Novinky

    • Konferencia k Európskemu Dňu jazykov s našimi absolventmi M. Rovenským a M. Magátom
     • Konferencia k Európskemu Dňu jazykov s našimi absolventmi M. Rovenským a M. Magátom

     • Atmosféra bola príjemná (publikum reagovalo) a stále,  napriek všetkému, verím, že sme (ja a Matúš) mladších namotivovali ...

      (Matej) 

      Cítil som sa príjemne, ako vždy. Otázky publika boli kvalifikované a mám pocit, že sme žiakov a učiteľov Mokrohájskej zaujali (nechcem sa chváliť, samozrejme). Sám projekt pokladám za užitočný, keďže každý človek by sa mal venovať štúdiu cudzích jazykov. 

      (Matúš)

       

      Hello, hallo, hi, salut, ciao, bonjour, привет – takto nás privítali pri príležitosti Európskeho Dňa jazykov 26. septembra 2022 naši dvaja absolventi gymnázia z roku 2017 Mgr. Matúš Rovenský a Bc. Matej Magát. Využili sme náš absolventský potenciál a s pomocou chlapcov sme zorganizovali pre žiakov gymnázia Konferenciu k Európskemu Dňu jazykov.

      Matúš vyštudoval Katedru ruských a východoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ovláda plynule 3 svetové jazyky – ruský (C 2), anglický (C 2) a nemecký; v rámci vysokoškolského štúdia sa venoval aj fínskemu a novogréckemu jazyku a aktuálne sa začal učiť po čínsky. Matej študuje v druhom ročníku magisterského štúdia Katedry informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

      Konferenciu sme rozdelili na 3 časti. V teoretickej sa Matúš venoval klasifikácii, typológii a niektorým diferenciáciám indoeurópskych jazykov, Matej posunul debatu do roviny počítačových (programovacích) jazykov a matematických jazykov, uviedol ich rodostrom; rozdiely a spoločné znaky s prirodzenými jazykmi, príklady tých jazykov, ktoré vznikli v Európe (Scala, Pascal, Python, Ada), príklady, ktoré používa/vie použiť (C/C++, C++, Python, Pascal, Haskell, Golang, Java, C# a čiastočne aj Assemblér) a pripravil si aj hlavolam Hello world v exotickom jazyku Piet.

      V praktickej časti si Matúš pripravil úryvky z diel svetového kalibru v originálnom znení (Kto chytá v žite, Na západe nič nové, Kapitánova dcéra, Osudy dobrého vojáka Švejka, Quo vadis), prezentoval ich stručnú interpretáciu, teda zdôvodnil, vďaka čomu sa zapísali do dejín literatúry. Pripravil si aj úryvky z učebníc fínčiny a starogréčtiny. Naši študenti nezostali zahanbení, so cťou obstáli, keď ich Matúš vyzval k stručnej reprodukcii umeleckých ukážok zmienených diel v origináli anglického a nemeckého jazyka, ktoré sa študujú na našej škole.

      V záverečnej časti sa rozbehla debata, zazneli otázky o tom, prečo sa učiť cudzie jazyky, prečo sú Fíni majstri vo vzdelávaní a či plánujú chlapci pracovať aj niekde v zahraničí.

      Ďakujeme výborným prednášajúcim, ktorí nám vytvorili 3 mimoriadne záživné vyučovacie hodiny, sú pre našu školu obrovským prínosom a navyše, stali sa inšpiráciou pre našich aktuálnych študentov. Ďakujeme Dr. K. Šaradinovej, ktorá nás každoročne motivuje tvorivým spôsobom sláviť Európsky Deň jazykov a v tomto projekte nás podporila i tento rok.

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Redakcia časopisu Moky 3 praje úspešný začiatok školského roka 2022/2023!
     • Redakcia časopisu Moky 3 praje úspešný začiatok školského roka 2022/2023!

     • Pripravili sme pre vás 16 strán čítania k jednej šálke čaju. Ohliadame sa za letnými prázdninami a zároveň s ľahkosťou vstupujeme do tém nového školského roka. Na výzvedoch máme Jadranku Marić, absolventku nášho gymnázia z r. 2018, toho času študentku špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. O svojom vysokoškolskom živote, predstavách do budúcnosti, ale i nezbedách z čias stredoškolského štúdia si s láskou zaspomína v rubrike Naši absolventi.

      Príjemné čítanie praje celý redakčný tím v zložení  Kristína Froncová 1.SVC, Tomáš Netri 2.G,  Sofia Olejárová 3.G, Matej Šabík 4.G & za prvý stupeň PaedDr. Valéria Stašiaková.

      Čítajte nás na: https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka časopisu

    • Na západe nič nové - 90 minút na vojnovom fronte
     • Na západe nič nové - 90 minút na vojnovom fronte

     • Treba len prežiť. PREŽIŤ! Na ničom inom nezáleží!

      Sme už otupení od šialenstva, a tak zatíname zuby – to prejde, TO PREJDE!!

      Sedieť len tak doma, pri pive, v tichu, to je úplne všetko!

      Spomienky pred vojnou majú jednu spoločnú vlastnosť – TICHO.

      Sme vôbec mládež? Sme ako starci s predratými čižmami.

      To bol Franz Kemmerich – 19 a pol ročný. A NECHCELO SA MU ZOMRIEŤ!

      Keď som videl zomierať svojho spolužiaka, začal som sa smrti báť.

      Ďalšia smrť - na západe nič nové...

      (Úryvky z predstavenia – https://ludusdivadlo.sk/na-zapade-nic-nove/

       

      Bestseller Ericha Mariu Remarqua unikátne spracovalo zoskupenie Ludus a prinieslo na dosky divadla L+S pre stredoškolákov, ktorým téma vojny nie je ľahostajná, o to viac v aktuálnej dobe. Naša stredná škola sa predstavenia zúčastnila 13. septembra 2022, k výberu tohto diela z povinnej literatúry nás povzbudila naša nemčinárka Mgr. Šreinerová, za čo jej ďakujeme. Hre predchádzala 15-minútová prednáška na tému pacifizmus a patriotizmus, ktorá nás jemne voviedla do deja. (Divadlo pripravilo pre študentov viaceré didaktické materiály k tomuto aj iným predstaveniam, dostupné na: https://ludusdivadlo.sk/materialy-na-zapade-nic-nove/  

      Prostredníctvom piatich hrdinov/vojakov,  našich stredoškolských rovesníkov (v krásnom hereckom obsadení – Kvietik, Jurčišin-Kukľa, Pokorný, Ferstl a Boublík), sme sa v jednej chvíli ocitli spolu s nimi priamo na fronte, kde sa strieľa, zabíja v sebaobrane, stráca priateľov, plače, upadá do beznádeje a umiera. Hodinu a pol sme sa modlili, kedy sa skončí hlučná streľba granátov, kedy sa skončí hrôzostrašný boj o prežitie, a kedy si budeme môcť konečne vydýchnuť. Naturalistické spracovanie tohto príbehu nenechalo naše zmysly ani minútu na pokoji! Počas celého deja sme si hlboko uvedomovali, že vojna je zverstvo, a že hoci budeme veľmi trpezlivo čakať, nedočkáme sa iného, ako nešťastného konca, pretože vo vojne niet víťazov, iba porazených. Odporúčame pozerať len divákovi so silným žalúdkom.

      V čase prebiehania aktuálneho vojnového konfliktu na Ukrajine je toto dielo mementom pre všetkých, ktorí v 21. storočí (!) ľahkovážne dopúšťajú utrpenie nevinných... Stop vojne!

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Oznámenie dopravnej komisie
     • Oznámenie dopravnej komisie

     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou bude prebiehať v dňoch:

      • 19.9.2022 (pondelok) v čase od 8:00 do 10:30 hod.
      • 22.9.2022 (štvrtok) v čase od 8:00 do 10:30 hod.

      V čase 8:00 – 8:30 hod. sa členovia dopravnej komisie venujú rodiččom, ktorí prídu potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásiť zmenu.  

      V čase 8:30 – 10:30 hod. bude prebiehať (asi hodinové) vstupné informačné stretnutie so všetkými novými záujemcami  a individuálny rozhovor (vyplnenie žiadosti a doloženie príloh).

    • Oznámenie o riaditeľskom voľne
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že v dňa 16.9.2022 udeľujem riaditeľské voľno žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

    • Oznam pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2022/2023
     • Oznam pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2022/2023

     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou bude prebiehať dňa:

      • 13. 9. 2022 (utorok) v čase od 8:00 do 11:00 hod.

      V čase 8:00 – 9:00 hod. sa členovia dopravnej komisie venujú rodiččom, ktorí prídu potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásiť zmenu.  

      V čase 9:00 – 11:00 hod. bude prebiehať (asi hodinové) vstupné informačné stretnutie so všetkými novými záujemcami  a individuálny rozhovor (vyplnenie žiadosti a doloženie príloh).

    • Oznámenie školské autobusy
     • Oznámenie školské autobusy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 12. septembra 2022 budú školské autobusy opätovne vchádzať do areálu ZKR Gaudeamus. Autobusy budú premávať podľa súčaného cestovného poriadku.

    • Vstup do priestorov školy
     • Vstup do priestorov školy

     • Žiakom, ktorí NENAVŠTEVUJÚ materskú školu a školský klub detí je vstup do priestorov školy povolený od 7:30 hod.  

      Pred uvedeným časom je prítomnosť uvedených žiakov v priestoroch školy ZAKÁZANÁ. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

    • Oznam pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi
     • Oznam pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi

     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  bude prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      • 5. 9. 2022 (pondelok) - 8:00 - 11:00 hod. (učebni č. 58 – II.SVC, učebňa sa nachádza na 1. poschodí  priestorov školy),
      • 6. 9. 2022 (utorok) - 8:00 - 11:00 hod. (v zborovni školy),
      • 8. 9. 2022 (štvrtok) - 8:00 - 11:00 hod. (v zborovni školy).

      V čase 8:00 – 9:00 hod.  sa členovia dopravnej komisie prioritne venujú rodičom, ktorých deti už v predošlom školskom roku využívali prepravu školskými autobusmi. Všetci rodičia musia „opakovane“ potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásiť zmenu.  

      V čase 9:00 – 11:00 hod. bude prebiehať (asi hodinové) vstupné informačné stretnutie so všetkými novými záujemcami  a individuálny rozhovor (vyplnenie žiadosti a doloženie príloh).