Novinky

    • Informácie k začiatku školského roku 2022/2023 - upravené
     • Informácie k začiatku školského roku 2022/2023 - upravené

     • Nástup všetkých žiakov do školy (vrátane materskej školy) je 5. septembra 2022 (pondelok) o 7:45 hod.

      Noví žiaci vstupujú do školy hlavným vchodom, kde budú našimi pracovníkmi usmerňovaní do tried. Ostatní žiaci vstupujú vchodmi od telocvične alebo od zastávky školských autobusov.

      Žiaci navštevujúci 1. stupeň ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach podľa označenia. Žiaci navštevujúci 2. stupeň ZŠ a strednú školu sa zhromaždia v telocvični školy.

      Príjazd motorovým vozidlom z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie areálu ZKR Gaudeamus nie je možný. Odporúčame parkovanie na parkovisku OC Tesco Lamač.

      8:00 hod. prvé zvonenie v školskom roku 2022/2023.

      Noví žiaci prinesú 5. septembra 2022 vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo bude k dispozícii aj v hlavnom vchode školy). Ostatní žiaci, resp. ich rodičia vyplnia bezpríznakovosť cez EduPage.

      Žiaci sú počas prvých troch dní pod dozorom triednych učiteľov.

      Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie k novému školskému roku.

      5. septembra 2022 je vyučovanie skrátené nasledovne:

      • ZŠ I. stupeň do 11:40 hod, potom v školskom klube detí, s obedom;
      • ZŠ II. stupeň a stredná škola odchádzajú domov, bez obedu, nečakajú na školské autobusy.

      6. a 7. septembra 2022 je vyučovanie skrátené nasledovne:

      • žiaci I. stupňa ZŠ končia po 4. vyučovacej hodine (11:40 hod.);
      • žiaci II. stupňa ZŠ končia po 5. vyučovacej hodine (12:35 hod.);
      • žiaci SŠ končia po 6. vyučovacej hodine (13:20 hod.);
      • vyučovanie podľa rozvrhu začne od 8. septembra 2022.

      Prevádzka školského klubu detí je zabezpečená 5. septembra 2022 v štandardnom režime, ráno v čase od 7:00 do 7:45 hod. a poobede v čase od 11:30 do 16:00 hod.

      Prevádzka materskej školy je zabezpečená od 5. septembra 2022 v čase od 7:00 do 16:00 hod.

      Informácie o stravovacom systéme žiakov nájdete na našej webovej stránke (školský stravovací systém).

      Noví záujemcovia o prepravu školskými autobusmi nájdu všetky potrebné informácie na našej webovej stránke (info školské autobusy).

      Školské autobusy budú premávať podľa harmonogramu platného v minulom školskom roku (cestovné poriadky školských autobusov).

      Zoznam potrebných učebných pomôcok pre žiakov I. stupňa ZŠ sa dozviete od triednych učiteľov počas prvého vyučovacieho týždňa.

      Zoznam potrebných učebných pomôcok pre žiakov II. stupňa ZŠ a strednej školy sa dozviete od vyučujúcich na prvej vyučovacej hodine daného predmetu.

      Prihlasovacie údaje do užívateľského konta školského webu pre nových žiakov dostanete od triednych učiteľov (vrátane detí v MŠ).

      Všetky ostatné potrebné informácie ktoré pravidelne aktualizujeme nájdete na školskom webe (www.mokrohajska3.sk).

      Všetky potrebné kontakty na nás nájdete na webovej stránke školy.

      Tešíme sa na Vás!