• K polročnému vysvedčeniu vám gratuluje redakcia časopisu Moky 3 - vyšlo nové číslo, január 2021!
     • K polročnému vysvedčeniu vám gratuluje redakcia časopisu Moky 3 - vyšlo nové číslo, január 2021!

     • Začiatkom roka vidno, že otec začne pravidelne cvičiť, matka variť zdravé jedlá. Marko (Novoročné blogy žiakov SŠ)

      6.2. Svetový deň bez mobilu - svoj mobil odložme do zásuvky a vypnime ho, Miška; odnesme na recykláciu jeden starý mobil, Nika; vypnime si zvonenia, odpojme sa od WIFI a od mobilných dát, Sofia (Kalendár sviatkov v r. 2021 a naše tipy, ako ich osláviť)

      Osobne som sa zúčastnila celosvetového videospojenia cez Zoom, kde nám očití svedkovia výbuchu rozprávali skúsenosti z tohto ťažkého obdobia a čo robia, aby pomáhali ľuďom, ktorí stratili všetko. Boli to výpovede ľudí v mojom veku, študenti. Rozprávali o predchádzajúcich okolnostiach, vzniku, priebehu a dôsledkoch výbuchu. Predstavili nám projekt, ktorý vznikol na rekonštrukciu domov. Kika (článok: Pomôžme, zbierka na Libanon)

      Ešte v lete 2020 som bola pomáhať na jednom tábore, ktorý bol určený výlučne pre ľudí s autizmom a ich rodiny. Organizovala ho jedna veľmi milá pani, Mária Štubňová, s jej rodinou. Naučila som sa veľa o ich správaní a prežívaní, ako aj o ich radostných a „temných“ stránkach. Kika (téma: Zvýšme si povedomie o autizme)

      Mojou radosťou je vedieť, že sa ľuďom páčia mnou vytvorené umelecké diela. Cítim, že môj život je naplnený zmyslom. Adrianka Mišovcová (rubrika: Bývalí absolventi)

      Do Plaveckého Podhradia som išiel vláčikom Zahoráčikom. ... Vyšiel som na vyhliadku, kde som mal výhľad na Plavecké Podhradie a na okolie. Matej (rubrika: Výlety po Záhorí)

      Koľko % potravín dopestujeme a vychováme preto, aby sa skončili v koši? a)10 až 20%, b) 20 až 40%, c) 40 až 50% ? (Free Food kvíz z online prednášky zorganizovanej Ing. Z. Sadlekovou)

      Tablo našich výnimočných tzv. koronových maturantov ročníka 2020 bolo inštalované na chodbe strednej školy. (článok: Neprehliadnite!)

      Vývoj vzdelávania od r.1989 po rok 2021: r. 1989: Vypočítaj obsah objektu! → r. 99: Vypočítaj obsah obdĺžnika! → r. 2009: Vypočítaj obsah obdĺžnika tak, že vynásobíš jeho dĺžku a šírku! →

      r. 15 – Aký je obsah obdĺžnika? A) 4000, B) 600, C) 60 000 → r. 2020 – Aký je obsah obdĺžnika? A) Michael Jacson, B) 600, C) raňajky → r. 21 – Vyfarbi obdĺžnik obľúbenou farbičkou! (rubrika: Vtipy)

       

      Príjemné čítanie! 

       

      Časopis nájdete TU

       

                                                               PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Stravné (obedy)
     • Stravné (obedy)

     • Vážení rodičia,

      na stránke sme zverejnili predpis stravného na mesiace február až jún 2020. Viac TU.

      Rodičia, ktorí uhradili v mesiaci december sumu 19,08 € - suma je postačujúca do konca školského roka ako záloha na jednotlivé mesiace školského roka (1. a 2. stupeň ZŠ).

    • FIA certifikáty aj pre našich žiakov
     • FIA certifikáty aj pre našich žiakov

     • "Skončili sme jasná správa."

      To si môžeme povedať my, menovite Michal Žiak (I. SVC), Veronika Vjatráková (I. SVC) a Rebeka Orbanová (4. OA), čo sme dokončili plné certifikáty FIA. Tieto certifikáty sa skladajú z dvoch skúšok. Skúška FA1 sa venuje finančnému účtovníctvu a základným účtovným operáciám podľa medzinárodných účtovných štandardov, tiež známych ako IFRS. Skúška MA1 sa venuje manažérskemu účtovníctvu.

      Pracovali sme pod hlavičkou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. a asociáciou ACCA, ktorá vzdeláva účtovníkov po celom svete. Dnes sme sa mali možnosť zúčastniť online podujatia, kde sa spolu s nami zúčastnili aj študenti a noví členovia ACCA. Na ňom sa nám najprv prihovorila riaditeľka ACCA pre Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko Viera Kučerová, ktorá nám adresovala na začiatok zopár milých slov. Ako druhý v poradí sa k nám prihovoril prezident ACCA Mark Millar. Počas priameho prenosu sme mali možnosť súťažiť o zľavové kupóny do internetovému obchodu Amazon. Síce sme nevyhrali, ale srdečne gratulujeme víťazom. Po stručnom prehľade histórie ACCA sme mali možnosť spoznať členov ACCA, ktorí začínali, tak ako sme začali my. Väčšinou to boli finanční manažéri rôznych známych firiem, spomeniem firmy Lukoil, alebo počítačový gigant Dell. Čas počas prestávky vyplňoval beatboxer a mohli sme sa priučiť aj tomuto umeniu. Po prezentácii najlepšie umiestneného riešiteľa testu ACCA počas minulého roka došiel aj náš čas. Dočkalo sa nám takej slávy, že na začiatku vyhlasovania úspešných riešiteľov Viera Kučerová, vedúca ACCA pre Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko prečítala naše mená a spomenula aj ambasádorku tohto úžasného projektu, pani učiteľku Mgr. Terezu Hlobeňovú. Chceli by sme veľmi poďakovať riaditeľke Akadémie PwC na Slovensku pani Eve Hupkovej, predsedníčke Diversity&inclusion tímu Dominike Laššákovej a bývalej partnerke na úseku auditu a členke medzinárodného tímu dohliadajúcemu na kvalitu auditu Alici Pavúkovej.

      Odteraz si môžeme dať do životopisu to, že máme certifikáty od ACCA. Pomôže nám to pri hľadaní si práce v budúcnosti. Pevne veríme, že aj naši mladší kolegovia a spolužiaci sa zúčastnia, tak ako my a spoločne sa staneme právoplatnými členmi ACCA.

      Michal (I. SVC)

    • Dištančné vzdelávanie pokračuje
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      na základe rozhodnutie MŠVVaŠ SR pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov školy aj počas 4. januárového týždňa (teda od 25. 1. - 29. 1. 2021). 

      Kľúčové informácie:

      • žiaci pokračujú vo vzdelávaní podľa rozvrhu pre online vyučovanie,
      • ukončenie prvého polroku školského roku 2020/2021 na našej škole bude k 31. 1. 2021.  Termín klasifikácie budeme predlžovať len žiakom, ktorí mali vážne problémy (zdravotné alebo technické) a nemohli sa zúčastňovať vzdelávania, 
      • dňa 27. 1. 2021 bude zasadať pedagogická rada a bude uzatvorená klasifikácia za I. polrok. 
      • individuálne budú tento týždeň učitelia oslovovať žiakov na online skúšanie, keď potrebujú uzatvoriť známky, 
      • žiaci nedostanú výpisy známok v papierovej podobe za tento polrok, 
      • informáciu o polročných známkach nájdete na EduPage po prihlásení na rodičovskom konte. Ak nemáte vytvorené rodičovské konto, je o jeho vytvorenie potrebné požiadať mailom na adrese skola@mokrohajska3.sk, 
      • ak niekto potrebuje polročné vysvedčenie na oficiálnom tlačive, je nutné o to písomne požiadať.
    • Výsledky súťaže RECYKLOHRY – zber starých mobilov
     • Výsledky súťaže RECYKLOHRY – zber starých mobilov

     • Naša škola sa aj tento rok zapojila do súťaže v zbere mobilov v rámci projektu RECYKLOHRY. Všetkým zúčastneným žiakom chcem vyjadriť veľkú vďaku. V súťaži sme tento rok síce nevyhrali, ale ako sa hovorí: „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa." Vďaka tomu, že sme sa do súťaže zapojili sa našej škole podarilo pripísať na konto 310 bodov, čo spolu činí krásnych 3 731b. Tieto virtuálne body sme si našporili aj po uplynulé roky v koordinácii s našou drahou kolegyňou pani Ing. Zuzanou Sadlekovou, za čo jej tiež patrí vďaka. Za body si počas roka môžeme nakúpiť pomôcky pre našu školu a teda aj pre vás. Okrem toho nás môže hriať pri srdci, že sme sa i takýmto činom pripojili k recyklácii, ktorú naša planéta veľmi potrebuje.

      Takže triedeniu a recyklácii zdar!

      Teším sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku 2021.

      Mgr. Mária Kabová

    • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

     • Vážení rodičia, kolegovia a kolegyne, milí žiaci,

      aj v budúcom týždni (teda 18.1. - 22.1.2021) pokračujeme v dištančnom vzdelávaní detí a žiakov navštevujúcich našu školu.

       

      Plné znenie rozhodnutia MŠVVaŠ SR nájdete TU

    • Súhrnné informácie vyplývajúce z rozhodnutia ministra školstva
     • Súhrnné informácie vyplývajúce z rozhodnutia ministra školstva

     • HODNOTENIE ŽIAKOV ZA PRVÝ POLROK 2020/2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4. 1. 2021 sa upravuje termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021:

      Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

      Usmernenia k hodnoteniu

      Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021

      Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021

       

      ZRUŠENÉ TERMÍNY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

      V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje:

      1. externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5);
      2. externá časť maturitnej skúšky (tzn. testová časť maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika).

       

      PRESUNUTÉ TERMÍNY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

      Testovanie 9 

      Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční  v riadnom termíne 9. júna 2021náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie o organizácii Testovania 9 na našej škole zverejníme v príslušnom termíne.

      Prijímacie konanie a prijímacie skúšky

      Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

      1. do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
      2. do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
      3. do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu,
      4. do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      1.  v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021;
      2. v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

      1. v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
      2. v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
        

      Maturita

      Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (tzn. slohová časť z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk) sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

      Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

      Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

      Úplné znenie rozhodnutia ministra školstva nájdete https://www.minedu.sk/data/att/18366.pdf

    • Informácie o začatí dištančnej výučby v termíne od 11.1.2021 do 15.1.2021
     • Informácie o začatí dištančnej výučby v termíne od 11.1.2021 do 15.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v termíne od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude na našej škole prebiehať dištančná forma výučby na všetkých organizačných zložkách školy. 

      Predbežný nástup do školy na prezenčnú formu výučby je 18. 1. 2021.

      Bližšie informácie budeme zverejňovať postupne so zapracovaním odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informovať Vás budeme aj prostredníctvom emailovej komunikácie.

      Informácie o nástupe žiakov do škôl nájdete na stránke ministerstva školstva - www.minedu.sk