Novinky

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • "Na Slovensku žije veľa šikovných detí. Ak sa v budúcnosti majú uplatniť ako mysliaci a tvoriví ľudia, potrebujú dostatok príležitostí na rozvíjanie svojho talentu a schopností. Pri „naštartovaní“ a rozvoji dieťaťa môžu významnú úlohu zohrať zaujímavé vedomostné súťaže.

      Talentída

      Každý rok pokračujeme na našej škole v tradícii zaujímavej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, ktorá je celoslovenskou vedomostnou súťažou a v ktorej môžu zažiariť všetci žiaci. O titul EXPERT bojovalo 14 žiakov našej školy. Top Expertmi sa stali Alžbeta Novotná (8.B) a Daniel Droppa (2.OA). Všetci žiaci boli odmenení diplomami a peknými cenami. Všetkým našim súťažiacim žiakom držíme palce aj v nasledujúcich kolách súťaže.

      PaedDr. Anna Imrichová, PhD.

    • Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v MŠ
     • Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v MŠ

     • Vážení rodičia,

      informácie lehotách a o ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa navštevujúceho MŠ počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete TU.

      (zdroj: minedu.sk)

    • Podporme slovenskú kultúru 2 – Zuzanka Hraškovie
     • Podporme slovenskú kultúru 2 – Zuzanka Hraškovie

     • „Milí návštevníci divadla. Zaujmite svoje miesta v hľadisku, predstavenie sa začína o 5 minút.“ Tejto vety sa po dvoch rokoch nedokáže žiaden milovník kultúry nabažiť.

      A hoci opera nie je masovo obľúbený žáner, titul sme si vybrali práve vďaka librettu, ktoré do opernej podoby zhudobnil Jozef Grešák na motívy balady, považovanej za skvost slovenskej realistickej poézie (Pavol Országh-Hviezdoslav - Kratšia epika zo života dedinského ľudu - Zuzanka Hraškovie). Národné uviedlo Zuzanku pri príležitosti 100. úmrtia Hviezdoslava (Dolný Kubín, 8. 11. 1921).

      Žiaci z tried 2.G a 3.OA, rodičia, starí rodičia a priatelia školy si vychutnali silný dramatický výboj nahromadenej energie operných (Jana Vondrů a iní) i činoherných hercov (Ľuboš Kostelný, Gabika Dzuríková) na pozadí dramatického klavírneho sprievodu v premiére 9. októbra 2021. Sediac v prvom rade operného Štúdia sme sa stali nielen sledovateľmi deja, ale priam jeho aktérmi :-)))  Vrelo odporúčame! (https://snd.sk/program)

                                                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová

    • Čítajte JESENNÝ ŠPECIÁL časopisu MOKY 3 - OKTÓBER 21!
     • Čítajte JESENNÝ ŠPECIÁL časopisu MOKY 3 - OKTÓBER 21!

     • A akými témami sme sa inšpirovali v redakcii tentokrát? Nový začiatok, nové očakávania. Noví žiaci, nový elán a nadšenie. Krásne spomienky na letné dovolenkovanie.  A niekoľko dobrých tipov. Vyzvedali sme za vás, spovedali sme  žiakov, pedagógov i pedagogických zamestnancov.

      Čítajte nás na chodbe strednej školy a na webe školy https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3.

      Ochutnávka tu:

      • „V lete som bol v bazéne v Lúčivnej. Najviac sa mi páčilo, že som sa kúpal a blízko mňa býval Alex. To je ten chlapec, ktorý ma furt len provokoval.“ (Rozhovory s novými žiakmi školy, prípravný ročník, s. 3)
      • „Originálne na mne je, že som veľmi zábavný a viem pomôcť niektorým ľuďom už len svojou prítomnosťou.“ (Rozhovory s novými žiakmi školy, stredoškoláci, s. 6)
      • „Od nového školské roka očakávam, že budeme všetci zdraví. A aby prebiehal tento školský rok plynulo, bez online vyučovania.“ Mgr. Beáta Bergerová, školská logopedička (Anketa: Akú „úrodu“ očakávate v novom školskom roku 2021/2022?, s. 9)
      • Do tohto malinkého mestečka sme sa taktiež vydali na výlet. Prečo malinkého? V tomto nádhernom starobylom mestečku žije len 18 obyvateľov! Je to najmenšie mestečko na svete a tým sa zapísalo aj do Guinessovej knihy rekordov! Lenže obyvatelia sa vôbec nemusia hanbiť. Hoci je ich len 18, majú vlastný kostol, cintorín a dokonca aj krčmu. ... dedinku Hum určite odporúčam!“ Sofia Olejárová, 2.G (Letná reportáž č. 1 – Chorvátsko & Slovinsko, s. 13)
      • „Prvou vecou sú regionálne rozdiely medzi mestami. Predstavte si to na bezvýznamnej veci, napríklad na cene zákuskov v kaviarni. Kým u nás v Bratislave v niektorých kaviarňach a cukrárňach zaplatíme aj 4 €, v nemenovanej rožňavskej cukrárni je maximálna cena za zákusok 80 centov a kvalita porovnateľná s tými bratislavskými. Bližšie vysvetľovanie hľadajte u učiteľov, ktorí učia ekonomické predmety.“ Michal Žiak, 2.SVC (Letná reportáž č. 2 – Slovensko & okolie, s. 17)
      • „Ako fanúšika hudby ma prekvapilo, že skladateľ ľavák Beethoven považoval svojho súčasníka ľaváka Napoleona za veľkého muža, mal v úmysle venovať mu 3. symfóniu Es dur. Neskôr svoj zámer zmenil, pretože Napoleonovo vyhlásenie za cisára ho nahnevalo.“ Daniel Droppa, 2.OA (Naše tipy – Dobrá kniha, s. 19)

      Moky 3 - Jesenný špeciál 2021 (PDF)

                                                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová

    • ​​​​​​​Opäť je tu súťaž „Hovorme o jedle“
     • ​​​​​​​Opäť je tu súťaž „Hovorme o jedle“

     • Kedy? od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021

      O čo hráte? O 11 finančných cien v hodnote 330 Eur, špeciálne ceny k Medzinárodnému roku ovocia a zeleniny a ďalšie zaujímavé a hodnotné ceny.

      Dôležité zdroje informácií: https://www.opotravinach.sk/sciences

      https://www.opotravinach.sk/talks

       

      Výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“

      Kreslite, maľujte, tvorte a zapojte sa svojim prácami k vyhláseným témam súťaže vytvorenými akoukoľvek výtvarnou technikou. Oslovte svoju p. učiteľku, na II. stupni p. uč. Kabovú a p. uč. Valovičovú, urobte spoločnú výstavku prác a vyberte tú najkrajšiu, ktorá poputuje na súťaž. 

      O čo hráte? o zaujímavé vecné ceny, diplomy a špeciálne ceny k Medzinárodnému roku ovocia a zeleniny.

      Fotografická súťaž „Očami gurmána“

      Radi fotografujete a vyhráte sa s fotkami? Je to súťaž ako stvorená pre Vás.

      V Y H L Á S E N É   T É M Y

      výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE
      fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA

      1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      5. téma: Cukry, tuky, soľ

      Začnite uvažovaťo svojich výtvarných a fotografických prácach k jednotlivým vyhláseným témam výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA už teraz!!!  

      Výtvarné a fotografické práce k vyhláseným témam je potrebné zaslať najneskôr do 22. 10. 2021. 

      • Vyzvite žiakov a pedagógov vašej školy, aby premýšľali nad výtvarným a fotografickým spracovaním  vyhlásených tém výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA. Informujte ich, dokedy majú svoje výtvarné a fotografické práce predložiť škole na hodnotenie. 
      • Vytvorte tím pedagógov a žiakov vašej školy, ktorí budú hodnotiť predložené výtvarné a fotografické práce žiakov školy, prípadne do hodnotenia zapojte všetkých žiakov školy. Hodnotenie výtvarných a fotografických prác zorganizujte v termíne od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021. 
      • Môžete zorganizovať napríklad výstavu školských prác a vernisáž k výstave. 

      Každá vyhlásená téma výtvarnej súťaže je hodnotená a ocenená samostatne v oboch kategóriách. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.opotravinach.sk do 5. novembra 2021.

       

      Literárna súťaž na tému „Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom“

      Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa.

      Milí žiaci, môžete sa zapojiť literárnymi prácami, esejou, rozprávaním alebo úvahou, k vyhlásenej téme súťaže: „Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom“. Oslovte svoju slovenčinárku a píšte a tvorte.

      Ing. Zuzana Sadleková

    • Prevádzka školy (opäť sa podávajú obedy)
     • Prevádzka školy (opäť sa podávajú obedy)

     •  

      Vážení rodičia,

      od 11.10.2021 bude jedáleň Gaudemausu ZKR vydávať stravu pre našich žiakov. Nahlasovanie, resp. odhlasovanie stravy Vás poprosím do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa. 

      Prevádzka materskej školy bude v bežnom režime, od 7:30 do 16:00 hod.

      Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov bol príležitosťou pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorí sa na našej škole učia cudzie jazyky (ANJ a NEJ) spoznávať, aká jazykovo rozmanitá je Európa.

      V rámci jednotlivých predmetov prebiehali rôzne aktivity. Prezerali sme si oficiálne web-stránky v danom jazyku o histórii tohto sviatku, hľadali informácie, ako spolupracujú krajiny Európy. Takisto sme sledovali cez videá ako si pripomínajú tento deň iní mladí ľudia v zahraničí. My sme sa rozhodli prispieť k oslave tohto dňa tvorbou plagátov na témy, ktoré nás zaujali. Každá trieda pracovala spoločne na vytvorení jedného plagátu.

      Výsledky našich prác si môžete prezrieť na hornej chodbe po ľavej strane.

       

       p.uč. J. Mejia, K. Šaradinová, K. Šreinerová

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na karanténu zamestnancov (kuchárov) Gaudemausu ZKR Vám s poľutovaním oznamujeme, že až do 10. októbra 2021 nebude jedáleň v tomto zariadení vydávať obedy pre našich žiakov. 

       Zároveň Vás chceme požiadať o pomoc pri sprostredkovaní informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu kuchára / kuchárky pre kuchyňu tohto zariadenia.  

      Prevádzka materskej školy bude naďalej od 7:30 do 12:00 hod.

       Za  spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme, za pochopenie Vám vopred ďakujeme.