• Aktualizácia
     • Aktualizácia

     • Vážení rodičia, 

      ďakujeme za doterajšiu spoluprácu. 

      Test na Covid-19, ktorým sa žiaci a ich rodičia doteraz preukazovali pri vstupe do školy, už nie je potrebný

      Pri prvom vstupe do školy a pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak predkladá čestné vyhlásenie (viď príloha)

      Naďalej sa budú dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia: 

      • ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk), 
      • nosenie rúšok, 
      • dezinfekcia priestorov školy. 

      Nosenie rúšok je povinné pre všetkých žiakov i zamestnancov školy na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021. 

      Prípadné otázky, pripomienky a požiadavky adresujte na mail istok@mokrohajska3.sk

      Ďakujeme 

       

      RNDr. Ivan Ištok 

    • Beseda so spisovateľkou Ingrid Rudavskou o knihe Afterparty
     • Beseda so spisovateľkou Ingrid Rudavskou o knihe Afterparty

     • Zabočila k parku. Chodila tam každý deň, aby si po práci vyčistila hlavu a utriedila myšlienky. Nebol to však jediný dôvod, prečo tam chodila.

      Obloha sa medzitým zatiahla, tiene sa predĺžili. Zostalo jej chladno. Ruky si schovala do vreciek, golier si pridŕžala pod krkom o čosi silnejšie.

      Sedel na tej istej lavičke ako včera, držiac v rukách kyticu ruží. Ten istý nudný fádny scenár deň čo deň. Pozorovala ho hodiny. Vôbec sa nehýbal, akoby si ho vyfantazírovala. Možno ani nebol skutočný, napadlo jej zrazu. Hlasno zakašľala. Nevenoval jej pozornosť. Nevedela, prečo doposiaľ nenašla odvahu prihovoriť sa mu.

      (Poviedka Kytica, úryvok, I. Rudavská)


      Vyštudovaná angličtinárka a špeciálna pedagogička, všestranná umelkyňa (hudobníčka/CD Perfect disorder), maliarka a spisovateľka Ingrid Rudavská. Píše už 13 rokov príbehy populárneho súčasného žánru - fantasy & sci-fi. V decembri 2020 jej vyšla knižná prvotina vo vydavateľstve Elist pod názvom Afterparty (https://www.martinus.sk/?uItem=832867#description), ktorú si navyše sama zilustrovala. Žiaci 1.G triedy mali možnosť 9. apríla 2021 prostredníctvom informačných technológií porozprávať sa so spisovateľkou naživo, položiť jej všetky svoje otázky, rozanalyzovať motívy niekoľkých poviedok (Biznis na polianke, Bez prúdu či Nový deň).

      Dozvedeli sme sa veľa z jej súkromia, bez ostychu sme si vypočuli svedectvo o prežívaní jej strachov a utrpení, vyplývajúcich zo zrakového postihnutia či o pocitoch samoty vo vzťahovej oblasti, ktoré sa premietajú do motívov poviedok; pochopili sme, ako umenie pomáha človeku spracovávať negatívne emócie až po uzdravujúci efekt v podobe katarzie. Vzácnym momentom bolo pre nás autorské čítanie poviedky Plastickí ľudia. Autorke prajeme veľa ďalších tvorivých síl a ďakujeme za jedinečnú inšpiráciu!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Prevádzka školy od 7. apríla 2021
     • Prevádzka školy od 7. apríla 2021

     • Vážení rodičia, 

      ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.  

      Zajtra 7. apríla 2021 opäť sa začína školské vyučovanie. Pre dochádzku Vašich detí do školy naďalej platia tie isté pravidlá ako pred veľkonočnými prázdninami. 

      Prevádzky školy - základné informácie: 

      • napriek zlepšenej pandemickej situácii Vás žiadame, aby ste do školy neprivádzali deti, ktoré prejavujú aj slabé známky ochorenia (napríklad kašeľ, sopeľ z nosa, zvýšená teplota, zažívacie problémy, únava, hnačka) a taktiež prosím ani deti, ktoré tieto symptómy vykazovali v posledných piatich dňoch, 
      • ochorenie na COVID-19 a karanténu v rodine Vás prosíme zahlásiť vedeniu školy na mail skola@mokrohajska3.sk a príslušnej pani triednej učiteľke,  
      • deti s ochorením alebo v karanténe je potrebné ponechať doma a nevodiť v žiadnom prípade do školy, 
      • na rannom filtri (7. 4. 2021 od 7:20 do 8:30 hod., potom do 8:15 hod.) je potrebné sa preukázať testom nie starším ako 7 dní alebo výnimkou z testovania, zatiaľ neakceptujeme zaočkovanie, odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (bude k dispozícii), 
      • počas pobytu budeme vyžadovať dodržiavanie zásady R-O-R (žiaci 1. stupňa rúško - 2 kusy / žiaci 2. stupňa ZŠ a strednej školy respirátor, u zamestnancov len respirátory), 
      • zatiaľ sme bez obedov (jedáleň Gaudeamusu ZKR je naďalej v karanténe), z tohto dôvodu bude MŠ do 12:00 hod., ŠKD otvorená len do 15:00 do., prosíme zabezpečiť pre deti v ŠKD a zberných triedach väčšiu desiatu, 
      • ak to počasie umožní, budú deti chodiť počas pobytu v škole do exteriéru, 
      • autobusy budú jazdiť podľa platného harmonogramu, DPBA bude monitorovať vyťaženosť jednotlivých spojov, 
      • u žiakoch bývajúcich na internátoch budeme akceptovať ich neúčasť na vyučovaní,
      • žiaci, ktorí ostanú doma, sa budú vzdelávať dištančne (edupage, mailom, MS Teams) podľa rozvrhu prezenčného vyučovania, 
      • v prílohách nájdete podrobný rozpis režimu dňa a čestné prehlásenie. 

      Prípadné otázky, pripomienky a požiadavky adresujte na mail istok@mokrohajska3.sk

      Informácie k prevádzke školy od 7. 4. 2021 (PDF)

      Čestné vyhlásenie

    • Ku DŇU UČITEĽOV gratuluje redakcia časopisu Moky 3 - vyšiel Špeciál vtipov z našich školských lavíc!
     • Ku DŇU UČITEĽOV gratuluje redakcia časopisu Moky 3 - vyšiel Špeciál vtipov z našich školských lavíc!

     • Ku Dňu učiteľov sme zostavili špeciál tých najlepších vtipov, ktoré písal sám život našej školy. A že máme vtipných nielen učiteľov ale i žiakov, o tom sa presvedčte sami! Príjemné čítanie! 

      MOKY3 - Špeciál ku Dňu učiteľov (PDF)


      Malá ochutnávka:

      P. uč. Ca.: Nechcem nadávať, je iba pondelok!


      Matematika, gymnázium, kombinatorika – orol vs. panna.

      Matúš: To vyzerá ako horoskop...

      P. uč. Iš.: To nie je horoskop. To je hororoskop.


      Daňová sústava, obchodná akadémia.

      P. uč. Taz.: Ja tu učím jednu jedinú hodinu, a ešte sa ma pýtate, že čo máme za hodinu???


      Tovaroznalectvo, obchodná akadémia.

      P. uč. Kom. hovorí o kabelkových psíkoch, čo sa zmestia do kabelky: Keď v kabelke nosia tie čivavy, tak si hovorím, kiežby ich ocikali!


      Slovenský jazyk, gymnázium.

      P. uč. Hlo. po návrate od zubára: Tá huba mi trochu tŕpne, prepáčte.


      Slovenský jazyk, gymnázium.

      Maťo sa pýta: Zajtra si napíšeme tú Tatarku? (test z Dominika Tatarku)

      P. uč. Bau.: Dáš si ju aj s hranolčekmi?


      Biológia, gymnázium, učivo o rozmnožovaní človeka.

      P. uč. Kab.: Zygota sa ďalej delí a vznikne... (vyvoláva) ... Grétka?

      Grétka: mlčí.

      P. uč. Kab.: Vznikne Grétka, ale to až neskôr.


      Nemčina, gymnázium, téma: Výber budúceho partnera.

      P. uč. Pos.: No, dávajte si pozor, najmä vy, dievčatá. Nie že sa vydáte za nejakého Čalaprdku!


      Gymnázium, triednická hodina.

      P. uč. Šar.: Musíte ma stále počúvať, lebo ja niekedy aj múdre veci poviem...      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Prerušenie výdaja stravy
     • Prerušenie výdaja stravy

     • Od zajtra 30. marca 2021 sa z dôvodu karantény v Gaudeamuse ZKR opäť nebude variť a vydávať strava pre žiakov. Z tohto dôvodu sa prevádzka v ŠKD Mokrohájčik skracuje do 15:00 hod. Popoludňajšie vyučovanie sa ruší.

      V tejto súvislosti Vás prosíme, aby  ste svojim deťom navštevujúcim ŠKD a zberné triedy, kde čakajú na školské autobusy, dali väčšiu desiatu.  

      Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme  

      Prípadné otázky, pripomienky a požiadavky adresujte na mail istok@mokrohajska3.sk

    • Prevádzka školy od 25. marca 2021 do odvolania
     • Prevádzka školy od 25. marca 2021 do odvolania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      informácie o prevádzke školy nájdete na Prevádzka školy od 25. marca 2021.

      Prosíme Vás aby žiaci navštevujúci 1. stupeň ZŠ mali so sebou ochranné rúška (v počte 2 ks). Žiaci navštevujúci 2. stupeň ZŠ a strednú školu budúv priestoroch školy používať respirátor. Z hygienických dôvodov nech majú so sebou v rezerve radšej viac ochranných prostriedkov.

      Ďakujeme 

    • Stravné
     • Stravné

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      od 25. 3. 2021 na našej škole opäť začína prezenčné vyučovanie. Prosíme Vás o úhradu stravného na mesiac apríl podľa predpisu, ktorý je príslušný pre žiakov strednej školy a materskej školy ako obvykle.

      Informácie o výške stravného nájdete Stravovanie - predpisy, základné info

      Ďakujeme.

    • Prezenčné vyučovanie ZŠ, G, OA od 25. 3. 2021
     • Prezenčné vyučovanie ZŠ, G, OA od 25. 3. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dovoľujeme si Vás informovať, že od 25. marca 2021 na našej škole bude prebiehať prezenčná forma výučby

      Tešíme sa, že sa znova stretneme osobne a nielen prostredníctvom online audio a video hovorov. 

      Prosíme Vás o sledovanie Vašich mailových schránok. V prípade, že ste zo školy neobržali email s informáciami i začatí prezenčnej formy výučby, prosím napíšte na istok@mokrohajska3.sk

    • Oznámenie pre žiakov 7.A
     • Oznámenie pre žiakov 7.A

     • Milí žiaci 7.A,

      v utorok 23.03.2021 Vám pribudne jedna zaujímavá hodina - online beseda cez Zoom, na tému prevencia kybešikany.Besedovať budete s Mgr.Chomjakom a Mgr. Mikuličom z CPPPaP Bratislava IV v čase 12:15 - 13:00 hod.

      Prihlasovacie údaje:

      Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/8084782289

      Meeting ID: 808 478 2289

    • Oznámenie pre žiakov 7.B
     • Oznámenie pre žiakov 7.B

     • Milí žiaci 7.B,

      vo štvrtok 25.03.2021 Vám pribudne jedna zaujímavá hodina - online beseda cez Zoom, na tému prevencia kybešikany.Besedovať budete s Mgr.Chomjakom a Mgr. Mikuličom z CPPPaP Bratislava IV v čase 12.15-13.00.

      Prihlasovacie údaje:

      Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/8084782289Meeting ID: 808 478 2289

    • Informácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v týždni od 22. 3. do 26. 3. 2021
     • Informácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v týždni od 22. 3. do 26. 3. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      na základe prieskumu medzi rodičmi vykonaného v dňoch 17. 3. 2021 až 19. 3. 2021 pokračujú žiaci základnej a strednej školy v dištančnej forme vyučovania aj po 22. 3. 2021.  

      Od 23. 3. 2021 (utorok) sa otvorí prezenčné vzdelávanie len v materskej škole a to v čase od 8:00 do 12:00 hod. 

      V pondelok 22. 3. 2021 vykonáme dezinfekciu priestorov materskej školy a priestorov, cez ktoré sa budú deti pohybovať.

      Napriek zlepšenej pandemickej situácii Vás dôrazne žiadame, aby ste do školy neprivádzali deti, ktoré prejavujú aj slabé známky ochorenia (napríklad kašeľ, sopeľ z nosa, zvýšená teplota, zažívacie problémy, únava, hnačka) a taktiež prosím ani deti, ktoré tieto symptómy vykazovali v posledných piatich dňoch.

      Ochorenie na COVID-19 a karanténu v rodine je potrebné hlásiť vedeniu školy na mail skola@mokrohajska3.sk a príslušnej pani učiteľke v MŠ. Deti s ochorením alebo v karanténe je potrebné ponechať doma a nevodiť v žiadnom prípade do školy.

      Pri príchode do školy bude vykonávaný ranný filter od 7:45 do 8:15 hod. v hlavnom vchode školy. Merať sa bude teplota detí. Pripravte si potrebné dokumenty (preukázať sa negatívnym testom zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní, resp. výnimkou z testovania, a tiež čestným vyhlásením – bude k dispozícii aj vo vchode do školy), aby sme rannú procedúru urýchlili.

      Počas pobytu v materskej škole budeme vyžadovať dodržiavanie zásady R-O-R (rúško – odstup - ruky).

       

      Ak to počasie umožní, budú deti chodiť počas pobytu v škole do exteriéru.

      Obedy si treba zabezpečiť komunikáciou s p. Macekovou, hospodárkou školy - obedy@mokrohajska3.sk.

      Pri odchode detí rodič počká pred hlavným vchodom do školy, kde mu bude dieťa odovzdané.

      V prípade priaznivého vývoja pandemickej situácie sa budeme usilovať obnoviť prezenčné vyučovanie v ZŠ, G a OA v čo najkratšom čase. 

      Prípadné otázky, pripomienky a požiadavky zasielajte na mailovú adresu istok@mokrohajska3.sk

      Veríme, že vzájomnou spoluprácou a korektným prístupom túto situáciu zvládneme. 

      Ďakujeme

    • Rádio Roko – jarné vysielanie
     • Rádio Roko – jarné vysielanie

     • Pozývame vás vypočuť si druhé oficiálne vysielanie tvorivého podcastu Rádia Roko.

      V jarnej relácii rozoberieme tému Ako si zachovať psychickú pohodu aj v dištančnej dobe a ako z nej vyťažiť maximum; v rubrike Haló, kto je tam? pozdravíme nášho bývalého absolventa obchodnej akadémie Mateja Moravíka; prinesieme Prehľad udalostí za obdobie február - apríl 2021 a v Playliste ponúkneme piesne Sun is shining (Bob Marley feat. Robin Schulz), Dnes je skvelý deň (Gladiátor) a Take it easy (Mika).                           

      Príjemné počúvanie želá tvorivý tím v zložení Cornelia Zamosteanu 8.A, Tomáš Farkaš 8.A, Barbora Bábiková 6.A, Viktória Kutlíková 6.A, Juraj Mocík 6.A, Filip Aufricht 4.G &


      Radio_Roko_jarne_vysielanie (mp3)

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Ponožková výzva
     • Ponožková výzva

     • V tomto roku sme prijali veľkú výzvu, a to výzvu ponožkovú.

      21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu, preto si v tento deň obujeme dve odlišné ponožky na znak oslavy ľudskej jedinečnosti, a tak podporíme ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny.

      Ak sa chceš pridať k nám, 21. 3. vytiahni zo šuplíka dve rôzne fusakle a urob svet zaujímavejším a pestrejším!

      Pýtaš sa, čo je to vlastne Downov syndróm?

      Je to mentálne postihnutie, ktoré vzniká v dôsledku jedného nadpočetného chromozómu. V každej ľudskej bunke sa nachádza 23 dvojíc chromozómov, celkom teda 46. Ľudia s týmto syndrómom sú obdarení o jeden chromozóm navyše, a práve ten spôsobuje, že sú títo ľudia takí láskaví, milí, dobrosrdeční, radostní, úprimní, .....jednoducho VÝNIMOČNÍ ..... Môžeš ich rozpoznať podľa guľatej tváre, pri pohľade z profilu mierne sploštenej, očí mierne šikmých nahor a ťarbavejšej chôdze. A ak ich stretneš, nezabudni sa na nich milo usmiať, dvakrát ti tvoj úsmev oplatia.

      Nadpočetným chromozómom vzniká na 21. páre 3-zómia. Teraz už vieš, prečo je 21. 3. práve dňom Downovho syndrómu.

       

      Ponožkový tím 1.SVC + 2.SVC

       

      P.S. Pre rozveselenie si k tomu môžeš vypočuť aj jednu hezkú českú ...♪♫

    • Absolventi hovoria za nás! - Rádio Roko a Bulletin
     • Absolventi hovoria za nás! - Rádio Roko a Bulletin

     • Pozývame vás vypočuť si druhé vysielanie tvorivého podcastu Rádia Roko, tentoraz ide o REKLAMU NAŠEJ ŠKOLY, ktorú z vďačnosti nahrali naši absolventi Tomáš Galbinec, Matej Lintner, Marek Pavle, Matúš Rovenský a Marek Štefaník. Do playlistu sme tentokrát použili pieseň Patrizia z najnovšieho albumu Segreto (Tajomstvo) oskarového talianskeho skladateľa Ennia Morriconeho, autora vyše päťsto hudobných kompozícií k filmom, vrelo odporúčame na počúvanie!

      Za tvorivý tím Barborka zo 6.A, Filip Aufricht zo 4.G feat. PaedDr. Daniela Bauerová

      Pre prehratie videa kliknite: Prehrať na YouTube!

      Vyšiel bulletin - Naši ABSOLVENTI hovoria za nás!

      Prinášame vám sumarizáciu výpovedí absolventov našej školy, ktoré vyšli v rokoch 2015 až 2021 v pravidelnej rubrike časopisu Moky 3 – Bývalí absolventi.

      Tomáš Galbinec, Adriana Mišovcová, Anna Škodová, Daniel Hamšík, Peter Hlinický, Matej Lintner, Marek Pavle, Matúš Rovenský a Marek Štefáník zaspomínali na svoje roky štúdií; dôvody, ktoré ich viedli k výberu práve našej školy; benefity, ktoré na našej škole získali; obľúbené predmety či drobné školské pikošky. Rovnako nám prezradili, ako sa im darilo po absolvovaní Mokrohájskej 3.

      Čítajte a dozviete sa viac!

      Naši absolventi hovoria za nás! (PDF)

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • „Je ešte marec mesiacom knihy?“ - školské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen
     • „Je ešte marec mesiacom knihy?“ - školské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen

     • Možno ste tu aj takí, ktorí knihou radšej podložíte nohu stola, než by ste si ju prečítali... Čítajte! Kniha je ako stroj času, ocitnete sa naraz v minulosti, kde sa popremávate na koňoch a vzápätí v budúcnosti, kde si zajazdíte na hovoriacich autách. Čítajte, zlepšíte sa v diktátoch! Čítajte! „Čím viac čítate, tým viac sa naučíte, čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.“ Nech sa medzi vami zrodia ozajstní knihomoli! Môj tip pre Vás? Prečítajte si napríklad knihu Šarlotin anjel od Denisy Martincovej!

      Veronika Bajnóciová, 1.G - 1. miesto, téma č. 2/Je ešte marec mesiacom knihy?

       

      Dopoludnia pozeráme na monitor počas online vyučovania, popoludní pozeráme na monitor počas práce na domácich úlohách. Kazíme si chrbticu, mne pribudla jedna dioptria. Podľa mňa je dištančné vzdelávanie ťažšie, ale ak to zvládneme, veľa užitočných zručností sa naučíme - napríklad manažmentu s časom.

      Martin Takács, 2.G – 2. miesto, téma č. 1/Je dištančné vzdelávanie rovnocenné k prezenčnému?

       

      Navrhoval by som 5 týždňov zostať doma na online vyučovaní, výhodou čoho by bolo napríklad zmenšenie výfukovej stopy z dopravných prostriedkov. Štyri týždne by sme trávili v škole, aby sme nestratili socializáciu so spolužiakmi.

      Tomáš Celušák, 1.G – 3. miesto, téma č. 1/Je dištančné vzdelávanie rovnocenné k prezenčnému?

       

      Umenie nám umožňuje nachádzať samých seba, umenie nám umožňuje samých seba stratiť.“ A čím je umenie pre mňa? V umení môžem prezentovať plody vlastnej fantázie, možno niekedy niekoho aj inšpirujem! Väčšinou sa ľudí pýtam na ich obľúbenú farbu, z tejto otázky môžem rozvinúť zaujímavú debatu. Tak aká je tá vaša farba? ... Predstavím vám svoj výkres – Slimák s ulitou – vystihuje môj štýl. Slimák je pomalý ako ja, ulita slimáka je znázornená ako ventilátor od počítača, ktorý ma schladzuje...

      Luna Lunáčková, 1.G – Cena poroty, ľubovoľná téma č. 3/Prečo ma baví práve kreslenie?

       

      Prvý deň po jarných prázdninách - ôsmy marec - sme odštartovali inšpiratívnou diskusiou formou videokonferencie na horúce i „light“ témy. S príspevkami vystúpilo 12 zástupcov tried strednej školy, členmi poroty a zároveň nesúťažnými rečníkmi boli účastníci celoslovenských kôl Štúrovho Zvolena – Michal Žiak z 1.SVC (z roku 2018) a Jonatán Pavelka zo 4.G (z roku 2019). K 1. miestu blahoželáme Veronike Bajnóciovej z 1.G, ktorá si vysúťažila aplauz a knihu Univerzita samoty s autogramom autora Mateja Valúcha (náš ďalší tip na zaujímavú knihu pre vás!). Rovnako blahoželáme Martinovi Takácsovi z 2.G k druhému miestu, Tomášovi Celušákovi z 1.G k 3. miestu, Lune Lunačkovej z 1.G k Cene poroty a Sofii Olejárovej z 1.G k Cene publika za tému Klamstvá, lži a hoaxy – problémy súčasnosti. Čestné uznanie patrí všetkým vystupujúcim – Danielovi Droppovi a Matejovi Richterovi z 1.OA, Sáre Križániovej z 2.OA, Kristíne Froncovej z 3.G i Jakubovi Stenovi z 2.SVC, ktorý vystúpil nesúťažne.

      Prečo sa oplatí venovať rétorike? Dôvodov je ix-ypsilon, tu je pár z nich: je to príležitosť zmerať si argumentačné sily s rovesníkmi či naučiť sa, ako presvedčiť poslucháča na svoju stranu, je to možnosť získať vedomosti z mnohých oblastí, je to tréning distingvovaného verejného vystupovania, tréning pamäte a sebadôvery, tréning logiky, tréning schopnosti zaujať emóciou sebe vlastnou... Ba dokonca, pre niekoho sa to môže stať vstupenkou na vysnívanú vysokú školu umeleckého typu bez prijímacích pohovorov (Nech Ti to vyjde, Jonky!). Držíme palce Veronike, veríme, že pandemická situácia nám dovolí reprezentovať školu v postupových kolách.

       

      PaedDr. Daniela Bauerová