Novinky

    • Túry do literatúry so Slovenskou akadémiou vied
     • Túry do literatúry so Slovenskou akadémiou vied

     • Ústav slovenskej literatúry SAV ponúka v novom školskom roku 2021/2022 množstvo zaujímavých aktivít. S triedami 3.G a 4.G sme 28. septembra 2021 mali možnosť pripojiť sa online formou na 60 minút v rámci vyučovacej hodiny a obedovej prestávky na vedecký seminár s provokatívnym názvom – Ak ťa lákajú darebáci... Vypočuli sme si dve odborné prednášky Mgr. Viliama Nádaskaya, PhD. (SAV) a Mgr. Petra Darovca, PhD. (Katedra slovenskej literatúry a lit. vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave). Obaja vedátori prednášali kontroverzné témy. Pán Nádaskay ponúkol viacero interpretácií na ideologickú báseň Slovo kultovej osobnosti slovenskej poézie – Miroslava Válka; pán Darovec analyzoval osobnosť a tvorbu úspešného súčasného prozaika s narcistickou poruchou, ktorý sám seba považuje za tzv. spisovateľa-nespisovateľa, využíva v literatúre nízke až vulgárne témy a netají sa písaním čisto pre komerčné účely  – Petra Pištánka. Prednášky boli pre nás zaujímavé a obohacujúce, naši študenti aspoň na chvíľu mohli anticipovať predchuť vysokoškolskej pôdy

      V mene Mgr. Dany Hučkovej, CSc. zo SAV prikladáme pozvánku pre všetkých záujemcov z radov učiteľov o pravidelné rozhovory o literatúre, ktoré sa budú realizovať prezenčne na pôde Ústavu SAV vždy prvý utorok v mesiaci.                                                                                               

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Európsky Deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás
     • Európsky Deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás

     • Európsky Deň jazykov je sviatok, ktorý vznikol na podnet Rady Európy pred dvadsiatimi rokmi a bol mu pridelený v kalendári dátum 26. september. Akcentuje dôležitosť učenia sa cudzích jazykov na báze vynikajúcej znalosti materinského jazyka.

      Množstvo organizácií pripravilo pri tejto príležitosti paletu aktivít a podujatí na podporu jazykového vzdelávania. My sme sa zapojili v rámci predmetu umenie a kultúra s triedami 3.G a 4.G projektom Autorská fotografia. Fotografiami prispeli študenti Kristína Froncová, Klaudia Takáčová, Martin Takács a Bryan Manuliak - ich umeleckú nápaditosť posúďte sami.                                                                                                              

       PaedDr. Daniela Bauerová

    • Oznámenie o prerušení výdaja stravy (obedov)
     • Oznámenie o prerušení výdaja stravy (obedov)

     • Vážení rodičia, 

      z dôvodu výskytu pozitívneho testu na Covid-19 v kuchyni Gaudemausu ZKR nebude poskytované stravovanie žiakom do 4. októbra 2021.  

      Prevádzka materskej školy je z tohto dôvodu skrátená do 12:00 hod.. 

      Prosím tiež, aby ste sledovali zdravotný stav svojich detí. 

      Ospravedlňujeme sa za spôsobené problémy. 

    • Triedne aktívy ZRŠ ONLINE
     • Triedne aktívy ZRŠ ONLINE

     • Vážení rodičia, 

      dňa 29. septembra 2021 v čase od 16:00 do 17:30 hod. Vás pozývame na triedne aktívy ONLINE.  

      Osloviť by Vás mali triedni učitelia mailom. V prípade Vášho záujmu môžete komunikovať s triednymi učiteľmi cez MS Teams prostredníctvom konta Vášho dieťaťa alebo zaslaného linku, prípadne inou formou online komunikácie.  

      Poznámka 1: Triedne aktívy dňa 29. 9. 2021 sa NEKONAJÚ V ŠKOLE, len prostredníctvom internetového pripojenia. 

       

      Poznámka 2: Ak má niektorý rodič záujem o prezenčné stretnutie s vyučujúcim v inom termíne, je možné mimoriadne sa objednať u daného vyučujúceho mailom (priezvisko@mokrohajska3.sk). Po dohode s vyučujúcim zašlite mailom (skola@mokrohajska3.sk) žiadosť o vstup do školských priestorov, kde uvediete priezvisko vyučujúceho, čas a po schválení vedením školy môžete vstúpiť do priestorov školy (po vyplnení a podpísaní tlačiva o bezpríznakovosti návštevníka). Tieto podmienky nám vyplývajú z pandemickej situácie a zo školského semafora. 

       

      Ďakujeme 

    • Európsky týždeň športu - cyklovýlet
     • Európsky týždeň športu - cyklovýlet

     • Európsky týždeň športu privítala naša škola v športovom duchu. V týždni od 20. 9. do 24. 9. sme absolvovali cyklovýlet s triedami druhého stupňa ZŠ. Deti každého ročníka zvládli 20 km trasu. Naspäť do školy prišli plní dojmov, elánu a radosti z aktivity v prírode na čerstvom vzduchu. Aj počasie nám prialo. Mali sme krásne svieže slnečné dni.

      PaedDr. Andrea Valovičová

    • Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy
     • Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy

     • Oznamujeme všetkým tým novým rodičom, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy v školskom roku 2021/2022, že o výsledku rokovania Dopravnej komisie budú telefonicky informovaní v nasledujúcich dňoch.

      Nácvikový týždeň bude prebiehať od pondelka 27. 9. 2021 – od 14:00 hod. na zastávke autobusov v areáli Mokrohájska 3,  do piatku 1. 10. 2021.

      Účasť  žiakov s rodičmi je nutná,  nakoľko bez absolvovania tohto nácvikového týždňa nebude možné využívať školský autobus.

      Dopravná komisia

    • Report zo živého predstavenia v SND po roku a pol!
     • Report zo živého predstavenia v SND po roku a pol!

     • Čo je, čo nového? Hmm, iba nič.

      Majetok je hoden 15000. Teda ja chcem 8000, ty máš 7000. Pekne krásne, po kresťansky, menšiu polovicu vám ponechám.

      Ani doma som nič nejedol, aby som u vás mohol vácej zesť.

      (citácie z predstavenia)

          

      Iniciatíva Otvoreného fóra Zachráňme kultúru! vznikla na podnet tisícov ľudí, pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle, ktorých nenahraditeľná umelecká činnosť zo dňa na deň zostala v paralýze.

      Preto sme sa aj my rozhodli podporiť kultúru aktívne, svojou živou účasťou na predstavení KUBO slovenského klasika Jozefa Hollého, pri dodržaní pandemických opatrení, samozrejme. Stretli sme sa v piatok popoludní prvého septembrového týždňa nového šk. roka 2021/22 pred Činohrou Slovenského národného divadla - pedagógovia, žiaci z tried 3.G, 3.OA, 2.SVC i bývalý absolvent školy, aby sme sa po dvadsiatich mesiacoch opäť nadýchali reálneho kultúrneho priestoru. Bavili nás herecké kapacity ako Anna Javorková, František Kovár, Dušan Jamrich, Emil Horváth, či Milan Ondrík/Kubo; celým predstavením sprevádzala veselá cimbalovka, ktorá dodala írečitú ľudovú atmosféru. Sme vďační, že sme nielen konečne využili Voucher zo zrušeného predstavenia z apríla koronového roka 2020, ale  po roku a pol sme okúsili čaro hereckého kumštu v neopakovateľnom momente javiskového prevedenia, vôňu hľadiska i zvuk živého potlesku.

      Kto chce reálne spoznať tvorbu Jozefa Hollého, odporúčame pozrieť si jednak filmové spracovanie v podaní majstra Jožka Krónera, jednak si prečítať originálnu literárnu predlohu autora (KUBO (online)).

      A na záver ešte citácia herca Matúša Kvietika: „Hypoteticky bez kultúry prežijeme, no národ bez kultúry absolútne stráca identitu, jazyk...“

       

                                                                                                                              PaedDr. Daniela Bauerová

    • Preprava školskými autobusmi (16. 9. a 17. 9. 2021)
     • Preprava školskými autobusmi (16. 9. a 17. 9. 2021)

     • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2021/2022 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      16.9.2021  (štvrtok) v čase  8:00 - 9:30 hod.

      17.9.2021 (piatok) v čase 8:00 - 9:00 hod.

      Členovia dopravnej komisie sa budú venovať:

      • rodičom, ktorí prídu odovzdať tlačivo žiadosti a tým potrvdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu.
      • všetkým novým rodičom, ktorí prídu na vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne 1 hod.), individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.
    • Oznámenie o riaditeľskom voľne - 13.9. a 14.9.2021
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne - 13.9. a 14.9.2021

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. Vám oznamujem, že v dňoch  

      13.9. a 14.9.2021 udeľujem riaditeľské voľno 

      žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem v súvislosti s návštevou pápeža Františka a s tým súvisiacimi bezpečnostnými opatreniami a dopravnými obmedzeniami v meste.

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • Antigénové samotesty na COVID-19 - informácia pre rodičov
     • Antigénové samotesty na COVID-19 - informácia pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      pokiaľ ste požiadali o samotesty na Covid-19, môžete si ich prevziať u pani K. Macekovej od 9. 9. 2021 do 14. 9. 2021 v čase 7:45 – 14:00 hod.

      Samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. 


      Pri vykonávaní samotestu postupujte podľa návodu výrobcu testu: 

      Samodiagnostický test - návod na použitie (pdf)

      a sprievodcu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR: 

      Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19

       resp. inštruktážneho videa pripraveného Ministerstvom zdravotníctva SR: 

      https://youtu.be/bihiBgpM9pc


      V škole dostanete igelitové vrecúško s nasledujúcim obsahom: 

      • testovacia platnička – 5 ks 
      • skúmavka s roztokom – 5 ks 
      • vrchnák s kvapkadlom – 5 ks 
      • sterilná odberová tyčinka tvrdá na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – 5 ks – na odber vzorky samotestovaním (táto odberová tyčinka je použitá aj v inštruktážnom videu MZ SR).

      Po použití testu nahláste výsledok (pozitívny aj negatívny) na edupage podľa priloženého návodu (v prílohe). Výsledok je možné nahlásiť LEN z rodičovského konta. To platí aj pre plnoletého žiaka. Výsledky testov musí škola uvádzať do výkazov.

      Pozn.: Ak ešte nemáte zriadené rodičovské konto, napíšte na skola@mokrohajska3.sk email s predmetom Rodičovské konto. 

      Rodičia, ktorí doteraz nepožiadali o samotesty a majú o nich záujem, nech svoju požiadavku napíšu na adresu obedy@mokrohajska3.sk. Ich požiadavka bude splnená po ďalšej dodávke samotestov.


      Ďakujeme


      Príloha:

      Nahlásenie výsledku samotestu prostredníctvom EduPage konta (pdf)

    • Preprava školskými autobusmi (6.9., 8.9., 10.9.2021)
     • Preprava školskými autobusmi (6.9., 8.9., 10.9.2021)

     • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2021/2022 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      6.9.2021  (pondelok) v čase  8:00 - 10:00 hod.

      8.9.2021 (streda) v čase 8:00 - 10:00 hod.

      10.9.2021 (piatok) v čase 8:00 - 10:00 hod.

      Viac informácií:

      • 8:00 - 8:30 hodsa členovia dopravnej komisie venujú rodičom, ktorí prídu iba potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu.
      • 8:30 - 10:00 hod. sa členovia dopravnej komisie budú venovať všetkým novým rodičom, ktorí prídu na vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne 1 hod.), individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.