• Výsledky prijímacích skúšok na stredné školy

   • PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 VÝSLEDKY
    Prijímacie skúšky 2019/2020 – Gymnázium
    13. 5. 2019 a 16. 5. 2019
    P.č.
    Kód
    Spolu
    Výsledok
    1.
    KY71A
    260,35
    Prijatý
    2.
    JY40E
    254
    Prijatý
    3.
    ME47U
    206,3
    Prijatý
    4.
    XO60U
    185
    Prijatý
    5.
    WY15A
    185
    Prijatý
    6.
    SU72Y
    176,65
    Prijatý
    7.
    FU23O
    161,7
    Prijatý
    8.
    ZU72U
    ---
    Nezúčastnil sa
    9.
    ZU18O
    56
    Neprijatý
    10.
    HO23Y
    ----
    Nezúčastnil sa

     

    Prijímacie skúšky 2019/2020 – Obchodná akadémia
    13. 5. 2098 a 16. 5. 2019
    P.č.
    Kód
    Spolu
    Výsledok
    1.
    KE28U
    227,5
    Prijatý
    2.
    BE76Y
    213
    Prijatý
    3.
    SO28U
    195,3
    Neprijatý
    4.
    SO88U
    188
    Prijatý
    5.
    SE45A
    178,35
    Prijatý
    6.
    GO17E
    161,3
    Prijatý
    7.
    CU86U
    155
    Prijatý
    8.
    XE73Y
    146
    Neprijatý
    9.
    PY11A
    125,65
    Neprijatý
    10.
    ZO78A
    ---
    Nezúčastnil sa
    11.
    NY65E
    ---
    Nezúčastnil sa
    12.
    GA02O
    ---
    Nezúčastnil sa
    13.
    DE02O
    ---
    Nezúčastnil sa
    14.
    JU58O
    ---
    Nezúčastnil sa
    15.
    GU51E
    93
    Neprijatý
    16.
    TA75U
    92
    Neprijatý
     
    Prijímacie skúšky 2019/2020 – EOOS
    P.č.
    Kód
    Výsledok
    1.
    WA00E
    Prijatý
    2.
    JE48E
    Prijatý
    3.
    NU10Y
    Prijatý
                                                                                                                                                            
    Zápis žiakov sa uskutoční 20. a 21. mája 2019 od 8:00 hod. do 12:00 hod. v Spojenej škole, Mokrohájska 3, Bratislava.
    Pri zápise je potrebné predložiť:
    1) preukaz totožnosti zákonného zástupcu   
    2) zápisný lístok vydaný príslušnou ZŠ