• Vianočná videopohľadnica 2020
     • Vianočná videopohľadnica 2020

     • Tvorivý potenciál má takú silnú energiu, že nepodlieha žiadnym prekážkam - väčšina prekážok je totiž iba v našej hlave. Vychádzajúc z tohto presvedčenia sme pripravili pre vás celoškolský projekt Vianočná videopohľadnica 2020, ktorým chceme osláviť a zavŕšiť tento nezabudnuteľný rok.

      Ide o 50 minútové pásmo umelecko-tvorivej činnosti našich žiakov od materskej školy, cez základnú školu, strednú školu až po nadstavbové ročníky.

      Vinše, básne, piesne i návod ako si vyrobiť vôňu Vianoc si pre vás pripravili žiaci z tried Prípravného ročníka A, 1.A, 1.B, 3.A, 4.A, za čo patrí poďakovanie ich triednym p. učiteľkám - PaedDr. M. Frindrichovej, PaedDr. V. Stašiakovej, Mgr. L. Zittovej, Mgr. I. Addovej a Mgr. P. Zváčovej.

      Návod na výrobu vianočnej pohľadnice vám sprostredkujú žiaci 5.A v spolupráci s triednou p. učiteľkou Mgr. M. Kabovou. Angelika a Martin zo 6.B si premerajú tanečné sily v súboji s Dávidom zo 7.A. Veselý vianočný vinš príde v podaní žiakov 7.A a triednej pani učiteľky Mgr. T. Hlobeňovej. P. uč. Ing. J. Prokopová v spolupráci s A. Novotnou zo 7.B dajú tip na zdravú vianočnú pochúťku.

      Za žiakov strednej školy zarecitujú Sofia a Nina z 1.G. Do programu prispeje vianočným chemickým pokusom priamo z laborátoria školy Matej z 2.G v kooperácii s p. uč. triednou Ing. Z. Sadlekovou. Zaspieva školský spevokol v zložení - Patrik z 1.OA a Ľubomír z 2.OA - sólisti; Barbora, Viki a Juraj zo 6.A, Alex zo 7.B, Conie a Tomáš z 8.A – zbor. Spevom obohatí aj Kristína z 3.G v spolupráci s p. uč. PaedDr. A. Imrichovou, PhD. MBA. Na záver všetko vtipmi okorenia Michal z 1.SVC, Martina a Jakub z 2.SVC a p. uč. Mgr. K. Partiková.

      Celý program je popretkávaný stovkou pozdravov zo strany žiakov, pedagógov, asistentiek, vychovávateliek, vychovávateľov a zamestnancov našej školy, za čo všetkým aktérom zo srdca ďakujeme!!! V mene celého pracovného tímu v zložení - p. Dana Krajčovičová, Verity Haramiová zo 4.G a Filip Aufricht zo 4.G vás pozývame sledovať Vianočnú videopohľadnicu 2020.

      Prajeme vám šťastné vianočné sviatky a úspešný štart do nového roka 2021!

      PaedDr. Daniela Bauerová

      Link k sledovaniu videopohľadnice vám bol zaslaný do mailových schránok.

    • Štedré Vianoce Vám praje redakcia časopisu Moky 3 - vyšiel Vianočný špeciál 2020!
     • Štedré Vianoce Vám praje redakcia časopisu Moky 3 - vyšiel Vianočný špeciál 2020!

     • „Teším sa na Vianoce preto, lebo Ježiško donesie darčeky.“ Samko, MŠ (rubrika: Veľká vianočná anketa)

      „Teším sa asi kvôli tomu, že príde Ježiško.“ Sebastianko, 2.B (rubrika: Veľká vianočná anketa)

      „Na Vianoce si prajem hlavne to zdravie a nejaké tie maličké maličkosti, čo sa vždycky dostávajú.“ Marek, 9.A (rubrika: Veľká vianočná anketa)

      „Teším sa, že budem zdobiť stromček, budem jesť oblátky s cesnakom a s medom, kapustnicu, rybu a zemiakový šalát a dostanem darčeky.“ Patrik, 1.OA (rubrika: Veľká vianočná anketa)

      „Teším sa, lebo sa aspoň pár dní v roku zastavím, zastaví sa čas.“ Sabina, 2.SVC (rubrika: Veľká vianočná anketa)

      Zmiešame horčík a hliník, nanesieme ich na špajdľu s vatou a zapálime. Napadne vám dať ich na vianočný stromček? To aby ste mali po ruke vodu. Podobné látky sa pridávajú aj do ohňostrojov, z ktorých vylietavajú iskričky – nositeľky ohňa. (článok: Vianočný pokus)

      Syn píše na Vianoce Ježiškovi: „Objednávam si Lego, stavebnice, joystick k počítaču, autíčko a...“ A keď sa pýtam, či má toľko súdnosti, toľko veľa objednávať, koľko to bude stáť, tak mi povie: Čo sa ty staráš, zaplatí to Ježiško!“ (rubrika: Vianočné vtipy, vtipom prispela p. uč.        K. Partiková)

      „Teším sa, že sa stretneme a sadneme si za štedrovečerný stôl, ktorý s láskou nachystajú rodičia. A po večeri si rozbalíme darčeky spod stromčeka. Potom tradične spolu pozeráme rozprávky.“ (rubrika: Bývalí absolventi, Adriana Mišovcová z Nadácie umelcov maľujúcich ústami a nohami)

      „Teraz vám ukážem aj moju kanceláriu, v ktorej dokážem vidieť všetko pomocou tejto krištáľovej  gule. Ako teraz vidíte, tu je chlapec, ktorý neposlúcha a podľa toho, ako sa tento rok správal, viem usúdiť, či si tento chlapec zaslúži darček. Z hľadiska tejto situácie viem povedať, že si nezaslúži žiaden darček.“ (rubrika: Kopla ma múza, Tomáš Farkaš, 8.A)

      Príjemné čítanie!

       

      Časopis nájdete TU

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Oznam o prevádzke školy od 9. 12. 2020 do odvolania
     • Oznam o prevádzke školy od 9. 12. 2020 do odvolania

     • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v ZKR Gaudeamus (pozitívne testovaný prípad v kuchyni na Covid-19) a nemožnosť prípravy a vydávania obedov v jedálni Gaudeamusu od 9. 12. 2020 do odvolania bude prevádzka školy zabezpečená nasledovne:

      • materská škola – prevádzka do 12:00 hod., bez obedov;   
      • základná škola 1. stupeň – prevádzka do 11:40 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami, bez obedov, ŠKD do 14:30 hod. (deťom prosíme zabezpečiť silnú desiatu);
      • základná škola 2. stupeň – prevádzka do 12:35 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne na základe súhlasu zákonného zástupcu, bez obedov;
      • stredná škola – prevádzka do 12:35 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne na základe súhlasu zákonného zástupcu, plnoletí žiaci odchádzajú samostatne, bez obedov.

      Zberné triedy budú zrušené.

      Školské autobusy budú chodiť ráno v štandardnom režime. Autobusy popoludní môžu využívať iba žiaci zaradení do ŠKD. Ostatní žiaci opustia školu ihneď po skončení vyučovania.

      O vývoji situácie Vás budeme včas informovať.

      Prípadné otázky zasielajte na ivanistok@mokrohajska3.sk.

    • Mikuláš v našej MŠ
     • Mikuláš v našej MŠ

     • Oslávili sme spoločne Mikuláša vďaka našim úžasným kolegom a darčekové balíčky boli bohatšie o veselé ponožky od Fusakle.sk, ktoré zožali medzi deťmi veľký úspech 

      ĎAKUJEME 

      Deti z MŠ Mokrohájska 3 

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – výsledky školského kola kategórie B
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – výsledky školského kola kategórie B

     • Ide o súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže. Je zameraná na preverenie kompetencií v oblastiach jazyk a komunikácia, čítanie a literatúra, čítanie s porozumenímsloh. V kategórii B, ktorú tvoria žiaci prvých a druhých ročníkov stredných škôl, si naši žiaci premerali zručnosti v posledný novembrový piatok 2020. Víťazmi triednych kôl sa stali: Dominik Rajninec z 1.EOOS, Daniel Droppa z 1.OA, Luna Lunáčková z 1.G, Veronika Horvátová z 2.OA a Matej Šabík z 2.G. Do 13.ročníka krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2020 po prvýkrát elektronickou formou, postupuje Luna Lunáčková z 1.G, nakoľko spomedzi všetkých zúčastnených získala najvyššie skóre - 74%. Blahoželáme!

                                                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová