• Dištančné vzdelávanie - celá škola
     • Dištančné vzdelávanie - celá škola

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vážení zamestnanci, 

       

      mnohí z Vás sa nás pýtajú, ako bude prebiehať vyučovanie po rozhodnutí RÚVZ Bratislava zo dňa 10. 12. 2021. 

      RÚVZ Bratislava vydal vyhlášku č. 294/2021, ktorou zrušil vlastnú vyhlášku č. 276/2021 spred týždňa. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 by sme od pondelka 13. 12. 2021 mali učiť prezenčne. Nie však v prípade, keď sa to dozvieme v piatok 10. 12. 2021 v popoludňajších hodinách. 

      Hlavným dôvodom pre nasledujúce rozhodnutie riaditeľa školy je však výskyt ochorenia COVID-19 a podozrenia naň u značného počtu žiakov rôznych tried i viacerých zamestnancov, ktorí boli prítomní na prezenčnom vyučovaní v uplynulom týždni (o čom sme získali informácie v piatok vo večerných hodinách). Niektorí zo zamestnancov, ktorí boli v kontakte s osobami pozitívne testovanými na covid-19, nie sú zaočkovaní a preto musia ostať v karanténe. Bez nich nevieme zaistiť bezproblémový a bezpečný chod školy.  

      Na základe týchto informácií sme sa rozhodli, že NA CELEJ NAŠEJ ŠKOLE bude VYUČOVANIE REALIZOVANÉ DIŠTANČNOU  FORMOU PONDELOK 13. 12. 2021 A UTOROK 14. 12. 2021. 

      Ďalšie informácie Vám poskytneme na základe usmernenia nášho zriaďovateľa a RÚVZ BA. 

      Za prípadné komplikácie sa Vám ospravedlňujeme. 

      Ďakujeme za pochopenie 

       

      RNDr. Ivan Ištok 

    • Hlasujte za náš projekt - hlasovanie prebieha do 13.decembra
     • Hlasujte za náš projekt - hlasovanie prebieha do 13.decembra

     • Vážení rodičia, vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, 

       touto cestou vás chceme poprosiť o zaslanie vášho hlasu nášmu projektu.  

       Za projekt sa dá hlasovať dvoma spôsobmi. 

      1. Priamo na stránke  Domov - Grant Nadácie Penta (pentagrant.com). Projekt je nutné vyhľadať, zobrazí sa po zadaní názvu do sekcie Názov. Názov nášho projektu je Rozhovory, hry, spoločný voľný čas v škole. 
      2. Prostredníctvom našej facebookovej stránky Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - Domov | Facebook, na ktorej je projekt zdieľaný, nie je nutné sa prihlasovať, stačí kliknúť na priložený link. 

       Nasledovný postup je v oboch prípadoch totožný. V spodnej časti projektu nájdete modré tlačidlo „Hlasovať za projekt“ – po kliknutí na toto tlačidlo sa vám na obrazovke zobrazí „odovzdaný hlas“ – v pravom dolnom roku je zároveň čierne tlačidlo „Dokončiť hlasovanie“ – po kliknutí na toto tlačidlo budete presmerovaný na stránku, kde zadáte vašu e-mailovú adresu, označíte začiarkavacie políčko a následne môžete odoslať a dokončiť hlasovanie. 

      Za projekt je možné hlasovať do 13. decembra 2021. Prvých 30 projektov s najvyšším počtom hlasov získa požadovanú finančnú podporu do maximálnej výšky grantu na jednu žiadosť

      Za projekt sa dá z jednej mailovej adresy hlasovať iba raz. 

      Prosíme vás, podporte náš projekt a pomôžte nám získať finančné prostriedky na osadenie manipulačných dosiek a revitalizáciu starých vitrín (na 1. stupni ZŠ) a ich úpravu na sedenie pre žiakov.  

       

      Ďakujeme. 

    • 2 stupeň ZŠ, gymnázium a OA pokračujú v dištančnom vzdelávaní
     • 2 stupeň ZŠ, gymnázium a OA pokračujú v dištančnom vzdelávaní

     • Vážení rodičia,

      keďže viacerí ste mali opodstatnené dotazy, že ako je to so školami v Bratislavskom kraji, pre Bratislavský kraj stále platí Vyhláška RÚVZ č. 276 zo dňa 1.12.2021.

      To znamená, že:

      Vyhláška podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec zákazom prezenčného vzdelávania:

      • 2. stupeň základných škôl,
      • školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s výnimkou materských škôl a 1. stupňa základných škôl,
      • gymnáziá,
      • stredné odborné školy,
      • školy umeleckého priemyslu,
      • konzervatóriá,
      • prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

      Táto vyhláška nadobúda činnosť 6.12.2021.

       

      Žiaci navštevujúci 2. stupeň ZŠ, gymnázium a OA aj naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       

      RNDr. Ivan Ištok

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • 3. decembra sa uskutočnila imatrikulácia prvákov na našej škole. Študenti maturitných ročníkov spoločne pripravili krátky program, ktorý vzhľadom na neštandardnú situáciu vysielali prostredníctvom školského rozhlasu.

      Veríme, že sľub, ktorý sa všetci prváci zaviazali plniť, budú skutočne dodržiavať!

      Maturanti 4.G/4.OA

    • Nové číslo školského časopisu - MOKY 3
     • Nové číslo školského časopisu - MOKY 3

     • Pokojný Advent želá redakcia časopisu Moky 3!

       

           Na ploche 36 strán vám prinášame decembrové vydanie školského  časopisu Moky 3 s podtitulom ADVENT 2021. Je spoločnou redaktorskou prácou žiakov prvého, druhého a tretieho stupňa našej školy. Srdečná vďaka patrí cteným kolegyniam, Dr. Kataríne Šaradinovej, ktorá roky zastrešuje sekciu za cudzie jazyky, tentokrát informuje o Európskom dni jazykov a jej trieda 4.G sa v angličtine zdôveruje s najkrajšou stredoškolskou slávnosťou - Stužkovou; rovnaká vďaka patrí Mgr. Petre Zváčovej, ktorá zachytáva pohľad na našich milých prvostupniarov ich Okienkom a opäť zaznamenáva v ankete originálne výpovede svojich úžasných prípravkárov, ďakujem Mgr. Kataríne Šreinerovej za obohatenie čísla o čítanie v nemčine. Teším sa práci novej zanietenej šéfredaktorky Sofie Olejárovej z 2.G, ktorá si za témy do tohto čísla vyberá kultúruzdravie. Poďakovanie patrí novému redaktorovi Tomášovi z 1.G za ponor do neľahkej ekologickej problematiky i pravidelnému prispievateľovi Martinovi z 3.G za propagáciu prírodných krás malebného Slovenska. Teším sa z úprimnosti výpovede nášho absolventa Bc. Matúša Rovenského, ktorý s láskou spomína na naše gymnaziálne štúdium a prezrádza čo-to o svojom súčasnom vysokoškolskom živote, úspechoch, túžbach, ambíciách a rodinných vianočných tradíciách.

           Mimochodom, adventné číslo by asi nebolo pravým očakávaním Vianoc bez bohatej Vianočnej prílohy. Nová redaktorka Lea Scarlett z 1.G nám sprostredkúva svoje londýnske Dream Christmas, v duchu závidíme... Pravidelná prispievateľka Veronika z 2.G sa zveruje so svojimi top piatimi darčekmi pod stromček, možno niekoho z vás inšpiruje. Prostorekí prípravkári sa zamýšľajú nad nikdy nezodpovedanou filozofickou otázkou, prečo sa stále a znova tešíme práve na Vianoce (asi najlepšie to vystihuje Davidko: Neviem, prečo sa teším, ale teším sa). Pre porovnanie s prípravkármi sa nad tou istou otázkou pôvodu radosti z Vianoc zamýšľajú aj naši najstarší študenti z 2.SVC -  Samko, Lucka a Diana. Snáď oceníte naše redakčné vianočné tipy na vianočné oblátky, knižku pod stromček či zimnú muzičku pre umocnenie predvianočnej nálady, ktoré spracovali Lucka z 2.SVC, Kika zo 4.G a Danko z 2.OA. A to všetko obohatené o autorské ilustrácie našich šikovných kresliarov zo 6.A – Leoša, Dominiky, Šimona, Bianky a Robka.

      A na záver. Viete, čo budete robiť na Vianoce, keď budete mať 70 rokov? Možno piť pivo a jesť koláče – viac v našej najčítanejšej rubrike Vtipy. Príjemné čítanie!

      Jednotlivé čísla školského časopisu nájdete Školský časopis MOKY3

       

                                                                PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Informácie k priebehu vyučovania od 6. 12. 2021
     • Informácie k priebehu vyučovania od 6. 12. 2021

     • Vážení rodičia, 

      ako sme už oznámili, od pondelka 6. 12. 2021 prechádzajú žiaci navštevujúci 2. stupeň ZŠ a stredné školy na dištančnú formu vzdelávania, t. j. žiaci sa budú vzdelávať z domu. 

      Hlavnými komunikačnými prostriedkami medzi vyučujúcimi a žiakmi budú MS Teams, školská stránka EduPage (www.mokrohajska3.edupage.org)  a mailová komunikácia.  

      Vyučovacie hodiny budú prebiehať cez MS Teams. Rozvrh hodín ostáva zachovaný, avšak vyučovanie bude skrátené nasledovne: 

      1. hodina: 8:00 –   8:30 

      2. hodina: 8:40 –   9:10 

      3. hodina: 9:30 – 10:00 

      4. hodina: 10:10 – 10:40 

      5. hodina: 10:50 – 11:20 

      6. hodina: 11:30 – 12:00

      7. hodina: 12:10 – 12:40 

      Rozvrh je zverejnený na webovej stránke školy. 

      Prezenčná výučba na 1. stupni ZŠ bude naďalej prebiehať v štandardnom režime. 

      V prípade, že sa žiak nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť vyučovacej hodiny, žiadame, aby sa ospravedlnil dopredu.  

      V prípade, že žiak nemá alebo stratil prihlasovacie údaje do MS Teamsu, oznámte túto skutočnosť na mail skola@mokrohajska3.sk

      Nakoľko v škole sa vyskytli prípady žiakov pozitívne testovaných na Covid-19 (3. B a 7. A trieda), žiadame Vás, aby ste sledovali zdravotný stav svojich detí. 

      Školské autobusy budú premávať  v štandardnom režime.  

      MŠ a ŠKD bude taktiež v štandardnom režime. 

      Ďakujeme za spoluprácu.

    • Prechod na dištančné vyučovanie - II. stupeň ZŠ a stredné školy
     • Prechod na dištančné vyučovanie - II. stupeň ZŠ a stredné školy

     • Vážení rodičia, vážení zamestnanci, milí žiaci, 

      vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu RÚVZ so sídlom v Bratislave vyhláškou č. 276/2021 vydal zákaz prezenčnej formy výučby na druhom stupni základných škôl a na stredných školách v Bratislavskom kraji od 6. decembra 2021. Tento zákaz sa týka aj špeciálnych škôl. 

      Na základe toho prechádzajú žiaci 5. – 9. ročníkov ZŠ, gymnázia a obchodnej akadémie od pondelka 6. decembra 2021 na dištančné vzdelávanie až do odvolania. 

      Materská škola a I. stupeň ZŠ naďalej pokračujú v prezenčnom vyučovaní. 

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 sa uskutočnia vianočné prázdniny od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. Posledným dňom školského vyučovania je piatok 17. decembra 2021. 

      O ďalších zmenách Vás budeme informovať. 

      Ďakujeme za spoluprácu. 

    • Potulky v prírode
     • Potulky v prírode

     • Dňa 25. 11. 2021 sa naši stredoškoláci spolu s učiteľmi zúčastnili turistiky. Jedna skupina zdolala Malé Karpaty cez Lesopark. Druhá skupina cez Kačín a pokračovala do Záhorskej Bystrice. Poriadne sme premrlzi, ale pohyb na čerstvom vzduchu nám urobil veľkú radosť a dodal nám veľa energie v boji s pandémiou. Tešíme sa na ďalšie objavovanie prírodných krás Slovenska.

      PaedDr. Andrea Valovičová

    • Naša stužková
     • Naša stužková

     • „Navždy sa zachová, tá naša stužková...“

       

      Ani sme sa nenazdali a už sme vo štvrtom ročníku. Počas nášho štúdia sme zažili veľa pekných chvíľ aj úspechov. Deň 16. 11. 2021 sa navždy zapísal do našich životov. Vtedy sa konala naša stužková.

      Z dôvodu Covid pandémie sme tento deň oslávili netradično-tradičným spôsobom bez účasti rodičov v našej školskej zborovni. Pozvali sme všetkých učiteľov, ktorí nás učia tento rok, žiaľ, viacerí nemohli prísť.

      Túto slávnosť nám moderoval náš kamarát Matej Richter. Chopil sa tejto úlohy statočne ako chlap. Slávnosť sa niesla v príjemnej atmosfére a každý z nás si z nej niečo odniesol. Sme radi, že sme sa mohli v takom počte stretnúť.

      Študenti 4 .G/4.OA

    • Rádio ROKO – Mirovi Žbirkovi IN MEMORIAN!
     • Rádio ROKO – Mirovi Žbirkovi IN MEMORIAN!

     • Už len 22 dní, prosím nezabudni, že sa blíži.
      Deň, keď poslednýkrát budem pri tebe stáť bezmocný...

      (Text a hudba: Miroslav Žbirka)

       

      Pozývame vás vypočuť si prvé vysielanie rádia ROKO v školskom roku 2021/2022.

      Čaká na vás nová dramaturgia, v ktorej hudba preváži nad hovoreným slovom. Do Playlistu sme zaradili pieseň v podaní nášho nezabudnuteľného slovenského Zlatého Slávika, nakoľko správa o jeho úmrtí všetkých zaskočila (Jesenná láska). Touto cestou mu vzdávame poctu za jedinečnú charizmu a celoživotné dielo v oblasti umenia a kultúry!

      Zahráme aj recesistický song Čo chladnička dá od skupiny S hudbou vesmírnou, zvolený zámerne k téme Zdravé jedlo, ktorú nadhadzujeme. Nebude chýbať krátky Prehľad správ.

      Príjemné počúvanie želá tvorivý tím v zložení Barborka Bábiková a Janka Vávrová zo 7.A, Alžbetka Novotná z 8.B, Cornelia Zamosteanu a Tomáš Farkaš z 9.A. Vysielame už aj cez Školský rozhlas, v premiére 12. novembra 2021 v čase od 9.40 do 9.55.

       

      Radio Roko - vysielanie

              PaedDr. Daniela Bauerová

    • V hlavnej úlohe POÉZIA - Beniakove Chynorany 2021
     • V hlavnej úlohe POÉZIA - Beniakove Chynorany 2021

     • Technika rytmizovanej reči, vrúcnosť prejavu, interpretačný nadhľad resp. vlastný pohľad na situáciu v básni či správny pomer prozodických vlastností reči – toto boli atribúty, ktoré odborná porota na čele s herečkou Martinou Majerníkovou Koval hodnotila počas XXVIII. ročníka okresného kola Slovenského festivalu poézie v bratislavskom V-klube.

      Po minuloročnom výpadku sme sa 9. novembra 2021 konečne naživo mohli pokochať veršami Hviezdoslava, Chalupku, Rúfusa, Válka, Beniaka, Kostru, Smreka, Haľamovej, Sandtnera či Šimborskej, ktoré zarecitovalo 20 recitátorov/stredoškolákov a 4 dospelí recitátori z Bratislavy, Malaciek, Pezinka, Modry, Senice, Senca a Ivanky pri Dunaji. Našu školu reprezentovala Nina Paulusová z 2.G s básňou Matka (Rázus) z minuloročného triedneho kola; v tvrdej konfrontácii desiatich súťažiacich v rámci svojej vekovej kategórie bola Ninka počas odborného seminára pochválená za interpretačnú citlivosť až mrazivosť tohto vojnového textu.

      Blahoželanie patrí aj všetkým účastníkom súťaže z 2.G – Sofii Olejárovej, Lune Lunáčkovej, Ondrejovi Kabátovi, Štefanovi Dobrovoľnému, Tomášovi Celušákovi a Veronike Bajnóciovej, ktorí si pomerali recitačné sily 5. novembra. Naživo i cez MS Teams predniesli sonety (Shakespeare, Petrarca) a básne (Rúfus, Lasica, Krasko) na úrovni triedneho kola svojej triednej p. učiteľke Dr. Capekovej, vedúcej PK pre jazyky Mgr. Pospechovej a pani psychologičke Dr. A. Filipovičovej. Pre priblíženie atmosféry sme pre vás vyhotovili zvukové nahrávky – príjemné počúvanie!

                                                                                                                                            PaedDr. Daniela Bauerová

    • Informácia o zmene organizácie/prevádzky školy z dôvodu rekonštrukcie areálu na Mokrohájskej 3
     • Informácia o zmene organizácie/prevádzky školy z dôvodu rekonštrukcie areálu na Mokrohájskej 3

     • Vážení rodičia, plnoletí žiaci,

      dovoľujem si Vás informovať, že z dôvodu rekonštrukcie areálu, v ktorom sídli aj naša škola, nastanú od stredy 10. novembra 2021 nasledovné obmedzenia:

      • vstup do areálu je pre všetky motorové vozidlá zakázaný (aj pre ŤZP),
      • parkovanie je možné v obchodnom dome Tesco,
      • zelená bránka pre peších slúžiaca na vstup do areálu od obchodného domu Tesco bude otvorená,
      • všetky školské autobusy budú stáť (dopoludnia aj popoludní) na dočasnej zastávke na Lamačskej ceste pri modrej bráničke v protihlukovej stene a budú premávať podľa bežného grafikonu,
      • sprevádzanie žiakov a dozor pre žiakov privážaných školskými autobusmi budú zabezpečené,
      • vstup do školy pre všetkých žiakov a deti navštevujúce MŠ bude len cez hlavný vchod (vchod pri školskej záhrade/pri vedení školy) – ranný filter bude preberať žiakov,
      • deti navštevujúce MŠ si od rodičov preberú a aj odovzdajú v hlavnom vchode pani učiteľky z MŠ,
      • žiakov navštevujúcich ŠKD Mokrohájčik rodičom odovzdajú pri hlavnom vchode vychovávatelia z ŠKD, resp. deti, ktoré využívajú prepravu školským autobusom, odprevadia na dočasnú zastávku školských autobusov.

      Ostatná organizácia vyučovania ostáva nezmenená.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

       

      Ivan Ištok, riaditeľ

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • "Na Slovensku žije veľa šikovných detí. Ak sa v budúcnosti majú uplatniť ako mysliaci a tvoriví ľudia, potrebujú dostatok príležitostí na rozvíjanie svojho talentu a schopností. Pri „naštartovaní“ a rozvoji dieťaťa môžu významnú úlohu zohrať zaujímavé vedomostné súťaže.

      Talentída

      Každý rok pokračujeme na našej škole v tradícii zaujímavej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, ktorá je celoslovenskou vedomostnou súťažou a v ktorej môžu zažiariť všetci žiaci. O titul EXPERT bojovalo 14 žiakov našej školy. Top Expertmi sa stali Alžbeta Novotná (8.B) a Daniel Droppa (2.OA). Všetci žiaci boli odmenení diplomami a peknými cenami. Všetkým našim súťažiacim žiakom držíme palce aj v nasledujúcich kolách súťaže.

      PaedDr. Anna Imrichová, PhD.

    • Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v MŠ
     • Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v MŠ

     • Vážení rodičia,

      informácie lehotách a o ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa navštevujúceho MŠ počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete TU.

      (zdroj: minedu.sk)