Manuál - stravovanie

MANUÁL - stravovanie

Vážený stravník,
 
tento manuál Vám poskytne všetky potrebné informácie, ako postupovať pri platbách, odbere stravy, prihláškach a odhláškach na stravovanie od školského roku 2018/2019.
 
PLATBY A CENY
Platba za obed musí byť zrealizovaná v PLNEJ VÝŠKE (podľa rozpisu platieb za stravné) vždy mesiac vopred v čase od 1. dňa v mesiaci najneskôr do 20. dňa v mesiaci (napr. platba na september musí byť uhradená od 1. augusta najneskôr do 20. augusta).
 
V prípade, ak v určenom čase platbu neuhradíte, obedy na nasledujúci mesiac Vám nebudú objednané.
 
Rozdelenie stravníkov podľa veku do kategórií a ceny obedov:
KATEGÓRIE
vek
1 stravník/1 deň
 1. kategória
3 až 6 rokov
1,04 €
 1. kategória
6 až 10 rokov
1,12 €
 1. kategória
10 až 15 rokov
1,20 €
 1. kategória
15 a viac rokov
1,28 €
 
Možnosti platby:
 1. internetbanking
 2. prevodný príkaz v banke

Pri platbách vyplňte údaje nasledovne:
- číslo účtu v tvare IBAN: SK10 8180 0000 0070 0059 0102
- variabilný symbol:  VÁŠ VARIABILNÝ SYMBOL DOSTANETE PRI PREBRATÍ ČIPU
   * platí pre nových stravníkov
- do poznámky uveďte meno stravníka a vek.
 
Ak platba nebude obsahovať potrebné údaje a nebude sa dať identifikovať, automaticky Vám bude vrátená.
 
Platby za stravné do decembra na školský rok 2018/2019:
 
mesiac
počet dní
 
platba
september 2018
20
 1. kategória
20,80 €
 1. kategória
22,40 €
 1. kategória
24,-- €
 1. kategória
25,60 €
október 2018
22
 1. kategória
22,88 €
 1. kategória
24,64 €
 1. kategória
28,80 €
 1. kategória
28,16 €
november 2018
20
 1. kategória
20,80 €
 1. kategória
22,40 €
 1. kategória
24,-- €
 1. kategória
25,60 €
december 2018
15
 1. kategória
15,60 €
 1. kategória
16,80 €
 1. kategória
18,-- €
 1. kategória
19,20 €
2019
január 2019
19
1. kategória
19,76 €
2. kategória
21,28 €
3. kategória
22,80 
4. kategória
24,32
 
Predpis stravného február - jún 2019
 
február 2019
15
1. kategória
15,60 €
2. kategória
16,80 €
3. kategória
18,-- €
4. kategória
19,20 €
marec 2019
20
1. kategória
20,80 €
2. kategória
22,40 €
3. kategória
24,-- €
4. kategória
25,60 €
apríl 2019
18
1. kategória
18,72 €
2. kategória
20,16 €
3. kategória
21,60 €
4. kategória
23,04 €
máj 2019
21
1. kategória
21,84 €
2. kategória
23,52 €
3. kategória
25,20 €
4. kategória
26,88 €
jún 2019
20
1. kategória
20,80 €
2. kategória
22,40 €
3. kategória
24,-- €
4. kategória
25,60 €
 
Vyúčtovanie preplatkov stravného bude v júli. Finančné prostriedky Vám budú vrátené na Vami uvedený účet.
 
PRIHLASOVANIE NA STRAVU
Úhradou platby za stravu za daný mesiac ste automaticky prihlásený na plný počet dní podľa rozpisu platieb za stravné.
 
ODHLASOVANIE STRAVY
Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 12:45 hod. predchádzajúci deň (ako doposiaľ) s možnosťou aj počas víkendu spôsobom:
 1. na www.mokrohajska3.edupage.org postupom: prihláste sa na Vaše konto – v menu kliknite na „Komunikácia“ – vyberte možnosť „Školská jedáleň“ – v jedálnom lístku kliknite na „Odhlásiť“ v príslušný deň
 2. telefonicky na telefónnom čísle 0903 779 665
 
V prípade, ak obed neodhlásite v určenom čase, bude automaticky napočítaný.
 
ČIPY
Elektronický čip slúži ako identifikátor stravníka. Škola čip zabezpečí pre každého stravníka zdarma. Obed bude stravníkovi vydaný na základe priloženia elektronického čipu k čítačke, ktorá sa nachádza pri výdajnom okienku v jedálni. Každý stravník musí vlastniť čip. Stravník bude mať čip po celé obdobie, počas ktorého je žiakom školy.
Prevzatie čipov bude možné v dňoch:
od 6. augusta 2018 (pondelok) do 13. augusta 2018 (pondelok)
od 8:00 do 11:00 hod.
 
Poplatok za stratu a poškodenie čipu je 5,-- €. Túto skutočnosť potvrdí zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak svojím podpisom pri preberaní čipu.
 
V prípade Vašich otázok kontaktujte pani Macekovú, koordinátora stravovania.
   0903 779 665
 

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665