Novinky

    • Návšteva Historického múzea na Bratislavskom hrade – 29.6.2022
     • Návšteva Historického múzea na Bratislavskom hrade – 29.6.2022

     • Predposledný deň školského roka 2021/2022 sme sa boli „schladiť“ do klimatizovaného priestoru Bratislavského hradu. Žiaci 6.A, 7.A a 8.B sa zúčastnili komentovanej výstavy Rimania a Slovensko. Lektor nám pútavo porozprával o jednotlivých exponátoch, ktoré sa viažu k nášmu územiu. Videli sme, ako vyzerali rímske mince počas vlády jednotlivých cisárov, či stoličku, na ktorej sedel cisár. Niektorých zaujalo brnenie či   zbrane rímskeho vojaka. Dozvedeli sme sa aj niečo nové – napr. čo je to gema (vybrúsené sklo spracované ako drahokam do prsteňa či ako amulet).

      Historické múzeum na Bratislavskom hrade ponúka  viacero vzdelávacích programov, ktoré v budúcich rokoch určite navštívime.

       

      p. uč. Katarína Šreinerová

    • KRÁSNE LETO 2022! praje redakcia časopisu MOKY 3  
     • KRÁSNE LETO 2022! praje redakcia časopisu MOKY 3  

     • Je tu PRÁZDNINOVÉ číslo!

      Všetkých 40 strán ladíme na light summer vibe, aby sa vám príjemne čítalo.

      A čomu konkrétne sa venujeme tentokrát? Nazeráme na najzaujímavejšie aktivity uplynulých mesiacov v živote našich predškolákov i školákov na 1., 2. i 3. stupni, spovedáme celebritnú módnu návrhárku Renátu Kliskú, mapujeme históriu Dňa detí, reportujeme zážitok z ukrajinskej materskej školy, sprostredkúvame pozdravy našich absolventov Mateja Moravíka a Mareka Pavleho, dávame knižné i hudobné tipy, zachytávame tie naj vtipy zo školských lavíc a, samozrejme, ponúkame milión tipov na prázdninové dobrodružstvá! To všetko a ešte omnoho viac!  

      Celá redakcia v zložení - Samo Béreš 2.SVC, Lucia Husárová 2.SVC, Anna Mrňová 2.SVC, Daniel Droppa 2.OA, Tomáš Netri 1.G, Lea Višňanská 1.G; Kristína Froncová 4.G, Izabela Kliská 1. EOOS, Luna Lunačková 2.G, Nina Paulusová 2.G, Matej Šabík 3.G, Mgr. Eva Gnothová za MŠ,  Mgr. Petra Zváčová za 1. stupeň ZŠ, externí spolupracovníci a šéfredaktorka Sofia Olejárová 2.G - ďakuje za priazeň počas celého roka.

      Čítajte nás na chodbe strednej školy a na https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3 Prajeme vám zo srdca - „don´t worry, don´t hurry, take it easy“...

           

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Dvojdňový cyklovýlet
     • Dvojdňový cyklovýlet

     • Naši žiaci zažili úžasný dvojdňový výlet na bicykloch. Napriek úporným horúčavám, protivetru, spadnutým reťaziam, odpadnutým batožinovým taškám a odpadnutému pedálu, sme zdolali cyklocestu Spojená škola Mokrohájska 3 - Areál Divoká voda dňa 27. 6. a dňa 28. 6 naspäť. Dohromady sme prešli 60 km. Spali sme v útulných chatkách, kúpali sme sa v blikajúcom bazéne a videli pretekársky kanál kajakárov. Budúci rok si tento zážitok rovnako nenecháme ujsť.

       

      PaedDr. Andrea Valovičová

    • NÁVŠTEVA ÚTULKU
     • NÁVŠTEVA ÚTULKU

     • Dňa 16.6. sme so žiakmi 6.A a 8.B triedy navštívili slobodu zvierat. Radosť sme tak urobili nie len deťom, ale tiež psíkom s ťažkým životným osudom. Najskôr sme absolvovali prednášku o tom, ako sa so psíkmi v útulku pracuje. Dozvedeli sme sa viac o ťažkých osudoch mnohých psíkov, ktorí boli zachránení a dostali novú šancu na lepší život. Po prednáške nás čakala prechádzka v lese spojená s venčením. Všetci boli vopred oboznámení s tým, ako  majú ku zvieratám pristupovať z hľadiska vlastnej bezpečnosti. Žiaci sa počas prechádzky so psíkmi spriatelili a ťažko sa im lúčilo. Bol to hodnotne strávený čas, kedy sme si mohli vyskúšať empatiu a pomoc v praxi. Výlet si určite radi zopakujeme aj o rok J.

       

      Mgr. Mária Kabová

    • Selfie dotazníky - použite DT v škole
     • Selfie dotazníky - použite DT v škole

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ďakujeme za doterajšiu spoluprácu v projekte získania ďalšej digitálnej techniky pre školu, čo výrazne napomôže materiálno-technického vybaveniu školy. Škola môže dostať napr. 12 tabletov a 3 stolové počítače pre žiakov počas vyučovania. 

      Napriek Vašej spolupráci nám stále chýba na dosiahnutie cieľa tento počet: 

      základná škola II. stupeň – 14 nevyplnených dotazníkov, 

      gymnázium – 9 nevyplnených dotazníkov, 

      obchodná akadémia – 12 nevyplnených dotazníkov. 

       

      Dotazník nájdete na týchto internetových adresách: 

      Žiaci taktiež dostali do EduPageu správu, v ktorej je link na príslušný dotazník. 

      Niektorí žiaci už v škole tento dotazník vypĺňali, niektorí možno ešte len budú.  

      V prípade, že dotazník ešte nevypĺňali alebo už neprídu do školy, poprosíme odpovedať na otázky do 29. 6. 2022 (vrátane)

      Aj keď sú dotazníky pre všetky zložky školy rovnaké, poprosíme ich vyplniť za tú zložku, v ktorej žiak je registrovaný v tomto školskom roku. 

      Ďakujeme za spoluprácu. 

       

      RNDr. Ivan Ištok

    • Informácia o organizácii vyučovania - 30. 6. 2022
     • Informácia o organizácii vyučovania - 30. 6. 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vážené kolegyne a kolegovia,

       

      organizácia dňa 30.júna 2022 pre žiakov základnej školy a strednej školy bude nasledovná:

      • prvé dve vyučovacie hodiny budú triednické (triedni učitelia);
      • vysvedčenie sa rozdáva na druhej vyučovacej hodine triednymi učiteľmi;

      Obedy:

      • 1. stupeň ZŠ - 12:00 hod., potom ŠKD pokračuje podľa štandardného režimu,
      • 2. stupeň ZŠ a celá stredná škola - 10:00 hod. - triedni učitelia odvedú žiakov do jedálne, žiaci idú domov.
      • žiaci, ktorí majú zaplatené obedy a nechcú ísť na obed - prosíme odhlásiť obed

      Zberné triedy (asistenčná služba) sú zrušené.

      Materská škola funguje v štandardnom režime. 

      Vypravené budú len tieto autobusy: 14:30 Petržalka, Dúbravka, 15:00 Ružinov

      Ďakujeme

    • Výlet na farmu
     • Výlet na farmu

     • To, že je koniec školského roka zistíme nielen zo stúpajúcej teploty vzduchu, ale aj z neprítomnosti žiakov v škole. Kdeže sú naši žiaci? No predsa na výlete. Tak ako aj žiaci prípravného, prvého, druhého a tretieho ročníka, ktorí sa v piatok 24.6. vybrali na výlet na Zvieraciu farmu v Kráľovej nad Váhom. Hneď na začiatku cesty v klimatizovanom autobuse si cestou po obchvate mohli pozrieť Bratislavu v celej kráse. Na farme ich privítal majiteľ pán Beták osobne a pridelil im veľmi sympatickú slečnu, aby deti farmou sprevádzala. Okrem nej im spoločnosť robili aj mačky, psy, pávy, ktorých perá si niektorí odniesli domov. Na farme si mohli pozrieť rôzne zvieratá – poníky, kone, somáre, kozy, ovce, pštrosy, a mnohé ďalšie. No nielen pozrieť, aj pohladkať sa dali tým, ktorí si trúfali. V exotickom oddelení si dokonca mohli pohladkať aj hada a chameleóna. V príjemnom prostredí si deti rozbalili desiatu a po občerstvení ešte využili preliezačky, šmýkačku aj trampolínu. Vrátili sa trochu unavení, ale plní zážitkov a dobrej nálady.

      Výlet sa všetkým páčil a návštevu farmy dávame ako tip na výlet aj ostatným.

      Za 1.st.ZŠ PaedDr. Marta Frindrichová

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Matematický klokan je najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Je určená pre žiakov 1.- 4. ročníka.

      Naši žiaci sa každoročne do nej zapájajú. Tento školský rok 11. apríla 2022 sa 12 žiakov rozhodlo vyskúšať si svoje vedomosti. Táto súťaž podporuje u žiakov logické myslenie. Úlohy sú hravé a ukazujú žiakom, že aj matematika môže byť zaujímavá. Žiaci sa učia podať výkon za určitý čas a pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach.

      Každému žiakovi zostane na súťaž spomienka v podobe krásneho diplomu a darčeka.

      Ďakujeme žiakom, že aj takou formou reprezentujú našu školu, prajeme im veľa úspechov v budúcom školskom roku a veríme, že sa opäť do niektorej z ponúkaných súťaží zapoja.

       

      Koordinátorka súťaže za 1. stupeň Mgr. Lucia Zittová

    • MAKSÍK
     • MAKSÍK

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapojili do matematickej súťaže MAKSÍK.

      Je to celoročná súťaž, pozostávajúca z piatich kôl. Je určená pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka.

      Tento školský rok sa do súťaže zapojili 3 druháci, 1 tretiak a 2 štvrtáci. Za účasť v súťaži všetci žiaci dostali diplom a malú odmenu.

       

      Mgr. Lucia Zittová

      Zdroj obrazok: www.maksik.sk 

    • Privítanie predškolákov
     • Privítanie predškolákov

     • Na našej škole máme peknú tradíciu, že vítame budúcich prípravkárov slávnostným spôsobom.

      Nebolo tomu inak ani 23. 6. 2022, keď sen o rozprávkovej škole sa pre šesť detí stal skutočnosťou. Spolu s rodičmi zavítali do našej školy do Prípravného ročníka A. Pani učiteľka Petra Zváčová pripravila pre deti hravú hodinu plnú zábavy a zaujímavých úloh, v ktorých si precvičili svoje vedomosti, zručnosti i schopnosti, pomáhala jej budúca triedna učiteľka pani Ingrid Addová. Na deti sa bola pozrieť aj školská psychologička pani Anetta Filipovičová.

      Pani vychováteľka Marta Chalupková a Lucia Longauerová v ŠKD informovali rodičov o priebehu pobytu detí v klube.

      Privítanie v škole bol bohatým kultúrnym zážitkom pre všetkých zúčastnených, no najmä pre predškolákov, ktorí si odniesli z školy nielen nové nezabudnuteľné zážitky, ale aj malé darčeky a diplomy. Už teraz sa tešia na september, kedy budú do školy kráčať s úsmevom a radosťou.

    • MAKS Celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy – kvarty OG
     • MAKS Celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy – kvarty OG

     • Už niekoľko rokov súťažia naši žiaci v Matematickom korešpondenčnom seminári MAKS.

      Výsledky sú zaujímavé, a treba pochváliť aj vytrvalosť, s akou sa žiaci pristupujú už niekoľko rokov k matematickým úlohám zameraných na rozvoj logiky a matematického myslenia. Ide o Alžbetu Novotnú z 8.B, Barboru Bábikovú a Janu Vávrovú zo 7.A.

      Prajeme im veľa úspechov v ďalšom súťažení.

      PaedDr. Anna Imrichová, PhD. MBA

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Aj tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, v ktorej súťažili žiaci základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. 

      Do súťaže sa zapojili: A. Novotná (8.B), T. Netri (1.G),  A. Duchoň (6.A), L. Lunáčková (2.G), Š. Dobrovolný (2.G), M. Sydoruk (1.G).

      Z úspechu sa môžu tešiť najmä Alžbeta Novotná (8.B), a Tomáš Netri (1.G). 

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme aj do budúcna veľa úspechov pri rozvíjaní svojich matematických zručností a vedomostí.

       PaedDr. Anna Imrichová, PhD. MBA

    • Deň otvorených dverí Slovenského národného archívu
     • Deň otvorených dverí Slovenského národného archívu

     • V piatok 10. 6. 2022  sme so žiakmi 7. - 9. ročníka základnej školy a niektorých tried SŠ navštívili Slovenský národný archív, ktorý sídli na   Drotárskej ceste v Bratislave.

      V rámci exkurzie sme  si pozreli výstavu k 70. výročiu vzniku Slovenského národného archívu, videli sme ukážky zaujímavých archívnych dokumentov z rôznych období  dejín Slovenska a tiež ukážky vzácnych tlačí z fondu knižnice Slovenského národného  archívu. Pracovníci archívu nás  trošku oboznámili s ich prácou v reštaurátorských dielňach a digitalizáciou archívnych dokumentov. Mali sme možnosť vstúpiť aj do archívneho depotu. 

      Vysoko si ceníme odborný výklad všetkých pracovníkov, ktorí nás sprevádzali a radi sa tam vrátime, keď bude možnosť opäť navštíviť túto inštitúciu.    

      p. uč. Katarína Šreinerová

    • Splav Malého Dunaja (trasa: Hurbanova Ves - Jelka - Madarász)
     • Splav Malého Dunaja (trasa: Hurbanova Ves - Jelka - Madarász)

     • V dňoch 7. a 17. 6. 2021 sme sa so žiakmi našej školy vydali opäť na výlet po Malom Dunaji na katamaránoch. Prvý deň sme splavili úsek z Hurbanovej Vsi do Jelky. Žiaci si rozložili stany, hrali sme karty, frisbee, opekali "špekačky". Na druhý deň sme splavili úsek Jelka - Madarász. V Madarásze sme náš výlet zavŕšili odmenou v podobe hamburgerov. Veľa zo žiakov bolo na splave prvýkrát a o to viac zážitkov si odniesli so sebou.

      Budúci rok si to určite radi zopakujeme.

      PaedDr. Andrea Valovičová

    • Kam za umením? Pozvánka do Galérie Štefana Prokopa!
     • Kam za umením? Pozvánka do Galérie Štefana Prokopa!

     • „Recyklácia je obsahovo silná a široká téma, rezonujúca v spoločnosti, hlavne v mladej generácii. Verona k téme pristúpila opäť po svojom a opäť prekvapivo. A treba povedať, že i s trochou autorskej odvahy. Zhodnotila totiž a výtvarne povýšila neobvyklý, na prvý pohľad nenáležitý materiál, a ten dodal jej dielam unikátnu polohu, miestami exotický nádych, inde závan folklóru...“

      (Xénia Lettrichová, kurátorka výstavy OBJEKTY 2022 - Recyklácia)


      Ak máte chuť umelecky pookriať, nadýchnuť sa tvorivého prostredia, zažiť hravú atmosféru  a slobodné sebavyjadrenie, máme pre vás výborný tip. V Galérii Štefana Prokopa (https://www.pezinok.sk/?yggid=223) práve prebieha netradičná výstava Verony Prokopovej s názvom OBJEKTY 2022 – Recyklácia, ktorá kreatívne prepája umenie s ekológiou. S našimi žiakmi z tried 1.G, 3.G, 3.OA a 4.G sme výstavu navštívili 7. júna 2022 popoludní a hodina nám nestačila na obdiv, analýzu objektov/„recyklátov“ a diskusiu s autorkou, ktorej nápad využiť aj zdanlivo nepotrebné kúsky papierikov od čokolád (predurčené na vyhodenie) pre svoj umelecký prospech, nás neskutočne inšpiroval. Oplatí sa vidieť! Tu je krátky live report priamo z galérie!


       PaedDr. Daniela Bauerová   

    • Absolventom želáme veľa úspechov
     • Absolventom želáme veľa úspechov

     • Dňa 26. 5. 2022 sa za prítomnosti školskej maturitnej predsedníčky, vedenia školy, pedagógov vyučujúcich na strednej škole a žiakov strednej školy konalo slávnostné odovzdávanie vysvedčení pre maturitné ročníky. Maturanti 4.G, 4.OA a 2.SVC sa oficiálne rozlúčili s našou školou a ukončili štúdium na gymnáziu, obchodnej akadémii a na 2-ročnom pomaturitnom odbore.

      Za najlepšie maturanta školského roku 2021/2022 bol vyhlásený Daniel Kaprálik z 4.G.

      Želáme všetkým absolventom našej školy veľa úspechov v novej etape života.

       

      Tr. uč. Šaradinová, Šreinerová, Novotný

    • Online konzultačné ZRŠ
     • Online konzultačné ZRŠ

     • Vážení rodičia, 

      dňa 8. júna 2022 v čase od 16:00 do 18:00 hod. máte možnosť konzultovať študijné výsledky svojich detí prostredníctvom MS Teamsu s vyučujúcimi konkrétnych predmetov.  

      Ak máte záujem o túto formu konzultácie, napíšte, prosím, do 8. 6. 2022 10:00 hod., mail danému vyučujúcemu (priezvisko@mokrohajska3.sk,), aby ste si dohodli čas konzultácie. 

      Dĺžka konzultácie by nemala prekročiť 10 minút.

      Konzultácie sa konajú prostredníctvom žiackych účtov na MS Teamse. V prípade, že si prajete kontaktovať vyučujúceho cez iný účet na MS Teamse či mailové konto, uveďte to v svojej žiadosti. 

      Poznámka: 

      Konzultácie dňa 8. 6. 2022 sa NEKONAJÚ V ŠKOLE, len prostredníctvom internetového pripojenia. 

      Ak má niektorý rodič záujem o prezenčné stretnutie s vyučujúcim v inom termíne, je možné objednať sa v čase konzultačných hodín daného vyučujúceho mailom. Vyučujúci majú svoje konzultačné hodiny uvedené na stránke https://mokrohajska3.edupage.org/a/konzultacne-hodiny.  

       

      Ďakujeme  za spoluprácu. 

    • Za kultúrou do divadla na Deň detí – Narodil sa chrobáčik
     • Za kultúrou do divadla na Deň detí – Narodil sa chrobáčik

      • Chránim les pred všetkým zlom. Iba pred zlými ľuďmi ho nedokážem ochrániť.
      • Tie najkrajšie darčeky nikdy nevidno.
      • Všetko zlé, čo sa Ti stane, bolí aj tých, čo Ťa majú radi.
      • Dospeláci sú niekedy čudní, ale viete, že vás majú radi.
      • Čmeliaci sú frajeri, navlečú si pruhované tričká a potom na lúke spievajú neslušné pesničky.
      • Kto to kedy videl, aby si lienka brala mušiaka.
      • Keď prídete do lesa, nikdy neubližujte malým a slabým!
      • Láska je jediný dôvod, prečo sme na tomto svete, budeš sa volať Janinka a všetci ťa budú mať radi.

      (Citácie z libreta predstavenia Narodil sa chrobáčik)

       

      Kedy inokedy, ak nie na Deň detí by sme si lepšie vychutnali oddych od školy, navyše, keď ide o príležitosť navštíviť naše Národné divadlo! Tentokrát si SND pripravilo pre detského adresáta (alebo dospelého s dušou dieťaťa) rozprávkové baletné predstavenie Narodil sa chrobáčik. So žiakmi piateho, šiesteho a oboch siedmych ročníkov sme si ho ku Dňu detí  1. júna 2022 boli vychutnať aj my a neoľutovali sme! Ďakujeme pani asistentke Ingrid za sprevádzanie a organizačnú pomoc.

      Z prvého a tretieho radu sme mali javisko i orchestrálnu jamu ako na dlani. Sólisti a členovia Baletu SND roztancovali pred vypredaným hľadiskom jednoduchý príbeh všakovakých lesných obyvateľov (mušiek, lienok, motýľov, pavúkov, mravcov či vážok) a to všetko na pozadí uchu lahodiacej hudby Tibora Freša v podaní Orchestra SND pod taktovkou dirigenta Dušana Štefánka. Dej posúval, divákov interaktívne zapájal a umelecký pôžitok prinášal zamatový hlas rozprávača Pepeho v podaní Richarda Stankeho. A hoci sa hlavný hrdina Svätojanko najskôr štandardne nešťastne zamiluje do lienky Marienky, napokon sa jeho osud štandardne šťastne skončí - svadbou so svätojánskou muškou Svetluškou a narodením dcérky Janinky. Kultúre hold, predstavenie vrelo odporúčame!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Vyhliadková jazda Vláčikom - Blaváčikom
     • Vyhliadková jazda Vláčikom - Blaváčikom

     • Všetky deti s radosťou očakávali 1. jún – aký zaujímavý program im ich pani učiteľky pripravili. Aj sa dočkali. Žiakov prvého stupňa ZŠ čakalo milé prekvapenie. K najbližšej autobusovej zastávke pri škole prišiel  len pre nich Vláčik - Blaváčik, aby ich vzal na vyhliadkovú  jazdu mestom. Pani sprievodkyňa Andrejka im počas jazdy pútavým a vtipným spôsobom predstavovala významné ulice, budovy i objekty nášho hlavného mesta. Dozvedeli sa mnoho zaujímavosti z histórie i súčasnosti Bratislavy. Okrem nových informácií si deti priniesli z jazdy nezabudnuteľný zážitok.

                                                                                        Spracovala: PaedDr. Valéria Stašiaková

    • Prosíme o podporu v súťaži: "Slovenskô ako maľované"
     • Prosíme o podporu v súťaži: "Slovenskô ako maľované"

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      touto cestou sa na vás obraciame s prosbou o podporu v súťaži Slovenskô ako maľované. Informácie o projekte, súťaži, pravidlá, aktuality a ďalšie informácie nájdete na stránke https://malovaneslovensko.lidl.sk/

      V prípade záujmu o zaslanie hlasov našu školu nájdete:

      Mesto alebo obec, ktorom sa škola nachádza: Bratislava - Karlova Ves

      Názov školy, ktorej chceš dať hlas: SŠ - Gymnázium pre TP - Mokrohájska cesta 3

      Ďakujeme