• Koncert ľudovej hudby
     • Koncert ľudovej hudby

      25. 10. 2017
      V stredu, 18. 10. 2017, sa žiaci 3. až 9. ročníka ZŠ zúčastnili na koncerte ľudovej hudby v telocvični školy. Bývali členovia SĽUKu...
    • Dokumenty
     • Dokumenty

      22. 10. 2017
      Na stránke sme zverejnili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 a Organizačnú smernicu o štúdiu podľa Individuálneho učebného plánu.
    • Kocúr v čižmách
     • Kocúr v čižmách

      12. 10. 2017
      Dňa 6. októbra medzi nás zavítalo divadielko Bum Bác s rozprávkou Kocúr v čižmách.
      Veselý príbeh spríjemnil piatkové dopoludnie deťom MŠ a 1. stupňa ZŠ. ...
    • AKADÉMIA & VAPAC®
     • AKADÉMIA & VAPAC®

      13. 10. 2017
      Dňa 11. októbra 2017 sa žiaci končiacich ročníkov zúčastnili veľtrhu VŠ v Aegon aréne. Po príchode sa rozpŕchli a zbierali informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na jednotlivých univerzitách. ...
    • Projekt - Školská záhrada
     • Projekt - Školská záhrada

      4. 10. 2017
      Tešíme sa, že v našej školskej záhrade, ktorú spoločne od minulého školského roku tvoríme počas prázdnin pribudol nový altánok a detské ihrisko pre našich najmenších.
    • Vynovená kúpeľňa a toalety v MŠ
     • Vynovená kúpeľňa a toalety v MŠ

      4. 10. 2017
      Deti v našej materskej škole dostali nové bezbariérové umyvárky a toalety. Veríme, že budú slúžiť a prispejú k príjemnej rodinnej atmosfére v našej MŠ. 
      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému výsledku. 
    • Nová podlaha v telocvični
     • Nová podlaha v telocvični

      4. 10. 2017
      S radosťou Vám oznamujeme, že rekonštrukcia telocvične bola úspešne dokončená. Naši žiaci tak budú môcť „športovať“ počas hodín TV, v čase mimo vyučovania a taktiež v rámci aktivít ŠK Altius v lepších, kvalitnejších podmienkach.