• Jesenné a mimoriadne prázdniny
     • Jesenné a mimoriadne prázdniny

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že jednotlivé organizačné zložky

      Spojenej školy, Mokrohájska 3 v Bratislave

      nebudú v prevádzke z dôvodu jesenných a mimoriadnych prázdnin:

      od 30. 10. 2020 do 2. 11. 2020. Nástup do školy po prázdninách je 3. 11. 2020.

      a

      od 6. 11. 2020 do 9. 11. 2020. Nástup do školy po prázdninách je 10. 11. 2020.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Vážení rodičia,

      v škole máme v karanténe triedu 9.A. Ide o jeden prípad pozitívneho testovania na COVID 19 (dňa 25. 10. 2020).

      Na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava žiaci zostanú doma v izolácii do 31. 10. 2020. Žiaci sa už vzdelávajú dištančne. Vyučujúci, ktorí minulý týždeň prišli do úzkeho kontaktu so žiakmi, sú v domácej izolácii do 31. 10. 2020. Rodičia žiakov 9. A boli informovaní.

      V prípade príznakov na ochorenie COVID 19 u detí, prosíme rodičov aby kontaktovali lekára alebo prihlásili svoje dieťa na testovanie.

      Ďakujeme.

    • Informácie o... - Prevádzka školy od 26.10.2020 - dištančné vzdelávanie
     • Informácie o... - Prevádzka školy od 26.10.2020 - dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia,

      situácia ohľadom pandémie sa vyvíja nepriaznivo a vláda rozhodla o zatvorení 2. stupňa ZŠ a stredných špeciálnych škôl od 26. októbra 2020.


      Pre našu školu to znamená, že:

      • materská škola a 1. stupeň základnej školy pokračuje prezenčnou formou, teda tak ako doteraz;
      • 2. stupeň základnej školy, gymnázium a obchodná akadémia ostáva doma a učí sa dištančnou formou.

      Všetky ostatné prevádzkové podmienky sa nemenia.


      Základné informácie k dištančnému vzdelávaniu:

      • žiakom, ktorí sa zúčastnili dnešného vyučovania, boli doručené prístupové údaje k MS Teams;
      • žiakom, ktorí sa nezúčastnili, budú doručené rodičom prostredníctvom mailu z adresy msteams@mokrohajska3.sk;
      • MS Teams bude základný komunikačný nástroj pre komunikáciu medzi vyučujúcimi a žiakmi;
       MS Teams je súčasťou balíka MS Office 365,  je umiestnený na adrese office.com;
      • na počítač nie je potrebné inštalovať MS Teams, stačí používať aplikáciu cez prehliadač Google Chrome (odporúčaný prehliadač);
      • prosíme všetkých rodičov, aby si vyskúšali funkčnosť účtu na office.com a nahlásili na mail msteams@mokrohajska3.sk;
      • od 3. novembra 2020 prechádzame na pevný rozvrh dištančného vzdelávania, ktorý bude zverejnený v priebehu budúceho týždňa na školskom webe;
      • všetci žiaci, ktorí sa zúčastňujú dištančného vzdelávania, sú povinní absolvovať všetky hodiny podľa rozvrhu.

      V prípade, že nemáte technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie, zahláste túto skutočnosť vedeniu školy (skola@mokrohajska3.sk) najneskoršie do 27. októbra 2020.


      Nezabudnite aj naďalej sledovať webovú stránky školy.


      Prípadné otázky adresujte na mail ivanistok@mokrohajska3.sk.

    • Oznámenie o riaditeľskom voľne
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že

      22. 10.  a 27. 10. 2020 udeľujem riaditeľské voľno

      žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

    • Opatrenia pre školy platné od 12. októbra 2020 (rúška aj na 1. stupni ZŠ, dištančné vyučovanie sa nás netýka)
     • Opatrenia pre školy platné od 12. októbra 2020 (rúška aj na 1. stupni ZŠ, dištančné vyučovanie sa nás netýka)

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 11. októbra 2020  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling informoval o rozhodnutí Ústredného krízového štábu a o nových opatreniach v školách platných od 12. októbra 2020.

      Z týchto zmien vyplýva:

      • povinnosť nosenia rúšok aj pre žiakov navštevujúcich 1. stupeň základnej školy;
      • opatrenie ohľadom prechodu stredných škôl na dištančné vyučovanie sa nás netýka, pretože naše gymnázium a obchodná akadémia patria do siete špeciálnych stredných škôl, a tie ostávajú otvorené. Vyučovanie bude naďalej prebiehať prezenčne podľa rozvrhu hodín.
      • "... na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovnovzdelávací procesV prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa," píše sa v rozhodnutí ministra školstva z 11. októbra 2020.

      Internát na Dúbravskej ceste bude v normálnej prevádzke.

       

      Plné znenie rozhodnutia ministra školstva nájdete TU.

    • Septembrová stredoškolská slohová súťaž
     • Septembrová stredoškolská slohová súťaž

     • Povedali sme si, že sa už nebudeme zaoberať len koronou. Keď som sa neučila, modelovala som z hliny, alebo som robila obrázky technikou koláže. Vymodelovala som bustu ženy, ktorú som len tak zo srandy pomenovala „Korona“. ... Na balkóne sme siurobili malú záhradku. Zasadili sme paradajky, papriku, bylinky a kvety na okrasu. Po čase sa ku nám do kvetov nasťahoval svrček a asi mesiac tam chodieval a každý večer cvrlikal, tak sme z neho mali radosť. (1. miesto, rozprávanie, Veronika B., 1.G)

      Zdá sa mi, že každý si buď náročky alebo podvedome vytvorí systém, podľa ktorého sa orientuje v každodennom živote. Keďže život je nedokonalý a iný pre každého z nás, skonštruujeme si tento systém, aby sme naše starosti a nedostatky čo najlepšie vyriešili prostriedkami a vedomosťami, ktoré máme k dispozícii. ... Situácia počas korony pre niektorých z nás vyžadovala a vyžaduje, aby sme celý systém zahodili a vytvorili si úplne nový. Zákaz stretávania sa s ľuďmi určite zasiahol do osobných plánov mnohých ľudí, zákaz navštevovania verejných aktivít nemálo ľuďom prekáža. A aj malé veci, ako nosenie rúška alebo nedotýkanie sa svojej tváre, sú asi mnohým ľuďom ťažko zakomponovateľné do ich každodenného režimu. (2. miesto, úvaha, Luna L., 1.G)

      Osvedčilo sa, že sociálny odstup je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť šírenie ochorenia. Pri boji proti koronavírusu je hlavne potrebná obozretnosť a hygiena, preto treba nosiť rúško, mať odstup dva metre, zásobiť sa potravinami, ktoré sa rýchlo nekazia, mať ich doma poruke a tým minimalizovať návštevy obchodov. Aby sme zabránili šíreniu koronavírusu, je treba, okrem hygieny, kupovať balené pečivo, nechodiť do reštaurácií, chodiť po schodoch, nie výťahmi, lebo výťahy sa nevetrajú. Aby sme sa necítili ako v ponorke, je možné sa, pre zábavu, smiať, počúvať hudbu, čítať, občas sa prejsť, športovať, zájsť do lesa. (3. miesto, výklad, Martin T., 2.G)

      V priebehu septembra 2020 sa 35 žiakov z ôsmich tried strednej školy (1.OA, 1.G, 1.EOOS, 2.OA, 2.G, 3.G, 4.G, 2.SVC) zúčastnilo Slohovej súťaže na aktuálnu tému – KORONA VŠADEPRÍTOMNÁ – ktorú sme žánrovo rozmenili na 3 podtémy:

      1. Doba koronová ako výzva pre ľudstvo (Úvaha);
      2. Návod na prežitie v Dobe korony (Výklad);
      3. Nečakaný zvrat roka 2020 - Ako korona zasiahla/zasahuje do môjho života v tomto roku? (Rozprávanie).

      V prácach boli hodnotené 3 základné položky:

      • originalita spracovania obsahu témy,
      • dodržanie žánrovej charakteristiky príslušnej témy,
      • autenticita textu.

      Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, víťazné práce v plnom znení a zaujímavé myšlienky všetkých prác si budete môcť prečítať v pripravovanom školskom časopise Moky 3 – Jesenný špeciál už v polovici októbra!

      PaedDr. Daniela Bauerová