• Preukazy ISIC
     • Preukazy ISIC

     • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!    
       
      Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.  Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu. Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov. 
       
      Termíny a linky stretnutí nájdete tu:  https://isic.sk/onlinestretnutia/  

      Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu! 
       
      Vidíme sa :) 

      Tím ISIC   

    • Darček pre žiakov
     • Darček pre žiakov

     • Dňa 10. 06. 2021 sa firma Koor, a.s., ktorá sa venuje zelenej energetike, rozhodla obdarovať 5 žiakov našej školy štýlovými SMART hodinkami Huawei.

      Po porade s vedením školy sme dospeli k záveru, že hodinky si zaslúžia žiaci, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky, majú nepriaznivú životnú situáciu alebo prejavujú nadpriemernú snahu pomáhať spolužiakom alebo ďalším žiakom našej školy.

      V školskej záhrade boli obdarovaní títo žiaci:

      Dominika, 5.A

      Alžbeta, 7.B

      Peter, 9.A

      Bruno, 1.G

      Sofia, 6.A (hodinky si prevzala na druhý deň)

      Všetci prejavili veľkú radosť a hoci boli v prvom momente prekvapení, úprimná radosť im sršala z očí.

      Pevne veríme, že SMART hodinky nájdu svoje miesto v životoch našich žiakov a veľmi ďakujeme spoločnosti Koor, a.s. za poskytnuté dary. Pevne veríme, že toto je len začiatok možnej budúcej  spolupráce.

      Lukáš Richter, pedagogický asistent/koordinátor

    • Gerulata - Rusovce
     • Gerulata - Rusovce

     • V piatok 11. 6. 2021 sme sa so 6.B a 9.A vydali po stopách starovekých Rimanov do Rusoviec, dnešnej mestskej časti Bratislavy. Gerulata bol vojenský tábor, postavený v 2. stor. n. l., ktorý tvoril opevnenú hranicu Rímskej ríše – Limes Romanus.

      Pozreli sme si aj krásny kaštieľ s parkom ,bohužiaľ je v schátranom a zanedbanom stave.

       

      p.uč. Šreinerová a Kabová

    • Petržalské bunkre
     • Petržalské bunkre

     • Systém petržalských bunkrov patrí medzi unikátne pamiatky v bratislavskom kraji. Je ich celkovo 15, boli postavené v 30. rokoch 20. storočia, ako obrana česko-slovenských hraníc. My (8.A, 9.A) sme sa rozhodli vyhľadať Bunker BS-1, ktorý sa ukrýva v Pečnianskom lese. Jedná sa o objekt, ktorý je verejnosti prístupný, ale nie je spravovaný žiadnym múzeom alebo občianskym združením. Naša cesta viedla pešo cez most Lanfranconi k bunkru a ďalej k štátnej hranici s Rakúskom. Prekročili sme hranicu s Rakúskom v miestach, kde sa veľa ľudí socialistického sveta pokúšalo utiecť za lepším životom na západ. Prišli sme k prvej dopravnej tabuli, ktorá informuje v nemčine o plavbe na Dunaji.

       

      Mgr. Katarína Šreinerová (uč. dejepisu)

    • Umenie a kultúra v životoch detí - projekt Príbeh hudby 3
     • Umenie a kultúra v životoch detí - projekt Príbeh hudby 3

     • Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS zorganizovali 7. júna 2021 online hodinový koncert (3) pre školy na celom Slovensku, tentokrát s podtitulom „Opera letí“ zo štúdia Slovenského rozhlasu.

      S triedami 6.B a 8.A sme sa zapojili aj my. V podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu sme si vypočuli trojminútové ukážky nespočetného množstva slávnych operných a operetných árií, najviac nás zaujali Čarovná flauta, Rusalka a Čardášová princezná. Zoznámili sme sa s najmladšou (22 ročnou!) slovenskou opernou speváčkou – sopranistkou – Tatianou Hajzušovou a jej operným kolegom Martinom Gyimesim (tenor).

      Organizátor, dirigent a moderátor podujatia v jednej osobe MgA. Gabriel Rovňák ml., Ph.D. nás rozosmial informáciou o tom, že v Nemecku záujemcovia o operu čakajú na vstupenku 10 rokov! A keďže u nás takáto čakacia lehota nehrozí, dostali sme pozvanie do Opery v Bratislave, Banskej Bystrici či Košiciach, ktoré, po uvoľnení pandémie, čakajú na všetkých verných nadšencov pre umelecké a kultúrne hodnoty!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Mozart ako darček ku Dňu detí
     • Mozart ako darček ku Dňu detí

     • Prijali sme výzvu pána riaditeľa školy RNDr. I. Ištoka, ktorý nás prostredníctvom školského rozhlasu v Deň detí prekvapil ponukou darčeka Ministerstiev školstva a kultúry, inšpiroval nás k sledovaniu online predstavenia z pohodlia našich tried a zaslal príslušné internetové odkazy.

      Žiaci 7. B, 1. OA a 1. G neváhali, presne o 11tej zasadli pred dataprojektory a z troch možností si vybrali sledovať skrátenú 45 minútovú verziu Mozartovej opery Bastien a Bastienka v podaní Štátneho komorného orchestra Žilina s libretom v slovenskom preklade. V príbehu ide o dvojicu, ktorá prechádza klasickou dilemou, či je ich láska skutočne pravá. Našťastie, po malých útrapách a neistotách sa všetko šťastlivo skončí a párik si môže zaspievať záverečný zamilovaný duet.

      Ďakujeme za hodnotný darček!

                                                                                                                                           PaedDr. Daniela Bauerová

    • ZA ČISTEJŠIE RAČIANSKE VINOHRADY - projekt BDC - Zelené dni
     • ZA ČISTEJŠIE RAČIANSKE VINOHRADY - projekt BDC - Zelené dni

     • Dňa 28. 5. sme sa so žiakmi 9. ročníka ZŠ zapojili do dobrovoľníckej aktivity „Za čistejšie račianske vinohrady“, ktorú organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum v rámci projektu Zelené dni. So žiakmi sme tak spojili príjemné s užitočným, keďže prostredie vinohradov je naozaj krásne. Dokonca aj počasie nám prialo, a tak sme si mohli vychutnať príjemnú prechádzku v prírode. Žiaci si vďaka takýmto aktivitám pestujú vzťah k prírode a jej ochrane. Počas prechádzky sme narazili na mini farmu, kde nám tento záslužný výlet spestrili možno až príliš priateľské zvieratá. Akciu si určite radi zopakujeme :)

      Mária Kabová a Andrea Valovičová

    • Monitoring názorov a vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ po druhej vlne pandémie
     • Monitoring názorov a vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ po druhej vlne pandémie

     • V nadväznosti na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zrušení celoplošného Testovania 9 2021, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov.

      Cieľom monitoringu je zmapovať názory a skúsenosti žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v súvislosti s dištančnou formou vzdelávania v tomto školskom roku, ktorá prebiehala prevažne online formou, a prepojiť výsledky dotazníka s dosiahnutou vedomostnou úrovňou žiakov.

      Naša škola a žiaci 9. ročníka boli zaradení do tejto reprezentatívnej vzorky. Chceme Vás ubezpečiť, že získané výsledky nebudú slúžiť na hodnotenie alebo porovnávanie žiakov a škôl. Výsledky žiakov ani škôl nebudú zverejňované. Výsledky sa  budú spracúvať za celé Slovensko, nie za jednotlivé školy.

      Realizácia monitoringu bude prebiehať prostredníctvom portálu EduPage, dňa 8.júna 2021. Žiaci budú riešiť dva testy (matematika, slovenský jazyk a literatúra) a vyplnia jeden dotazník.

      Monitoring, teda vypĺňanie testov a dotazníka, bude prebiehať elektronickou formou. Každý zapojený žiak bude riešiť testy a vyplňovať dotazník pod svojím vlastným prihlasovacím kódom, ktorý mu pridelí systém, keď ho učiteľ zaregistruje. 

      Testy z matematiky (ďalej „MAT“) a slovenského jazyka a literatúry (ďalej „SJL“) sú na seba viazané, preto ich vyplnenie je nutné zrealizovať spolu za sebou na vyučovacích hodinách – najprv test z MAT a potom zo SJL. Na kompletné vyplnenie oboch testov bude v systéme vymedzený čas 175 minút (cca 90 min na test z matematiky a 70 min na test zo slovenského jazyka a literatúry + prestávka a manipulačný čas).

      Vyplnenie dotazníka by nemalo žiakom trvať viac ako 15 – 20 minút.

      Výsledky tohto monitoringu sú veľmi dôležité pre celý rezort školstva. Na základe odpovedí žiakov získajú dôležité dáta, ktoré umožnia vyhodnotiť dopady dištančného vzdelávania. A tiež pomôžu pri úprave vzdelávacieho obsahu, ktorý bude dosiahnuteľný pre budúcoročných deviatakov.

      Spätná väzba zo strany žiakov je kľúčová aj z toho dôvodu, aby sa mohla v  budúcnosti zabezpečiť lepšiu a kvalitnejšiu prípravu dištančného, hybridného alebo iného vzdelávania.