• Stravné - JANUÁR 2021
     • Stravné - JANUÁR 2021

     • Vážení rodičia,

      platbu za stravné na mesiac 01/2021 je potrebné uhradiť najneskôr do 14. 12. 2020. 

      Výška platby: 

      • 1. stupeň ZŠ - 19,04 €
      • 2. stupeň ZŠ - 20,40 €
      • stredná škola -  21,76 €

      Možnosti platby:

      1. internetbanking;
      2. prevodný príkaz v banke.

      Platba:

      Číslo účtu v tvare IBAN SK 10 8180 0000 0070 0059 0102

      Variabilný symbol žiaka (nezabudnite uviesť)

      Do poznámky uveďte meno stravníka a variabilný symbol.

       

      V prípade Vašich otázok kontaktujte prosím pani Katarínu Macekovú, koordinátorku stravovania:

    • Rekonštrukcia v MŠ
     • Rekonštrukcia v MŠ

     • V rámci letných mesiacov sa škole v spolupráci s nášim občianskym združením podarilo zrekonštruovať priestory učiteľskej toalety v materskej škole. Za možnosť rekonštrukcie ďakujeme spoločnosti Cromwell, a. s., ktorá nám darovala časť finančných prostriedkov použitých práve na tento účel. 

    • Matematický korešpondenčný seminár - MAKS a Matematický klokan 
     • Matematický korešpondenčný seminár - MAKS a Matematický klokan 

     • V predchádzajúcom školskom roku sa naši žiaci zúčastnili nekoľkých matematických súťaží. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sme sa výsledky zo súťaží Matematický korešpondenčný seminár - MAKS a Matematický klokan  dozvedeli s oneskorením. Radi sa s nimi podelíme.

       

      Matematický korešpondenčný seminár - MAKS

      Pochvalu si zaslúžia  a usilovne súťažili Alžbeta Novotná, Barbora Bábiková, Tatiana Janečková, Adam Duchoň a Maximilián Čerba.

       

      Matematický klokan

      V najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži pre žiakov základných a stredných škôl - Matematický klokan - pekné vysledky dosiahli: Alžbeta Novotná, Matej Horváth, Andrej Cvečka, Filip Aufricht a Jonatan Pavelka.

      Srdečne blahoželáme a veríme že sa Vám bude dariť a budete súťažiť aj naďalej.

      PaedDr. Anna Imrichová, PhD.

    • Hovorme o jedle - 1. stupeň ZŠ
     • Hovorme o jedle - 1. stupeň ZŠ

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa v októbri zapojili do VIII. ročníka projektu Slovenskej potravinárskej komory - HOVORME O JEDLE.

      V prípravnom ročníku a v 1.B sme si v rámci vzdelávacej aktivity zvolili tému Ovocie a zelenina. Žiaci si vypočuli rozprávku o zajkovi, ktorý nemal rád zeleninku.  Cez jeho príbeh  sa žiaci naučili, aké dôležité miesto v našom jedálničku  má ovocie a zelenina. Následne  triedili ovocie a zeleninu do košíčkov, správne ich pomenovávali a určovali, ktoré druhy ovocia a zeleniny pestujeme u nás a ktoré dovážame z iných krajín. Na koniec zhotovili  pre zajka tanier so zdravými potravinami. 

      Žiaci 1.A a 1.B  triedy  sa zapojili do témy  CHLIEB, PEČIVO OBILNINY. 

      Žiaci si pozreli prezentáciu názvom  Ako sa rodí chlieb.  Mali možnosť si pozrieť ako vyzerá zrno obilia, klásky a porovnať rôzne druhy múk. V pracovnom liste si potom v správnom poradí zoraďovali  jednotlivé  obrázky-zrno, klas, žatva, mlyn, pekár, pečivo. Žiaci sa oboznámili ako sa rodí chlebík a koľko ľudského úsilia sa musí vynaložiť, kým sa dostane k nám na stôl.

      Žiaci 1.stupňa sa zapojili aj do výtvarnej súťaže tohto projektu, ktorý nesie názov CHUTNÉ MAĽOVANIE. Zhotovili množstvo krásnych obrázkov, ktorými potom vyzdobili chodbu školy.

      Mgr. Lucia Zittová

    • Prevádzka školy od 16.11. 2020
     • Prevádzka školy od 16.11. 2020

     • Vážení rodičia, milí študenti,

      v piatok na obed sme sa dozvedeli, že od 16. 11. 2020 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na špeciálnych stredných školách, teda aj na našom gymnáziu a obchodnej akadémii (o čom ste boli informovaní prostredníctvom mailovej pošty). Ako sme Vás informovali, nie je už možné zaistiť obedy pre žiakov na pondelokInak bude všetko tak ako pred nástupom na dištančné vzdelávanie, teda aj rozvrh hodín.

      Odpovede na Vaše otázky:

      • V prípade, že sa rozhodnete svoje dieťa nechať doma, budeme Vaše rozhodnutie akceptovať.
      • Akceptovať budeme aj skorší odchod žiakov z vyučovania na základe ospravedlnenia zákonného zástupcu žiaka.
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné vyplniť a poslať ho po deťoch do školy. Nájdete ho na https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-12-11-2020/Vyhlásenia bude zbierať ranný filter.
      • Pre našu školu neplatí podmienka piatich žiakov v skupine, nakoľko naša škola obnovuje školské vyučovanie podľa bodu 1. a) rozhodnutia ministra školstva z 12. 11. 2020.

      Za spoluprácu a ústretovosť Vám ďakujeme.

    • Beniakove Chynorany - triedne kolo
     • Beniakove Chynorany - triedne kolo

     • Dňa 16. októbra 2020 sa uskutočnilo triedne kolo súťaže v prednese poézie, Beniakove Chynorany. Zúčastnili sa ho žiaci prvého ročníka gymnázia a žiak obchodnej akadémie.

       

      Sofia O. = Milan Rúfus: Múdri Maťko a blázni

      Štefan D. = Janko Král: Kvet

      Ondrej K. =Miroslav Válek: Jesenná Láska

      Nina P. = Martin Rázus: Matka

      Samuel B. = Milan Lasica: Hore nad mestom

      Tomáš C. = Samo Chalupka: Turčín Poničan

      Luna L. = F. Schiller = Na radosť/preklad: Ľubomír Feldek

      Veronika B. = Katarína Perinajová: Slovensko moje

      Patrik M. = Ján Botto: Smrť Jánošíkova

    • Vyšiel Jesenný špeciál školského časopisu Moky 3!
     • Vyšiel Jesenný špeciál školského časopisu Moky 3!

      • Najradšej mám všetky predmety, pretože všetky sú zábavné. Najlepší predmet je domáci - keď si doma robím, čo chcem. Marek, 1.A (anketa Mgr. Petry Zváčovej: Vitajte, prváčikovia!)

      • Volám sa Luna. Rada kreslím a hrám počítačové hry. Moje obľúbené farby sú zelená a žltá a moje obľúbené zviera je slimák. Luna, 1.G (anketa: Predstavuje sa 1.G)

      • Volám sa Patrik, mám 18 rokov, som zo Základnej školy Svrčia, medzi moje záľuby patrí spievanie, mám rád pesničku Čaba od Elánu. Patrik, 1.OA (anketa: Predstavuje sa 1.OA)

      • Netreba vyhadzovať potraviny hneď po expirácii, potraviny sa môžu zjesť až týždeň po expirácii, ak sa presvedčíme, že nie sú pokazené. Samuel, 1.G (rubrika Čím žijeme - Hovoríme o jedle - Potravinový odpad)

      • Na podnose s indikátormi som videl zaujímavé farby. Najviac ma zaujal bioindikátor – vývar z červenej kapusty. Matej, 2.G (článok: Chemické okienko)

      • Najhoršia vec, ktorú som musel robiť počas karantény, bolo zveľaďovanie našej záhrady, ktorá obsahovala množstvo zakopaného odpadu. Tomáš, 1.G (anketa: My a koronakríza - Pre a proti)

      • Na Roháčoch ma zaujali nádherné výhľady na Poľsko a na Nízke Tatry. Počas túry som videl aj ľad. Vyšiel som aj na Salatín, kde boli najkrajšie výhľady. Matej, 2.G (rubrika: Cestovateľský denník - Výlet po Slovensku)

      • Na Mokrohájskej sme boli ako jedna rodina v jednej komunite. Navzájom sme sa poznali. Spomínam si dobre najmä na školské výlety, lyžovačky, športové aktivity. Taktiež študijný systém a proces boli individuálnejšie nastavené, učitelia boli empatickí, zhovievaví a aj kamarátskejší. Marek Štefánik, bývalý absolvent (rubrika: Bývalí absolventi)

      • Učiteľka: Nahraď nespisovné slovo „gyps“ spisovným výrazom! Žiak 2.OA: Zips? (rubrika: Vtipy zo školských lavíc)

      • Ešte siedmeho marca som sa stihla zúčastniť Majstrovstiev Slovenska v lukostreľbe a desiateho nás už nevpustili do školy. Veronika, 1.G (rubrika: Kopla ma múza – Korona všadeprítomná)

      • V nasledujúcich riadkoch Vám predstavíme druhú časť nášho prehľadu – a to zoznam podujatí a súťaží, ktoré dokázali „preskákať“ prvú vlnu a v nejasnom období si našli svoje miesto v kalendári, aj keď to s nimi spočiatku nevyzeralo vôbec ružovo. Janči Smriga (rubrika: Športové okienko)

      Zaujali sme vás aspoň niečím? Viete si vyhradiť hodinku času na príjemné čítanie? Ak odpoviete ÁNO aspoň na jednu z otázok, bude pre nás odmenou, ak si doprajete pokojnú jesennú chvíľku na novinky a zaujímavosti zo života našej školy na ploche tradičných 40-tich strán.

      O distribúcii printovej verzie časopisu za symbolický poplatok venovaný na charitatívne účely vás budeme informovať prostredníctvom školského rozhlasu už čoskoro.

      ​​​​​​​

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka časopisu

    • VÝSTAVA OBRAZOV z fondu Nakladateľstva umelcov maľujúcich ústami a nohami
     • VÝSTAVA OBRAZOV z fondu Nakladateľstva umelcov maľujúcich ústami a nohami

     • Každý cent sa nám počíta, ĎAKUJEME!“

      Linda Ginzery, konateľka spoločnosti NUMUN

       

      Za prísnych bezpečnostných podmienok sme prevzali od pani Lindy Ginzery originály obrazov vzácnych umelkýň – Danky Pekarovičovej, maľujúcej nohami (obraz Slnečnice, Akryl), Andrey Kisovej, našej bývalej absolventky, maľujúcej nohami (obraz Samuraji, Krieda) a Adriany Mišovcovej, taktiež našej bývalej absolventky, maľujúcej ústami (obraz Kytica, Akryl), združených v Nakladateľstve umelcov maľujúcich ústami a nohami (numun.sk).

      Ďakujeme všetkým pedagógom, rodičom a žiakom, ktorí podporili tento Projekt podpory umenia a kúpou časopisu Moky 3/Jesenný špeciál zozbierali spoločne sumu 100,- eur, ktorú odovzdávame Nakladateľstvu vo forme finančného daru.

      Paradoxne v čase, keď sa školy vyprázdňujú z dôvodu šíriacej sa pandémie, bola nainštalovaná táto vzácna zbierka v budove našej školy. Nech nám pripomína, že má zmysel pracovať, tvoriť a drať sa v živote dopredu, hoci niekedy zubami-nechtami!

      Výstava potrvá od 23.10.2020 do 30.06.2021. Veríme, že 30. júna budúceho roka sa budeme môcť s obrazmi rozlúčiť v rámci oficiálnej vernisáže.

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Prevádzka školy od 10.11.2020 - rozvrh
     • Prevádzka školy od 10.11.2020 - rozvrh

     • Vážené kolegyne a kolegovia,

      od 10. novembra 2020 nastupujú do školy žiaci 2. stupňa základnej školy a budú sa učiť prezenčne, pričom žiaci strednej školy ostávajú na dištančnom vzdelávaní. To vytvára dosť neštandardnú situáciu, ktorá sa týka rozvrhov a úväzkov.

      Z tohto dôvodu sme pripravili nový rozvrh, ktorý už je zverejnený na stránke školy a nadobúda platnosť od 10. novembra 2020. 

    • Jesenné a mimoriadne prázdniny
     • Jesenné a mimoriadne prázdniny

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že jednotlivé organizačné zložky

      Spojenej školy, Mokrohájska 3 v Bratislave

      nebudú v prevádzke z dôvodu jesenných a mimoriadnych prázdnin:

      od 30. 10. 2020 do 2. 11. 2020. Nástup do školy po prázdninách je 3. 11. 2020.

      a

      od 6. 11. 2020 do 9. 11. 2020. Nástup do školy po prázdninách je 10. 11. 2020.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Vážení rodičia,

      v škole máme v karanténe triedu 9.A. Ide o jeden prípad pozitívneho testovania na COVID 19 (dňa 25. 10. 2020).

      Na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava žiaci zostanú doma v izolácii do 31. 10. 2020. Žiaci sa už vzdelávajú dištančne. Vyučujúci, ktorí minulý týždeň prišli do úzkeho kontaktu so žiakmi, sú v domácej izolácii do 31. 10. 2020. Rodičia žiakov 9. A boli informovaní.

      V prípade príznakov na ochorenie COVID 19 u detí, prosíme rodičov aby kontaktovali lekára alebo prihlásili svoje dieťa na testovanie.

      Ďakujeme.

    • Informácie o... - Prevádzka školy od 26.10.2020 - dištančné vzdelávanie
     • Informácie o... - Prevádzka školy od 26.10.2020 - dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia,

      situácia ohľadom pandémie sa vyvíja nepriaznivo a vláda rozhodla o zatvorení 2. stupňa ZŠ a stredných špeciálnych škôl od 26. októbra 2020.


      Pre našu školu to znamená, že:

      • materská škola a 1. stupeň základnej školy pokračuje prezenčnou formou, teda tak ako doteraz;
      • 2. stupeň základnej školy, gymnázium a obchodná akadémia ostáva doma a učí sa dištančnou formou.

      Všetky ostatné prevádzkové podmienky sa nemenia.


      Základné informácie k dištančnému vzdelávaniu:

      • žiakom, ktorí sa zúčastnili dnešného vyučovania, boli doručené prístupové údaje k MS Teams;
      • žiakom, ktorí sa nezúčastnili, budú doručené rodičom prostredníctvom mailu z adresy msteams@mokrohajska3.sk;
      • MS Teams bude základný komunikačný nástroj pre komunikáciu medzi vyučujúcimi a žiakmi;
       MS Teams je súčasťou balíka MS Office 365,  je umiestnený na adrese office.com;
      • na počítač nie je potrebné inštalovať MS Teams, stačí používať aplikáciu cez prehliadač Google Chrome (odporúčaný prehliadač);
      • prosíme všetkých rodičov, aby si vyskúšali funkčnosť účtu na office.com a nahlásili na mail msteams@mokrohajska3.sk;
      • od 3. novembra 2020 prechádzame na pevný rozvrh dištančného vzdelávania, ktorý bude zverejnený v priebehu budúceho týždňa na školskom webe;
      • všetci žiaci, ktorí sa zúčastňujú dištančného vzdelávania, sú povinní absolvovať všetky hodiny podľa rozvrhu.

      V prípade, že nemáte technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie, zahláste túto skutočnosť vedeniu školy (skola@mokrohajska3.sk) najneskoršie do 27. októbra 2020.


      Nezabudnite aj naďalej sledovať webovú stránky školy.


      Prípadné otázky adresujte na mail ivanistok@mokrohajska3.sk.

    • Oznámenie o riaditeľskom voľne
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že

      22. 10.  a 27. 10. 2020 udeľujem riaditeľské voľno

      žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem z prevádzkovo-organizačných dôvodov.