• Preukazy ISIC
     • Preukazy ISIC

     • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!    
       
      Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.  Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu. Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov. 
       
      Termíny a linky stretnutí nájdete tu:  https://isic.sk/onlinestretnutia/  

      Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu! 
       
      Vidíme sa :) 

      Tím ISIC   

    • Darček pre žiakov
     • Darček pre žiakov

     • Dňa 10. 06. 2021 sa firma Koor, a.s., ktorá sa venuje zelenej energetike, rozhodla obdarovať 5 žiakov našej školy štýlovými SMART hodinkami Huawei.

      Po porade s vedením školy sme dospeli k záveru, že hodinky si zaslúžia žiaci, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky, majú nepriaznivú životnú situáciu alebo prejavujú nadpriemernú snahu pomáhať spolužiakom alebo ďalším žiakom našej školy.

      V školskej záhrade boli obdarovaní títo žiaci:

      Dominika, 5.A

      Alžbeta, 7.B

      Peter, 9.A

      Bruno, 1.G

      Sofia, 6.A (hodinky si prevzala na druhý deň)

      Všetci prejavili veľkú radosť a hoci boli v prvom momente prekvapení, úprimná radosť im sršala z očí.

      Pevne veríme, že SMART hodinky nájdu svoje miesto v životoch našich žiakov a veľmi ďakujeme spoločnosti Koor, a.s. za poskytnuté dary. Pevne veríme, že toto je len začiatok možnej budúcej  spolupráce.

      Lukáš Richter, pedagogický asistent/koordinátor

    • Gerulata - Rusovce
     • Gerulata - Rusovce

     • V piatok 11. 6. 2021 sme sa so 6.B a 9.A vydali po stopách starovekých Rimanov do Rusoviec, dnešnej mestskej časti Bratislavy. Gerulata bol vojenský tábor, postavený v 2. stor. n. l., ktorý tvoril opevnenú hranicu Rímskej ríše – Limes Romanus.

      Pozreli sme si aj krásny kaštieľ s parkom ,bohužiaľ je v schátranom a zanedbanom stave.

       

      p.uč. Šreinerová a Kabová

    • Petržalské bunkre
     • Petržalské bunkre

     • Systém petržalských bunkrov patrí medzi unikátne pamiatky v bratislavskom kraji. Je ich celkovo 15, boli postavené v 30. rokoch 20. storočia, ako obrana česko-slovenských hraníc. My (8.A, 9.A) sme sa rozhodli vyhľadať Bunker BS-1, ktorý sa ukrýva v Pečnianskom lese. Jedná sa o objekt, ktorý je verejnosti prístupný, ale nie je spravovaný žiadnym múzeom alebo občianskym združením. Naša cesta viedla pešo cez most Lanfranconi k bunkru a ďalej k štátnej hranici s Rakúskom. Prekročili sme hranicu s Rakúskom v miestach, kde sa veľa ľudí socialistického sveta pokúšalo utiecť za lepším životom na západ. Prišli sme k prvej dopravnej tabuli, ktorá informuje v nemčine o plavbe na Dunaji.

       

      Mgr. Katarína Šreinerová (uč. dejepisu)

    • Umenie a kultúra v životoch detí - projekt Príbeh hudby 3
     • Umenie a kultúra v životoch detí - projekt Príbeh hudby 3

     • Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS zorganizovali 7. júna 2021 online hodinový koncert (3) pre školy na celom Slovensku, tentokrát s podtitulom „Opera letí“ zo štúdia Slovenského rozhlasu.

      S triedami 6.B a 8.A sme sa zapojili aj my. V podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu sme si vypočuli trojminútové ukážky nespočetného množstva slávnych operných a operetných árií, najviac nás zaujali Čarovná flauta, Rusalka a Čardášová princezná. Zoznámili sme sa s najmladšou (22 ročnou!) slovenskou opernou speváčkou – sopranistkou – Tatianou Hajzušovou a jej operným kolegom Martinom Gyimesim (tenor).

      Organizátor, dirigent a moderátor podujatia v jednej osobe MgA. Gabriel Rovňák ml., Ph.D. nás rozosmial informáciou o tom, že v Nemecku záujemcovia o operu čakajú na vstupenku 10 rokov! A keďže u nás takáto čakacia lehota nehrozí, dostali sme pozvanie do Opery v Bratislave, Banskej Bystrici či Košiciach, ktoré, po uvoľnení pandémie, čakajú na všetkých verných nadšencov pre umelecké a kultúrne hodnoty!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Mozart ako darček ku Dňu detí
     • Mozart ako darček ku Dňu detí

     • Prijali sme výzvu pána riaditeľa školy RNDr. I. Ištoka, ktorý nás prostredníctvom školského rozhlasu v Deň detí prekvapil ponukou darčeka Ministerstiev školstva a kultúry, inšpiroval nás k sledovaniu online predstavenia z pohodlia našich tried a zaslal príslušné internetové odkazy.

      Žiaci 7. B, 1. OA a 1. G neváhali, presne o 11tej zasadli pred dataprojektory a z troch možností si vybrali sledovať skrátenú 45 minútovú verziu Mozartovej opery Bastien a Bastienka v podaní Štátneho komorného orchestra Žilina s libretom v slovenskom preklade. V príbehu ide o dvojicu, ktorá prechádza klasickou dilemou, či je ich láska skutočne pravá. Našťastie, po malých útrapách a neistotách sa všetko šťastlivo skončí a párik si môže zaspievať záverečný zamilovaný duet.

      Ďakujeme za hodnotný darček!

                                                                                                                                           PaedDr. Daniela Bauerová

    • ZA ČISTEJŠIE RAČIANSKE VINOHRADY - projekt BDC - Zelené dni
     • ZA ČISTEJŠIE RAČIANSKE VINOHRADY - projekt BDC - Zelené dni

     • Dňa 28. 5. sme sa so žiakmi 9. ročníka ZŠ zapojili do dobrovoľníckej aktivity „Za čistejšie račianske vinohrady“, ktorú organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum v rámci projektu Zelené dni. So žiakmi sme tak spojili príjemné s užitočným, keďže prostredie vinohradov je naozaj krásne. Dokonca aj počasie nám prialo, a tak sme si mohli vychutnať príjemnú prechádzku v prírode. Žiaci si vďaka takýmto aktivitám pestujú vzťah k prírode a jej ochrane. Počas prechádzky sme narazili na mini farmu, kde nám tento záslužný výlet spestrili možno až príliš priateľské zvieratá. Akciu si určite radi zopakujeme :)

      Mária Kabová a Andrea Valovičová

    • Monitoring názorov a vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ po druhej vlne pandémie
     • Monitoring názorov a vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ po druhej vlne pandémie

     • V nadväznosti na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zrušení celoplošného Testovania 9 2021, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov.

      Cieľom monitoringu je zmapovať názory a skúsenosti žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v súvislosti s dištančnou formou vzdelávania v tomto školskom roku, ktorá prebiehala prevažne online formou, a prepojiť výsledky dotazníka s dosiahnutou vedomostnou úrovňou žiakov.

      Naša škola a žiaci 9. ročníka boli zaradení do tejto reprezentatívnej vzorky. Chceme Vás ubezpečiť, že získané výsledky nebudú slúžiť na hodnotenie alebo porovnávanie žiakov a škôl. Výsledky žiakov ani škôl nebudú zverejňované. Výsledky sa  budú spracúvať za celé Slovensko, nie za jednotlivé školy.

      Realizácia monitoringu bude prebiehať prostredníctvom portálu EduPage, dňa 8.júna 2021. Žiaci budú riešiť dva testy (matematika, slovenský jazyk a literatúra) a vyplnia jeden dotazník.

      Monitoring, teda vypĺňanie testov a dotazníka, bude prebiehať elektronickou formou. Každý zapojený žiak bude riešiť testy a vyplňovať dotazník pod svojím vlastným prihlasovacím kódom, ktorý mu pridelí systém, keď ho učiteľ zaregistruje. 

      Testy z matematiky (ďalej „MAT“) a slovenského jazyka a literatúry (ďalej „SJL“) sú na seba viazané, preto ich vyplnenie je nutné zrealizovať spolu za sebou na vyučovacích hodinách – najprv test z MAT a potom zo SJL. Na kompletné vyplnenie oboch testov bude v systéme vymedzený čas 175 minút (cca 90 min na test z matematiky a 70 min na test zo slovenského jazyka a literatúry + prestávka a manipulačný čas).

      Vyplnenie dotazníka by nemalo žiakom trvať viac ako 15 – 20 minút.

      Výsledky tohto monitoringu sú veľmi dôležité pre celý rezort školstva. Na základe odpovedí žiakov získajú dôležité dáta, ktoré umožnia vyhodnotiť dopady dištančného vzdelávania. A tiež pomôžu pri úprave vzdelávacieho obsahu, ktorý bude dosiahnuteľný pre budúcoročných deviatakov.

      Spätná väzba zo strany žiakov je kľúčová aj z toho dôvodu, aby sa mohla v  budúcnosti zabezpečiť lepšiu a kvalitnejšiu prípravu dištančného, hybridného alebo iného vzdelávania. 

    • Beseda s Matejom Valuchom o  knihe Univerzita samoty
     • Beseda s Matejom Valuchom o  knihe Univerzita samoty

     • Ľudská myseľ je totiž schopná všetkého. V tom spočíva jej genialita, ale aj nebezpečnosť. (s. 231)

      Cítil som sa strašne. Strašne slabý, strašne vyčerpaný, nekonečne sklamaný. Blízko smrti. A vtedy som sa rozhodol – už nikdy v živote sa nebudem stresovať. ... Od päťdesiateho šiesteho dňa som sa v cele už nikdy nestresoval. (s. 123)

      Človek si nedokáže predstaviť, že to zvládne, ale zvládne to. Dopadu samotky na svoj zdravotný stav a na svoju psychiku sa síce nevyhne, ale prežije. Je totiž človek. Je silný, oveľa silnejší, ako si sám myslí. (s. 173)

      Aj ty sedíš v niektorom vlaku. Dokonca hneď v niekoľkých naraz. ... Otázkou je, či vieš, kam tvoje vlaky smerujú a prečo v nich sedíš. Príď na to a daj svojej ceste zmysel! A ak ten zmysel nevieš nájsť tam, kde práve si, zmeň vlak. (s. 248)

           Univerzita samoty je kniha, ktorá zaznamenáva cca 6-mesačný pobyt Mateja Valucha v iránskom väzení, do ktorého sa dostal na základe krivých obvinení zo špionáže, a z ktorého sa vrátil ako premenený, utrpením zocelený, autentický človek.

           Sme vďační, že nám venoval kúsok zo seba, spojil sa s nami - triedami 1.G, 1.OA a 2.OA - v posledný májový piatok (28. mája 2021) z Dubnice nad Váhom cez online technológie  a porozprával nám o hodnote vnútornej slobody, o hodnote života v mieri so sebou samým, o umení vychutnávať si život v prítomnom okamihu, o filozofii nebyť závislý od nikoho a ničoho... Prezradil, čím žije aktuálne (podnikaním, vegetariánstvom a zdravým  životným štýlom, prírodou, filantropickými aktivitami), zodpovedal otázky žiakov (napríklad, že knihu s počtom 276 strán začal písať už v Teheráne bez použitia pera, papiera či počítača; písal ju rovno do svojho srdca, na základe čoho ju po prepustení a návrate domov dokázal technicky „vložiť do PC“ za unikátne dva mesiace!)... 

           Vzácne bolo pre nás každé jeho slovo, rovnako aj autorské čítanie ním vybraných častí knihy. Matejovi ďakujeme a knihu vrelo odporúčame (https://www.martinus.sk/?uItem=167551) všetkým, ktorí hľadajú zmysel života a majú chuť nazrieť do podstaty ľudského bytia očami inšpiratívneho človeka.

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Konzultačné rodičovské združenie
     • Konzultačné rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, 

      dňa 2. júna 2021 v čase od 15:30 do 17:30 hod. máte možnosť konzultovať študijné výsledky svojich detí prostredníctvom MS Teamsu s vyučujúcimi konkrétnych predmetov.  

      Ak máte záujem o túto formu konzultácie, napíšte, prosím, mail danému vyučujúcemu (priezvisko@mokrohajska3.sk), aby ste si dohodli čas konzultácie. 

      Poznámka: Konzultácie dňa 2. 6. 2021 sa NEKONAJÚ V ŠKOLE, len prostredníctvom internetového pripojenia. 

      Ak má niektorý rodič záujem o prezenčné stretnutie s vyučujúcim v inom termíne, je možné mimoriadne sa objednať v čase konzultačných hodín mailom. Vyučujúci majú svoje konzultačné hodiny uvedené na stránke https://mokrohajska3.edupage.org/a/konzultacne-hodiny.

    • Návšteva druhákov a tretiakov v Botanickej záhrade v Bratislave
     • Návšteva druhákov a tretiakov v Botanickej záhrade v Bratislave

     • Počasie prialo, a tak sa druháci spolu s tretiakmi vybrali do Botanickej záhrady v Bratislave, kde si išli rozširovať poznatky z prvouky. Žiaci už od rána boli celí nedočkaví, nakoľko väčšina z nich išla do botanickej záhrady po prvýkrát. Tam ich najviac upútalo jazierko so zlatými rybkami a obrovský vyše 200-ročný strom. Bohužiaľ skleník, na ktorý sa žiaci najviac tešili bol kvôli opatreniam zatvorený, no ani to neodradilo deti, ktoré si nesú z výletu veľa šťastných spomienok a už teraz sa tešia na ďalšiu akciu.

       

      Martin Guzikiewicz

    • Vyšlo nové číslo školského časopisu MOKY3
     • Vyšlo nové číslo školského časopisu MOKY3

     • Napríklad raz, keď som mala asi 8 rokov, som šla s maminou von z električky a nejaká pani sa strašne ponáhľala dnu. Narazila do mňa a nahnevane skríkla: „Čo si slepá?!“ Moja mamina jej odpovedala: „Áno pani, naozaj nevidí.“ (Na horúcu tému – Zvýšme si povedomie o zrakovom postihnutí, pripravila Veronika Bajnóciová, 1.G a redakcia)

      Filip, čo by si odkázal svojim budúcim novým učiteľom a učiteľkám? Aby nedávali zlé známky. A nech sa k nám správajú dobre. Keď sa ku nám budú správať dobre, tak ja tiež. (Cez okienko 1. stupňa, pripravila Mgr. Petra Zváčová)

      Učiteľovanie pokladám stále za veľmi dôležité, dokonca za nenahraditeľné. Podľa mňa, podstatou tejto profesie nie je odovzdávanie informácií a dohľad nad tým, aby si ich žiaci osvojili ako vedomosti (na toto by im azda stačil aj dobrý online kurz; ponuka je dnes naozaj bohatá). Oveľa dôležitejší je podľa mňa každodenný osobný kontakt učiteľa so žiakom (ale aj kontakt medzi spolužiakmi navzájom), ktorý škola ponúka. Práve vďaka takémuto kontaktu sa totiž jeden od druhého dokážeme naučiť, ako byť voči sebe navzájom dobrými ľuďmi. (Naši absolventi, predstavuje sa Peter Novotný)

      Čo robíte, keď sa Vám niečo v živote nepodarí? Vyplačem sa. To mi pomáha a namaľujem obraz alebo napíšem poviedku či skladbu. (Rozhovor s umelkyňou Ingrid Rudavskou)

      Čitateľom by som odkázala, nech robia to, čo ich baví, aj keď sa to zdá byť niekedy nemožné. Treba ísť za svojim snom! (Športové okienko s parateakwondistkou Dominikou zo 4.A, pripravil M. Šabík, 2.G)

      Na hodine literatúry. Učiteľka sa pýta: Aký básnický výrazový prostriedok predstavuje veta z Ťapákovcov oprať Paľa? Metaforu či metonymiu? Vilko: To neviem, ale mňa by oprať nemohli, lebo by som sa nezmestil do pračky. (Vtipy)

       

      Časopis si môžete prečítať TU 

      Staršie čísla časopisov nájdete TU

       

      Príjemné čítanie za celý redakčný tím praje

       

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • E-Testovanie s NÚCEM-om
     • E-Testovanie s NÚCEM-om

     • Keby nebola CORONA, zajtra by sme písali piatacké testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (NÚCEM). Tie však zrušili... Ale my sme šikovní a chceli sme si testovanie vyskúšať. Využili sme možnosť vypracovať podobné testy z predmetu SJL cez počítače - etesty vytvorené tiež NÚCEM-om. Nachystali nám 3 ukážky a k nim 30 úloh. Mali sme na to 60 minút. Všetci sme uspeli v rozmedzí 46% až 93% (z toho dvaja žiaci mali až 70%, dvaja 80% a jedna žiačka dokonca 93%).

      Elektronického testovania sa zúčastnili aj tretiaci zo strednej školy (gymnázium a obchodná akadémia). Náročnosť bola už výrazne vyššia. Potrápili sa s 32 úlohami za 45 minút. Úspešnosť sa vyšplhala cca na 50%.

      Ďakujeme za pomoc a spoluprácu:

      • pani učiteľkám (pani učiteľke Frindrichovej, ktorá terajších piatakov učila celých 5 rokov na prvom stupni, terajšej pani učiteľke Hlobeňovej),
      • pani Smrigovej za administratívnu prípravu,
      • pánovi Kaľavskému za technickú podporu.

      Piatakom aj tretiakom gratulujeme k pekným úspechom. Želáme vám, aby ste dnešnú skúsenosť využili a pri ďalších testovaniach boli ešte úspešnejší.

       

      Mgr. Terézia Hlobeňová

    • Rozlúčka so 4.G
     • Rozlúčka so 4.G

     • Aj tento rok sme v čase pandémie mali tú možnosť doviesť gymnazistov k úspešnému zavŕšeniu štúdia na našej strednej škole. Bolo to síce iné vo forme štúdia, a určite náročnejšie na výuku ako po iné roky, no napriek tomu naši študenti túto prekážku zdolali.

      V piatok 14. 5. 2021 sme sa spoločne krátko rozlúčili, popriali sme im veľa úspechov a šťastia na ďalšej ceste životom.

      Tr. učiteľka PaedDr. Anna Imrichová, PhD.

    • Testovanie 9 - 2021
     • Testovanie 9 - 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, aktualizovali sme sekciu Testovanie 9 (zverejnili sme rozdelenie žiakov do skupín, zároveň na stránke nájdete harmonogram Testovania 9).