Novinky

    • Micro:bity ako asistenti asistentov na špeciálnej škole
     • Micro:bity ako asistenti asistentov na špeciálnej škole

     • Projekt z programovania Micro:bity ako asistenti asistentov na špeciálnej škole si prišli mladí programátori zo Základnej školy v Jakubove vyskúšať na našu školu. V termíne od 28. 3. do 8. 4. 2022 sme mali možnosť testovať ich signalizačné zariadenie, ktorého účelom bol prenos signálu z triedy do kabinetu pedagogických asistentov a ohlásenie požiadavky na prítomnosť asistenta v triede, resp. pri pomoci žiakovi/žiakom. 

      Hlavnú myšlienku, komunikácie prostredníctvom micro:bitov (ktorá sa kreovala aj v spolupráci s pedagogickými asistentmi pôsobiacimi na našej škole), hodnotíme pozitívne a po prepracovaní technických nedostatkov veríme v jej úspech. 

      So svojím projektom sa žiaci vo svojej kategórii (žiaci 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií) dostali do semifinále. V tejto i ďalších súťažiach im držíme palce.

    • Za kultúrou do kina - Duna & Veľký červený pes Clifford
     • Za kultúrou do kina - Duna & Veľký červený pes Clifford

      • Aký bude veľký?

                 To závisí od Teba.

                 Ako to?

                 Podľa toho, ako ho budeš ľúbiť...

      • Chcem, aby sme boli veľkí a silní, aby nám nikto neubližoval.
      • Okrem toho, že je váš pes veľký a červený, je zdravý ako kôň.
      • Svet je plný zázrakov, ak viete, kde ich nájsť.
      • Len výnimoční  ľudia zmenia svet.
      • Načo by sme do školy nosili plechovky? Škola potrebuje iba peniaze a moja mama vypísala šek. Si naozaj chudera.
      • Tiež ma šikanovali. Len sa musíš naučiť vedieť brániť.
      • Clifford je to najlepšie, čo ma stretlo. Nemôžem ho teraz opustiť.
      • Ľudia nemajú radi nič, čo je odlišné.
      • Je agresívny!  

                Nie, len sa bojí!

      • Ak chceš, aby Ťa počúvali, tak prehovor!
      • Keby sme všetci rozdávali lásku, nikto by sa nemusel cítiť smutný a sám!

      (Z filmu Clifford - The big red dog)

       

      • Sny sú dobré príbehy, ale to dôležité sa deje v realite.
      • Život nie je záhada na vyriešenie, ale realita, ktorá má byť prežitá.
      • Nesmieš sa báť, strach je zabijakom mysle, strach je malá smrť.   

      (Z filmu Duna)

       

      Aby sme dopriali našim maturantom pokojnú atmosféru počas ústnych skúšok, vybrali sme sa 24. mája 2022 opäť do nášho spriateleného kina Lumiére, za čo srdečne ďakujeme tentokrát Júlii Lehelovej. V hojnom počte (51 študentov a 8 dospelých filmových fajnšmekrov/pedagógov a asistentov) sme obsadili dve bezbariérové sály K1 a K2.

      Podľa vlastného výberu sme požiadali o paralelné premietnutie hneď dvoch chuťoviek z americkej kinematografie roka 2021, a síce bláznivej komédie Veľký červený pes Clifford a šiestimi Oscarmi ovenčenej sci-fi drámy Duna. Rozdelili sme sa podľa osobnej preferencie a jazyka, kým Clifford sa premietal v slovenčine, Dunu sme si nechali pustiť v anglickom origináli (so slovenskými titulkami), k čomu nás inšpirovala naša stredoškolská angličtinárka Dr. Šaradinová. Filmy rozohrávajú univerzálne námety, ktorými sú túžba po chamtivosti/hon za vzácnym korením na najbezpečnejšej planéte vesmíru (Duna) a prijatie inakosti (Clifford). Odporúčame si pozrieť obidva scenáre, stoja za to!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Oznámenie - riaditeľské voľno 
     • Oznámenie - riaditeľské voľno 

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. Vám oznamujem, že dňa 23. 5. 2022 udeľujem riaditeľské voľno žiakom organizačných zložiek:

      • Gymnázium pre žiakov s TP;
      • Obchodná akadémia pre žiakov s TP;
      • triedam 8.A, 8.B, 9.A.

      Riaditeľské voľno udeľujem z dôvodu konania ÚFIČ MS 2022.

       

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • Výstava skíc štúrovcov a beseda s matičiarmi
     • Výstava skíc štúrovcov a beseda s matičiarmi

     • V akademickom týždni sme 17. mája 2022 v rámci predmetu umenie a kultúra otvorili so žiakmi druhých a tretích ročníkov strednej školy na pôde SŠ novú Výstavu (5) pod príznačným názvom – Konečne maturity, držte nám palce, štúrovci! Inšpirovali sme sa Rokom štúrovcov, za ktorý vyhlásila Matica slovenská rok 2022 z dôvodu ich viacerých okrúhlych výročí, aby sme tak vyjadrili radosť z toho, že po dvoch rokoch priemerovania maturitných vysvedčení sme sa dočkali opäť pravých orechových maturitných skúšok.

       Autormi skíc vystavených portrétov Štúra, Hodžu a Chalupku sú študenti Luna, Štefan a Tomáš z triedy 2.G. V rámci vernisáže predniesli autorské beletrizované životopisy Štúra a Chalupku študentky Nina a Veronika z 2.G a úryvky básní Rozžehnání (Štúr) a Sen (Chalupka) zarecitovali Ondrej a Sofia z 2.G.

      Na podujatie sme si prizvali vzácnych hostí: Mgr. Petra Schvantnera - predsedu a správcu Matice slovenskej v Bratislave, PhDr. Lukáša Perného, PhD. - výskumno-vývojového pracovníka a PhDr. Danielu Capekovú, triednu učiteľku 2.G a zároveň učiteľku stredoškolského dejepisu.

      Matičiari nám pripravili prednášku k dvom témam – 2022/Rok odkazu štúrovcov a Stručné dejiny Matice slovenskej. Ďakujeme za obohatenie a uvedomenie si odkazu nadčasových hodnôt, medzi ktoré patrí oživotvorenie hrdosti na národnú históriu a kultúru, demokratické cítenie a veľkomoravský odkaz. Výstava potrvá do konca školského roka.

       

       PaedDr. Daniela Bauerová

    • Rádio Roko blahoželá mamám ku Dňu matiek
     • Rádio Roko blahoželá mamám ku Dňu matiek

     • Wish we could turn back time, to the good ol' days
      When our momma sang us to sleep but now we're stressed out...

      (Prial by som si, aby sme sa mohli vrátiť do starých dobrých čias, keď nám naša mama spievala na dobrú noc, ale teraz sme vystresovaní...)

      Tyler Joseph, 21 pilots, Stressed out


      Pozývame vás vypočuť si nové májové vysielanie (9.) rádia ROKO - školského podcastu žiakov 2. stupňa! Aká je história sviatku matiek? Odkedy a prečo sa pre naše maminy zaviedol špeciálny deň? Rozoberieme v téme vysielania. Pridáme zopár tipov, ako sviatok osláviť!

      V rubrike Hráme slovenskú hudbu do Playlistu prvoplánovo zaraďujeme pieseň Najkrajšia hviezdička v podaní Bey Littmannovej a pridávame jednu anglickú na zamyslenie – Stressed out (Vystresovaní) od Twenty one pilots.

      Za celý tvorivý tím vám príjemné počúvanie prajú Pauli Šarközi z 5.A, Barborka Bábiková a Janka Vávrová zo 7.A, Alžbetka Novotná a Miška Rakicová z 8.B a Tomáš Farkaš z 9.A.


      Rádio ROKO - Deň matiek (mp3)

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Matúš Dúbrava na okresnom kole Slávika 2022
     • Matúš Dúbrava na okresnom kole Slávika 2022

     • Do hory ma poslali,

      sekeru mi nedali.

      U nás taká obyčaj, obyčaj, obyčaj,

      sekeru si požičaj.

      (Slovenská ľudová)

       

      Po dvoch mĺkvych rokoch sme sa konečne vrátili z Polnočného kráľovstva do Zeme kráľa Miroslava.   

      V dúbravskej ZUŠ sme sa po dvojročnej pauze opäť mohli stretnúť, aby sme si 4. mája 2022 premerali sily na okresnom kole Slávika Slovenska v silnej konkurencii spevákov (žiakov zušiek/profesionálov, žiakov CVČ a ZŠ) z okresu Bratislava IV.

      Matúš z 8.B triedy reprezentoval našu školu v III. kategórii. Vystupoval ako posledný, v poradí 26. súťažiaci, takže sa musel popasovať s vlastnou psychikou a niekoľkohodinovým čakaním. Ale za podpory mamy a kamarátov v publiku – spolužiaka Alexa a Barborky zo 7.A - zaspieval krásne a okamžite si získal sympatie publika. Vybral si dve ľudovky - Do hory ma poslali (na prehratie - m4a) z povinného repertoára a Krásna, krásna ako svoj ľubovoľný výber zo školského kola. Blahoželáme a prikladáme pre potešenie zvukovú ukážku.

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Deň narcisov 2022
     • Deň narcisov 2022

     • Po dvoch rokoch plných obmedzení sme sa dňa 28.4. mohli opäť zapojiť do dobrovoľnej zbierky DŇA NARCISOV. Naši žiaci sa na akciu veľmi tešili a išli do ulíc s plným nasadením.
      Túto akciu zastrešuje organizácia LIGA PROTI RAKOVINE, s ktorou každoročne spolupracujeme. Účelom zbierky je získať zdroje na celoročnú adresnú pomoc onkologickým pacientom v rôznych formách, no výťažok je využitý tiež na edukáciu verejnosti - predovšetkým mladej generácie - smerom k prevencii.
      Liga proti rakovine naším prostredníctvom tlmočí svoje veľké poďakovanie.
      Narcis je symbolom podpory a spolupatričnosti už 26 rokov. Príspevok do zbierky je dobrovoľný, v ľubovoľnej sume. Pre tých, ktorí by chceli prispieť, no v tento deň sa im to nepodarilo, môžete do 6.5. podporiť zbierku zaslaním SMS na 848 v hodnote 3,- Eurá.
      Je pre nás výsadou byť súčasťou tejto dobročinnej akcie a veríme, že výťažok pomôže ľuďom, ktorí to potrebujú.

      Mária Kabová

    • Deň Zeme 2022 a Svetový deň vody
     • Deň Zeme 2022 a Svetový deň vody

     • Deň Zeme 2022

      Obdobie okolo Dňa Zeme je čas, aby sme sa my ľudia - obyvatelia planéty Zem - pozastavili v našom civilizačnom zhone a zamysleli sa nad tým, kde sa vlastne nachádzame, čo všetko našim konaním ovplyvňujeme  a kam smerujeme.

      Dňa 22. apríla sme pre deti navštevujúce 1. stupeň ZŠ pripravili deň plný zábavy, súťaženia a tvorivých aktivít k Svetovému dňu Zeme. Tohtoročná téma bola Investuj do našej planéty. V duchu tejto témy čakali v každej triede na deti aktivity, ktoré preverili ich vedomosti a tvorivosť. Zameriavali sme sa hlavne na problematiku odpadu a  triedenia odpadu. V rôznych súťažiach si deti overili svoje vedomosti - ako správne triediť odpad – a aj si rozhýbali telo a zabavili sa so svojimi spolužiakmi. Na záver sa snažili sformulovať odkaz pre našu planétu Zem – ako sa jej zavďačiť a pomôcť jej, aby bola stále zelená.

       

      Svetový deň vody

      Prvý Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 22. marca 1993 a odvtedy sa Svetový deň vody koná každoročne.

      V rámci aktivít venovaných Dňu vody sme spoločne s niektorými žiakmi našej školy  v priebehu celého týždňa pracovali na téme „Voda“. Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Žiaci 1. stupňa boli zábavnou formou informovaní prostredníctvom prezentácie o význame vody. Pomocou učiteľa nachádzali spôsoby ako môžu samotné deti chrániť a šetriť vodou. Mladšie deti kreslili a vyfarbovali rôzne obrázky, týkajúce sa tejto témy. Staršie počúvali zvuky vody v rôznom skupenstve a hádali, čo počuli.

      Mgr. Eva Guzikiewiczová