• Novoročný špeciál - čítajte nové číslo časopisu Moky 3!
     • Novoročný špeciál - čítajte nové číslo časopisu Moky 3!

     • Z obsahu vyberáme:

           Ako by mala vyzerať DOBRÁ ŠKOLA? Má mať priestor v reálnej lokalite alebo vo virtuálnej realite? Aké má mať vízie, priority, hodnoty a pravidlá v roku 2022? Od čoho má upustiť a v čom sa má zmodernizovať? Zozbierali sme množstvo zaujímavých nápadov!

           Aké výzvy nám prináša rok 2022? Riešime stále iba neriešiteľné celospoločenské otázky, alebo sme sa rozhodli v roku 2022 skôr zamerať na osobné výzvy, ktoré máme možnosť ovplyvniť vlastnými „rukami“, tu a teraz? Zozbierali sme paletu rozličných názorov!

           Kde sa môžeme vybrať počas dlhých zimných víkendov? Poradíme v obľúbenej rubrike Cestujeme s Mokym po Slovensku.

           Pridávame zopár autorských vinšov v združenom rýme a zopár novoročných želaní k tomu, pretože, ako sa vraví, opakovane vyslovované priania sa skôr-neskôr splnia! Tak teda, nech sa darí!

           Na Vaše reakcie netrpezlivo čakáme na adrese casopismoky3@gmail.com. Čítajte nás v printovej podobe na nástenke strednej školy a elektronicky na https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3.

      Príjemné čítanie!

      Novoročné číslo časopisu nájdete Novoročný špeciál 2022 (pdf)

                                                                                                                                  PaedDr. Daniela Bauerová

    • Na detailoch záleží! - Novoročná výstava  umeleckej fotografie Andreja Alenu
     • Na detailoch záleží! - Novoročná výstava  umeleckej fotografie Andreja Alenu

     • V priestoroch našej strednej školy opäť pribudla nová výstava (3)! Tentokrát ide o 13 umeleckých fotografií Andreja Alenu, ktorý sa foteniu detailu v prírode venuje od svojich pätnástich rokov, teda polovicu svojho života. Každému záberu dominuje dynamický prvok, ktorý láka pozornosť diváka: mačka, ukrývajúca sa v jesenných listoch; veverička, hryzkajúca oriešok; motýľ, opeľujúci bodliak či žabka vykúkajúca spod listu... Výstava potrvá 3 mesiace, príďte sa pozrieť a pookriať!

      Zároveň otvárame projekt FOTOŠKOLA, ktorý bude prebiehať v rámci predmetu umenie a kultúra v triede 4.G od 18. januára 2022 každú šiestu vyučovaciu hodinu až do konca februára. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi produktovou, reklamnou a umeleckou fotografiou či akú úlohu pri fotení zohráva svetlo, tma, kontrast, ostrosť, zväčšenie a ostatné výrazové prostriedky. Budeme si premietať a spoločne interpretovať ďalšie súbory umeleckých fotografií zo zbierok Andreja Alenu.

      Srdečne vás pozývame, je sa na čo tešiť.

       

                                                                                                                   PaedDr. Daniela Bauerová

    • Návrat do škôl 10. januára 2022
     • Návrat do škôl 10. januára 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci a vážení zamestnanci, 

      od pondelka 10. 1. 2022 sa znovu otvárajú brány školy pre všetkých žiakov na prezenčné vyučovanie.  

      Pandemická situácia je naďalej veľmi vážna v súvislosti s nástupom nového variantu koronavírusu Omikron a preto pokračujeme v režime, ktorý bol zavedený koncom novembra 2021. 

      Prevádzka školy: 

      • rodičov veľmi pekne prosíme o zodpovednú kontrolu zdravotného stavu svojich detí, nevoďte a neposielajte do školy deti, ktoré majú zvýšenú teplotu, kašlú, bolí ich hlava, majú zažívacie problémy, výtok z nosa a pod. ,
      • vstup do školy bude cez hlavný vchod (pri vedení školy), kde bude aj prebiehať aj ranný filter (meranie teploty), 
      • žiadame rodičov, ktorí majú doma samotesty vydané školou, aby pretestovali svoje deti Ag-samotestami a potvrdili výsledok testu na EduPage, 
      • žiadame rodičov, aby potvrdili bezpríznakovosť svojich detí na EduPage (je potrebné potvrdiť aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov), 
      • žiaci bez potvrdenia budú umiestnení do izolačnej miestnosti (až do potvrdenia bezpríznakovosti na EduPage), 
      • triedni učitelia skontrolujú informácie o bezpríznakovosti žiakov v pondelok ráno, 
      • parkovanie naďalej mimo areálu Mokrohájskej 3, najlepšie v Tescu, 
      • v prípade, že sa rodič rozhodne ponechať svoje dieťa doma, môže ho ospravedlniť 5 po sebe idúcich vyučovacích dní
      • MŠ, ŠKD, stravovanie a zberné triedy budú fungovať v štandardnom režime, 
      • rúška sú povinné pre všetkých žiakov (okrem detí v MŠ) a zamestnancov školy, 
      • školské autobusy budú jazdiť podľa štandardného režimu, 
      • internáty na Svrčej a Dúbravskej budú v prevádzke, 
      • návštevy školy inými osobami ako žiaci a zamestnanci musia byť vopred dohodnuté a budú povolené vedením školy len v nevyhnutných prípadoch, 
      • zamestnanci školy budú pretestovaní po príchode na pracovisko. 

      Ďalšie informácie o školskom semafore nájdete na webovej stránke ministerstva školstva Školský semafor / 26.11.2021 (pdf)

      Verím, že nám všetkým záleží na tom, aby sa deti učili prezenčne, preto Vás žiadame o dodržiavanie týchto opatrení. 

      Ďakujeme za spoluprácu.