• Report zo živého predstavenia v SND po roku a pol!
     • Report zo živého predstavenia v SND po roku a pol!

     • Čo je, čo nového? Hmm, iba nič.

      Majetok je hoden 15000. Teda ja chcem 8000, ty máš 7000. Pekne krásne, po kresťansky, menšiu polovicu vám ponechám.

      Ani doma som nič nejedol, aby som u vás mohol vácej zesť.

      (citácie z predstavenia)

          

      Iniciatíva Otvoreného fóra Zachráňme kultúru! vznikla na podnet tisícov ľudí, pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle, ktorých nenahraditeľná umelecká činnosť zo dňa na deň zostala v paralýze.

      Preto sme sa aj my rozhodli podporiť kultúru aktívne, svojou živou účasťou na predstavení KUBO slovenského klasika Jozefa Hollého, pri dodržaní pandemických opatrení, samozrejme. Stretli sme sa v piatok popoludní prvého septembrového týždňa nového šk. roka 2021/22 pred Činohrou Slovenského národného divadla - pedagógovia, žiaci z tried 3.G, 3.OA, 2.SVC i bývalý absolvent školy, aby sme sa po dvadsiatich mesiacoch opäť nadýchali reálneho kultúrneho priestoru. Bavili nás herecké kapacity ako Anna Javorková, František Kovár, Dušan Jamrich, Emil Horváth, či Milan Ondrík/Kubo; celým predstavením sprevádzala veselá cimbalovka, ktorá dodala írečitú ľudovú atmosféru. Sme vďační, že sme nielen konečne využili Voucher zo zrušeného predstavenia z apríla koronového roka 2020, ale  po roku a pol sme okúsili čaro hereckého kumštu v neopakovateľnom momente javiskového prevedenia, vôňu hľadiska i zvuk živého potlesku.

      Kto chce reálne spoznať tvorbu Jozefa Hollého, odporúčame pozrieť si jednak filmové spracovanie v podaní majstra Jožka Krónera, jednak si prečítať originálnu literárnu predlohu autora (KUBO (online)).

      A na záver ešte citácia herca Matúša Kvietika: „Hypoteticky bez kultúry prežijeme, no národ bez kultúry absolútne stráca identitu, jazyk...“

       

                                                                                                                              PaedDr. Daniela Bauerová

    • Preprava školskými autobusmi (16. 9. a 17. 9. 2021)
     • Preprava školskými autobusmi (16. 9. a 17. 9. 2021)

     • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2021/2022 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      16.9.2021  (štvrtok) v čase  8:00 - 9:30 hod.

      17.9.2021 (piatok) v čase 8:00 - 9:00 hod.

      Členovia dopravnej komisie sa budú venovať:

      • rodičom, ktorí prídu odovzdať tlačivo žiadosti a tým potrvdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu.
      • všetkým novým rodičom, ktorí prídu na vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne 1 hod.), individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.
    • Oznámenie o riaditeľskom voľne - 13.9. a 14.9.2021
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne - 13.9. a 14.9.2021

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. Vám oznamujem, že v dňoch  

      13.9. a 14.9.2021 udeľujem riaditeľské voľno 

      žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem v súvislosti s návštevou pápeža Františka a s tým súvisiacimi bezpečnostnými opatreniami a dopravnými obmedzeniami v meste.

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • Antigénové samotesty na COVID-19 - informácia pre rodičov
     • Antigénové samotesty na COVID-19 - informácia pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      pokiaľ ste požiadali o samotesty na Covid-19, môžete si ich prevziať u pani K. Macekovej od 9. 9. 2021 do 14. 9. 2021 v čase 7:45 – 14:00 hod.

      Samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. 


      Pri vykonávaní samotestu postupujte podľa návodu výrobcu testu: 

      Samodiagnostický test - návod na použitie (pdf)

      a sprievodcu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR: 

      Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19

       resp. inštruktážneho videa pripraveného Ministerstvom zdravotníctva SR: 

      https://youtu.be/bihiBgpM9pc


      V škole dostanete igelitové vrecúško s nasledujúcim obsahom: 

      • testovacia platnička – 5 ks 
      • skúmavka s roztokom – 5 ks 
      • vrchnák s kvapkadlom – 5 ks 
      • sterilná odberová tyčinka tvrdá na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – 5 ks – na odber vzorky samotestovaním (táto odberová tyčinka je použitá aj v inštruktážnom videu MZ SR).

      Po použití testu nahláste výsledok (pozitívny aj negatívny) na edupage podľa priloženého návodu (v prílohe). Výsledok je možné nahlásiť LEN z rodičovského konta. To platí aj pre plnoletého žiaka. Výsledky testov musí škola uvádzať do výkazov.

      Pozn.: Ak ešte nemáte zriadené rodičovské konto, napíšte na skola@mokrohajska3.sk email s predmetom Rodičovské konto. 

      Rodičia, ktorí doteraz nepožiadali o samotesty a majú o nich záujem, nech svoju požiadavku napíšu na adresu obedy@mokrohajska3.sk. Ich požiadavka bude splnená po ďalšej dodávke samotestov.


      Ďakujeme


      Príloha:

      Nahlásenie výsledku samotestu prostredníctvom EduPage konta (pdf)

    • Preprava školskými autobusmi (6.9., 8.9., 10.9.2021)
     • Preprava školskými autobusmi (6.9., 8.9., 10.9.2021)

     • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2021/2022 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      6.9.2021  (pondelok) v čase  8:00 - 10:00 hod.

      8.9.2021 (streda) v čase 8:00 - 10:00 hod.

      10.9.2021 (piatok) v čase 8:00 - 10:00 hod.

      Viac informácií:

      • 8:00 - 8:30 hodsa členovia dopravnej komisie venujú rodičom, ktorí prídu iba potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu.
      • 8:30 - 10:00 hod. sa členovia dopravnej komisie budú venovať všetkým novým rodičom, ktorí prídu na vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne 1 hod.), individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.