Novinky

    • Projekt Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou
     • Projekt Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

     • Že sú dve očné bielka, ale dva bielky v dvoch vajíčkach; že maily nepreposielame, ale posielame ďalej; že nemáme mať za to, že Vianoce budú na snehu, ale máme mať predpoklad, domnienku či presvedčenie o tom, že Vianoce budú na snehu a mnohé iné jazykovedné dilemy sme riešili počas ostatného týždňa v rámci projektu Slovenčina na slovíčko s triedami SŠ. Naše predvianočné „slovenčinovanie“ sme zavŕšili 15. decembra 2021 besedou so samotnou jazykovedkyňou, autorkou kníh, prekladateľkou, spolutvorkyňou dennej rubriky na vlnách Slovenského Rozhlasu (https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/slovencina-na-slovicko), ktorá svoje úsilie venuje propagovaniu nášho materinského jazyka - pani Sibylou Mislovičovou.

      Žiakom z triedy 2.G prezradila, že k originálnemu menu prišla vďaka maminej dobrej kamarátke; že od detstva nepozná, čo je to tréma, že rada spieva, že píše knižky pre deti, že má doma veľkú knižnicu a celoživotnú lásku ku knihám; že prečítala celé povinné stredoškolské čítanie, že jej domácim miláčikom je papagáj, ktorý sa občas ozýval do nášho online rozhovoru. Porozprávala nám o láske k jazykom vo všeobecnosti, o štúdiu na Filozofickej fakulte UK, kde okrem slovenčiny vyštudovala i poľštinu, a že poľština vôbec nie je ľahký jazyk; ďalej nám ozrejmila, v čom spočíva náplň práce v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra. Diskutovali sme aj o tom, prečo dnešní slovenskí študenti nevenujú aspoň toľko úsilia slovenskému pravopisu, ako anglickej fonetike. Ale predovšetkým sme okúsili veselú náturu tejto zaujímavej osobnosti, pričom kus dobrej nálady prešiel éterom aj na nás!

      A na záver ešte jeden knižný tip pod vianočný stromček - Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu (https://www.martinus.sk/?uItem=837993).

       

                                                                                                                                       PaedDr. Daniela Bauerová

    • Dištančné vzdelávanie - celá škola
     • Dištančné vzdelávanie - celá škola

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vážení zamestnanci, 

       

      mnohí z Vás sa nás pýtajú, ako bude prebiehať vyučovanie po rozhodnutí RÚVZ Bratislava zo dňa 10. 12. 2021. 

      RÚVZ Bratislava vydal vyhlášku č. 294/2021, ktorou zrušil vlastnú vyhlášku č. 276/2021 spred týždňa. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 by sme od pondelka 13. 12. 2021 mali učiť prezenčne. Nie však v prípade, keď sa to dozvieme v piatok 10. 12. 2021 v popoludňajších hodinách. 

      Hlavným dôvodom pre nasledujúce rozhodnutie riaditeľa školy je však výskyt ochorenia COVID-19 a podozrenia naň u značného počtu žiakov rôznych tried i viacerých zamestnancov, ktorí boli prítomní na prezenčnom vyučovaní v uplynulom týždni (o čom sme získali informácie v piatok vo večerných hodinách). Niektorí zo zamestnancov, ktorí boli v kontakte s osobami pozitívne testovanými na covid-19, nie sú zaočkovaní a preto musia ostať v karanténe. Bez nich nevieme zaistiť bezproblémový a bezpečný chod školy.  

      Na základe týchto informácií sme sa rozhodli, že NA CELEJ NAŠEJ ŠKOLE bude VYUČOVANIE REALIZOVANÉ DIŠTANČNOU  FORMOU PONDELOK 13. 12. 2021 A UTOROK 14. 12. 2021. 

      Ďalšie informácie Vám poskytneme na základe usmernenia nášho zriaďovateľa a RÚVZ BA. 

      Za prípadné komplikácie sa Vám ospravedlňujeme. 

      Ďakujeme za pochopenie 

       

      RNDr. Ivan Ištok 

    • Hlasujte za náš projekt - hlasovanie prebieha do 13.decembra
     • Hlasujte za náš projekt - hlasovanie prebieha do 13.decembra

     • Vážení rodičia, vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, 

       touto cestou vás chceme poprosiť o zaslanie vášho hlasu nášmu projektu.  

       Za projekt sa dá hlasovať dvoma spôsobmi. 

      1. Priamo na stránke  Domov - Grant Nadácie Penta (pentagrant.com). Projekt je nutné vyhľadať, zobrazí sa po zadaní názvu do sekcie Názov. Názov nášho projektu je Rozhovory, hry, spoločný voľný čas v škole. 
      2. Prostredníctvom našej facebookovej stránky Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - Domov | Facebook, na ktorej je projekt zdieľaný, nie je nutné sa prihlasovať, stačí kliknúť na priložený link. 

       Nasledovný postup je v oboch prípadoch totožný. V spodnej časti projektu nájdete modré tlačidlo „Hlasovať za projekt“ – po kliknutí na toto tlačidlo sa vám na obrazovke zobrazí „odovzdaný hlas“ – v pravom dolnom roku je zároveň čierne tlačidlo „Dokončiť hlasovanie“ – po kliknutí na toto tlačidlo budete presmerovaný na stránku, kde zadáte vašu e-mailovú adresu, označíte začiarkavacie políčko a následne môžete odoslať a dokončiť hlasovanie. 

      Za projekt je možné hlasovať do 13. decembra 2021. Prvých 30 projektov s najvyšším počtom hlasov získa požadovanú finančnú podporu do maximálnej výšky grantu na jednu žiadosť

      Za projekt sa dá z jednej mailovej adresy hlasovať iba raz. 

      Prosíme vás, podporte náš projekt a pomôžte nám získať finančné prostriedky na osadenie manipulačných dosiek a revitalizáciu starých vitrín (na 1. stupni ZŠ) a ich úpravu na sedenie pre žiakov.  

       

      Ďakujeme. 

    • 2 stupeň ZŠ, gymnázium a OA pokračujú v dištančnom vzdelávaní
     • 2 stupeň ZŠ, gymnázium a OA pokračujú v dištančnom vzdelávaní

     • Vážení rodičia,

      keďže viacerí ste mali opodstatnené dotazy, že ako je to so školami v Bratislavskom kraji, pre Bratislavský kraj stále platí Vyhláška RÚVZ č. 276 zo dňa 1.12.2021.

      To znamená, že:

      Vyhláška podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec zákazom prezenčného vzdelávania:

      • 2. stupeň základných škôl,
      • školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s výnimkou materských škôl a 1. stupňa základných škôl,
      • gymnáziá,
      • stredné odborné školy,
      • školy umeleckého priemyslu,
      • konzervatóriá,
      • prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

      Táto vyhláška nadobúda činnosť 6.12.2021.

       

      Žiaci navštevujúci 2. stupeň ZŠ, gymnázium a OA aj naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       

      RNDr. Ivan Ištok

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • 3. decembra sa uskutočnila imatrikulácia prvákov na našej škole. Študenti maturitných ročníkov spoločne pripravili krátky program, ktorý vzhľadom na neštandardnú situáciu vysielali prostredníctvom školského rozhlasu.

      Veríme, že sľub, ktorý sa všetci prváci zaviazali plniť, budú skutočne dodržiavať!

      Maturanti 4.G/4.OA

    • Nové číslo školského časopisu - MOKY 3
     • Nové číslo školského časopisu - MOKY 3

     • Pokojný Advent želá redakcia časopisu Moky 3!

       

           Na ploche 36 strán vám prinášame decembrové vydanie školského  časopisu Moky 3 s podtitulom ADVENT 2021. Je spoločnou redaktorskou prácou žiakov prvého, druhého a tretieho stupňa našej školy. Srdečná vďaka patrí cteným kolegyniam, Dr. Kataríne Šaradinovej, ktorá roky zastrešuje sekciu za cudzie jazyky, tentokrát informuje o Európskom dni jazykov a jej trieda 4.G sa v angličtine zdôveruje s najkrajšou stredoškolskou slávnosťou - Stužkovou; rovnaká vďaka patrí Mgr. Petre Zváčovej, ktorá zachytáva pohľad na našich milých prvostupniarov ich Okienkom a opäť zaznamenáva v ankete originálne výpovede svojich úžasných prípravkárov, ďakujem Mgr. Kataríne Šreinerovej za obohatenie čísla o čítanie v nemčine. Teším sa práci novej zanietenej šéfredaktorky Sofie Olejárovej z 2.G, ktorá si za témy do tohto čísla vyberá kultúruzdravie. Poďakovanie patrí novému redaktorovi Tomášovi z 1.G za ponor do neľahkej ekologickej problematiky i pravidelnému prispievateľovi Martinovi z 3.G za propagáciu prírodných krás malebného Slovenska. Teším sa z úprimnosti výpovede nášho absolventa Bc. Matúša Rovenského, ktorý s láskou spomína na naše gymnaziálne štúdium a prezrádza čo-to o svojom súčasnom vysokoškolskom živote, úspechoch, túžbach, ambíciách a rodinných vianočných tradíciách.

           Mimochodom, adventné číslo by asi nebolo pravým očakávaním Vianoc bez bohatej Vianočnej prílohy. Nová redaktorka Lea Scarlett z 1.G nám sprostredkúva svoje londýnske Dream Christmas, v duchu závidíme... Pravidelná prispievateľka Veronika z 2.G sa zveruje so svojimi top piatimi darčekmi pod stromček, možno niekoho z vás inšpiruje. Prostorekí prípravkári sa zamýšľajú nad nikdy nezodpovedanou filozofickou otázkou, prečo sa stále a znova tešíme práve na Vianoce (asi najlepšie to vystihuje Davidko: Neviem, prečo sa teším, ale teším sa). Pre porovnanie s prípravkármi sa nad tou istou otázkou pôvodu radosti z Vianoc zamýšľajú aj naši najstarší študenti z 2.SVC -  Samko, Lucka a Diana. Snáď oceníte naše redakčné vianočné tipy na vianočné oblátky, knižku pod stromček či zimnú muzičku pre umocnenie predvianočnej nálady, ktoré spracovali Lucka z 2.SVC, Kika zo 4.G a Danko z 2.OA. A to všetko obohatené o autorské ilustrácie našich šikovných kresliarov zo 6.A – Leoša, Dominiky, Šimona, Bianky a Robka.

      A na záver. Viete, čo budete robiť na Vianoce, keď budete mať 70 rokov? Možno piť pivo a jesť koláče – viac v našej najčítanejšej rubrike Vtipy. Príjemné čítanie!

      Jednotlivé čísla školského časopisu nájdete Školský časopis MOKY3

       

                                                                PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Informácie k priebehu vyučovania od 6. 12. 2021
     • Informácie k priebehu vyučovania od 6. 12. 2021

     • Vážení rodičia, 

      ako sme už oznámili, od pondelka 6. 12. 2021 prechádzajú žiaci navštevujúci 2. stupeň ZŠ a stredné školy na dištančnú formu vzdelávania, t. j. žiaci sa budú vzdelávať z domu. 

      Hlavnými komunikačnými prostriedkami medzi vyučujúcimi a žiakmi budú MS Teams, školská stránka EduPage (www.mokrohajska3.edupage.org)  a mailová komunikácia.  

      Vyučovacie hodiny budú prebiehať cez MS Teams. Rozvrh hodín ostáva zachovaný, avšak vyučovanie bude skrátené nasledovne: 

      1. hodina: 8:00 –   8:30 

      2. hodina: 8:40 –   9:10 

      3. hodina: 9:30 – 10:00 

      4. hodina: 10:10 – 10:40 

      5. hodina: 10:50 – 11:20 

      6. hodina: 11:30 – 12:00

      7. hodina: 12:10 – 12:40 

      Rozvrh je zverejnený na webovej stránke školy. 

      Prezenčná výučba na 1. stupni ZŠ bude naďalej prebiehať v štandardnom režime. 

      V prípade, že sa žiak nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť vyučovacej hodiny, žiadame, aby sa ospravedlnil dopredu.  

      V prípade, že žiak nemá alebo stratil prihlasovacie údaje do MS Teamsu, oznámte túto skutočnosť na mail skola@mokrohajska3.sk

      Nakoľko v škole sa vyskytli prípady žiakov pozitívne testovaných na Covid-19 (3. B a 7. A trieda), žiadame Vás, aby ste sledovali zdravotný stav svojich detí. 

      Školské autobusy budú premávať  v štandardnom režime.  

      MŠ a ŠKD bude taktiež v štandardnom režime. 

      Ďakujeme za spoluprácu.

    • Prechod na dištančné vyučovanie - II. stupeň ZŠ a stredné školy
     • Prechod na dištančné vyučovanie - II. stupeň ZŠ a stredné školy

     • Vážení rodičia, vážení zamestnanci, milí žiaci, 

      vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu RÚVZ so sídlom v Bratislave vyhláškou č. 276/2021 vydal zákaz prezenčnej formy výučby na druhom stupni základných škôl a na stredných školách v Bratislavskom kraji od 6. decembra 2021. Tento zákaz sa týka aj špeciálnych škôl. 

      Na základe toho prechádzajú žiaci 5. – 9. ročníkov ZŠ, gymnázia a obchodnej akadémie od pondelka 6. decembra 2021 na dištančné vzdelávanie až do odvolania. 

      Materská škola a I. stupeň ZŠ naďalej pokračujú v prezenčnom vyučovaní. 

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 sa uskutočnia vianočné prázdniny od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. Posledným dňom školského vyučovania je piatok 17. decembra 2021. 

      O ďalších zmenách Vás budeme informovať. 

      Ďakujeme za spoluprácu.