Novinky

    • Kultúrny darček k polročnému vysvedčeniu - Perinbaba a dva svety
     • Kultúrny darček k polročnému vysvedčeniu - Perinbaba a dva svety

      •  Vždy je niečo za niečo. Iba náš sedemrožec rozosieval radosť a nič za to nechcel.
      • Najhoršie je, keď nevieš, kadiaľ dopredu, ale späť sa vrátiť nemôžeš.
      • Smiem ťa pobozkať? V sne smieme i to, na čo v skutočnosti nemáme odvahu.
      • „Zmúdrel si, chlapček môj.“
      • „Práve naopak, všetko som pokazil a spoliehal som sa na zázraky.“
      • „Ak na ne veríš, stanú sa.“

      (Z filmu Perinbaba a 2 svety)

      Výpadok jednodňových polročných „prázdnin“ sme si 31. januára 2024 vynahradili kultúrnym darčekom v podobe filmu Perinbaba a dva svety. A ako to už v rozprávkach býva, ani v tejto nechýbal kráľ, princezná, zakliate kráľovstvo (tzv. Krajina hojnosti), zázračný sedemrohý baran a zlí krkavci. A k tomu všetkému ešte Lukáš (Lukáš Frlajs), syn Jakubka a Alžbetky, kmotrička Perinbabka (Giulietta Masina, in memorian) a Zubatá.

      Nechýba tradičná majstrovská poetika Juraja Jakubiska, scenáristu, režiséra a výtvarníka v jednej osobe,  estetika magického realizmu so svojou bizardnosťou, hravosťou, obraznosťou a farebnosťou; prvky slovenskej ľudovej rozprávky (nezabudnuteľná pieseň Páslo dievča pávy), vznešená hudba Onřeja Soukopa, atď., atď. Verte, je sa na čo dívať! 

      Ďakujeme všetkým pedagógom a asistentom za bezchybnú (hoci náročnú) organizáciu podujatia; za projekciu filmu pánu premietačovi Jankovi; za súkromný prenájom kina a ústretovosť pani Daniele Hýrošovej, konateľke a za krátku prednášku o histórii a premenách najstaršieho kina na Slovensku pánu Ernestovi Huskovi.

      Hoci nás film rozdelil na dva táborové svety (tých, ktorým sa páčil vs. tých, ktorí ho vnímali za preexponovaný), bola to príjemná spoločenská udalosť, ktorá opäť trochu stmelila kolektívy našich druhostupniarov a stredoškolákov. Vrelo odporúčame!

       

      Daniela Bauerová

    • Návšteva výstavy BODY WORLDS
     • Návšteva výstavy BODY WORLDS

     • Dňa 25.1.2024 sme s vybranými žiakmi SŠ navštívili výstavu BODY WORLDS, ktorá sa konala v priestoroch Nivy centrum. Je to vedecky založená výstava, ktorá má za cieľ vzdelávať  verejnosť o fungovaní ľudského tela. Výstavou nás sprevádzali lektori – študenti medicíny, ktorí žiakom kládli množstvo zaujímavých otázok, ale tiež objasňovali funkcie jednotlivých orgánov ľudského tela. Žiaci sa tak mohli zapojiť a preveriť si svoje vedomosti. Na výstave sme mali možnosť vidieť, okrem iného, aj porovnanie zdravých a chorých orgánov. Zaujímavé pre žiakov boli napríklad pľúca fajčiara a nefajčiara. Žiaci boli naozaj šikovní, veľa sa pýtali a myslím, že to bolo pre nich podnetný zážitok.

                                                                                                                            Mgr. Mária Kabová

       

    • Slovensko bez drog - Pravda o drogách
     • Slovensko bez drog - Pravda o drogách

     • Protidrogová prednáška pre žiakov 8.A, 9.A, 9.B sa na našej škole uskutočnila 25 .01. 2024. Naši žiaci boli s obsahom a formou prednášky veľmi spokojní. Prednáška svoj cieľ splnila. Žiaci dostali informácie o škodlivosti drog priamo na škole.

      Mgr. Mária Kročková

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • 29. januára 2024 sa študenti 3.OA, 4.OA, 3.G a 4.G zúčastnili školenia na tému „Finančná gramotnosť“.

      V úvode sa dozvedeli a rozšírili svoju schopnosť efektívne porozumieť a riadiť svoje financie. Získali základy rozpoznávania príjmov a výdavkov a tiež informácie pokročilejších konceptov, ako sú investície, plánovanie rozpočtu a plán úspory.

      Cieľom série školení je poskytnúť našim žiakom  nástroje, znalosti a praktické návody do života, potrebné na to, aby sa stali finančne informovanými, so schopnosťou robiť  správne finančné rozhodnutia v budúcnosti.

      Touto cestou sa chceme poďakovať pani lektorke Klemaničovej.

      Spracovala: PaedDr. Anna Imrichová, PhD. MBA

      Foto: Ing. Lenka Dohányosová

       

    • VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV V ZBERE PAPIERA!!!
     • VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV V ZBERE PAPIERA!!!

     • Po odvážení a sčítaní posledných hárkov papiera je tu veľké finále, kedy by sme radi oznámili víťazov súťaže v zbere papiera.

      Výherné triedy:
      1.miesto = 3.A = 358,28 kg
      2.miesto = 7.A = 290,25 kg
      3.miesto = 5.B = 100,95 kg

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich usilovnú snahu a zapojenie sa do súťaže. Výhercov čakajú vecné ceny, ktoré im odovzdajú triedni učitelia.

      Mgr. Mária Kabová

    • Výskumný Ústav Papiera a Celulózy
     • Výskumný Ústav Papiera a Celulózy

     • Čo všetko sa dá skúmať o papieri, na papieri? Čo je vlastne celulóza? Ako to súvisí s drevom a slovenským drevárskym výskumným ústavom?

      To všetko a viac sme sa mali možnosť dozvedieť v stredu 20.12. 2023 na exkurzii „cez ulicu“, vďaka bývalému spolužiakovi p. uč. Bauerovej – Ing. Andrejovi Pažitnému PhD., ale tiež Ing. Vladímírovi Ihnátovi, PhD. a ich výskumnému tímu.

      Tí nás spolu so žiakmi tried 2. G a 3. G, p. uč. Šaradinovou, Bauerovou a Sadlekovou previedli od teórie k praxi. Od chemických vzorcov celulózy, k drevu, papieru, biozložiek pohonných hmôt. Od základného výskumu, cez aplikáciu v priemysle, spoluprácu našich a zahraničných firiem až po finančné, politické a spoločenské problémy.

      Videli sme všetky priestory na poschodiach aj v podzemí, moderné laboratóriá, aj „starobylé“ zariadenia, ktoré stále fungujú a nechcú do zberu.

      Pomáhajú vytvoriť a pretvárať hustú kašu celulózy, ktorá je už dnes bez zápachu. „Oblatkáreň“ lisuje papier, ktorý sa ďalej suší, ako keď psík a mačička prali prádlo a sušili sa, skúma sa jeho hrúbka, farba, vlastnosti.

      Potom sa zase rozkladá parnou explóziou pri 180 °C, tlaku 11,5 barov a enzymatickými prípravkami. Prečo? Aby sa z neho mohol v ďalších krokoch vytvoriť napríklad bioetanol a pridať do benzínu.

      Prechádzame k drevu, rôznym druhom a ich povrchovým úpravám a nakoniec vieme využiť aj jeho odpad, z ktorého sa lisujú OSB a iné dosky. Tie postupujú na kontrolu odolnosti voči ťahu ťahacím zariadením.

      Končíme, kde sme začali, pri príjemnej predvianočnej diskusii a občerstvení.

      Musím povedať, že sa nám zamestnanci maximálne venovali po každej stránke – časovej, profesionálnej, ľudskej aj hosťovskej. Niektoré procesy nám predviedli, niektoré dovolili vyskúšať. Vďaka neodbytnosti p. uč. Bauerovej sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých vecí, o ktorých sa len tak niekde nerozpráva.

      Tiež nám ponúkli spoluprácu v budúcnosti. Bolo to milé, ale aj náročné. Naučili sme sa nielen čo je drevo a celulóza, čo všetko sa s tým dá robiť a vyrobiť, aké sú ďalšie perspektívy, ale tiež, že aj taký „papier“ je veľká veda a má množstvo ciest a cestičiek. Veľká vďaka za tento príjemne a obohacujúco strávený deň.

      V galérii ponúkame pár okamihov.

       

      Zúčastnení – p. uč. Bauerová – vedúca exkurzie, p. uč. Šaradinová,

      p. uč. Sadleková, kolektív žiakov 2. G a 3. G triedy.

    • 3xR alebo Rozprávkové Rádio Roko
     • 3xR alebo Rozprávkové Rádio Roko

     •  

      Nájsť pokoj a uvoľnenie tam, kde sa každý ženie... (Z piesne Najviac)

      Pozývame vás vypočuť si nové vydanie nášho školského podcastu, tentokrát na tému ROZPRÁVKY, ktorou momentálne  na škole žijeme.

    • Ludus na pôde našej školy
     • Ludus na pôde našej školy

     • Ježiško, ja ti oferujem takú jateričku, čo ti sama skočí na rajničku.

      Ja ti oferujem takého barana, čo ho nezješ ani do rána.

      Ja ti oferujem za čiapočku slivák, aby si nepovedal, že som všivák.

                                                                         (Z predstavenia Vyšla hviezda nad Betlehemom)

      Ďakujeme hercom Marike Kecskésovej, Romanovi Fabianovi a Kataríne Kubovej z divadla Ludus za návštevu na pôde našej školy. Deti MŠ, prvého stupňa a mladší žiaci druhého stupňa ZŠ mali možnosť ocitnúť sa  in medias res vianočného príbehu s názvom Vyšla hviezda nad Betlehemom v réžii Petra Kubu, v ktorom sa chudobní pastieri vydávajú za betlehemskou hviezdou  hľadať malého Ježiška, aby mu odovzdali svoje dary. Okrem živých hercov na javisku účinkovali aj krásne drevené bábky (v úlohe  Svätej rodiny, troch kráľov či anjelov) od autora Romana Anderleho.

      Pásmo veselých ľudových piesní a kolied, ktoré si publikum zanôtilo spolu s hercami, navodilo správnu predvianočnú atmosféru tých najkúzelnejších sviatkov v roku. 

                                                                                                                                     Daniela Bauerová

    • Návšteva Viedne
     • Návšteva Viedne

     • Dňa 13.12. 2023 sme so žiakmi 1. -3 . ročníka gymnázia navštívili hl. mesto Rakúska Viedeň v predvianočnom období. Naším cieľom bolo Kunsthistorisches Museum, ktoré ponúka stálu expozíciu zbierok od dôb starovekého Egypta cez grécku antiku až po maľby 18. storočia.

      Pre porovnanie rôznych architektonických štýlov sme si najprv boli pozrieť budovu Mumok (múzeum moderného umenia), ktorá sa úplne odlišuje od budovy Kunsthistorisches Museum (tá vznikla za čias Františka Jozefa I. v 2. polovici 19. storočia).

      Viedeň je známa krásnymi vianočnými trhmi na viacerých miestach, kde sa dajú kúpiť rôzne vianočné dekorácie a maškrty. Touto cestou sme si užili vianočnú atmosféru.

       

      p.uč. Šreinerová, Kabová, Bauerová

    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že dňa  

      22.12.2023 udeľujem riaditeľské voľno žiakom všetkých organizačných zložiek.

      RNDr. Ivan Ištok

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Vážení rodičia a kolegovia, mílí žiaci, 

      chceme vám dať do pozornosti dôležitý oznam.  Na našej škole je posledný krát vyhlásená súťaž v zbere papiera. Použité papiere určené na vyhodenie môžete priniesť aj z domu, prípadne od rodičov z práce. Pomôžeme tak spolu pri separácii odpadu a dáme druhú šancu použitému papieru.  

      Zber papiera bude prebiehať v mesiaci január. V termíne od 8. 1. - 19. 1. 2024 bude možné odovzdať balíky papierov pri dverách pani hospodárky pani K. Macekovej vo vstupnej hale školy. Prosím noste iba zviazané balíky papierov, označené triedou, ktorej prislúchajú!  Trieda, ktorá vyzbiera najviac papiera, získa vecné ceny.

      Prípadné otázky, môžete smerovať na pani učiteľku M. Kabovú, prípadne na pani hospodárku K. Macekovú. 

      Ďakujeme, že sa zapojíte.

      Mgr. Mária Kabová

    • BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ 2023
     • BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ 2023

     • Posledný deň v mesiaci november sme sa vybrali so žiakmi 8.A triedy na 29. ročník Bienále ilustrácií do Medzinárodného domu umenia pre deti – Bibiana. Aktuálny ročník Bienále ilustrácií Bratislava bol venovaný významnému slovenskému ilustrátorovi, maliarovi, grafikovi a sochárovi Miroslavovi Cipárovi, ktorý stál pri vzniku samotného bienále. So žiakmi sme mali možnosť vidieť 2072 ilustrácií  umelcov z 36 krajín sveta. Vybrať tú najkrajšiu, bolo naozaj veľmi ťažké, až nemožné. Okrem vystavených originálov bola pri každom ilustrátorovi priložená aj knižná forma k nahliadnutiu. Výstava bola pre nás úžasnou inšpiráciou. BIB je zážitok pre všetkých, ktorí majú radi príbehy a únik do sveta fantázie. Náš výlet sme ukončili prechádzkou po uličkách Starého mesta Bratislavy s príjemnou atmosférou a vôňou Vianoc.

       

      Mária Kabová

    • ŠKD - Interaktívna výstava Malý princ
     • ŠKD - Interaktívna výstava Malý princ

     • 11. 12. 2023 sme sa so žiakmi v rámci ŠKD zúčastnili interaktívnej výstavy Malý princ v Pisztoriho paláci. Nechali sme sa viesť fantáziou a prežili sme interaktívne zážitky. Kúzelný svet Malého princa pôsobí nielen na oči ale aj na ďalšie ľudské zmysly. Súčasťou výstavy bolo viacero interaktívnych inštalácií, a tak sme sa mohli v pohodlí stanu započúvať do audioknihy Malého princa a pritom vytvoriť tieňohru, ktorú uvidia ľudia okolo stanu. Kto sa nebál, mohol rukami preskúmať vnútro obrovského vajca a ohmatať si zvieratko, ktoré v ňom žije, a keď má chuť, tak ho následne aj nakresliť. No a menšie deti sa mohli popreháňať na drevenom odrážadle v tvare líšky a smiať sa toľko, koľko sa im ráči. Výstava v nás zanechala veľa zážitkov.

      Mgr. Lucia Longauerová

    • Kultúrne pamiatky mesta Bratislavy
     • Kultúrne pamiatky mesta Bratislavy

     • Žiaci 6.A triedy absolvovali exkurziu počas, ktorej navštívili historické pamiatky mesta Bratislava. 

      Navštívili sme sídlo Prezidentky SR - Grasalkovičov palác. Nezabudli sme na najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave - Dóm sv. Martina. Navštívivli sme Starú radnicu a videli exponáty historického mesta. Z veže radnice zažili nezabudnuteľný zážitok z výhľadu na súčasnú Bratislavu. Navštívili sme aj vianočné trhy, kde sme mali možnosť ochutnať dobroty, ktoré ponúkajú predajcovia v stánkoch na Hlavnom a Primaciálnom námestí.

      Našu exkurziu sme ukončili prehliadkou budovy SND na Hviezdoslavovom námestí, kde sa sa odfotili pre sochou Pavla Országha Hviezdoslava.

       

      Mgr. Mária Kročková

    • Projekt spolupráce s MŠ pri ZZ KRAMÁRE
     • Projekt spolupráce s MŠ pri ZZ KRAMÁRE

     • Šeď dlažby chodníka vyháňa z mesta anjela.

      No mne ten anjel, posol Boží, tu medzi nami stále chýba...

      Snáď, až rozkvitnú lúky a háje, pozve ho ktosi...

      Vráti sa opäť cez mäkkú pažiť ten priateľ bosý.

       

      (Z básne Šeď v duši, Jana Jablonská)

      Už tradične navštevujeme pred Vianocami deti z MŠ pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici v Bratislave. Spolupráca, ktorú sme nadviazali pred šiestimi rokmi, zafungovala okamžite, nakoľko ide o inštitúciu podobného zamerania, ktorej adresátmi sú deti s chorobou či istým zdravotným oslabením. Deti z Mokrohájskej dostávajú možnosť tešiť sa z vianočných nácvikov a škôlkari z Kramárov sú šťastní z akéhokoľvek spestrenia v ich neľahkom položení v čase hospitalizácie.  

      Tento rok sa zozbierala skupina desiatich členov školského krúžku Spevokol Perla v zložení žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ, SŠ i pomaturitného štúdia. Ako sólistky vystúpili vo veľkej nemocničnej prednáškovej aule Kamilka Trávničková z 3.A (pieseň Anjelíčku) a Kristína Froncová z 2.SVC (pieseň Aleluja). Na 7-strunovej elektrickej gitare zahral Rolničky Samuel Jurkovič z 2.G a Tomáš Netri po prvýkrát hudobne sprevádzal pieseň Tichá noc na akordeóne. Okrem tradičných ľudových vinšov zazneli verše Jany Jablonskej zo zbierky Podoby lásky.

      Ďakujeme za osobné prijatie pani riaditeľke Mgr. Vratislave Kurthovej, rovnako špeciálnej pedagogičke Mgr. Jane Lukáčikovej, ktorá našim pripravila bohatú prebohatú nádielku sladkostí. Za organizačné zabezpečenie patrí vďaka pani asistentke Ingrid a pánu asistentovi Štefanovi.

      „... Od rána sa v izbe stromček ligoce, kúpil otec rybu, budú Vianoce! ...“

                                                                                                                                 Daniela Bauerová

    • Návšteva Goethe-institut v Bratislave
     • Návšteva Goethe-institut v Bratislave

     • Dňa 20.11. 2023 sme opäť so skupinou žiakov gymnázia, ktorá sa zaujíma o nemecký jazyk, zavítali do príjemných priestorov Goethe - inštitútu na Panenskej ulici v Bratislave. Bol pre nás pripravený vzdelávací program v nemčine na tému „Upcycling“. Počas jednej hodiny sme plnili rôzne aktivity a po jej skončení sme ešte mohli ostať v knižnici a venovať sa krátkemu čítaniu.

      Odporúčame všetkým, nielen nadšencom nemčiny, návštevu knižnice, v ktorej sa dajú požičiavať nielen knihy, ale aj veci (die Bibliothek der Dinge), poprípade môžete stráviť pekný čas v kaviarni.

       

      Šreinerová, Kabová

    • Rodičovské združenie formou individuálnych konzultácií
     • Rodičovské združenie formou individuálnych konzultácií

     • Vážení rodičia,

      pozývame vás na Združenia rodičov školy, ktoré sa budú konať formou individuálnych konzultácií s vyučujúcimi, školským logopédom, psychológom a vedením školy dňa 13.decembra 2023 v čase od 15:30 do 17:30 hod. 

      Prosíme vás, aby ste si čas konzultácie u jednotlivých učiteľov rezervovali prostredníctvom školskej stránky EduPage. Čas konzultácie sme nastavili na 10 minút, prosíme vás aby ste časový harmonogram dodržiavali, predídeme tak zbytočným komplikáciám. 

       

      Ďakujeme.

    • MOKY 3 (12/2023) - vyšlo nové zimné číslo!
     • MOKY 3 (12/2023) - vyšlo nové zimné číslo!

     • Na hodine SJL v 1.OA učiteľka skúša interpunkciu: „Znamienko, pomocou ktorého robíme priamu reč, sa volá...“

      ​​​​​​​Tomáš: „CUK – CUK.“

      (čítajte v rubrike Vtipy zo školských lavíc, s. 27)

       

      Do 28-stranového decembrového čísla sme pripravili množstvo povzbudzujúcich článkov. Predvianočný editorial nám napísala Anička Mrňová, absolventka gymnázia a pomaturitného kvalifikačného štúdia sociálnoprávnej činnosti.

      Rozhovor nám poskytla Veronika Fialová, absolventka gymnázia z roku 2004, ktorá zaspomínala na nejednu pikošku z čias štúdia...

      Inšpiratívne životné príbehy vypovedali tri mladé ženy, ktoré študovali či ešte stále študujú na našej škole a napriek svojim postihnutiam (svalová dystrofia, detská mozgová obrna či zrakové postihnutie) ostali zdravo sebavedomé, tvorivé a úspešné (Môj život s hendikepom/Denisa Jamrichová 3.OA; Moja dcéra Veronika/Alica Bajnóciová; Inšpiratívna osobnosť Mgr. Silvia Shahzad).

      V špeciálnopedagogickej rubrike Zvýšme si povedomie o ... otvorene píše aj o sebe naša redaktorka Kristína Froncová z 2.SVC o hydrocefale a my veríme, že osvetu šírime medzi všetkých, ktorí netušia, akými rôznymi ochoreniami ľudia navôkoľ trpia.

      V cestovnom denníku (Moky na cestách) zo štvrtej školskej expedície do Večného mesta Rím nám prináša šéfredaktor Tomáš Netri z 3.G množstvo zážitkov a zároveň tipov na návštevy originálnych kultúrnych či umeleckých miest, okorenených osobnými postrehmi.

      Nebol by to Moky bez ankety, (tentokrát spovedáme nových prváčikov strednej školy) či bez noviniek Zo školských aktivít, ktoré pripravujú kolegyne Mgr. Eva Hojzáková (za MŠ), PaedDr. Valéria  Stašiaková (za prvý stupeň) a PaedDr. Katarína Šaradinová (za SŠ v anglickej rubrike Hello English readers!)

      Zopár tipov na dobrý film, knihu či módny kúsok ponúkajú Matej Richter zo 4.OA, Michaela Bazalová z 1.G a Izabela Kliská z 1.OA.

      O bohatú nádielku vtipov z maturitných lavíc sa postarala zberateľka Nina Paulusová zo 4.G a anonymného študenta Kopla múza v básni Túha po láske...

      Vianočnú náladu tomuto číslu dodávajú ilustrácie našich piatačikov. Všetkým prispievateľom zo srdca ďakujeme a priaznivcom prajeme krásne čítanie! Nájdete nás na chodbe strednej školy a na https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3

       

      Decembrové číslo čítajte MOKY 3 - 12/2023 (pdf)

                                                                                             Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu