• Oznámenie o riaditeľskom voľne - 13.9. a 14.9.2021
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne - 13.9. a 14.9.2021

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. Vám oznamujem, že v dňoch  

      13.9. a 14.9.2021 udeľujem riaditeľské voľno 

      žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem v súvislosti s návštevou pápeža Františka a s tým súvisiacimi bezpečnostnými opatreniami a dopravnými obmedzeniami v meste.

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • Antigénové samotesty na COVID-19 - informácia pre rodičov
     • Antigénové samotesty na COVID-19 - informácia pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      pokiaľ ste požiadali o samotesty na Covid-19, môžete si ich prevziať u pani K. Macekovej od 9. 9. 2021 do 14. 9. 2021 v čase 7:45 – 14:00 hod.

      Samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. 


      Pri vykonávaní samotestu postupujte podľa návodu výrobcu testu: 

      Samodiagnostický test - návod na použitie (pdf)

      a sprievodcu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR: 

      Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19

       resp. inštruktážneho videa pripraveného Ministerstvom zdravotníctva SR: 

      https://youtu.be/bihiBgpM9pc


      V škole dostanete igelitové vrecúško s nasledujúcim obsahom: 

      • testovacia platnička – 5 ks 
      • skúmavka s roztokom – 5 ks 
      • vrchnák s kvapkadlom – 5 ks 
      • sterilná odberová tyčinka tvrdá na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – 5 ks – na odber vzorky samotestovaním (táto odberová tyčinka je použitá aj v inštruktážnom videu MZ SR).

      Po použití testu nahláste výsledok (pozitívny aj negatívny) na edupage podľa priloženého návodu (v prílohe). Výsledok je možné nahlásiť LEN z rodičovského konta. To platí aj pre plnoletého žiaka. Výsledky testov musí škola uvádzať do výkazov.

      Pozn.: Ak ešte nemáte zriadené rodičovské konto, napíšte na skola@mokrohajska3.sk email s predmetom Rodičovské konto. 

      Rodičia, ktorí doteraz nepožiadali o samotesty a majú o nich záujem, nech svoju požiadavku napíšu na adresu obedy@mokrohajska3.sk. Ich požiadavka bude splnená po ďalšej dodávke samotestov.


      Ďakujeme


      Príloha:

      Nahlásenie výsledku samotestu prostredníctvom EduPage konta (pdf)

    • Preprava školskými autobusmi (6.9., 8.9., 10.9.2021)
     • Preprava školskými autobusmi (6.9., 8.9., 10.9.2021)

     • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2021/2022 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      6.9.2021  (pondelok) v čase  8:00 - 10:00 hod.

      8.9.2021 (streda) v čase 8:00 - 10:00 hod.

      10.9.2021 (piatok) v čase 8:00 - 10:00 hod.

      Viac informácií:

      • 8:00 - 8:30 hodsa členovia dopravnej komisie venujú rodičom, ktorí prídu iba potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu.
      • 8:30 - 10:00 hod. sa členovia dopravnej komisie budú venovať všetkým novým rodičom, ktorí prídu na vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne 1 hod.), individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.
    • Preprava školskými autobusmi
     • Preprava školskými autobusmi

     • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2021/2022 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      2.9.2021  (štvrtok) v čase  8:00 – 11:00 hod.

      3.9.2021  (piatok) v čase  8:00 – 11:00 hod.

      V čase 8:00 – 9:00 hod. sa členovia dopravnej komisie budú prioritne venovať rodičom, ktorých deti už v predošlom školskom roku využívali prepravu školskými autobusmi. Všetci rodičia musia „opakovane“ potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu (t.j. vyplnia žiadosť).  

      V čase 9:00 – 11:00 hod. bude prebiehať (asi hodinové) vstupné informačné stretnutie so všetkými novými záujemcami (individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh).

       

      Žiadosť o prepravu školským autobusom (pdf)

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      informácie potrebné k začiatku školského roka 2021/2022 (organizácia, opatrenia, odporúčania) zverejníme na stránke školy do konca týždňa, t. j. najneskôr 29. augusta 2021.

    • Organizačné pokyny 30. 6. 2021
     • Organizačné pokyny 30. 6. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vážené kolegyne a kolegovia,

      dňa 30. júna 2021 je organizácia vyučovania upravená nasledovne:

      • materská škola – bezo zmeny;
      • základná škola a stredná škola:
      1. vyučovacia hodina je triednická hodina, 
      2. vyučovacia hodina - o 9:05 hod. prejav riaditeľa školy, potom odovzdávanie vysvedčení,            
       1. stupeň ZŠ - 9:40 hod. odchod žiakov do ŠKD alebo domov,          
       2. stupeň ZŠ a strednej školy – obedujúci do 10:15 hod. s triednymi učiteľmi, ktorí ich odvedú do jedálne, neobedujúci odchod 9:40 hod.

      Dozor v jedálni majú asistenti učiteľa.

      Asistenčná služba a zberné triedy sú v tento deň zrušené.

      Záverečná porada bude o 11:15 hod. online cez MS Teams. 

    • Rádio ROKO Vám praje krásne letné prázdniny!
     • Rádio ROKO Vám praje krásne letné prázdniny!

     • Pozývame vás vypočuť si koncoročné vysielanie tvorivého podcastu Rádia ROKO.

      V koncoročnej relácii zľahka nadhodíme náročnú tému Láska. V rubrike Haló, kto je tam? pozdravíme našu absolventku obchodnej akadémie – VŠ študentku prekladateľstva a tlmočníctva nemeckého a chorvátskeho jazyka Ivanu Pavlakovičovú a absolventa gymnázia - čerstvého magistra experimentálnej fyziky Mareka Pavleho; prinesieme Krátky prehľad udalostí a v Playliste ponúkneme hitovky All I need is love (Beatles), Serenata rap (Lorenzo Jovanotti) a S úsmevom (Karol Duchoň).

      Príjemné počúvanie želá tvorivý tím v zložení Cornelia Zamosteanu 8.A, Tomáš Farkaš 8.A, Barbora Bábiková 6.A, Filip Aufricht 4.G &

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Cyklovýlet
     • Cyklovýlet

     • Deň pred vysvedčením 29. 6. sa naši druhostupniari popasovali v týchto extrémnych horúčavách s túrou na bicykli. Trasu škola, Železná studnička, U Slivu a späť, čo bolo 20 km, sme zvládli s noblesou. Dodržiavali sme pitný režim a všetci sme prišli späť do školy s nadšením a plní elánu.

      PaedDr. Andrea Valovičová

    • Výlet na Biofarmu v Stupave
     • Výlet na Biofarmu v Stupave

     • Veľmi sme sa tešili na 24. jún. Podľa kalendára oslavujú v tento deň Jánovia svoje meniny. Ale to nebol dôvod našej radosti. Tešili sme sa na  plánovaný výlet na Biofarmu v Stupave. Farmu navštívili žiaci prvého stupňa ZŠ so svojimi pani učiteľkami a asistentmi.

      Po príchode na farmu sa všetci občerstvili dobrotami na pikniku v prírode. Najedení a občerstvení sa žiaci so svojim doprovodom zúčastnili na prehliadke farmy. Videli veľa domácich zvierat, ktoré mnohé deti doteraz videli len na obrázkoch alebo v televízii. Dokonca mohli pohladkať ovečky a malé jahniatka, niektorí sa vyšantili i na detskom ihrisku.

      Do školy sme sa vrátili unavení, ale plní dojmov a zážitkov Výlet sa nám vydaril, určite si niečo podobné naplánujeme aj v budúcnosti.

      PaedDr. Valéria Stašiaková

    • Aquapark  v Senci
     • Aquapark  v Senci

     • Dňa 22. júna si žiaci druhého ročníka išli vyskúšať svoje pohybové a plavecké schopnosti do Aquaparku  v Senci. Vyskúšali si rôzne typy bazénov s množstvom pútavých atrakcií: vodné trysky a chrliče, vodný dáždnik, masážne lavice a  iné.

      Plavci aj neplavci si prišli na svoje. Domov síce prišli unavení, ale veľmi spokojní.

      Eva Guzikiewiczová

    • Rozlúčka s deviatakmi
     • Rozlúčka s deviatakmi

     • V utorok 22.6.2021 sme mali rozlúčku našich deviatakov. Prvý krát v tomto školskom roku sa nám podarilo stretnúť v plnom počte vlastne až na našej rozlúčke. Vždy niekto chýbal a dvaja žiaci boli celý rok na IUP. Zároveň to bola aj stretávka s Dávidom Mičáňom, ktorý tento školský rok v škole ešte vôbec nebol, v utorok ho doviezli rodičia a tak sa s nami mohol prvý krát stretnúť tvárou tvár. Počas stretnutia sme spomínali na celý predchádzajúci školský rok, ktorý bol veľmi zvláštny a to hlavne kvôli dištančnému vyučovaniu. Na stretnutie sme pozvali aj učiteľov, ktorí učili tento školský rok v 9.A, niektorí z nich sa zastavili, tiež nás prišli pozrieť pani zástupkyňa a pán riaditeľ.

      Ing. Peter Kucek, tr. učiteľ

    • Návšteva útulku - Sloboda zvierat
     • Návšteva útulku - Sloboda zvierat

     • Dňa 22. 6. sme so žiakmi 5.A a 7.B navštívili slobodu zvierat. Radosť sme tak urobili nie len deťom, ale tiež psíkom s ťažkým životným osudom. Žiaci boli vopred oboznámení s tým, ako  majú ku zvieratám pristupovať z hľadiska vlastnej bezpečnosti. Po príchode sme si prevzali psíkov a vydali sa na prechádzku do neďalekého lesa. Bol to hodnotne strávený čas, kedy sme si mohli vyskúšať empatiu a pomoc v praxi. Žiaci sa počas prechádzky so psíkmi spriatelili, kŕmili ich a mnohých to motivovalo k ďalšej návšteve a pomoci psíkom v útulku. Väčšina žiakov si chcela psíkov nechať a ťažko sa im lúčilo. Bol to krásny a hodnotný výlet, ktorý si určite radi zopakujeme J

       

      Mária Kabová

    • Beseda s prof. Františkom Trstenským na tému Biblia – Kniha  kníh
     • Beseda s prof. Františkom Trstenským na tému Biblia – Kniha  kníh

     • Od marca prebieha medzi žiakmi gymnaziálnych ročníkov Projekt – Povedz mi, čo čítaš a ja Ti poviem, kto si. Pri tejto príležitosti sme zrealizovali v poradí tretiu besedu – tentokrát o Knihe kníh, za ktorú sa považuje Sväté Písmo – Biblia.

      Čo je to, čo z nej urobilo Knihu kníh? Aké hodnoty ukrýva pre ľudstvo i pre jednotlivca? Akými spôsobmi je možné ju čítať, čo v nej treba hľadať a čo možno nájsť, kedy ju začať čítať a ktoré časti z nej  si určite prečítať? Čím je Biblia pre veriacich a čo môže priniesť inovercom či neveriacim?

      Tak na tieto otázky sme sa v rámci doplnkovej literárnej výchovy pýtali toho najpovolanejšieho – prof. ThDr. PaedDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD., ktorý našim študentom z tried 1.G, 2.G a 3.G venoval 21. júna 2021 60 minút svojho vzácneho času. Porozprával nám aj čo-to o svojich štúdiách biblických jazykov, metodológie výskumu Biblie a dejín Izraela v Jeruzaleme; prezradil svoje obľúbené miesto vo Svätej Zemi. A v čom je teda tajomstvo Biblie?

      Ako prezradil prof. Trstenský, vyjadruje základné a univerzálne ľudské skúsenosti cez nadčasové príbehy; odpovedá na existenciálne otázky (napr. kde sa berie láska, kde sa berie nenávisť, aký zmysel má odpustenie atď.); ponúka hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť - prof. Trstenský vyzdvihol 3 z nich, ktoré v súčinnosti dokážu priniesť človeku šťastie, po ktorom túži: úcta k pravde, vernosť (napr. svojmu slovu, záväzku, povinnosti) a milosrdenstvo/súcit. Ako tip na letné čítanie nám odporučil Evanjelium sv. Marka. Srdečne ďakujeme za ľudskú i vysoko odbornú inšpiráciu!                                                                                                                             

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Výstava skíc Magdalény Škrinarovej – neprehliadnite!
     • Výstava skíc Magdalény Škrinarovej – neprehliadnite!

     • Na chodbe strednej školy pribudla nová výstava obrazov (2) zo súkromnej zbierky Magdalény Škrinarovej, sestry našej pani učiteľky Dr. Danky Capekovej. Magdaléna Škrinarová mala vášeň nielen pre aktívnu umeleckú tvorbu, ale i pre zberateľstvo.

      V rámci Projektu v predmete umenie a kultúra si pripravila trieda 3.G pre triedu 1.G a 1.OA vernisáž s prezentáciou vybraných skíc pod názvom Der alte Handelsplatz Leipzig. Ide o kópie akvarelov a olejomalieb, ktoré zachytávajú život v Lipsku na prelome 19. a 20. storočia (napríklad Zimný pohľad na Kostol sv. Tomáša, Pohľad na lipskú Západnú bránu s jablkovou záhradou či Pohľad do koncertnej sály Alte Gewandhaus). Originály obrazov je možné nájsť v Múzeu výtvarných umení v Lipsku.

      Naša výstava sa začala 22. júna a potrvá do 31. 12. 2021, srdečne vás pozývame pookriať krásou umenia priamo v interiéri našej školy!

       

                                                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová 

    • Vyskúšali sme si SQUASH
     • Vyskúšali sme si SQUASH

     • Dňa 23. 6. 2021 sa naši siedmaci, ôsmaci a deviataci zúčastnili na dni squashu. S profesionálnymi trénermi prebrali históriu a teóriu squashu, absolvovali tréning a na záver si tí najlepší vyskúšali aj hru. Deti si zobrali domov so sebou vedomosti aj krásne nepoznané zážitky.

      PaedDr. Andrea Valovičová

    • Matematické súťaže a naši žiaci
     • Matematické súťaže a naši žiaci

     • Aj tento školský rok žiaci Spojenej školy na Mokrohájskej 3 prejavili svoju súťaživosť a zapojili sa do niekoľkých matematických súťaží. V matematickom korešpondenčnom seminári, ktorý prebiehal celý školský rok (mal 8 súťažných kôl), krásne ocenenia v podobe MAKSiDIPLOMOV získali Alžbeta Novotná (7.B) a Barbora Babiková (6.A). 
      V medzinárodnej matematickej súťaži Matematický klokan patrí pochvala úspešnej riešiteľke Alžbete Novotnej (7.B), tiež Adamovi Duchoňovi (5.A) a Andrejovi Cvečkovi (3.G). 
      V súťaži EXPERT geniality show sa najlepšie umiestnili Alžbeta Novotná (7.B), ktorá vo svojich súťažných kategóriách získala krásne 13. a 14. miesto v rámci SR.

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

      PaedDr. Anna Imrichová, PhD., MBA

    • Splav Malého Dunaja - trasa Hurbanova Ves - Jelka - Madarász
     • Splav Malého Dunaja - trasa Hurbanova Ves - Jelka - Madarász

     • V dňoch 16. a 17. 6. 2021 sme sa so žiakmi strednej školy vydali na výlet po Malom Dunaji na katamaránoch. Prvý deň sme splavili úsek z Hurbanovej Vsi do Jelky, kde sme stanovali a absolvovali prehliadku dreveného kolového mlyna. Deti si rozložili stany, hrali sa karty, bedminton, frisbee a opekali sme "špekačky". Na druhý deň sme splavili úsek Jelka - Madarász. V Madarásze sme náš výlet zavŕšili odmenou v podobe hamburgerov a nanukov. Veľa zo žiakov aj zúčastnených učiteľov boli na splave prvýkrát a o to viac zážitkov si odniesli so sebou.

      Budúci rok si to určite radi zopakujeme.

       

      PaedDr. Andrea Valovičová

      Ďalšie foto čoskoro :)