• Médiá o nás...
     • Médiá o nás...

      24. 9. 2018

      Návraty k pokladom v Rádiu Regina

      Občianske združenie Návraty k pokladom sme založili na základe inšpirácie z úryvku Piesne o rose (Suchý + Šlitr),  „... že trocha poézie nikoho nezabije"....

    • Unikátna výstava Československo na Bratislavskom hrade
     • Unikátna výstava Československo na Bratislavskom hrade

      17. 9. 2018

      Prvý septembrový piatok nového školského roka 2018/2019 sme odštartovali krásnym ponorením sa do histórie našej vlasti, zadosťučinili sme tak jednej z dôležitých špeciálnompedagogických požiadaviek – rozvíjať u detí a mládeže schopnosť poznávať a sústrediť sa na umenie, kultúru a krásno vôbec.

    • Oznamy
     • Oznamy

      10. 9. 2018

      Dvere pri autobusovej zastávke školských spojov (pri školskom klube detí) sú počas pracovného týždňa otvorené od 7:00 - 8:30 hod. V popoludňajších hodinách sa čas otvorenia dverí nemení.

      Žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy navštevujúci triedy na prízemí Spojenej školy, Mokrohájska 3 sa v čase od 7:30 do7:45 zhromažďujú v prechodovej chodbe medzi školou a telocvičnou. V čase do 7:30 hod. zostávajú v šatni pri školskom klube detí.

      Dňa 19.9.2018 bude vyučovanie z organizačných dôvodov skrátené nasledovne:

      • 1. stupeň ZŠ končí vyučovanie o 11:15 hod. a žiaci idú na obed;
      • 2. stupeň ZŠ  a stredná škola končí vyučovanie o 11:35 hod.a žiaci idú na obed; 
      • žiaci čakajúci na školské spoje budú umiestnení v asistenčnej službe;
      • školský klub detí je v prevádzke od 11:15 hod. v štandardnom režime;
      • neplnoletí žiaci môžu opustiť školu po skončení vyučovania v sprievode rodiča alebo po jeho písomnom súhlase.