• Výsledky prijímacích skúšok na stredné školy

   • Prijímacie skúšky 2021/2022 – Gymnázium

    P.č.

    Kód

    Spolu

    Výsledok

    1.

    18DB6

    193

    Prijatý

    2.

    26SD6

    154

    Prijatý

    3.

    89SZ6

    154

    Prijatý

    4.

    16JP2

    147

    Prijatý

    5.

    14GT2

    136

    Prijatý

    6.

    28WE3

    105

    Prijatý

     

    Prijímacie skúšky 2021/2022 – Obchodná akadémia - 4-ročný študijný odbor

    P.č.

    Kód

    Spolu

    Výsledok

    1.

    51FM1

    164

    Prijatý

    2.

    26FA6

    154

    Prijatý

    3.

    68KR3

    147

    Prijatý

    4.

    97CP6

    138

    Prijatý

    5.

    32SZ2

    138

    Prijatý

    6.

    51KP3

    101

    Prijatý

    7.

    14NS9

    84

    Prijatý na odvolanie

     

    Prijímacie skúšky 2021/2022 – Obchodná akadémia - 2-ročný učebný odbor

    P.č.

    Kód

    Výsledok

    1.

    53LH4

    Prijatý

    2.

    75EF1

    Prijatý

    3.

    48QM1

    Prijatý

    4.

    64LQ9

    Prijatý

    5.

    47TC8

    Prijatý

    6.

    32LK3

    Prijatý

    7.

    83XD7

    Prijatý

    8.

    52HF7

    Prijatý

    9.

    74RY1

    Prijatý

    10.

    73DX7

    Prijatý