• Exkurzia SHMÚ
     • Exkurzia SHMÚ

      26. 4. 2018

      V dňoch 23. 4.  a 25. 4. 2018 navštívili žiaci 1. stupňa ZŠ  Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave (SHMÚ). V kinosále SHMÚ sa uskutočnila prednáška, v ktorej sa žiaci oboznámili so základnými pojmami z oblasti hydrológie a klimatológie.

    • Výlet na Bratislavský hrad
     • Výlet na Bratislavský hrad

      26. 4. 2018

      V jeden aprílový utorok sme sa rozhodli ísť na Bratislavský hrad a spoznať nielen jeho históriu ale aj históriu osídlenia územia Slovenska od začiatku osídlenia až po koniec Veľkej Moravy v roku 907. Po príchode nás už čakal pán sprievodca, ktorý nás sprevádzal skoro celým hradom. Jeho výklad bol nielenže pútavý ale aj vtipný. ...

    • Vystúpenie pre škôlkarov v nemocnici na Kramároch
     • Vystúpenie pre škôlkarov v nemocnici na Kramároch

      22. 4. 2018

       Dňa 17. apríla 2018 sme opäť navštívili nemocnicu na Kramároch, tentokrát sme vystupovali pre všetkých škôlkarov, ktorí sú tam hospitalizovaní. Mali sme pre nich pripravené tri čísla. Okrem dvoch rozprávok sme deťom zahrali aj kubánsku ľudovú pieseň Guatanamera a naučili sme ich sprevádzať ju potleskom.

    • Pilotné testovanie v európskom projekte NEWTON
     • Pilotné testovanie v európskom projekte NEWTON

      9. 4. 2018

      Naša škola sa v dňoch 10. až 13. apríla zapája do Pilotného testovania v európskom projekte NEWTON. 

      Pilotné testovanie na našej škole bude pozostávať z testovania inovatívneho vzdelávacieho obsahu v oblasti Elektrofyziky vo virtuálnej realite našimi žiakmi z 9. ročníka ZŠ a z 1., 2., a 3. ročníka SŠ.

      Cieľom je zmysluplné využívanie maximálnych možností informačných technológií na zlepšenie možností vzdelania v kognitívne náročných oblastiach a predmetoch (fyzika, matematika, chémia).

    • Školské kolo recitačnej súťaže 1. stupňa
     • Školské kolo recitačnej súťaže 1. stupňa

      9. 4. 2018

      Tento školský rok sa uskutočnil jubilejný 25. ročník školského kola recitačnej súťaže žiakov 1. stupňa. Zapojilo sa doňho rekordných 20 súťažiacich, ktorých prišli povzbudiť rodičia, kamaráti a známi. Samozrejme nechýbal hosť z MsK Nové Mesto p. riaditeľka Mgr. Jana Vozníková – Sedláčková, ktorá okrem povzbudenia priniesla aj knihy a diplomy pre tých najlepších.

    • Oznámenie o poruche rozvodu kúrenia
     • Oznámenie o poruche rozvodu kúrenia

      4. 4. 2018

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 29. apríla 2018 bolo Zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeamus (správca budovy) nútené odstaviť vetvu UK škola z dôvodu poruchy na rozvode UK. Na odstránení poruchy sa pracuje. 

      Za mierne nepohodlie sa ospravedlňujeme.