Novinky

    • Valentín s Ludusom
     • Valentín s Ludusom

     • Zamilovanosť je trápenie aj v čase vojny a zabíjania.

      Okolo nich je vojna, ale oni nechcú a nebudú na to myslieť! Vojna? Nech počká!

      My sme poriadna rodina, otec je štátny úradník a nikdy sa neodvážil samostatne myslieť...

      Odmietam veriť, že ľudia sú prirodzene zlí!

      Sú chvíle, keď sa človek hanbí, že je človekom...

      Aký zmysel môže mať pre nás vojna? Poslušnosť autoritám, láska k vlasti, oddanosť národu, ..., nič z toho nedáva zmysel, keď nám berú našu budúcnosť!

      Nenecháme vás zničiť našu budúcnosť! Zmena prichádza, či sa vám to páči, alebo nie!

      (Z predstavenia Peter a Lucia)

       

      Tohtoročný Valentín 2023 mal pre našich študentov gymnázia a obchodnej akadémie originálnu príchuť. Poďakovanie patrí Mgr. Karin Hronskej, manažérke Divadla Ludus, ktoré s precíznou citlivosťou spracovalo ťažkú aktuálnu tému vojny na pozadí  známeho tragického ľúbostného príbehu podľa predlohy svetovej novely Romaina Rollanda (https://ludusdivadlo.sk/peter-a-lucia/).

      Intímne zbližovanie sa Petra a Lucie (Tadeáš Bolo a Viktória Šuplatová) a náhle prerušenie ich sotva zdrodivšej sa lásky divák napäto sleduje prostredníctvom minimalistických hereckých scén dvojice na javisku. Dejom nás sprevádza rozprávač Filip, Petrov starší brat (Vladimír Jedľovský), ktorý po rokoch, strávených na fronte, prišiel už o všetky svoje ilúzie (reprezentant tzv. stratenej generácie) a podáva memento o tom, ako vojna zabíja život, vzťahy, nádej, budúcnosť... Stop war! Oplatí sa vidieť!

         

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • OSJL – 3. miesto pre Tomáša Netriho
     • OSJL – 3. miesto pre Tomáša Netriho

     • V Bratislave - Rusovciach sa 10. februára 2023 zišli žiaci z celého bratislavského kraja všetkých súťažných kategórií, aby si v troch kolách premerali svoje sily v 15. ročníku Olympiády zo slovenského jazyka, ktorý je alfou a omegou štúdia každého slovenského študenta a právom zastáva nezastupiteľné miesto v rebríčku študijných predmetov!

      V kategórii B mala aj naša škola svojho reprezentanta – Tomáša Netriho z 2.G, ktorý nám v obrovskej konkurencii vysúťažil krásne bronzové miesto!

      Prvé kolo pozostávalo z preverovania vedomostí štandardným spôsobom - testom, pozostávajúcim z dvoch ukážok umeleckého textu (od Pavla Dvořáka/Idem študovať čínštinu)  a vecného textu (od Sama Czambela/Kodifikácia slovenského jazyka). Druhé kolo bolo založené na tvorivom dokončení konca k neznámemu textu (na preverenie pravopisu, štylizácie, fantázie, atď.). Z tridsiatich troch súťažiacich postúpili do tretieho kola iba dvanásti najúspešnejší, ich úlohou bolo predniesť porote po trojminútovej príprave trojminútový improvizovaný rečnícky prejav na neznámu tému s cieľom preveriť zrozumiteľnosť reči, schopnosť verejného vystupovania, verbálnu i neverbálnu komunikačnú vyspelosť, ovládanie prozodických vlastností reči, atď. (Slávnostný príhovor k odhaleniu sochy Kristy Bendovej v miestnej knižnici).

      Polročná pravidelná poctivá príprava na súťaž, Tomášova osobná húževnatosť a cieľavedomosť i kvalitné všeobecné poznatky z teórie materinského jazyka a literatúry priniesli spravodlivé zadosťučinenie. Srdečne blahoželáme!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Úspešní ABSOLVENTI sú naším najväčším bohatstvom!
     • Úspešní ABSOLVENTI sú naším najväčším bohatstvom!

     • Bulletin 2023, 3. vydanie – je špeciálnou edíciou časopisu Moky 3. Vychádza s cieľom propagovať školu v rámci Dňa otvorených dverí. Naši absolventi dosvedčujú, že Mokrohájska 3 je škola, ktorá myslí osobitne na špecifické potreby každého nášho zverenca, ponúka jedinečnú rodinnú atmosféru, pripravuje na úspešný vstup do života a zanecháva trvalé spomienky...

       Bohaté panoptikum výpovedí z minulých dvoch rokov sme rozšírili o osudy ďalších dvanástich absolventov, na ktorých sme právom hrdí, konkrétne sú to Samuel Béreš, Mgr. Peter Čahoj, PhD., Martin Dajt, Bc. Róbert Ďurkovič, Mgr. et Mgr. Marek Machata, Bc. Jadranka Marić, Matej Moravík, PhDr. Jakub Nagy, Jonatán Pavelka, Jakub Stena, Bc. Veronika Vadovičová a Michal Žiak. Aké benefity ich viedli k výberu práve tej našej školy? Na ktoré  predmety a učiteľov dodnes nezabudli? Kde sa uplatnili a aké sú ich sny do budúcnosti? Príjemné čítanie!


       Daniela Bauerová,  koordinátorka školského časopisu Moky 3

      Bulletin 2023
    • Veda nie je nuda alebo Ako bolo v labáku
     • Veda nie je nuda alebo Ako bolo v labáku

     • Veda nemusí byť vždy nuda, len samé vzorce a definície. Môže to byť aj zábava. Presvedčili sa o tom žiaci 2.A triedy ZŠ na hodine prvouky, keď sa zoznamovali s pojmami odparovanie a filtrácia, ktoré si osvojovali prostredníctvom rôznych pokusov. Pri téme Odparovanie si urobili malé experimenty so soľou. Pri ich vyhodnotení požiadali o pomoc p. učiteľku chémie Sadlekovú a jej žiakov zo 4.roč. gymnázia. Spolu sa zišli v chemickom laboratóriu, kde si výsledky svojho experimentu s odparovaním soli mohli pozrieť cez mikroskopy. Veľkí spolužiaci im tiež vysvetlili, čo to vlastne vidia, ako vyzerá a z čoho je zložený kryštálik soli, ako funguje odparovanie. Možno to všetko úplne ešte nechápali, ale bola to zaujímavá hodina v laboratóriu. Na záver sa poďakovali a už sa tešia na ďalšie stretnutie pri nových pokusoch.

      PaedDr. Marta Frindrichová

    • VÝSTAVA ZNÁMOK k polročnému vysvedčeniu
     • VÝSTAVA ZNÁMOK k polročnému vysvedčeniu

     • V priestoroch strednej školy sme otvorili novú výstavu (8.) pod názvom Hold pekným známkam! Nie, nejde o známky za klasifikáciu žiackych vedomostí, ale o poštové známky zo zbierky filatelistu Tomáša Celušáka z triedy 3.G, ktorý sa tejto záľube venuje už niekoľko rokov, vlastí približne 1000 známok z tematických okruhov história, technika či šport a o svojej vášni porozprával svojim spolužiakom v rámci projektu predmetu umenie a kultúra.
      Zbierka spracováva tému Masaryk a Tomáš ju prezentoval na Bratislavskom hrade k stému výročiu vzniku Československa ako súťažiaci na Olympiáde mladých filatelistov.
      Ide o vzácne návrhy českých rytcov - Maxa Švabinského, Bohumila Heinza, Jindřicha Schmidta a iných - z rokov 1920 až 1935, ktoré vznikli technikami rastrovej hĺbkotlače či rotačnej oceľotlače.
      Výstava potrvá od 31. januára do 30. apríla 2023, ste srdečne pozvaní!

      Daniela Bauerová

    • RÁDIO ROKO – oslavujeme druhé narodeniny
     • RÁDIO ROKO – oslavujeme druhé narodeniny

     • V januári 2023 oslavuje rádio Roko svoje druhé narodeniny! Počas dvoch rokov pre svojich poslucháčov nahralo dovedna 13 podcastov na rôzne témy (Predsavzatia, Psychická pohoda v dištančnej dobe, Zdravé jedlo, Knihy, Láska, Sviatok matiek, Vysvedčenie, Sviatok zosnulých, Mikuláš či Pedagogika Márie Montessori.)
      V tomto, v poradí 14. vydaní si na mušku berieme bestseller svetovo uznávaného klinického psychológia J. B. Petersona – 12 pravidiel pre život, liek na chaos. 12 kapitol (na každý mesiac v roku) je skvelým štartérom k osobnému rastu. Keďže nie všetky pravidlá sa vošli do vysielania, odporúčame aj samotný knižný titul (https://www.martinus.sk/?uItem=308192), v ktorom sa dozviete napríklad aj to, prečo a ako si treba upratať vo vlastnom dome, prečo sa neoplatí kritizovať druhých či prečo treba pohladkať mačku, ktorú zbadáme na ulici...
      Do playlistu zaraďujeme novoročné prianie v podobe vinša Daj Boh šťastia celej Zemi v jazzovej úprave Márie Čírovej a motivačnú pieseň ako darček k polročnému vysvedčeniu Když nemůžeš, tak přidej víc od skupiny Mirai (Český Slávik z r. 2017 v kategórii Objav roka).
      Tvorivý tím v zložení Barborka Bábiková a Jana Vávrová z 8.A, Betka Novotná z 9.A, Cornelia  Zamosteanu z 1.OA, Tomáš Netri z 2.G, absolvent základnej školy Tomáš Farkas a pán technik Štefan Kaľavský vám praje príjemné počúvanie!

       

      Rádio ROKO 01/2023

      Daniela Bauerová

    • ZBOJNÍK A GAŠPARKO ku 30. výročiu samostatnosti Slovenska
     • ZBOJNÍK A GAŠPARKO ku 30. výročiu samostatnosti Slovenska

     • Jánošík Gašparkovi: Bohu dušu a mne dukáty!

      Gašparko Jánošíkovi: „Sprechen Sie deutsch?“

      Gašparko: To jsou nervy – to zbojníčení. ,Bohatým budeš brát, to se snadno řekne.´ Je zde někdo bohatý???

      Gašparko: Jurko šel valaškou zabít draka!

      Maruška: Valaškou?

      Gašparko: To je taka ta jeho motyčka.

      Maruška: Takže hrdina?

      Gašparko: Taký blazínek.

      Maruška: A jak se řekne po slovensky láska?                          

      (Citácie z predstavenia)

       

      Koprodukčný projekt Zbojník a Gašparko alebo Československo je bábkovo-činoherná inscenácia, v ktorej sa spojili dve divadlá - Bratislavské bábkové divadlo a divadlo Drak z Hradca Králové.

      Do hľadiska Radošinského naivného divadla si 16. januára 2023 zasadli žiaci takmer celého druhého stupňa ZŠ a žiaci SŠ z tried triednych učiteliek dejepisu. A neľutovali sme! Na pozadí štandardného deja Bottovej Smrti Jánošíkovej paralelne prebiehali viaceré alternatívne príbehy, napríklad komický Gašparkov dej, jeho spriatelenie sa s Ďurkom, začlenenie sa do zbojníckej družiny, zrada Jánošíkovho úkrytu, uväznenie oboch kamarátov, spoločné vyslobodenie sa spod šibenice a útek pred drábmi do Čiech, záchrana princeznej Marušky pred štvorhlavým Drakom a zamilovanie sa českej Marušky do slovenského Ďurka.

      Ocenili sme nádhernú javiskovú scénu, bábkový ansámbl či kostýmy bábkohercov. Dej v dĺžke 70 minút plynul rýchlo a originálne, vkrádalo sa doň množstvo historických, literárnych a hudobných alúzií, odkazov na literárne texty štúrovcov, zazneli netradičné úpravy piesní v podaní živej kapely ľudových nástrojov (fujara, heligónka, bendžo...), národné piesne (Aká si mi krásna, Nad Tatrou sa blýska, Kde domov můj), humor vznikal pri vykresľovaní odlišností našich pováh, pri narážkach na rozdiely našich jazykov lexikologické, hláskoslovné či intonačné... Ohromujúci bol postmoderný záver predstavenia, v ktorom sa rozpútala hádka medzi českými a slovenskými bábkohercami a priamo na javisku došlo („bez kvapky krvi“) k rozhodnutiu rozpylovať scénu a rozdeliť si rekvizity v pomere dve tretiny ku jednej: „Ale táto činela je naša,“ upozornil Gašparka Jánošík. Skupiny sa bratsky rozišli a súčasne sa rozozvučali obe hymny našich národov, čo vytvorilo zvláštnu disharmóniu. 

      Ďakujeme manažérke divadla Mgr. Kataríne Fridrichovej za unikátny projekt!    

      Odporúčame vidieť!

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Nový SLOVENSKÝ REKORD za účasti našej školy
     • Nový SLOVENSKÝ REKORD za účasti našej školy

     • Žiaci Spojenej školy sa dočkali novoročného darčeka v podobe vzácneho certifikátu, ktorý potvrdzuje nový slovenský rekord, zaregistrovaný na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a našu spoluúčasť v ňom!

      S ďalšími 67 školami zo Slovenska sme sa v septembri 2022 zapojili do projektu Príbeh hudby. Spoluúčinkovali sme na svetovej premiére hudobného diela Na Svišťovom štíte mladej slovenskej skladateľky Haimoni Balgavej, ktorú naživo uviedla Štátna filharmónia Košice.

      Dovedna 6651 žiakov, vrátane našich žiakov z 5.A, 8.A a 3.G, sa zapojilo do skladby počas jej premiéry prostredníctvom online pripojenia, a sprevádzalo filharmóniu tzv. „hrou na telo“ – t. j. fúkaním a lúskaním. Takto sme dotvárali atmosféru vetra a dažďa v tejto modernej skladbe podľa pokynov dirigenta Gabriela Rovňáka ml.

      Certifikát sme s hrdosťou vystavili na chodbe pri vstupe do budovy školy.

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • „Navždy sa zachová, 4.G stužková“
     • „Navždy sa zachová, 4.G stužková“

     • Dňa 9.12.2022 mali štvrtáci gymnazisti svoj slávnostný deň odovzdania maturitných stužiek.

      V útulnej reštaurácii MariaLand v komornej atmosfére čarovného adventného času sme prežili príjemný slávnostný večer odovzdania stužiek, poďakovania učiteľom za náročnú prácu z radu maturantov aj rodičov a spoločné zaspievanie Gaudeamu.

      Naša maturitná minitrieda sa spolu so svojimi rodičmi postarala  nielen o výbornú večeru, ale aj o zaujímavú minizábavu. Trefné básničky na učiteľov, grilovanie triednej aj s odovzdaním certifikátu a zlatého pokladu, rozbíjanie spoločného džbánu, či krájanie originálnej a chutnej torty sprevádzali jedinečné piesne a dobrá nálada. Najväčší úspech mal asi otcovský kvíz a oteckovia si zaslúžia pochvalu. Odnášali sme si domov nielen zelené stužky nádeje, krásne červené ruže a spomienkové darčeky, ale hlavne dobrý pocit zo spoločne stráveného príjemného večera. Bolo nám dobre, ďakujeme rodičia, ďakujeme maturanti a prajeme veľa šťastia.

       

      Ing. Zuzana Sadleková

    • Cosmos Discovery 2022
     • Cosmos Discovery 2022

     • Opäť sme sa po 5 rokoch ocitli trocha „mimo našej Zeme“, aj keď s inou posádkou J. A to v tajomný predvianočný čas – 21.12.2022: gymnazisti (prváci, druháci a štvrtáci s triednou p. učiteľkou Katarínou Šaradinovou a Zuzanou Sadlekovou) a žiaci 9.B s p. učiteľkou Terezkou Hlobeňovou.

      Zvieracie obete ako psík Lajka, či úspešný návrat šimpanza Enosa boli zavŕšené vstupom človeka do vesmíru (ruský kozmonaut Jurij Gagarin - 1968). Boj o vesmír pokračoval a zo súperov studenej vojny sa po páde socialistického bloku stali partneri na spoločnej medzinárodnej orbitálnej stanici pod výstižným názvom MIR.

      My Slováci môžeme byť hrdí na našu malinkú krajinu, ktorá vyslala pár ľudí do vesmíru priamo, alebo sa aktívne zúčastňovala na kozmickom výskume. Rodák z Kysúc Eugen Čerňan bol členom posádky Apollo 10, kedy zostúpil s lunárnym modulom tesne nad povrch Mesiaca a brigádny generál vo výslužbe Ing. Ivan Bella bol v roku 1999 členom rusko-francúzsko-československej výpravy na orbitálnej stanici MIR.

      Výstavu skutočne odporúčame, všetci si prídu na svoje – veľkí aj malí, vedomosti aj zábava. A nezabudnite sa odvážiť na Slnku, budete ťažký asi ako 900 železničných vozňov, ale ak chcete byť 4x ľahší mierte na Mesiac.                

                     

      PaedDr. Katarína Šaradinová, Mgr. Terézia Hlobeňová, Ing. Zuzana Sadleková

    • Pozvánka na ZRŠ - forma individuálne konzultácie
     • Pozvánka na ZRŠ - forma individuálne konzultácie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na Združenia rodičov školy, ktoré sa budú konať formou individuálnych konzultácií s vyučujúcimi, školským logopédom, psychológom a vedením školy dňa 18. januára 2023 (streda) v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod.

      Jednotliví pedagogickí a odborní pracovníci Vám budú k dispozícií v miestnostiach podľa priloženého zoznamu.

      Príloha:

      Zoznam miestností (pdf)

      Informácia pre rodičov:

      Asistenčná služba pre deti rodičov, ktorí si počas konzultácií nemajú možnosť zabezpečiť svoje dieťa bude v miestnosti Ateliér (na dolnej chodbe)

    • Rozprávkové Vianoce v kine Mladosť
     • Rozprávkové Vianoce v kine Mladosť

     • Aj keď mal tie najrôznejšie vznešené blbosti, často sa cítil osamelý...

      Kráľom sa staneš, pokým v slzách sa vykúpeš a strachu sa postavíš.

      Kraľovanie musí byť svinská drina, to nemôže robiť hocijaký hlupák.

      Nikto nie je v skutočnosti taký zlý, ako sa robí.    

      Čo by som mal robiť?

      Mal by si menej hovoriť o sebe.

      Ten, kto dostane bozk od pani smrti, toho už nikdy žiadny strach nezastaví.

       

      Rozprávky neodmysliteľne patria k Vianociam, pretože každý potrebuje nádej na dobrý koniec, o tom sú rozprávky, o tom sú Vianoce. Princ Mamáčik - nová rozprávka českej kinematografie z roku 2022 - bol preto jasnou voľbou. Nielenže sme si 19. 12. 2022 spríjemnili posledné školské chvíle pred najkrajšími sviatkami v roku, strávili spolu príjemný čas, ale mohli sme sledovať rozprávkovú logiku trochu zvláštneho scenára Jana Budařa, zároveň režiséra i hlavného hrdinu v jednej osobe.

      Príbeh ponúka konfrontáciu diváka s neľahkou témou v momente, keď princovi Ľudvíčkovi a jeho spoločníkovi v záverečnej scéne kladie pani Smrť otázky typu: Čo ti je v živote najdrahšie? Čo si sa najlepšie naučil? Dokážeš bojovať na život a na smrť? Hľadanie seba samého, schopnosť postaviť sa tvárou tvár vlastným strachom či oidipovský vzťah syna naviazaného na matku – to sú len niektoré psychologické motívy, preto rozprávku odporúčame skôr mládeži stredoškolského veku. V masívnom vyše 60 ľudí obsadili naši žiaci druhého a tretieho stupňa priestory kina Mladosť, ktoré zabezpečilo projekt iba pre našu školu, ďakujeme obzvlášť premietačovi Jankovi!

      Kto by mal chuť na knižné spracovanie, obohatené o fotografie a ilustrácie, odporúčame ako knižný tip https://www.martinus.sk/?uItem=1732473

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Pozvánka do opery – časť 2./Rusalka
     • Pozvánka do opery – časť 2./Rusalka

     • „Opera môže byť koníček, ktorý môže mať každý, kto si k nemu nájde cestu.“

      (Adam Plachetka, český operný spevák)

       

      V obľúbenej vianočnej aktivite – pozeraní rozprávok - pokračujeme. Rozprávková opera Rusalka svojou poetickosťou a hudobnou krásou umocnila 4 dni (20. decembra 2022) pred odchodom na vianočné prázdniny atmosféru týchto najkrajších sviatkov v roku. Právom ide o najhranejšiu českú operu, ktorá nezaprie kompozičné majstrovstvo titulovaného profesora kompozície Antonína Dvořáka a národný romantický duch s ľudovými prvkami hudby 19. storočia.

      V masívnom počte - vyše 30 milovníkov opery - sme na vyše tri hodiny zasadli na balkón Slovenského národného divadla a nechali sa unášať najdôstojnejším hudobným žánrom. Za pomoc a obetavosť pri náročnej koordinácii ďakujem kolegyniam PaedDr. Kataríne Šaradinovej za gymnázium, Ing. Silvii Tazberíkovej za obchodnú akadémiu, Lenke Rakicovej Dis. art za asistenciu a šoférovi Dominikovi.

      V opernom nasadení sa stretneme v marci 2023, v pláne máme Bizeta a jeho operu Carmen. (https://snd.sk/inscenacia/3757/carmen). Pridajte sa k nám!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Vianočný pozdrav z Rádia ROKO (13)
     • Vianočný pozdrav z Rádia ROKO (13)

     • Čo by sme všetci mohli chcieť?

      Zdraví byť a to dobré vidieť na sebe.

      (Z básne Farebnosť sveta autorky Zuzany Sklenárovej)

       

      Vo vianočnom pozdrave si vypočujete kolekciu vinšov, kolied a piesní.  Za celý tvorivý tím Vám z Rádia Roko prajú krásne vianočné sviatky Barborka z 8.A (Srdcia nehasnú – spev), Cornelia z 1.OA (Na jedličke hviezdy svietia – vinš), Tomáš z 2.G (Zvonky šťastia – xylofón), Paťko z 3.OA (Purpura – spev), Nina z 3.G (Farebnosť sveta – báseň) a Kristína z 1.SVC (Búvaj, dieťa; Srdcia nehasnú – spev);  technická spolupráca pán Štefan Kaľavský.

      Príjemné počúvanie

    • Vianoce
     • Vianoce

     • Vážení zamestnanci, milí žiaci,

      prichádza čas najkrajších a najčarovnejších sviatkov roka - Vianoc. Je to čas, keď je dobrým zvykom popriať všetkým ľuďom niečo pekné.

      Preto Vám a Vašim blízkym želám príjemne, ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov, veľa pekných a hodnotných darčekov a mnoho pohody a krásnych zážitkov v kruhu rodiny a svojich blízkych.

      Prajem Vám radosť, šťastie, vždy dobrú náladu, pokoj v duši a najmä zdravie.

      Želám Vám veselého Silvestra a šťastný nový rok.

      Pevne verím, že si počas nasledujúcich prázdnin všetci oddýchneme a naberieme veľa nových síl do roku 2023.

      Ešte raz:

      Prežite nádherné Vianoce a úspešný a zdravý rok 2023!

      RNDr. Ivan Ištok

      Čo sme zažili v roku 2022

    • OLYMPÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – školské kolo
     • OLYMPÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – školské kolo

     • Dňa 14.12. sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa nám prihlásili 4 študenti v 2 kategóriách:

      • 2A: 1. a 2. ročník gymnázia;
      • 2B: 3. a 4. ročník gymnázia.

      Študenti si preskúšali svoje zručnosti v gramatike, slovnej zásobe, koherencii, plynulosti, argumentačnej kompetencii a kreativite.

      Súčasťou súťaže bol test (gramatika, lexika, počúvanie, čitateľské zručnosti) a komunikačné zručnosti, kde bolo úlohovou:

      Predstav si, že by si mal pripraviť jazykový projekt pre študentov SŠ Mokrohájska 3:

      Čo by bolo témou /aké jazyky/?

      Aké aktivity by si zvolil a prečo?

      Čo by bol výsledok projektu alebo finálny produkt?

      Ako by si informoval verejnosť o úspechu alebo neúspechu projektu – cez aké médiá?

      Všetci účastníci ukázali svoje výborné zručnosti v anglickom jazyku a utvrdili nás v tom, že na budúci rok budú určite dôstojne reprezentovať našu školu na okresnom kole.

       

      VÝSLEDKY:

      Kategória 2A:

      • Tomáš Netri – celkovo 42,5 bodov
      • Michael Pocci – celkovo 41,5 bodov

       

      Kategória 2B:

      • Luna Lunáčková – celkovo 46 bodov
      • Štefan Dobrovolný – celkovo 40 bodov

      PaedDr Katarína Šaradinová

    • Na sv. Luciu s koledou na Kramáre na návštevu
     • Na sv. Luciu s koledou na Kramáre na návštevu

     • Takáto pranostika by sa hodila pre našu 15-člennú kolednícku družinu v zastúpení žiakov prvého, druhého, tretieho stupňa (OA, G) a pomaturitného štúdia, ktorá s vianočným pásmom zavítala 13. decembra 2022 do Materskej školy pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici (Kramáre).
      S touto inštitúciou máme vďaka Mgr. Janke Lukáčikovej nadviazanú dlhoročnú priateľskú družbu. Hospitalizované detičky navštevujeme pravidelne, aby sme im odovzdali kúsok nádeje a radostnej predvianočnej nálady v ich neľahkom položení. Energia opäť prebehla synergicky, naši si vyspievali a vyrecitovali nielen potlesk a uznanie publika, ale aj hojné mikulášske balíčky od pani učiteliek z MŠ.
       

      Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu!
       

      Poďakovanie patrí aj pani asistentke Ingrid Režňákovej za pomoc s transportom a usmerňovaním detí, rovnako aj Barborke z 8.A, Tomášovi z 3.G a Kike z 1.SVC, ktorí zasponzorovali maškrty pre hospitalizované deti.
       

      „Tíško a ochotne purpura na platni voní, stále voní, nastal čas lásky a cencúľov krištáľových...“

      Daniela Bauerová

    • Hudobný koncert v 3. A triede
     • Hudobný koncert v 3. A triede

     • V predvečer Mikuláša zavítala medzi našich tretiakov ZŠ milá návšteva dvaja hudobníci -  pani Tatiana  a pán Miloš, ktorí sú starými rodičmi našej spolužiačky Kamilky. Strávili s deťmi príjemnú hodinku, počas ktorej im predstavili rôzne sláčikové hudobné nástroje izaujímavosti z hudobnej teórie. Spolu sme si všetci zaspievali, zahrali známe piesne na orffových nástrojoch, dokonca si niektorí žiaci vyskúšali aj hru na naozajstné husle. Príjemná spoločná hodinka rýchlo ubehla. Deti sa hudobníkom poďakovali veľkým potleskom a ešte dlho si pohmkávali veselé pesničky z predpoludnia. Na toto stretnutie budeme spomínať a možno si ho v budúcnosti ešte zopakujeme. 

      PaedDr. Valéria Stašiaková 

    • Mikulášska koleda v ZKR – Gaudeamus
     • Mikulášska koleda v ZKR – Gaudeamus

     • Na svätého Mikuláša sme zavítali do zariadenia komunitnej rehabilitácie - Gaudeamus, ktoré sídli v rovnakej budove, ako naša škola. Pri vianočnom stromčeku nás prijalo usmiate obecenstvo klientov a zamestnancov zariadenia. Naši žiaci zo 4.A, 5.A, 7.A, 8.A (zborový spev), Barbora Bábiková z 8.A, Patrik Mihale z 3.OA, Ľubo Kubek zo 4.OA, Kika Froncová z 1.SVC (sólisti), Tomáš Netri z 2.G (hra na xylofón a triangel), žiaci z 3.G (recitácia) si pripravili polhodinové pásmo populárnych piesní (Srdcia nehasnú, Zvonky šťastia, Purpura), kolied (Búvaj, dieťa; Do hory, do lesa) a vianočných básní (tvorba poetky Jany Jablonskej a Zuzany Sklenárovej).

      Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc a nejednému z nás vypadla z oka aj nostalgická slza. Srdečná vďaka za krásne darčeky v podobe vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb a vrelé prijatie!  

       

                                                                                                                                        PaedDr.  Daniela Bauerová