• Vyhlásenie víťazov v súťaži o top report z domáceho športovania!
     • Vyhlásenie víťazov v súťaži o top report z domáceho športovania!

     • Milí žiaci, návštevníci našej webstránky. Prinášame Vám vyhodnotenie hlasovania v súťaži o top report z domáceho športovania. Tak ako sme sľúbili, po letných prázdninách autorom najlepších reportov odovzdáme pekné športové ceny. :-)

      Ďakujeme všetkým našim žiakom - autorom a taktiež všetkým hlasujúcim.

       

      A tu sú výsledky:

      Fotokoláže:

      1. miesto - Fotokoláž 3 – Matej Richter – 34,4%

      2. miesto - Fotokoláž 1 – David Režňák – 31,3%

      3. miesto - Fotokoláž 4 – Lukáš a Dominik Vlkovci – 28,1%

      4. miesto - Fotokoláž 2 – Zuzana Potočová - 6,3%

       

      Videá

      1. miesto Video 1 - David Režňák 56,3 %

      2. miesto Video 3 – Rebeka Orbánová – 25%

      3. miesto Video 2 – Alžbeta Novotná – 18,8%

    • Organizácia konca školského roka 2019/2020
     • Organizácia konca školského roka 2019/2020

     • Odovzdávanie učebníc, vysvedčení a vypratanie šatňových skriniek:

      Žiaci zúčastňujúci sa vyučovania v škole v mesiaci jún:

      29. júna 2020 odovzdanie učebníc, vypratanie šatňových skriniek v čase 8:00 – 10:00, končia tak ako doposiaľ počas júna, nie je potrebná účasť zákonných zástupcov žiakov,

      30. júna  2020 vysvedčenie

      • prevádzka materskej školy do 11:45 hod.,
      • základná škola I. stupeň do 10:30 hod., potom idú na obed, ŠKD bude fungovať do 11:45 hod.,
      • základná škola II. stupeň do 10:30 hod., potom si idú pre obedové balíčky a opustia školu,
      • stredná škola do 10:30 hod., potom si idú pre obedové balíčky a opustia školu.

      Žiaci učiaci sa len dištančne:

      • základná škola: 30. júna 2020 v čase 8:00 – 10:00 hod. učebnice a vysvedčenie sa budú odovzdávať pri hlavnom vchode, vypratanie skriniek – podľa pokynov poverených pracovníkov školy;
      • stredná škola: 30. júna 2020 v čase 10:00 – 11:30 hod., učebnice a vysvedčenie sa budú odovzdávať pri hlavnom vchode, vypratanie skriniek – podľa pokynov poverených pracovníkov školy.
      • Vydávať vysvedčenia pre túto skupinu žiakov budú administratívni pracovníci školy.

      Zodpovednosť za neplnoletých žiakov, ktorí sa nezúčastňovali vyučovania v škole v mesiaci jún, majú zákonní zástupcovia.

      Tí, ktorí si nemôžu prísť vyzdvihnúť si vysvedčenie podľa harmonogramu, budú si ho môcť prebrať po skončení letných prázdnin.

      Prípadné otázky adresujte vedeniu školy.

    • Stredná škola (Gymnázium, Obchodná akadémia) - informácie k nástupu do školy od 22. júna 2020
     • Stredná škola (Gymnázium, Obchodná akadémia) - informácie k nástupu do školy od 22. júna 2020

     • Informácie o upravenom výchovno-vzdelávacom procese:

      • stredná škola bude mať prevádzku od 7:30 do 13:30 hod. vrátane obeda;
      • vstup do priestorov školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7:30 do 8:00 hod. cez hlavný vchod školy;
      • prvý deň pri vstupe do školy žiak odovzdá vyhlásenie zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka (nie lekára) o bezinfekčnosti -  žiak, ktorý toto tlačivo neodovzdá, nebude prijatý do školy (tlačivo záujemcom o nástup do školy zašleme, resp. môžete si ho stiahnuť nižsie);
      • každý deň pri príchode do školy bude žiakom odmeraná teplota a dezinfikované ruky;
      • v prípade, že žiak bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti;
      • žiak si prinesie každý deň do školy 2 čisté rúška a balík hygienických vreckoviek;
      • vyučovací proces bude realizovaný formou blokového vyučovania a dĺžku vyučovacích hodín si určí učiteľ;
      • prístup do priestorov školy budú mať prístup iba žiaci a zamestnanci školy;
      • žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť;
      • stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou do 24. júna 2020;
      • žiaci budú mať zabezpečené stravovanie v jedálni Gaudeamus ZKR v zmysle usmernení RÚVZ;
      • školské autobusy nebudú v prevádzke.

      Tlačivá:

      Vyhlásenie (neplnoletý žiak)

      Vyhlásenie (plnoletý žiak)

       

      Ďalšie pravidlá budú upravené podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

    • Predĺženie platnosti preukazu žiaka ISIC/EURO<26
     • Predĺženie platnosti preukazu žiaka ISIC/EURO<26

     • Pre úspešné predĺženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre školský rok 2020/2021 bude potrebné:

      Nalepiť známku ISIC 09/2021

      Možnosti objednania známky ISIC 09/2021 (10,-- €):

      1. Známku ISIC 09/2021 si môžu žiaci/rodičia objednať individuálne cez e-shop priamo s doručením domov - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ (známka príde žiakovi domov, platí sa poštovné).
      2. Známku ISIC 09/2021 si žiak môže objednať v škole každú júnovú stredu od 8:00 do 12:00 hod.. Návštevu školy nahláste vopred na skola@mokrohajska3.sk.

      Predĺženie platnosti v doprave poslaním SMS (3,-- €) 

      1. Žiaci pošlú SMS (v hodnote 3,-- €) a následne priložia preukaz k terminálu na škole každú júnovú stredu od 8:00 do 12:00 hod. (návštevu školy nahláste vopred na skola@mokrohajska3.sk) alebo k niektorému z verejných terminálov. Zoznam verejných terminálov nájdete TU.
      2. Postup je nasledovný (viď obrázok):

      Vážení rodičia, 


      aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.