o rok.
   • Rekondičný pobyt v Taliansku

   • September 2014, Torre Pedrero, Rimini
    Aj tento rok sme absolvovali rekondičný pobyt v Taliansku. Počasie nám vyšlo krásne a väčšinu slnečných dní sme strávili na súkromnej pláži. Počas pobytu sme navštívili veľmi pekné mestečko San Maríno a staré centrum Rimini. Pobyt nám spríjemnila aj veľmi dobrá talianska strava a pripravený program – miniklavírny koncert, recitácie básní, výučba a hra šachu, diskotéky a pod. Celková atmosféra pobytu bola veľmi príjemná.
    Už teraz sa tešíme na budúci rok