• Hrad Devín
     • Hrad Devín

      27. 6. 2019

      Dňa 25.6. sme so žiakmi druhého stupňa navštívili majestátny hrad, ktorým sa môže Bratislava chváliť – Hrad Devín. Vďaka pani učiteľke Kittnerovej sme mali zabezpečený aj kvalitný a pútavý historický výklad.

    • Hry v Bory Mall
     • Hry v Bory Mall

      27. 6. 2019

      V priebehu pár dní (14. 6. a 19. 6. 2019) žiaci prvého stupňa (Pr.r. A, Pr.r. B, 1.A) išli vyskúšať svoje pohybové schopnosti na detské ihrisko, v obchodnom centre BORY MALL. Tam preliezali, behali, šplhali a prekonávali rôzne prekážky. Domov síce prišli unavení, ale veľmi spokojní.

    • ŠKD - Sloboda zvierat
     • ŠKD - Sloboda zvierat

      27. 6. 2019

      Dňa 11. júna 2019 sme s deťmi zo ŠKD navštívili útulok pre zvieratká "SLODOBA ZVIERAT" neďaleko našej školy. Deti mali možnosť vidieť koľko zvieratiek - psíkov je opustených a v útulku našli svoj druhý domov, kde sa o nich s láskou starajú dobrí ľudia.

    • Čo všetko sme sa naučili...
     • Čo všetko sme sa naučili...

      12. 6. 2019

      Na záver roka žiaci z 3.A triedy pripravili pre svojich rodičov malé prekvapenie. Na hodinách Informatiky sa toho veľa naučili, pracovať s textom, s obrázkom, ako pripraviť prezentáciu. Vybrali si tému, zohnali si materiály a spracovali do svojej prvej prezentácie. Dňa 11.6.2019 pozvali svojich najbližších, aby im predstavili svoje práce. Všetci prezentovali suverénne, aj keď tréma určite nejaká bola. Každý žiak, žiačka mali v publiku svojho povzbudzovateľa. Bola to krásna bodka za týmto školským rokom.

      Fotoalbum TU

     • Informácie k predĺženiu platnosti preukazu ISIC/EURO26

      6. 6. 2019

      Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

      1. Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť
      2. Predĺženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predĺženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predĺženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci dopravcovia v SR).
      3. Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).
      4. Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

      Známku ISIC 09/2020,  ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, môžete už od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk

    • ĎAKUJEME
     • ĎAKUJEME

      3. 6. 2019

      Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, žiakom a zamestnancom školy a firmy Siemens, s ktorými sme mohli zveľadiť náš areál. Panovala príjemná pracovná nálada..

      Všetci ste pozvaní vychutnať tento posledný mesiac  v príjemnom prostredí školy, na slniečku či v tieni stromov.

    • Tvorivé dielne v ÚĽUVe
     • Tvorivé dielne v ÚĽUVe

      3. 6. 2019

      Spoznávať  tradičné spôsoby  ľudovej umeleckej výroby, zoznámiť sa s technikou  práce so šúpolím, drôtom, hlinou i  maľbou na sklo umožňuje  Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Bratislave.  Žiaci 1. stupňa ZŠ ho navštívili v dňoch  dňoch 23.5.  a  28.5. 2019. Prostredníctvom zážitkových a vzdelávacích aktivít si  osvojili  históriu remesla, oboznámili sa s prírodnými materiálmi a pracovnými nástrojmi a vyskúšali si jednoduché remeselné techniky. Z každej dielne, ktorú absolvovali, si žiaci priniesli krásny výrobok.