• Novinky

  • Prevádzka školy od 7. apríla 2021
   • Prevádzka školy od 7. apríla 2021
   • 6. 4. 2021
   • Vážení rodičia,

    ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.

    Zajtra 7. apríla 2021 opäť sa začína školské vyučovanie. Pre dochádzku Vašich detí do školy naďalej platia tie isté pravidlá ako pred veľkonočnými prázdninami.

    Prevádzky školy - základné informácie:

    • napriek zlepšenej pandemickej situácii
   • Prevádzka školy od 7. apríla 2021: Čítať viac
  • Ku DŇU UČITEĽOV gratuluje redakcia časopisu Moky 3 - vyšiel Špeciál vtipov z našich školských lavíc!
  • Prerušenie výdaja stravy
   • Prerušenie výdaja stravy
   • 29. 3. 2021
   • Od zajtra 30. marca 2021 sa z dôvodu karantény v Gaudeamuse ZKR opäť nebude variť a vydávať strava pre žiakov. Z tohto dôvodu sa prevádzka v ŠKD Mokrohájčik skracuje do 15:00 hod. Popoludňajšie vyučovanie sa ruší.

    V tejto súvislosti Vás prosíme, aby ste svojim deťom navštevujúcim ŠKD a zberné triedy, kde čakajú na školské autobusy, dali väčšiu desiatu.

   • Prerušenie výdaja stravy : Čítať viac
  • Prevádzka školy od 25. marca 2021 do odvolania
   • Prevádzka školy od 25. marca 2021 do odvolania
   • 24. 3. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    informácie o prevádzke školy nájdete na Prevádzka školy od 25. marca 2021.

    Prosíme Vás aby žiaci navštevujúci 1. stupeň ZŠ mali so sebou ochranné rúška (v počte 2 ks). Žiaci navštevujúci 2. stupeň ZŠ a strednú školu budúv priestoroch školy používať respirátor. Z hygienických dôvodov nech majú so sebou v rezerve radšej viac ochranných prostriedkov.

   • Prevádzka školy od 25. marca 2021 do odvolania: Čítať viac
  • Stravné
   • Stravné
   • 23. 3. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    od 25. 3. 2021 na našej škole opäť začína prezenčné vyučovanie. Prosíme Vás o úhradu stravného na mesiac apríl podľa predpisu, ktorý je príslušný pre žiakov strednej školy a materskej školy ako obvykle.

    Informácie o výške stravného nájdete Stravovanie - predpisy, základné info

   • Stravné: Čítať viac
  • Prezenčné vyučovanie ZŠ, G, OA od 25. 3. 2021
   • Prezenčné vyučovanie ZŠ, G, OA od 25. 3. 2021
   • 23. 3. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    dovoľujeme si Vás informovať, že od 25. marca 2021 na našej škole bude prebiehať prezenčná forma výučby.

    Tešíme sa, že sa znova stretneme osobne a nielen prostredníctvom online audio a video hovorov.

    Prosíme Vás o sledovanie Vašich mailových schránok. V prípade, že ste zo školy neobržali email s informáciami i začatí prezenčnej formy výučby, prosím napíšte na istok@mokrohajska3.sk

   • Prezenčné vyučovanie ZŠ, G, OA od 25. 3. 2021: Čítať viac