Novinky

    • Olympiáda SJL - poznáme víťazov za Gymnázium
     • Olympiáda SJL - poznáme víťazov za Gymnázium

     • Naši gymnazisti sa aj v tomto školskom roku zúčastnili dobrovoľnej záujmovej činnosti - Olympiády v predmete slovenský jazyk a literatúra, postupovej súťaže, vyhlasovanej vo všetkých predmetoch Slovenským inštitútom mládeže (IUVENTA).

      Víťazi triednych kôl (alebo ich zástupcovia) -  Ela Töröková z 1.G, Tomáš Netri z 2.G, Nina Paulusová z 3.G a Matej Šabík  zo 4.G – si premerali sily v školskom kole 14. októbra 2022 v troch disciplínach: čítanie s porozumením z troch ukážok (odborný text, umelecký text a text s grafom a mapkou); sloh na zadanú tému (V čom vidím nebezpečenstvo sociálnej siete? – článok do školského časopisu) a koncept rečníckeho prejavu na zadanú tému (Moje prešľapy v slovenčine - kritická sebareflexia vlastnej úrovne ovládania spisovnej slovenčiny).

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, najúspešnejších riešiteľov Tomáša Netriho v kategórii B a Ninu Paulusovú v kategórii A čaká intenzívna príprava, aby nás čo najlepšie dokázali reprezentovať  vo februári 2023 v krajskom kole!

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy
     • Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy

     • Oznamujeme všetkým tým novým rodičom, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy v školskom roku 2022/2023, že o výsledku rokovania Dopravnej komisie budú telefonicky informovaní v nasledujúcich dňoch.

      Nácvikový týždeň bude prebiehať od pondelka 10. 10. 2022 – od 14:00 hod. na zastávke autobusov v areáli Mokrohájska 3, do piatku 14. 10. 2022.

      Účasť  žiakov s rodičmi je nutná, nakoľko bez absolvovania tohto nácvikového týždňa nebude možné využívať školský autobus.

      Dopravná komisia

    • GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2022
     • GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2022

     • Dňa 5. 10. 2022 sa žiaci pomaturitného štúdia zúčastnili návštevy Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus a akadémia. Žiaci mali možnosť vyhľadať stánky tých škôl, kde by neskôr mali záujem študovať. Taktiež mohli využiť poradenský servis, testovacie centrum a centrum kariérového poradenstva.

      Veľtrhu sa každoročne zúčastňujú nielen vysoké školy a univerzity zo Slovenska, ale aj školy zo zahraničia, ktoré našim študentom ponúkajú zaujímavé možnosti štúdia.

       

      Mgr. Darina Ištoková

    • Svetový Deň zvierat s našim absolventom Martinom Daitom a jeho canisterapeutom Maikim
     • Svetový Deň zvierat s našim absolventom Martinom Daitom a jeho canisterapeutom Maikim

      • Inštinkt sa najťažšie potláča.
      • Psi sú lepší liečitelia ako psychiatri.
      • Maiki zrkadlí moje pocity.
      • Najhoršie, čo môže byť, je samostatne mysliaci pes.

      (Martin Dait, kynológ)

      Svetový deň zvierat pripadá na 4. október, čo je sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý je patrónom zvierat a milovníkov zvierat. Sviatok bol ustanovený na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931.

      Pri tejto príležitosti sme v škole privítali hneď 7 štvornohých hostí – jednak psíkov/domácich maznáčikov našich žiakov zo základnej a strednej školy, ktorí sa stretli v školskej záhradke, aby potešili našich najmenších – škôlkarov. Naše pozvanie prijali yorksire teriér Sammy (majiteľka Dominika Kuchtová zo 6.A), Jogi – bernský salašnícky pes (majiteľ Leoš Heumann zo 7.A), Ricky – kríženec yorkshira a bišona (majiteľ Lukáš Vlk z 8.B), francúzsky buldoček Bax (majiteľka Kiara Manku z 9.A), yorksire Roxi (majiteľka Veronika Bajnóciová z 3.G) a Joki - kríženec pomeraniána a trpasličieho špica (majiteľ Matej Šabík zo 4.G). Deťom z MŠ psíky predviedli niekoľko zaujímavých kúskov, majitelia porozprávali o ich rasách a povahách, tým nebojácnejším dovolili pohladkať ich. Aj psíky nadviazali medzi sebou okamžité priateľstvá. Ďakujeme maminkám a príbuzným našich žiakov, ktorí pomohli pri realizácii tejto časti projektu.

      Hlavným hosťom programu bol 4-ročný Maiki – dlhosrstý nemecký ovčiak, držiteľ dvoch certifikátov (asistenčného a canisterapeutického). Jeho majiteľ Martin Dait je absolventom našej Obchodnej akadémie z roku 2001 a so svojím psíkom venoval našim žiakom z vybraných tried ZŠ, SŠ a pomaturitného štúdia vzácne 2 vyučovacie hodiny. Martin nám porozprával, ako prebiehal Maikiho výcvik; ako sa mu podarilo výcvikom potlačiť agresivitu, ktorá je pre vlčiaky prirodzená a vychovať z neho terapeuta, ktorý dokáže liečiť psychické problémy (hyperaktivitu, fóbie či depresie), a rovnako byť nápomocný v oblasti fyzioterapie (odstraňovanie spaziem, podpora jemnej motoriky atď.); prezradil nám, ako ho Maiki zachránil pred dvoma agresívnymi psami i to, že Maiki vydrží aj výstrel z dela a nerozhádže ho to. Dozvedeli sme sa, že je úspešný aj na výstavách klubového či medzinárodného charakteru (Najkrajší samec jedného plemena z roku 2018 a 2019, 2018 najkrajší jedinec plemena). Žiaci zahrnuli Martina množstvom otázok, zaujímali sa, aká je Maikiho obľúbená hra (aport loptičky z vody) či maškrta (surová krkovička = jackpot)...  Žiaci veľmi ocenili Maikiho nevyčerpateľnú priateľskú povahu a počas prestávok si ho postupne pohladili. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Márii Kabovej (našej biologikárke), ktorá organizačne zastrešila druhú časť projektu. Veľké ďakujem patrí Martinovi a Maikimu za návštevu. Krásny sviatok všetkým zvieratkám a ich milovníkom!

       

      Daniela Bauerová

    • Konferencia k Európskemu Dňu jazykov s našimi absolventmi M. Rovenským a M. Magátom
     • Konferencia k Európskemu Dňu jazykov s našimi absolventmi M. Rovenským a M. Magátom

     • Atmosféra bola príjemná (publikum reagovalo) a stále,  napriek všetkému, verím, že sme (ja a Matúš) mladších namotivovali ...

      (Matej) 

      Cítil som sa príjemne, ako vždy. Otázky publika boli kvalifikované a mám pocit, že sme žiakov a učiteľov Mokrohájskej zaujali (nechcem sa chváliť, samozrejme). Sám projekt pokladám za užitočný, keďže každý človek by sa mal venovať štúdiu cudzích jazykov. 

      (Matúš)

       

      Hello, hallo, hi, salut, ciao, bonjour, привет – takto nás privítali pri príležitosti Európskeho Dňa jazykov 26. septembra 2022 naši dvaja absolventi gymnázia z roku 2017 Mgr. Matúš Rovenský a Bc. Matej Magát. Využili sme náš absolventský potenciál a s pomocou chlapcov sme zorganizovali pre žiakov gymnázia Konferenciu k Európskemu Dňu jazykov.

      Matúš vyštudoval Katedru ruských a východoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ovláda plynule 3 svetové jazyky – ruský (C 2), anglický (C 2) a nemecký; v rámci vysokoškolského štúdia sa venoval aj fínskemu a novogréckemu jazyku a aktuálne sa začal učiť po čínsky. Matej študuje v druhom ročníku magisterského štúdia Katedry informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

      Konferenciu sme rozdelili na 3 časti. V teoretickej sa Matúš venoval klasifikácii, typológii a niektorým diferenciáciám indoeurópskych jazykov, Matej posunul debatu do roviny počítačových (programovacích) jazykov a matematických jazykov, uviedol ich rodostrom; rozdiely a spoločné znaky s prirodzenými jazykmi, príklady tých jazykov, ktoré vznikli v Európe (Scala, Pascal, Python, Ada), príklady, ktoré používa/vie použiť (C/C++, C++, Python, Pascal, Haskell, Golang, Java, C# a čiastočne aj Assemblér) a pripravil si aj hlavolam Hello world v exotickom jazyku Piet.

      V praktickej časti si Matúš pripravil úryvky z diel svetového kalibru v originálnom znení (Kto chytá v žite, Na západe nič nové, Kapitánova dcéra, Osudy dobrého vojáka Švejka, Quo vadis), prezentoval ich stručnú interpretáciu, teda zdôvodnil, vďaka čomu sa zapísali do dejín literatúry. Pripravil si aj úryvky z učebníc fínčiny a starogréčtiny. Naši študenti nezostali zahanbení, so cťou obstáli, keď ich Matúš vyzval k stručnej reprodukcii umeleckých ukážok zmienených diel v origináli anglického a nemeckého jazyka, ktoré sa študujú na našej škole.

      V záverečnej časti sa rozbehla debata, zazneli otázky o tom, prečo sa učiť cudzie jazyky, prečo sú Fíni majstri vo vzdelávaní a či plánujú chlapci pracovať aj niekde v zahraničí.

      Ďakujeme výborným prednášajúcim, ktorí nám vytvorili 3 mimoriadne záživné vyučovacie hodiny, sú pre našu školu obrovským prínosom a navyše, stali sa inšpiráciou pre našich aktuálnych študentov. Ďakujeme Dr. K. Šaradinovej, ktorá nás každoročne motivuje tvorivým spôsobom sláviť Európsky Deň jazykov a v tomto projekte nás podporila i tento rok.

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Redakcia časopisu Moky 3 praje úspešný začiatok školského roka 2022/2023!
     • Redakcia časopisu Moky 3 praje úspešný začiatok školského roka 2022/2023!

     • Pripravili sme pre vás 16 strán čítania k jednej šálke čaju. Ohliadame sa za letnými prázdninami a zároveň s ľahkosťou vstupujeme do tém nového školského roka. Na výzvedoch máme Jadranku Marić, absolventku nášho gymnázia z r. 2018, toho času študentku špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. O svojom vysokoškolskom živote, predstavách do budúcnosti, ale i nezbedách z čias stredoškolského štúdia si s láskou zaspomína v rubrike Naši absolventi.

      Príjemné čítanie praje celý redakčný tím v zložení  Kristína Froncová 1.SVC, Tomáš Netri 2.G,  Sofia Olejárová 3.G, Matej Šabík 4.G & za prvý stupeň PaedDr. Valéria Stašiaková.

      Čítajte nás na: https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka časopisu

    • Na západe nič nové - 90 minút na vojnovom fronte
     • Na západe nič nové - 90 minút na vojnovom fronte

     • Treba len prežiť. PREŽIŤ! Na ničom inom nezáleží!

      Sme už otupení od šialenstva, a tak zatíname zuby – to prejde, TO PREJDE!!

      Sedieť len tak doma, pri pive, v tichu, to je úplne všetko!

      Spomienky pred vojnou majú jednu spoločnú vlastnosť – TICHO.

      Sme vôbec mládež? Sme ako starci s predratými čižmami.

      To bol Franz Kemmerich – 19 a pol ročný. A NECHCELO SA MU ZOMRIEŤ!

      Keď som videl zomierať svojho spolužiaka, začal som sa smrti báť.

      Ďalšia smrť - na západe nič nové...

      (Úryvky z predstavenia – https://ludusdivadlo.sk/na-zapade-nic-nove/

       

      Bestseller Ericha Mariu Remarqua unikátne spracovalo zoskupenie Ludus a prinieslo na dosky divadla L+S pre stredoškolákov, ktorým téma vojny nie je ľahostajná, o to viac v aktuálnej dobe. Naša stredná škola sa predstavenia zúčastnila 13. septembra 2022, k výberu tohto diela z povinnej literatúry nás povzbudila naša nemčinárka Mgr. Šreinerová, za čo jej ďakujeme. Hre predchádzala 15-minútová prednáška na tému pacifizmus a patriotizmus, ktorá nás jemne voviedla do deja. (Divadlo pripravilo pre študentov viaceré didaktické materiály k tomuto aj iným predstaveniam, dostupné na: https://ludusdivadlo.sk/materialy-na-zapade-nic-nove/  

      Prostredníctvom piatich hrdinov/vojakov,  našich stredoškolských rovesníkov (v krásnom hereckom obsadení – Kvietik, Jurčišin-Kukľa, Pokorný, Ferstl a Boublík), sme sa v jednej chvíli ocitli spolu s nimi priamo na fronte, kde sa strieľa, zabíja v sebaobrane, stráca priateľov, plače, upadá do beznádeje a umiera. Hodinu a pol sme sa modlili, kedy sa skončí hlučná streľba granátov, kedy sa skončí hrôzostrašný boj o prežitie, a kedy si budeme môcť konečne vydýchnuť. Naturalistické spracovanie tohto príbehu nenechalo naše zmysly ani minútu na pokoji! Počas celého deja sme si hlboko uvedomovali, že vojna je zverstvo, a že hoci budeme veľmi trpezlivo čakať, nedočkáme sa iného, ako nešťastného konca, pretože vo vojne niet víťazov, iba porazených. Odporúčame pozerať len divákovi so silným žalúdkom.

      V čase prebiehania aktuálneho vojnového konfliktu na Ukrajine je toto dielo mementom pre všetkých, ktorí v 21. storočí (!) ľahkovážne dopúšťajú utrpenie nevinných... Stop vojne!

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Oznámenie dopravnej komisie
     • Oznámenie dopravnej komisie

     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou bude prebiehať v dňoch:

      • 19.9.2022 (pondelok) v čase od 8:00 do 10:30 hod.
      • 22.9.2022 (štvrtok) v čase od 8:00 do 10:30 hod.

      V čase 8:00 – 8:30 hod. sa členovia dopravnej komisie venujú rodiččom, ktorí prídu potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásiť zmenu.  

      V čase 8:30 – 10:30 hod. bude prebiehať (asi hodinové) vstupné informačné stretnutie so všetkými novými záujemcami  a individuálny rozhovor (vyplnenie žiadosti a doloženie príloh).

    • Oznámenie o riaditeľskom voľne
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že v dňa 16.9.2022 udeľujem riaditeľské voľno žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

    • Oznam pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2022/2023
     • Oznam pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2022/2023

     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou bude prebiehať dňa:

      • 13. 9. 2022 (utorok) v čase od 8:00 do 11:00 hod.

      V čase 8:00 – 9:00 hod. sa členovia dopravnej komisie venujú rodiččom, ktorí prídu potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásiť zmenu.  

      V čase 9:00 – 11:00 hod. bude prebiehať (asi hodinové) vstupné informačné stretnutie so všetkými novými záujemcami  a individuálny rozhovor (vyplnenie žiadosti a doloženie príloh).

    • Oznámenie školské autobusy
     • Oznámenie školské autobusy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 12. septembra 2022 budú školské autobusy opätovne vchádzať do areálu ZKR Gaudeamus. Autobusy budú premávať podľa súčaného cestovného poriadku.

    • Vstup do priestorov školy
     • Vstup do priestorov školy

     • Žiakom, ktorí NENAVŠTEVUJÚ materskú školu a školský klub detí je vstup do priestorov školy povolený od 7:30 hod.  

      Pred uvedeným časom je prítomnosť uvedených žiakov v priestoroch školy ZAKÁZANÁ. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

    • Oznam pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi
     • Oznam pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi

     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  bude prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      • 5. 9. 2022 (pondelok) - 8:00 - 11:00 hod. (učebni č. 58 – II.SVC, učebňa sa nachádza na 1. poschodí  priestorov školy),
      • 6. 9. 2022 (utorok) - 8:00 - 11:00 hod. (v zborovni školy),
      • 8. 9. 2022 (štvrtok) - 8:00 - 11:00 hod. (v zborovni školy).

      V čase 8:00 – 9:00 hod.  sa členovia dopravnej komisie prioritne venujú rodičom, ktorých deti už v predošlom školskom roku využívali prepravu školskými autobusmi. Všetci rodičia musia „opakovane“ potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásiť zmenu.  

      V čase 9:00 – 11:00 hod. bude prebiehať (asi hodinové) vstupné informačné stretnutie so všetkými novými záujemcami  a individuálny rozhovor (vyplnenie žiadosti a doloženie príloh).

    • Informácie k začiatku školského roku 2022/2023 - upravené
     • Informácie k začiatku školského roku 2022/2023 - upravené

     • Nástup všetkých žiakov do školy (vrátane materskej školy) je 5. septembra 2022 (pondelok) o 7:45 hod.

      Noví žiaci vstupujú do školy hlavným vchodom, kde budú našimi pracovníkmi usmerňovaní do tried. Ostatní žiaci vstupujú vchodmi od telocvične alebo od zastávky školských autobusov.

      Žiaci navštevujúci 1. stupeň ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach podľa označenia. Žiaci navštevujúci 2. stupeň ZŠ a strednú školu sa zhromaždia v telocvični školy.

      Príjazd motorovým vozidlom z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie areálu ZKR Gaudeamus nie je možný. Odporúčame parkovanie na parkovisku OC Tesco Lamač.

      8:00 hod. prvé zvonenie v školskom roku 2022/2023.

      Noví žiaci prinesú 5. septembra 2022 vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo bude k dispozícii aj v hlavnom vchode školy). Ostatní žiaci, resp. ich rodičia vyplnia bezpríznakovosť cez EduPage.

      Žiaci sú počas prvých troch dní pod dozorom triednych učiteľov.

      Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie k novému školskému roku.

      5. septembra 2022 je vyučovanie skrátené nasledovne:

      • ZŠ I. stupeň do 11:40 hod, potom v školskom klube detí, s obedom;
      • ZŠ II. stupeň a stredná škola odchádzajú domov, bez obedu, nečakajú na školské autobusy.

      6. a 7. septembra 2022 je vyučovanie skrátené nasledovne:

      • žiaci I. stupňa ZŠ končia po 4. vyučovacej hodine (11:40 hod.);
      • žiaci II. stupňa ZŠ končia po 5. vyučovacej hodine (12:35 hod.);
      • žiaci SŠ končia po 6. vyučovacej hodine (13:20 hod.);
      • vyučovanie podľa rozvrhu začne od 8. septembra 2022.

      Prevádzka školského klubu detí je zabezpečená 5. septembra 2022 v štandardnom režime, ráno v čase od 7:00 do 7:45 hod. a poobede v čase od 11:30 do 16:00 hod.

      Prevádzka materskej školy je zabezpečená od 5. septembra 2022 v čase od 7:00 do 16:00 hod.

      Informácie o stravovacom systéme žiakov nájdete na našej webovej stránke (školský stravovací systém).

      Noví záujemcovia o prepravu školskými autobusmi nájdu všetky potrebné informácie na našej webovej stránke (info školské autobusy).

      Školské autobusy budú premávať podľa harmonogramu platného v minulom školskom roku (cestovné poriadky školských autobusov).

      Zoznam potrebných učebných pomôcok pre žiakov I. stupňa ZŠ sa dozviete od triednych učiteľov počas prvého vyučovacieho týždňa.

      Zoznam potrebných učebných pomôcok pre žiakov II. stupňa ZŠ a strednej školy sa dozviete od vyučujúcich na prvej vyučovacej hodine daného predmetu.

      Prihlasovacie údaje do užívateľského konta školského webu pre nových žiakov dostanete od triednych učiteľov (vrátane detí v MŠ).

      Všetky ostatné potrebné informácie ktoré pravidelne aktualizujeme nájdete na školskom webe (www.mokrohajska3.sk).

      Všetky potrebné kontakty na nás nájdete na webovej stránke školy.

      Tešíme sa na Vás!

    • Dôležitý oznam - stravovanie - dotácie - 31. 7. 2022
     • Dôležitý oznam - stravovanie - dotácie - 31. 7. 2022

     • Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022

      Dňom 01.07 2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

      Pri poskytovaní dotácií na stravu sú už len dve vekové kategórie detí:

      1. deti v poslednom ročníku MŠ alebo žiaci  ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu  (od 01.07.2022 v sume 70 eur mesačne, tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách už v poslednom ročníku MŠ nie je možný.

      1. deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (01.07.2022 v sume 40 eur mesačne [4]). Ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t. j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu. Tu je možný súbeh poberania DB a dotácie na stravu-žiak nad 15r.v ZŠ.

      Upozorňujeme, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

       

      Preto je potrebné, aby rodičia detí, ktorí budú žiadať o poskytnutie dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022, čiže v novom školskom roku (2022/2023), predložili nevyhnutné potvrdenie, na základe, ktorého žiada o poskytnutie dotácie na stravu a to buď:

      • potvrdenie, že ide o dieťa v HN
      • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM,
      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

      a

      • priložiť Žiadosť k poskytnutiu dotácie na stravovanie na šk.r.2022/2023 !

      Tlačivá musia byť vypísané riadne, podpísané, naskenované a následne zaslané na email: skolstvo@karlovaves.sk najneskôr do 31.07.2022, inak dieťa nebude možné zaradiť do dotačného zoznamu včas.

       

      Prílohy:

      Čestné vyhlásenie od 1.7.2022 (docx)

      Žiadosť o dotácia MŠ (xlsx)

      Žiadosť o dotáciu ZŠ (xlsx)

    • FYZIKA DEMONŠTRÁCIE
     • FYZIKA DEMONŠTRÁCIE

     • V tomto školskom roku sa fyzika "konečne" vyučovala v škole. Aj preto sme si mohli dovoliť niekoľko fyzikálnych demonštrácií na gymnáziu.

      Prváci okrem tradičného merania hrúbky učebnice, váženia jedného zrnka ryže priniesli z domu jednoduché stroje postavené zo stavebnice lega (Andrej R.). Páku, ozubené kolesá a krásny kladkostroj.

      Druháci sa hrali s deformáciami pevných látok, skúmali plyny a kvapaliny a zaujala ich elektrostatika, magnetizmus či skladanie jednoduchých a rozvetvených obvodov, pri ktorých zvonil zvonček a svietila žiarovka.

      Ondrej sa zabával aj doma a vyrobil z 3D tlačiarne kladku, ktorú môžeme používať na fyzike.

      Tretiaci prešli vlnením, akustikou a mali možnosť demonštrovať optiku, ako skladanie farieb, skúmanie šošoviek, ľudského oka, mikroskopu, ďalekohľadu, úpravu refrakčných chýb, a pod. Martin predviedol svoju vedeckú stavebnicu.

      Prikladám aspoň pár fotografií, ktoré sme stihli urobiť.

      Prajem pekné prázdniny a vnímanie fyziky okolo nás, nielen padnutie jablka na hlavu, či problémy so zmenami tlaku.                                                                                                   

      Ing. Zuzana Sadleková

       

    • Rozlúčka s chémiou v 9. A
     • Rozlúčka s chémiou v 9. A

     • Zdieľame s Vami posledné foto z tímových prác na projektoch - chémia v 9. A triede.

      Projekty boli na veľkej nástenke na hornej chodbe.

      Témy:

      • Alkohol a jeho vplyv na zdravie človeka
      • Acetón a príčiny hromadenia v tele človeka
      • Sacharidy – nezdravé cukry a komplexné sacharidy
      • Proteíny – rastlinné a živočíšne
      • Lipidy – zdravé a nezdravé tuky
      • Vitamíny – funkcia, zdroje a problémy pri nedostatku či nadbytku

      Ako sa hovorieva, ak je dobre, treba odísť.

      Pekné prázdniny a šťastný nástup na strednú školu.

       Ing. Zuzana Sadleková