• Beseda (nielen) na aktuálnu tému -  Ako hovoriť o vojne na Ukrajine?
     • Beseda (nielen) na aktuálnu tému -  Ako hovoriť o vojne na Ukrajine?

     • "Ešte sa nestalo, aby to nejako nedopadlo.“ Vlasta Burian

      „To som ešte nikdy nerobila, to mi určite pôjde!“ Pipi Dlhá Pančucha

      (obľúbené citáty Mgr. Evy Klimovej)

       

      Mgr. Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov, nám venovala dve hodiny svojho vzácneho času, aby nám, žiakom tried pomaturitných ročníkov (1.SVC a 2.SVC) v rámci predmetu komunikácia, sprostredkovala informácie nielen o tom, ako vyzerá psychológia a psychologická prax na Slovensku, ale i o tom, ako komunikovať o aktuálnej téme - o vojne na Ukrajine, Komora psychológov vypracovala k tejto téme  niekoľko materiálov, ktoré dávame do pozornosti: Dokumenty (http://www.komorapsychologov.sk).

      Dozvedeli sme sa, že si máme klásť dve otázky: Čo môžeme urobiť? A čo môžeme ovplyvniť?

      Ak chceme, môžeme pomáhať tam, kde sa to dá. Máme si získať potrebné informácie = vedieť, čo sa deje, prijať to a mať pripravený scenár, keď sa niečo stane. Nové informácie nemáme čítať celý deň, pretože je to únavné. Je potrebné rešpektovať každého bez ohľadu na jeho národnosť. O všetkých svojich pocitoch, vrátane strachu či smútku, je dobré rozprávať. Nesmieme vstupovať do tzv. čiernej zóny, teda zbytočných komentárov a diskusií, ktoré nič neriešia a sú pre nás stratou času a energie.

      Pani psychologička Klimová nás povzbudila, že je normálne cítiť sa nenormálne, najmä vtedy, keď sa konfrontujeme s novou situáciou a mení sa naše vnímanie a prežívanie. Že každý deň máme urobiť niečo konkrétne pre seba, čo nám urobí dobre. Mgr. Klimová nám prezradila, že hoci sa venuje psychológii celý život (vo viacerých špecializáciách – pracovná, poradenská, organizačná či dopravná psychológia), k svojmu odboru sa dostala omylom. A preto sa ani my nemáme báť využiť všetky príležitosti, ktoré nám prídu do cesty! Pozerať sa, ako sa veci dajú robiť, nie ako sa nedajú! Všetko, čo odkladáme a čoho sa bojíme, máme urobiť ako prvé, pretože potom na to už nemusíme myslieť a ľahšie sa nám bude fungovať. Ďakujeme za osobné podelenie sa, živé rozprávanie s dávkou nezameniteľného humoru a veľa vzácnych rád do každodenného života!

          

                                                                                                                                       PaedDr. Daniela Bauerová

    • Rádio Roko – Marcový podcast o knihách
     • Rádio Roko – Marcový podcast o knihách

     • Pozývame vás vypočuť si nové (8.) vysielanie rádia ROKO - školského podcastu žiakov 2. stupňa!

       V téme vysielania sa dozviete všetko o knihách, rozoberáme, prečo sa marcu hovorí mesiac knihy. Aké benefity nám prináša čítanie. Prečo nedokážu e-booky nahradiť staré dobré paper books. Ponúkame zopár našich tipov na kvalitné tituly i zopár tipov na knihy, ktoré obsadili priečky v medzinárodných rebríčkoch. Naši stredoškoláci prezradia, ktorá kniha pozitívne zasiahla do ich života i to, ako čítanie kvalitatívne obohacuje práve ich osobnosť. A pridáme aj zopár zaujímavostí, ktoré ste o knihách určite nevedeli.

      V rubrike Hráme slovenskú hudbu do Playlistu tematicky zaraďujeme Mirovu Jarošovu pieseň Radšej knihu! a pieseň Ready to read/Pripravený čítať od autora detských songov Jacka Hartmanna.

      Príjemné počúvanie za celý tvorivý tím vám želajú Pauli Šarközi z 5.A, Barborka Bábiková a Janka Vávrová zo 7.A, Alžbetka Novotná z 8.B a Tomáš Farkaš z 9.A. Vysielame už aj cez Školský rozhlas, v premiére 25. marca 2022 od 9.45.

      Rádio Roko (8.)

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Vyšiel Špeciál redaktorov časopisu Moky 3 – Naše skúsenosti so školou
     • Vyšiel Špeciál redaktorov časopisu Moky 3 – Naše skúsenosti so školou

     • Redaktori časopisu Moky 3 pripravili ku Dňu otvorených dverí špeciálne číslo školského časopisu. Zhŕňajú svoje pozitívne skúsenosti so školou, na ktorej študujú. Rozpomínajú sa na dôvody, ktoré v ich prípade zohrali úlohu vo výbere štúdia na tejto škole. Popisujú benefity, ktoré oni považujú za nápomocné pri svojom štúdiu. A pridávajú aj svoje sny, ktoré snívajú do budúcnosti.

      Veríme, že týmito svedectvami inšpirujeme všetkých potenciálnych uchádzačov prísť medzi nás!   

       MOKY 3 - Špeciál redaktorov.pdf (edupage.org)

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3


    • Marcový stromček z kníh – SÚŤAŽ
     • Marcový stromček z kníh – SÚŤAŽ

     • Po jarných prázdninách vyrástol v triede netradičný stromček! Stavebným materiálom na jeho vystavanie boli výlučne knihy, ktoré vdýchli na jeden mesiac alternatívny život knižnému stromčeku ako umeleckému objektu.

      Našim zámerom je osláviť marec ako mesiac knihy a zároveň vytvoriť apel na dôležitosť papierovej knihy pre život človeka a čítania ako takého vôbec. So stredoškolákmi sme ho stavali priebežne 3 dni, pričom sme využili  bohatú zbierku kníh umeleckej i vecnej literatúry, nachádzajúcu sa v školskom kabinete slovenského jazyka a literatúry. Skrášľovať interiér triedy 2.G bude celé 4 týždne. Pri stromčeku budeme realizovať rôzne aktivity, okrem iného prezentácie obľúbených knižiek z našich domácich knižníc.

      Súťaž sme pripravili aj pre každého školského knihofila. Úlohou je dať tip, z koľkých kníh je stromček vytvorený. Jedného z vás odmeníme! Správnu odpoveď zverejníme 1. apríla 2022, kedy stromček odinštalujeme a knihy opäť vrátime do poličiek kabinetu. Na toho, kto trafí presné číslo (alebo číslo približujúce sa správnemu číslu) čaká kniha Maxim Chlapec, ktorý prežil, vlastnoručne podpísaná autorkou Marietou Kováčovou a jej synom Maximom. Vaše tipy nahlasujte ktorémukoľvek zo žiakov triedy 2.G. Už teraz sa tešíme na víťaza!

       

                                                                                                                     PaedDr. Daniela Bauerová

    • Beseda s absolventkou Veronikou Vadovičovou
     • Beseda s absolventkou Veronikou Vadovičovou

     • Uzatvárame cyklus besied s úspešnými absolventami školy. Veronika Valovičová, absolventka nášho gymnázia z rokov 1998 – 2002, je všeobecne uznávaná športová celebrita, „zberateľka“ medailí  v športovej streľbe. Vyštudovala 3 bakalárske odbory a momentálne dokončuje magisterské štúdium sociálnej práce na VŠ sv. Alžbety v Trnave. Veľmi si vážime, že bola bezprostredne ochotná nájsť si na nás čas, spojili sme sa 25. februára 2022  cez obľúbený MS Teams - teda v období jej najvyšších príprav na Majstrovstvá Európy v Nórsku, kam letí o 2 týždne, aby nás reprezentovala v štyroch súťažných disciplínach. Žiaci druhého ročníka gymnázia Veroniku zahrnuli svojimi otázkami a dozvedeli sa napríklad, že prvej paralympiády sa zúčastnila práve v druhom ročníku gymnázia, a počas otváracieho ceremoniálu v Sydney jej behali zimomriavky aj napriek tomu, že skončila na predposlednom mieste.   

      Veronika spomenula aj svoje postihnutie – rázštep chrbtice – ktoré ju  na ZŠ bežného typu diskvalifikovalo z účasti na telesnej výchove, a tak bola z telocviku oslobodená. Až na našom gymnáziu, kde sa vyučuje zdravotná telesná výchova s úpravou pre  jednotlivé postihnutia, a v spolupráci so športovým klubom Altius, sa náhodným spôsobom dostala k streľbe (počas školského lyžiarskeho zájazdu nesnežilo, a tak sa začalo strieľať). Hneď od začiatku vedela, že je to niečo, čo ju baví a čo sa stane jej osudom.  Šport sa pre ňu stal živobytím, avšak ako priznala, život športovca je o neustálom spĺňaní kvalifikačných podmienok a treba tvrdo drieť , aby sa človek udržal v systéme. Veronike zo srdca ďakujeme!

                                                                                                              PaedDr. Daniela Bauerová

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • Aj v školskom roku 2021/2022 súťažili naši žiaci v celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show.

      Ako každý rok súťažilo sa v dvoch témach. Tento rok bolo úspešných viacero žiakov a piati najúspešnejší TOP EXPERTI dosiahli ocenenia v dvoch kategóriách:

      I.  25 % najúspešnejších v niektorej zo súťažných tém získali diplom a titul EXPERT na tému, 

      II. 25 % najúspešnejších v celkovom poradí vo svojej kategórii získali diplom a titul TOP EXPERTA.

      Títo žiaci získali diplom a sú expertmi v oboch kategóriách: 

      1. Alžbeta Novotná, 8.A
      2. Tomáš Netri, 1.G
      3. Luna Lunačková, 2.G
      4. Štefan Dobrovolný, 2.G
      5. Daniel Droppa, 2.OA

      Prostredníctvom zaujímavých úloh mohli žiaci predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok v téme, ktorá ich baví. Súťaž je tiež výbornou prípravou žiakov na dôležité testovania a maturitné skúšky.

      Všetkým účastníkom aj víťazom súťaže srdečne blahoželáme.

      PaedDr. Anna Imrichová PhD., MBA

    • Beseda s absolventom Tomášom Szabom na tému Recept na úspech
     • Beseda s absolventom Tomášom Szabom na tému Recept na úspech

     • „Nebojte sa napĺňať svoje nápady!“ (Tomáš Szabo)

       

      V cykle besied s úspešnými absolventmi školy pokračujeme ďalej, 15. februára sa  žiaci z 2.G spojili s Tomášom Szabom, absolventom gymnázia z roku 2012, ktorý ukončil inžinierske štúdium v odbore priestorové plánovanie na STU v Bratislave a aktuálne končí doktorandské štúdium. Prezradil nám, že učenie vysokoškolákov ho baví, venuje sa oblastiam ako sú investičný manažment, ekologická ekonómia či územné a priestorové plánovanie.

      Dozvedeli sme sa, že od roku 2016 sa venuje aj podnikaniu, a že k tomuto nápadu sa dostal veľmi nenápadne, keď s kamarátom z výšky sedeli v kaviarni a uvažovali, ako by sa „zapísali do dejín“ a teoretické vedomosti pretavili do praxe v štýle vlastného know-how. To, čo sa začalo ako dobrodružný nápad, je dnes úspešná firma s názvom  Prorozvoj, ktorá poskytuje služby mestám a obciam po celom Slovensku, zastrešuje vyše 200 klientov, od roku 2018 rieši napríklad zákazky v rámci zavádzania mestských Wifi zón.

      Prelomový moment v ich biznise nastal v momente, keď firma uviedla na trh unikátny produkt – ECO DOG TOILET – prvé ekologické, dnes už svetovo patentované toalety pre psy. Tomuto produktu vyvinuli nielen funkčný a ekologický rozmer, ale aj zaujímavý dizajn – takéto zariadenie sa nachádza napríklad  v meste Senec a má ambíciu dobyť svetový trh.

      Tomáš priznal, že v podnikaní zažil aj mnoho neúspechov, ale vždy ich vnímal iba ako prekážky určené na prekonanie, odporučil nám inšpirovať sa knihami zakladateľov svetových značiek (Nike, McDonald´s či Amazon), ktoré sa pre neho samotného stali inšpiráciou. Našich žiakov povzbudil, aby čas strávený na strednej škole využili, tak ako on, na učenie sa cudzích jazykov, tréning logického myslenia a dosahovanie čo najlepšieho prospechu; aby mali veľké sny a raz robili to, čo ich baví a v čom budú neprekonateľní!

       

      Ďakujeme!

                                                                                                                                     PaedDr. Daniela Bauerová

    • Beseda s absolventom Matejom Magátom na tému Umelá inteligencia
     • Beseda s absolventom Matejom Magátom na tému Umelá inteligencia

     • V rámci Dňa otvorených dverí sme otvorili na gymnáziu Cyklus besied s našimi úspešnými absolventmi. Svet informačno-komunikačných technológií a umelej inteligencie nám predstavil náš absolvent gymnázia z roku 2016 Matej Magát, ktorý je momentálne v prvom ročníku magisterského štúdia na  Katedre matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

      S našimi žiakmi druhého ročníka gymnázia sa spojil prostredníctvom umelej inteligencie 10. februára 2022. Vstupné zoznámenie s nami zrealizoval pomocou syntetického hlasu v programe Filip, ktorým kompenzuje svoj hendikep (pomalšie tempo reči) aj počas prezentácií na vysokej škole. Maťo nám prezradil, že VŠ odbor si zvolil nielen kvôli láske k informatike, ale aj z dôvodu možnosti pracovať a živiť sa raz cez home-office. Predstavil nám svoju katedru, na ktorej vraj panuje rovnaká rodinná atmosféra, ako u nás; poradil  nám „zlepšovák“, ktorý sám využíva pri obsluhe PC (tlačidlo jedným prstom), pripravil si krátku prednášku na tému umelá inteligencia, odhalil svoj sen - programovať vesmírne rakety. Odpovedal na zvedavé otázky študentov, vysvetlil, že umelá  IQ je preto umelá, lebo nikdy nebude túžiť, nebude zvedavá, nebude spontánna a nestane sa domácim „kutilom“,  že nebezpečnou sa stane iba vtedy, keď jej zadáme nezmyselný príklad, že aj keď sme na ňu odkázaní, nesmieme sa stať od nej závislí.

      Matej nás povzbudil ku kreativite, ktorú on sám venuje vývoju automatického obuváka ponožiek (Maťov nákres vynálezu zverejníme v školskom časopise). A Matejov záverečný odkaz? Umelá inteligencia má ďaleko od toho, aby nahradila človeka a bude len o to inteligentnejšia, o čo my ľudia budeme kreatívnejší.

      Ďakujeme!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Beseda o knihe – MAXIM Chlapec, ktorý prežil
     • Beseda o knihe – MAXIM Chlapec, ktorý prežil

     • Učím sa,

      ako žiť,

      ľudí milovať, nesúdiť.

       

      Učím sa,

      ako žiť,

      ako básňou osud sveta zachrániť.

       

      Učím sa,

      ako prejaviť lásku,

      ako podať do nebies

      moju prihlášku.

       

      (Báseň: Elementárne šťastie - zostručnená, autor: Maxim Kováč)

       

      S autorkou Marietou KováčovouMaximom, hlavným protagonistom knihy, ktorý, mimochodom, pôsobil istý čas aj ako študent nášho gymnázia, sme sa stretli 8. februára 2022 v krásnom prostredí školského exteriéru, aby sme pobesedovali o ich skutočnom, zimomriavky vyvolávajúcom príbehu.

      Žiaci z tried 3.G a 4.G sa v rámci predmetu umenie a kultúra dozvedeli, ako Maxo vo svojich 14-tich rokoch utrpel vážny úraz na lyžovačke, ako pri náraze do stromu upadol do kómy, ako mama komunikovala so synom počas umelého spánku prostredníctvom bazálnej stimulácie, ako sa Maxovi podarilo vrátiť späť do života, ako nečakané utrpenie nepretržite formuje celú rodinu a smeruje k hľadaniu nadčasových existenciálnych hodnôt ľudského života... Dozvedeli sme sa, že v Maxovi po návrate z kómy vytrysklo básnické črevo, a že to boli práve jeho básne, čo inšpirovali mamu k napísaniu celého príbehu v rozpätí neuveriteľných 344 strán!

      Okúsili sme, že Maxo srší neuveriteľným, jemu vlastným zmyslom pre humor, že po úraze už dokonca znova stál na lyžiach a nevzdáva sa sna opäť raz športovať. Ďakujeme za obohacujúce stretnutie a knihu vrelo odporúčame na prečítanie! https://www.pantarhei.sk/338777-maxim-chlapec-ktory-prezil-marieta-kovacova)

    • Naši ABSOLVENTI hovoria za nás!
     • Naši ABSOLVENTI hovoria za nás!

     • Prinášame vám spomienky absolventov našej školy v špeciálnej edícii časopisu Moky 3, ktoré sme zozbierali ku Dňu otvorených dverí ako propagáciu školy.

      Ide o druhé rozšírené vydanie, v ktorom sa k minuloročným deviatim absolventom pridávajú ďalší naši ôsmi vďační absolventi – Matej Magát, Peter Minarech, Peter Novotný, Ivana Pavlakovičová, Tomáš Szabo, Lucia Szolarová, Ján Škabla a Imrich Šteliar.

      Po rokoch zalovia v pamäti a rozpomenú sa na štúdium na Mokrej. Čo ich viedlo k výberu práve našej školy? Aké benefity na našej škole ocenili? Na ktoré obľúbené predmety a učiteľov nezabudli? Utkveli im v spomienkach nejaké pikošky? V každom prípade, dnes sú z nich úspešní ľudia, na ktorých sme právom hrdí. Ďakujeme za úprimné výpovede, ktoré svedčia o tom, že naša škola má čo ponúknuť a dokáže prirásť k srdcu.

      Čítajte a posúďte sami!

      ​​​​​​​Naši absolventi hovoria za nás!

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské a okresné kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské a okresné kolo

     • Veľmi sa tešíme, že po dlhom čase sa na našej škole podarilo uskutočniť školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebehlo na škole ešte v decembri.  Luna Lunáčková z II. G postúpila do okresného kola, ktoré sa kvôli pandemickej situácii konalo formou online testu v januári.

      Luna dosiahla výborné  4. miesto v kategórii 2A v  silnej konkurencii žiakov z bilingválnych gymnázií. Lune gratulujeme  a tešíme sa z jej úspechu!

       

      Katarína Šreinerová

    • Prvé miesto v celoslovenskej súťaži PROSLAVIS získal MOKY
     • Prvé miesto v celoslovenskej súťaži PROSLAVIS získal MOKY

     • V roku 2021 sme  zapojili náš školský časopis MOKY 3 do celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PROSLAVIS, vyhlasovanej Domom Matice slovenskej v Žiline.

      Časopisy boli hodnotené odbornou porotou  podľa nasledovných kritérií: obsah a zameranie časopisu, štruktúra časopisu, štylizácia textov a pravopis článkov,  vizuálna stránka, grafické spracovanie a napokon reflektovanie školských aktivít a tém rezonujúcich v spoločnosti.

      Dňa 11. januára 2022 nám  pani riaditeľka Domu MS Ing. Katarína Kalanková oznámila radostnú novinu, že z celkového počtu 190 zapojených  časopisov sme vyhrali neuveriteľné 1. miesto!  

      Hoci pandemická situácia zrušila možnosť prebrať si ocenenie osobne na Radnici mesta Žilina, rovnako neprebehne ani tradičné slávnostné vyhodnotenie víťazov/členov redakčných tímov, tešíme sa i morálnemu oceneniu na diaľku, ktoré nás zaväzuje do ďalšej tvorivej práce.

      Vyhodnotenie PRO SLAVIS 2021 (list).pdf

      Vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS 2021 – Matica slovenská

       

                                                                                             PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka časopisu

    • Novoročný špeciál - čítajte nové číslo časopisu Moky 3!
     • Novoročný špeciál - čítajte nové číslo časopisu Moky 3!

     • Z obsahu vyberáme:

           Ako by mala vyzerať DOBRÁ ŠKOLA? Má mať priestor v reálnej lokalite alebo vo virtuálnej realite? Aké má mať vízie, priority, hodnoty a pravidlá v roku 2022? Od čoho má upustiť a v čom sa má zmodernizovať? Zozbierali sme množstvo zaujímavých nápadov!

           Aké výzvy nám prináša rok 2022? Riešime stále iba neriešiteľné celospoločenské otázky, alebo sme sa rozhodli v roku 2022 skôr zamerať na osobné výzvy, ktoré máme možnosť ovplyvniť vlastnými „rukami“, tu a teraz? Zozbierali sme paletu rozličných názorov!

           Kde sa môžeme vybrať počas dlhých zimných víkendov? Poradíme v obľúbenej rubrike Cestujeme s Mokym po Slovensku.

           Pridávame zopár autorských vinšov v združenom rýme a zopár novoročných želaní k tomu, pretože, ako sa vraví, opakovane vyslovované priania sa skôr-neskôr splnia! Tak teda, nech sa darí!

           Na Vaše reakcie netrpezlivo čakáme na adrese casopismoky3@gmail.com. Čítajte nás v printovej podobe na nástenke strednej školy a elektronicky na https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3.

      Príjemné čítanie!

      Novoročné číslo časopisu nájdete Novoročný špeciál 2022 (pdf)

                                                                                                                                  PaedDr. Daniela Bauerová

    • Na detailoch záleží! - Novoročná výstava  umeleckej fotografie Andreja Alenu
     • Na detailoch záleží! - Novoročná výstava  umeleckej fotografie Andreja Alenu

     • V priestoroch našej strednej školy opäť pribudla nová výstava (3)! Tentokrát ide o 13 umeleckých fotografií Andreja Alenu, ktorý sa foteniu detailu v prírode venuje od svojich pätnástich rokov, teda polovicu svojho života. Každému záberu dominuje dynamický prvok, ktorý láka pozornosť diváka: mačka, ukrývajúca sa v jesenných listoch; veverička, hryzkajúca oriešok; motýľ, opeľujúci bodliak či žabka vykúkajúca spod listu... Výstava potrvá 3 mesiace, príďte sa pozrieť a pookriať!

      Zároveň otvárame projekt FOTOŠKOLA, ktorý bude prebiehať v rámci predmetu umenie a kultúra v triede 4.G od 18. januára 2022 každú šiestu vyučovaciu hodinu až do konca februára. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi produktovou, reklamnou a umeleckou fotografiou či akú úlohu pri fotení zohráva svetlo, tma, kontrast, ostrosť, zväčšenie a ostatné výrazové prostriedky. Budeme si premietať a spoločne interpretovať ďalšie súbory umeleckých fotografií zo zbierok Andreja Alenu.

      Srdečne vás pozývame, je sa na čo tešiť.

       

                                                                                                                   PaedDr. Daniela Bauerová

    • Návrat do škôl 10. januára 2022
     • Návrat do škôl 10. januára 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci a vážení zamestnanci, 

      od pondelka 10. 1. 2022 sa znovu otvárajú brány školy pre všetkých žiakov na prezenčné vyučovanie.  

      Pandemická situácia je naďalej veľmi vážna v súvislosti s nástupom nového variantu koronavírusu Omikron a preto pokračujeme v režime, ktorý bol zavedený koncom novembra 2021. 

      Prevádzka školy: 

      • rodičov veľmi pekne prosíme o zodpovednú kontrolu zdravotného stavu svojich detí, nevoďte a neposielajte do školy deti, ktoré majú zvýšenú teplotu, kašlú, bolí ich hlava, majú zažívacie problémy, výtok z nosa a pod. ,
      • vstup do školy bude cez hlavný vchod (pri vedení školy), kde bude aj prebiehať aj ranný filter (meranie teploty), 
      • žiadame rodičov, ktorí majú doma samotesty vydané školou, aby pretestovali svoje deti Ag-samotestami a potvrdili výsledok testu na EduPage, 
      • žiadame rodičov, aby potvrdili bezpríznakovosť svojich detí na EduPage (je potrebné potvrdiť aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov), 
      • žiaci bez potvrdenia budú umiestnení do izolačnej miestnosti (až do potvrdenia bezpríznakovosti na EduPage), 
      • triedni učitelia skontrolujú informácie o bezpríznakovosti žiakov v pondelok ráno, 
      • parkovanie naďalej mimo areálu Mokrohájskej 3, najlepšie v Tescu, 
      • v prípade, že sa rodič rozhodne ponechať svoje dieťa doma, môže ho ospravedlniť 5 po sebe idúcich vyučovacích dní
      • MŠ, ŠKD, stravovanie a zberné triedy budú fungovať v štandardnom režime, 
      • rúška sú povinné pre všetkých žiakov (okrem detí v MŠ) a zamestnancov školy, 
      • školské autobusy budú jazdiť podľa štandardného režimu, 
      • internáty na Svrčej a Dúbravskej budú v prevádzke, 
      • návštevy školy inými osobami ako žiaci a zamestnanci musia byť vopred dohodnuté a budú povolené vedením školy len v nevyhnutných prípadoch, 
      • zamestnanci školy budú pretestovaní po príchode na pracovisko. 

      Ďalšie informácie o školskom semafore nájdete na webovej stránke ministerstva školstva Školský semafor / 26.11.2021 (pdf)

      Verím, že nám všetkým záleží na tom, aby sa deti učili prezenčne, preto Vás žiadame o dodržiavanie týchto opatrení. 

      Ďakujeme za spoluprácu. 

    • Projekt Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou
     • Projekt Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

     • Že sú dve očné bielka, ale dva bielky v dvoch vajíčkach; že maily nepreposielame, ale posielame ďalej; že nemáme mať za to, že Vianoce budú na snehu, ale máme mať predpoklad, domnienku či presvedčenie o tom, že Vianoce budú na snehu a mnohé iné jazykovedné dilemy sme riešili počas ostatného týždňa v rámci projektu Slovenčina na slovíčko s triedami SŠ. Naše predvianočné „slovenčinovanie“ sme zavŕšili 15. decembra 2021 besedou so samotnou jazykovedkyňou, autorkou kníh, prekladateľkou, spolutvorkyňou dennej rubriky na vlnách Slovenského Rozhlasu (https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/slovencina-na-slovicko), ktorá svoje úsilie venuje propagovaniu nášho materinského jazyka - pani Sibylou Mislovičovou.

      Žiakom z triedy 2.G prezradila, že k originálnemu menu prišla vďaka maminej dobrej kamarátke; že od detstva nepozná, čo je to tréma, že rada spieva, že píše knižky pre deti, že má doma veľkú knižnicu a celoživotnú lásku ku knihám; že prečítala celé povinné stredoškolské čítanie, že jej domácim miláčikom je papagáj, ktorý sa občas ozýval do nášho online rozhovoru. Porozprávala nám o láske k jazykom vo všeobecnosti, o štúdiu na Filozofickej fakulte UK, kde okrem slovenčiny vyštudovala i poľštinu, a že poľština vôbec nie je ľahký jazyk; ďalej nám ozrejmila, v čom spočíva náplň práce v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra. Diskutovali sme aj o tom, prečo dnešní slovenskí študenti nevenujú aspoň toľko úsilia slovenskému pravopisu, ako anglickej fonetike. Ale predovšetkým sme okúsili veselú náturu tejto zaujímavej osobnosti, pričom kus dobrej nálady prešiel éterom aj na nás!

      A na záver ešte jeden knižný tip pod vianočný stromček - Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu (https://www.martinus.sk/?uItem=837993).

       

                                                                                                                                       PaedDr. Daniela Bauerová