Novinky

    • Arteterapia prostredníctvom obrazov Heleny Galbavej
     • Arteterapia prostredníctvom obrazov Heleny Galbavej

     • Obklopovať sa umením má rovnako terapeutické účinky ako umenie tvoriť. Preto od roku 2020, keď boli niekoľko mesiacov vypnuté možnosti pre aktívne umelecké vyžitie, vznikla myšlienka vytvoriť na škole výstavný priestor.

      Jarné opojenie krásou je v poradí už deviata výstava zo série školských výstav, tentokrát sme inštalovali 7 obrazov (zatiaľ najväčšieho rozmeru) z dielne Heleny Galbavej. Helenka merala k nám cestu z Handlovej, aby v rámci predmetu umenie a kultúra strávila 24. apríla 2023 príjemný čas besedovaním v rodinnej atmosfére s našimi žiakmi tretieho a štvrtého ročníka gymnázia.

      Vernisáž sme spestrili veselým pásmom ľudových piesní v podaní žiakov 1. stupňa ZŠ - Mareka z 3.A a Sarah zo 4.A. Rovnako veselá nálada vyžaruje aj z obrazov, ktoré farebnosťou a impresiou vplývajú na príjemcu terapeuticky. Nakoľko maliarka je vyštudovaná farmaceutka, celý život v lekárni rieši zdravotné ťažkosti pacientov. Jej odkaz je jednoznačný – obklopovať sa umením i tvoriť umenie uzdravuje dušu človeka. Namaľovala stovky obrazov a vystavovala po celom Slovensku, v Bratislave je možné vidieť jej tvorbu v Nemocnici u Milosrdných bratov. Využíva techniku kombinácie akrylu a olejomaľby, ale aj akvarelu s podkladom na papier i na hodváb. Zachytáva prevažne prírodné a duchovné motívy. Našich študentov si okamžite získala svojím pokojom a charizmou, zverili sa jej s vlastnými umeleckými aktivitami, kládli tvorivé otázky, ako napríklad, aký by mal byť u umelca správny podiel talentu a vytrvalosti; či ako preklenúť v umeleckej tvorbe tvorivú krízu...

      Ďakujeme za krásne strávený čas i za darček v podobe autorských záložiek s originálnym motívom pralesa. Výstava potrvá do konca školského roka, ste srdečne pozvaní!

      aedDr. Daniela Bauerová

    • Husľový kľúčik - zlato a striebro pre našu školu
     • Husľový kľúčik - zlato a striebro pre našu školu

     • Na súťaži Husľový kľúčik, vyhlasovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu pre zdravotne znevýhodnené deti, ktorá sa po troch rokoch pandemickej prestávky realizovala 29. marca 2023 na Spojenej škole Dolinského v Dúbravke, sa stretlo 50 žiakov z celého Bratislavského kraja.    

      Súťažilo sa v piatich kategóriách, celkovo sme si vypočuli skladby v dĺžke 150 minút čistého času rôznorodých žánrov slovenskej ľudovej či slovenskej a svetovej populárnej hudby, výber bol podľa osobných preferencií spevákov.

      My sme mali zastúpenie v kategórii žiaci s autizmomstarší žiaci. Porota v zložení spevákov Jána a Michaely Hergottovcov a moderátora Nora Mészároša  ocenila dvoch našich reprezentantov - Alexa Bordáka z 9.B prvým miestom Tomáša Netriho z 2.G druhým miestom. Blahoželáme aj Barborke Bábikovej z 8.A a Patrikovi Mihalemu z 3.OA za radostné podanie Sestričky z Kramárov, ktorou si získal sympatie publika.  Alexovi držíme palce s piesňou Adama Ďuricu Zatancuj si so mnou  - m4a  na celoslovenskej prehliadke!  

       

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Dotácia - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
     • Dotácia - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia detí a žiakov v materskej a základnej škole,

      prostredníctvom Vášho rodičovského EduPage konta, modulu Žiadosti/vyhlásenia, si môžete podať žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. mája 2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

      Podmienkou pre získanie dotácie je súhlas (návratka), ktorú doručíte prostredníctvom modulu Žiadosti/vyhlásenia škole do 14. apríla 2023. Ak si do tohto termínu žiadosť nepodáte, dieťaťu nevzniká nárok na stravu zadarmo.

    • Recitujem, recituješ, recitujeme...
     • Recitujem, recituješ, recitujeme...

     • Marec je mesiac knihy a to, že naši žiaci a žiačky majú knihy radi, ukázali v školskom kole recitačnej súťaže. Pripravili si a naučili sa básničky, krátke i dlhé, príbehy a rozprávky, poučné i úsmevné. Súťažiacich bolo veľa a porota v zložení pani učiteľky Mgr. Terézia Hlobeňová (predsedníčka poroty) a Mgr. Ingrid Addová, pani logopedička Mgr. Beáta Bergerová mali ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Do hodnotenia sa zapojil aj náš významný hosť, pani riaditeľka z centrálnej Knižnice Bratislava Nové Mesto Mgr. Jana Sedláčková, ktorá venovala vybraným súťažiacim Cenu knižnice. Tu sú výsledky :

      I.kategória – poézia                                                    

      1. Viktória Ringošová 2.A                                             
      2. Eliáš Varga 2.A, Tobias Kratmüller  2.A             
      3. Dávid Dorica 1.A, Karolína Horvátová 2.A

      II.kategória – poézia

      1. Kamila Trávničková 3.A
      2. Damian Chrastina 3.B, Tomáš Egyed 4.A
      3. Grigoryi Kriuchkov 4.A

      I.kategória – próza                                                     

      1. Greta De Rogatis 2.A                                   
      2. Nina Maceková 2.A                                                  

      II.kategória – próza   

      1. Marek Michal Zeman 3.A     
      2. Kristina Koči 3.A                    
      3. Matúš Hegyedüs 4.B                        

      Ceny knižnice získali: Adam Šmajda 1.A, Karolina Koči 2.A, Rastislav Rakica 3.A, Richard Podmajerský 4.B

      Po vystúpeniach súťažiacich si všetci účastníci ešte mohli zmerať sily v znalosti  ľudových rozprávok a môžeme povedať, že všetci výborne uspeli. Okrem cien pre výhercov, každý, kto sa naučil báseň alebo príbeh do triedneho kola a následne aj do školského kola, získal knižnú odmenu.

      Ďakujem všetkým, ktorí nám pri príprave a priebehu našej súťaže pomohli, obzvlášť vychovávateľom z ŠKD, ktorí nám pripravili príjemný priestor.

      za 1. st. ZŠ PaedDr. Marta Frindrichová

    • Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!
     • Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

     • „Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky!“

      K Sviatku učiteľov zablahoželal pedagógom z našej materskej, základnej a strednej školy 28. marca 2023 školský Spevokol v zložení žiakov prvého, druhého, tretieho a pomaturitného stupňa počas veľkej prestávky. Pripravili si hudobný darček v podobe pásma piesní, ktoré s malou trémou ale veľkým oduševnením predniesli, veď posúďte sami! (MP3) Hymnou sa, samozrejme, stala pieseň Darinky Rolincovej Až raz budem učiteľkou v podaní Barborky Bábikovej z 8.A, ktorú zaspievala s veľkými ružovými okuliarmi na nose. Zazneli aj piesne Včielka Maja (sólo Marek Zeman a Kamilka Trávničková z 3.A), Si kočka (Patrik Mihale, 3.OA), Zatancuj si so mnou (Alex Bordák, 9.B), Lipová lyžka (Tomáš Netri, 2.G) a ukrajinská ľudová pieseň Vtáčik (Mária Sidoruk, 2.G).

       V príhovore  vyslovil Michael z 2.G prianie, nech učiteľom pohľad na ich žiakov a študentov dáva nádej, že ich povolanie je obeta, ktorá má hlbší zmysel! Súčasťou darčeka bolo aj pohostenie koláčmi, ktoré pre túto príležitosť vlastnoručne napiekli (s malou pomocou svojich maminiek) žiaci Kamilka Trávničková z 3.A, Leoš Heumann zo 7.A, Viki Kutlíková a Barborka Bábiková z 8.A – ďakujeme! Rovnako vďaka patrí Kristíne Froncovej z 1.SVC, ktorá prispela zdobenými medovníkmi na túto príležitosť. Spomienkové knižné záložky s citátmi vyrobili deti pod vedením pani učiteľky výtvarnej výchovy Mgr. Márie Kabovej. Všetko najlepšie!

       

                                                                                                                                 Daniela Bauerová

    • Stretnutie absolventov na pôde školy
     • Stretnutie absolventov na pôde školy

     • Využijúc príležitosť počas Dňa otvorených dverí sa 10. marca 2023 na pôde školy stretli viacerí absolventi našej základnej školy, gymnázia, obchodnej akadémie či pomaturitného štúdia.

      Mgr. Peter Hlinický, Mgr. Matej Lintner, Bc. Matej Magát, Mgr. Peter Minarech, Ivana Pavlakovičová, Mgr. Marek Pavle, Mgr. Matúš Rovenský, Bc. Lucia Szolarová, Ján Škabla, Bc. Anna Škodová a Michal Žiak vytvorili pestrú mozaiku príbehov ľudí, ktorí svojou húževnatosťou, aj napriek svojmu hendikepu (DMO, choroby NS, AS, svalová dystrofia a iné) a sťaženým životným okolnostiam z postihnutia vyplývajúcim trvrdo na sebe pracujú, aby sa stali šťastnými, úspešnými a rešpektovanými ľuďmi.

      Pospomínali na svojich obľúbených učiteľov, množstvo zážitkov zo školských aktivít a zahraničných výletov, na priateľstvá, ktoré im štúdium na Mokrohájskej 3 vnieslo do života. Obohatili sa nielen medzi sebou navzájom, ale svojím entuziazmom nakazili aj našich súčasných stredoškolákov i potenciálnych uchádzačov o štúdium.

      Zlatým klincom bola beseda s absolventkou nášho gymnázia, bakalárskeho štúdia Ekonomickej univerzity v Prievidzi a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Mgr. Silviou Shahzad, ktorá sa s nami spojila cez program MS Teams. Ide o inšpiratívnu osobnosť, ktorá vďaka svojej šikovnosti a dravosti našla pracovné uplatnenie jednak v oblasti výkazníctva (na zaklade IFRS - International Financial Reporting Standards), jednak ako politička (prvá poslankyňa NR SR na vozíčku v rokoch 2016 – 2020). Aktívne sa angažuje v sociálnych témach, v boji za lepší život ľudí so zdravotným postihnutím napr. v oblasti debarierizácie či osobnej asistencie. Jej odkaz výrazne zarezonoval: Krok za krokom sa vám môže podariť všetko!  

      Všetkým zo srdca ďakujeme a prajeme veľa osobných i pracovných úspechov!

       

                                                                                                                                             Daniela Bauerová

    • Medzinárodný deň žien v Domove seniorov ARCHA
     • Medzinárodný deň žien v Domove seniorov ARCHA

     • Sviatok Medzinárodného dňa žien sa dnešnou spoločnosťou nesprávne vníma skôr ako prežitok. Preto bolo pre nás vzácnou výzvou dostať pozvanie Mgr. Martiny Lackovičovej do Domova seniorov Archa na Kramároch práve v tento deň - 8. marca 2023.

       Na našu 18-člennú skupinu žiakov naprieč prvým, druhým, tretím a pomaturitným stupňom čakalo vďačné ženské publikum – vzácne poklady, ktoré toho veľa spoločnosti odovzdali, veľa v živote prežili a sú pre nás zdrojom obdivu a úcty.

      Aby sme seniorov trochu potešili, pripravili sme si 15-minútový hudobný darček. Zazneli aj tematicky ladené piesne v podaní chlapcov Alexa Bordáka z 9.B  (Zatancuj si so mnou, Adam Ďurica) či Paťka Mihaleho z 3.OA (Si kočka – Elán), ktoré seniorov trochu rozveselili. Ďakujeme za prijatie a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu!

       

      Daniela Bauerová

    • Milovníci opery pozývajú na CARMEN
     • Milovníci opery pozývajú na CARMEN

      • Bez peknej ženy, namôjveru, muž nikdy nič nedokáže.
      • Ak ide o fígeľ, je vždy na osoh, keď sú pri tom ženy.
      • Ak ma neľúbiš, ja ťa ľúbim, ak ťa ľúbim, maj sa na pozore!

      (Z libretta opery Carmen)

      Na oslavu ženstva pri príležitosti MDŽ sme si nemohli vybrať lepší umelecký titul než Bizetovu operu Carmen (https://snd.sk/inscenacia/3757/carmen). Svetoznáma Uvertura, Habanera či Pieseň toreádora okamžite strhli našu 33-člennú školskú posádku (ďakujem za organizačnú pomoc pani asistentke Ingrid Režňákovej a Lenke Rakicovej Dis. art.) do vášnivého deja, umocneného podaním Talianky Annunziaty Vestri v úlohe Carmen.

      Zážitkom storočia pre nás bolo dostať sa do zákulisia počas prestávky tohto dva a pol hodinového predstavenia a získať fotografiu s temperamentnou hlavnou predstaviteľkou, teda zažiť Carmen osobne. Odfotili sme sa aj s tanečnicou Zuzanou Lisoňovou a predstaviteľkou Micaely – opernou speváčkou Evou Hornyákovou, ktorá bola dojatá z našej zanietenosti pre operu. Opera je totiž žáner, ktorý má schopnosť preraziť sa na dno ľudskej duše a objaviť v nej túžbu po kráse a absolútnej dokonalosti. Vrelo odporúčame!

       

      Daniela Bauerová

    • George Orwell: Animal Farm
     • George Orwell: Animal Farm

     • 23.3.2023 sa študenti strednej školy – triedy 1.G, 3.G, 3.OA a 4.G zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku na motívy Orwellovho slávneho diela Zvieracia farma.

      Dielo, ktoré bolo pôvodne kritikou revolúcie a zmeny režimu v cárskom Rusku, neskôr Sovietskom zväze, prináša v našom storočí nadčasový odkaz o tom, ako sa história neustále opakuje a ľudstvo nie je schopné poučiť sa.

      Predstavenie prinieslo mnoho myšlienok na zamyslenie. Verím, že sa spôsob, ktorý anglickí herci zvolili na sprístupnenie Orwellových postojov a názorov väčšine študentov páčil a že si nenechajú ujsť ďalšie z predstavení pripravovaných touto divadelnou skupinou v budúcom školskom roku.

      p. uč. Katarína Šaradinová

    • Nielen psík ale aj kniha je dobrý priateľ človeka
     • Nielen psík ale aj kniha je dobrý priateľ človeka

     • Presvedčili sa o tom žiaci 2. a 3. ročníkov dňa 7.3.2023 na exkurzii v Mestskej knižnici na Pionierskej ulici v Bratislave. Privítala ich osobne pani riaditeľka Mgr. Jana Sedláčková spolu so svojimi kolegyňami a kolegami. Pán Daniel Vrtík, vedúci služieb, im porozprával ako funguje knižnica, podľa čoho sa knihy ukladajú, aby sa dali vyhľadať, ako si knihy požičať a mnoho ďalších zaujímavých informácií. Pani riaditeľka ich oboznámila s históriou písma a vznikom prvých kníh. Potom sa deti vybrali medzi knižné regály a vyberali a preberali medzi množstvom kníh, rozprávkových, dobrodružných, náučných, a keď našli nejakú zaujímavú knihu, posadali si na kresielka a listovali a čítali. Pani riaditeľka pre deti pripravila aj rôzne zaujímavé hry, do ktorých sa deti s nadšením zapojili. Výborne sa im darilo, keď všetky úlohy, aj tie náročné, úspešne splnili. V knižnici sa všetkým veľmi páčilo, ani sa im nechcelo odísť. Jednoducho, kniha sa stala ich priateľom, od ktorého sa len ťažko odchádza.

      Za žiakov, učiteľov a asistentov ďakuje pracovníkom knižnice a obzvlášť pani riaditeľke - PaedDr. Marta Frindrichová – vedúca akcie.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • školskom roku 2022/2023 sa najlepšie v domácom a v školskom kole Matematickej olympiády umiestnili žiaci 5.A triedy, Lukáš Bednár a Katka Macejková, ktorí postúpili na okresné kolo. Na okresnom kole boli úspešnými riešiteľmi a umiestnili sa z 86 žiakov nasledovne:

      Lukáš Bednár na 16. mieste,

      Katka Macejkova na 53.mieste.

      Zaslúžia  si velkú pochvalu. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v Matematike.

      PaedDr.Anna Imrichová, PhD., Mgr. Katka Partiková

    • Marcový zber papiera - súťaž
     • Marcový zber papiera - súťaž

     • Milí žiaci, vážení kolegovia,

      vyhlasujeme súťaž v zbere papiera. Použité papiere určené na vyhodenie môžete priniesť aj z domu, prípadne od rodičov z práce. Pomôžeme tak spolu pri separácii odpadu a dáme druhú šancu použitému papieru.  

      Prvý zber papiera bude prebiehať v mesiaci marec. Od 15. 3. do 31. 3. 2023  bude možné odovzdať balíky vyzbieraného papiera na odváženie u pána školníka. Balíky papiera musia byť zviazané a označené triedou. Druhý zber sa bude konať v máji.  

      Pre triedu, ktorá vyzbiera najviac papiera za celý školský rok, je pripravená zaujímavá exkurzia.  

      Pokiaľ budete chcieť priniesť väčšie množstvo papiera, treba sa vopred dohodnúť na termíne, nakoľko máme obmädzené možnosti skladovacích priestorov.

      Pre bližšie informácie sa obráťte na pani učiteľku Kabovú.

    • Karnevalová súťaž -téma: Indiánska maska
     • Karnevalová súťaž -téma: Indiánska maska

     • V mesiaci februári 2023 sa uskutočnila na chodbe I. stupňa Karnevalová súťaž s témou Indiánska maska. Do súťaže bolo prihlásených 46 masiek, ktorými nám spravili radosť žiaci I. stupňa. Bolo rozdaných až 200 hlasovacích lístkov. Tešíme sa a ďakujeme, že ste nám pomohli vyhodnotiť tri najlepšie.

      Víťazné masky:

      Na treťom mieste sa umiestnila maska s číslom 23. Autorom je žiak z 3.A triedy Argalaš Daniel.

      Druhé miesto obsadila maska s číslom 12. Vyrobil ju je žiak z 1.A triedy Baláž Janko.

      Najviac hlasov a prvé miesto získala maska s číslom 26, ktorej autorom je žiak z 3.A triedy Zeman Marek Michal.

      Víťazom blahoželáme!

      Mgr. Ingrid Addová

    • Oznámenie o riaditeľskom voľne
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že v dňoch 14. 3. 2023 a 15. 3. 2023 udeľujem riaditeľské voľno žiakom organizačných zložiek:

      • Gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím;
      • Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím.

      Materská a základná škola budú v prevádzke v štandardnom režime.

      Riaditeľské voľno udeľujem z dôvodu konania EČ a PFIČ MS 2023.

      RNDr. Ivan Ištok, raditeľ školy

    • Milovníci opery odporúčajú operu Svätopluk  
     • Milovníci opery odporúčajú operu Svätopluk  

     • Večnými otrokmi budete, ak si samostatnosť nevybojujete!

      Padnú hlavy pyšné, padnú hlavy spurné!

      Keď budete zotrvávať v láske a svornosti, vaši nepriatelia vás nikdy nepremôžu!

      (citácie z libretta opery)

      K oslavám 30. výročia vzniku Slovenskej republiky sa pridalo aj Slovenské národné divadlo, a to naštudovaním opery majstra Eugena Suchoňa v réžii Romana Poláka v hlavnej úlohe s Petrom Mikulášom (https://snd.sk/inscenacia/3758/svatopluk).

      Nakoľko v druhom ročníku strednej školy je povinným čítaním práve epos Svatopluk Jána Hollého, bolo pre žiakov z 2.OA triedy obrovskou príležitosťou navštíviť 2. marca 2023 toto predstavenie v poslednom tohtoročnom termíne (opera sa však má vrátiť na scénu aj o rok). Vo vypredanom hľadisku sme si vychutnali strhujúci historický dej v dokonalom podaní stovky hercov na javisku a stovky hudobníkov v orchestri, libretto v ľúbeznej starobylej slovenčine i špecifickú hudbu plnú napätia a vášne, príznačnú práve pre nášho národného génia. Ďakujeme za nádherný umelecký zážitok, ktorý stojí za to vidieť!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Hviezdoslavov Kubín – 2. miesto z okresného kola pre Tomáša Netriho
     • Hviezdoslavov Kubín – 2. miesto z okresného kola pre Tomáša Netriho

     • Na 69. ročníku súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum, nás v okresnom kole, ktoré prebiehalo v dňoch 28.2. – 1.3. 2023 v bratislavskom V-klube, reprezentoval Tomáš Netri z 2.G (IV. kategória/SŠ, Bratislava IV). Dovedna sme si vypočuli 58 prednesov v celkovom trvaní 9 hodín (!) v kategóriách stredné školy a dospelí pre okresy Bratislava I. – V., Senec, Malacky a Pezinok.

      Tomáš recitoval súťažne po prvýkrát vo svojom živote, takže to bola výzva! Zvolili sme psychologický román ruského realistu svetového formátu F. M. Dostojevského – Zločin a trest, ktorý rozoberá ťažkú problematiku výčitiek svedomia a je aj súčasťou doplnkového gymnaziálneho štúdia. Porota v zložení - Mgr. art. Renáta Jurčová, Mgr. art. Peter Weinciller  a Mgr. art. Pavel Náter - nám venovala vzácne 4 hodiny rozborov prednesov, pričom Tomášovu interpretáciu Raskolnikova ocenila krásnym druhým miestom. Srdečne blahoželáme!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Marcová súťaž s Malým princom
     • Marcová súťaž s Malým princom

     • Marec - mesiac knihy, ponúka príležitosť vyhradiť si viac času na čítanie hodnotnej literatúry. Pri tejto príležitosti pripravila redakcia školského časopisu MOKY 3 súťaž o kolekciu najslávnejšej knižky A. de Saint-Exupéryho a diár z edície Malý princ. Toto dielko svetového formátu sme nevybrali náhodne, chceme totiž osláviť 80. narodeniny od jeho vydania (6. 4. 1943).

      Ako je možné zapojiť sa? Stačí vylúštiť sériu súťažných otázok, roztrúsených v aleji nášho školského exteriéru. Náznaky odpovedí sa ukrývajú nielen v kresbách samotného autora, ale i pod QR kódmi, ktoré odkazujú na viaceré interpretácie textu i slovenské piesne, Malým princom inšpirované.        

      Odpovede zasielajte na adresu casopismoky3@gmail.com do konca marca, šťastného výhercu vyžrebujeme a odmeníme!

       

      Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu

    • Putovanie dejinami – Pravek
     • Putovanie dejinami – Pravek

     • Dňa 16. 2. 2023 sme opäť so skupinou žiakov z 5. A a 6. A zavítali na Bratislavský hrad – SNM do historického múzea. Čakalo nás malé prekvapenie. Okrem plánovaného vzdelávacieho programu Putovanie dejinami – Pravek  sme mohli vstúpiť  do reprezentačných priestorov hradu, kde prebiehajú dôležité politické rokovania.

      Počas interaktívnej prehliadky sme si zopakovali, ako sa z lovcov a zberačov stali poľnohospodári žijúci usadlým spôsobom života, aké boli výhody a nevýhody práce s nástrojmi z kameňa, bronzu či železa. Mohli sme si „ohmatať“ kópie mečov či vzácnych náramkov z doby rímskej.

      p.uč. Šreinerová, Kabová

    • Krásne jarné prázdniny prajeme z RÁDIA ROKO!
     • Krásne jarné prázdniny prajeme z RÁDIA ROKO!

     • Pozývame vás vypočuť si nové vysielanie (15.) školského podcastu žiakov našej školy!

      Každé prázdniny sú príležitosťou pre spoznávanie nových miest. Preto Vám ponúkneme jeden skvelý cestovateľský tip – RÍM.

      Prečo sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma, a že kto raz navštívi Rím, navždy sa doň zamiluje? Kam sa v Ríme vybrať za umením svetového kalibru a ktorú oceneniami ovenčenú rímsku zmrzlináreň navštíviť? Tak o tom bude práve naša reportáž!

      V Playliste zahráme piesne Mamma Maria od Ricchi e Poveri a Taliansky muzikál od Hečkovcov.

      Za celý tvorivý tím vám príjemné počúvanie prajú: Barbora Bábiková zo 8.A, Alžbeta Novotná z 9.B, Cornelia Zamosteanu z 1.OA, Tomáš Netri z 2.G, absolvent základnej školy Tomáš Farkas a náš šikovný pán technik Štefan Kaľavský.

      Príjemné počúvanie!

       

      Daniela Bauerová

       

    • EXPERT geniality show 2022/2023
     • EXPERT geniality show 2022/2023

     • V novembri 2022 (školského roka 2022/2023) sa 22 žiakov z našej školy zúčastnilo Celoslovenskej vedomostnej súťaže - EXPERT geniality show. Táto súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl.

      Najlepšie výsledky sa podarilo dosiahnuť týmto žiakom

      • Tomáš Netri, 2.G - 3. miesto na Slovensku (Mozgolamy, Tajomstva prírody)
      • Luna Lunačková - 3. G (Mozgolamy, Do you speak English?), 
      • Denisa Jamrichová - 2.OA (Do you speak English?, Od Dunaja k Tatrám, Top expert ), 
      • Alžbeta Novotná - 9.B (Mozgolamy, Od Dunaja k Tatrám, Top expert).

      Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      PaedDr.Anna Imrichová, PhD. MBA