• Úradné hodiny počas letných prázdnin
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin

     • Počas letných prázdnin od 01. 07. 2020 do 31. 08. 2020 budú úradné hodiny vždy v stredu od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Potvrdzovanie tlačív na nový školský rok (napr. potvrdenie o návšteve školy, doprava, rodinné prídavky, daňový bonus a iné) od 24. augusta 2020.

      Kontaktovať nás môžete prostredníctvom mailu skola@mokrohajska3.sk, alebo telefonicky na t.č. 02/5477 1826.

      Príjemné leto.

    • MŠ - Stretnutie s jazdnou políciou na Partizánskej lúke 
     • MŠ - Stretnutie s jazdnou políciou na Partizánskej lúke 

     • Vo štvrtok sme sa s deťmi z materskej školy vybrali na Partizánsku lúku na stretnutie s príslušníkmi jazdnej polície. Deťom pekne a zrozumiteľne vysvetlili, čo všetko musí vedieť policajný kôň a kde je potrebný. Ukázali im, ako musí spolupracovať s jazdcom a vysvetlili prečo si musia navzájom dôverovať. Kone klusali, cválali, preskakovali prekážky, kopali do veľkej lopty a tiež museli pokojne stáť, keď sa pri nich kričalo a robil hluk. Nakoniec si mohli deti pohladiť koníky, ako aj dať im jabĺčko a mrkvu, na ktorej si pochutili.