• Školské autobusy - info nové

     • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v novom školskom roku  2019/2020 bude konzultácia / stretnutie s Dopravnou komisiou v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      • 9.9.2019  – pondelok  – 8:00 – 10:30 hod.
      • 12.9.2019 – štvrtok  –  8:00 – 10:30 hod.

      Rodičia schválených žiakov z minulého školského roku, len prídu potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu aj v tomto školskom roku. (prípadne nahlásia zmenu).  

      Noví záujemcovia o prepravu školskými autobusmi musia prísť na vstupné informačné stretnutie  + vyplniť tlačivo a doložiť podklady.

     • Začiatok školského roka - informácie

     • Nástup všetkých žiakov do školy (vrátane MŠ) je 2. septembra 2019 (pondelok) o 7:45 hod. Žiaci sa zhromaždia vo svojich triedach podľa označenia a menných zoznamov. O 8:00 hod. zaznie prvé zvonenie v novom školskom roku. O 8:30 hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, zaznie  štátna hymna SR a príhovor riaditeľa školy. Žiaci sú počas prvého dňa pod dozorom triednych učiteľov. Dostanú od svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie k novému školskému roku. Budú oboznámení so školským poriadom, BOZ a PO. Žiaci taktiež dostanú učebnice (1. - 4. vyuč. hod.) potrebné v danom školskom roku. 

      Rozvrh hodín platí od 3. septembra 2019.

      Vyučovanie v prvom vyučovacom týždni je skrátené nasledovne: žiaci 1. stupňa ZŠ končia po 4. vyučovacej hodine, žiaci 2. stupňa ZŠ končia po 5. vyučovacej hodine, žiaci SŠ končia po 6. vyučovacej hodine.

      Prevádzka školského klubu detí je zabezpečená od 2. septembra 2019 v štandardnom režime, ráno v čase od 7:00 do 7:45 hod. a poobede v čase od 11:30 do 17:00 hod.

      Prevádzka materskej školy je zabezpečená od 2. septembra 2020 v obvyklom čase od 7:00 do 17:00 hod.

      Informácie o stravovacom systéme žiakov nájdete TU.

      Noví záujemci o prepravu školskými autobusmi nájdu všetky potrebné informácie TU.

      Zoznam potrebných učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa ZŠ sa dozviete počas prvého vyučovacieho týždňa od triednych učiteľov.

      Zoznam potrebných učebných pomôcok pre žiakov 2. stupňa ZŠ sa dozviete počas prvého vyučovacieho týždňa od učiteľov jednotlivých predmetov.

      Zoznam potrebných učebných pomôcok sa žiaci strednej školy dozvedia počas prvého vyučovacieho týždňa od učiteľov jednotlivých predmetov.

      Prihlasovacie údaje do užívateľského konta školského webu pre nových žiakov dostanete od triednych učiteľov (vrátane detí v MŠ).

      Všetky ostatné potrebné informácie ktoré pravidelne aktualizujeme nájdete na školskom webe www.mokrohajska3.sk.

      Všetky potrebné kontakty na nás nájdete TU.

      Tešíme sa na Vás!

     • Výdaj čipov

     • Všetci noví žiaci sú povinní si prevziať čip, ktorý slúži na vstup do budovy školy a zároveň na prevzatie obedov.

      Čipy sa vydávajú:

      • od 12. augusta 2019  do 15. augusta 2019 od 7:00 do 10:00 hod.
      • od 2. septembra do 6. septembra 2019

      Výdaj čipov zabezpečuje pani Katarína Maceková 0903 779 665 – hlavný vstup do školy.

     • Maturitná skúška - opravný termín

     • Opravný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky 2019 z ANJ B2 sa bude konať 4. septembra 2019 na Gymnáziu, Bilíkova 24, Bratislava. Bližšie informácie Vám poskytne príslušná škola!!!

      Opravný termín ÚFIČ maturitnej skúšky 2019 sa bude konať 5. septembra 2019 (na našej škole) o 9:00 hod.