Manuál - stravovanie

MANUÁL - stravovanie

Vážený stravník,
 
manuál, ktorý sme zverejnili prostredníctvom našej internetovej stránky Vám poskytne všetky potrebné informácie, ako budete postupovať pri platbách, odbere stravy,  prihláškach a odhláškach na stravovanie od školského roku 2016/2017:
 
PLATBY A CENY
Platba za obed musí byť zrealizovaná v PLNEJ VÝŠKE (podľa rozpisu platieb za stravné) vždy mesiac dopredu v čase od 1. dňa v mesiaci najneskôr do 25. dňa v mesiaci (napr. platba za január musí byť uhradená  od 1. decembra najneskôr do 25. decembra).
 
V prípade, ak v určenom čase platbu neuhradíte, obedy na nasledujúci mesiac Vám nebudú objednané.
 
Rozdelenie stravníkov podľa veku do kategórií a ceny obedov:
 
KATEGÓRIE
vek
1 stravník/1 deň
 1. kategória
3 až 6 rokov
1,04 €
 1. kategória
6 až 10 rokov
1,12 €
 1. kategória
10 až 15 rokov
1,20 €
 1. kategória
15 a viac rokov
1,28 €
 
Možnosti platby:
 1. internetbanking
 2. prevodný príkaz v banke

Pri platbách vyplňte údaje nasledovne:

Číslo účtu v tvare IBAN: SK45 8180 0000 0070 0009 5451
Variabilný symbol:  VÁŠ VARIABILNÝ SYMBOL STE DOSTALI PRI PREBRATÍ ČIPU
Do poznámky uveďte meno stravníka a vek.
 
Ak platba nebude obsahovať potrebné údaje a nebude sa dať identifikovať, automaticky Vám bude vrátená.
 
Platby za stravné na rok 2016/2017:
 
Mesiac
Počet dní
 
Platba

 

september
19
 1. kategória
19,76 €
 1. kategória
21,28 €
 1. kategória
22,80 €
 1. kategória
24,32 €
október
19
 1. kategória
19,76 €
 1. kategória
21,28 €
 1. kategória
22,80 €
 1. kategória
24,32 €
november
20
 1. kategória
20,80 €
 1. kategória
22,40 €
 1. kategória
24,00 €
 1. kategória
25,60 €
december
16
 1. kategória
16,64 €
 1. kategória
17,92 €
 1. kategória
19,20 €
 1. kategória
20,48 €
január
17
 1. kategória
17,68 €
 1. kategória
19,04 €
 1. kategória
20,40 €
 1. kategória
21,76 €
február
14
 1. kategória
14,56 €
 1. kategória
15,68 €
 1. kategória
16,80 €
 1. kategória
17,92 €
marec
23
 1. kategória
23,92 €
 1. kategória
27,60 €
 1. kategória
27,60 €
 1. kategória
29,44 €
apríl
16
 1. kategória
16,64 €
 1. kategória
17,92 €
 1. kategória
19,20 €
 1. kategória
20,48 €
máj
21
 1. kategória
21,84 €
 1. kategória
23,52 €
 1. kategória
25,20 €
 1. kategória
26,88 €
jún
22
 1. kategória
22,88 €
 1. kategória
24,64 €
 1. kategória
26,40 €
 1. kategória
28,16 €
 
Vyúčtovanie preplatkov stravného bude vždy v mesiacoch marec (za 1. polrok školského roka) a júl (za 2. polrok školského roka). Finančné prostriedky Vám budú vrátené na Vami uvedený účet.
 
PRIHLASOVANIE NA STRAVU
Úhradou platby za stravu za daný mesiac ste automaticky prihlásený na plný počet dní podľa rozpisu platieb za stravné.
 
ODHLASOVANIE STRAVY
Stravu je možné odhlásiť každý predchádzajúci pracovný deň najneskôr do 13:30 hod. (ak chcete odhlásiť stravu na pondelok musíte tak urobiť najneskôr v piatok do 13:30 hod.) spôsobom:
 1. na www.mokrohajska3.edupage.org postupom: Prihláste sa na Vaše konto – v menu kliknite na „Komunikácia“ – vyberte možnosť „Školská jedáleň“ – v jedálnom lístku  kliknite na „Odhlásiť“ v príslušný deň
 2. telefonicky na telefónnom čísle +421 903 779 665
 3. mailom na obedymokrohajska@gmail.com
 
V prípade, ak obed neodhlásite v určenom čase, bude automaticky napočítaný.
 
ČIPY
Elektronický čip slúži ako identifikátor stravníka. Škola čip zabezpečí pre každého stravníka zdarma. Obed bude stravníkovi vydaný na základe priloženia elektronického čipu k čítačke, ktorá sa nachádza pri výdajnom okienku v jedálni. Každý stravník musí vlastniť čip. Stravník bude mať čip po celé obdobie, počas ktorého je žiakom školy.
 
Poplatok za stratu a poškodenie čipu je 5,- €. Túto skutočnosť potvrdí zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak svojím podpisom pri preberaní čipu.
V prípade Vašich otázok nás kontaktujte na čísle +421 903 779 665

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665