Novinky

    • Beseda s absolventkou Veronikou Vadovičovou
     • Beseda s absolventkou Veronikou Vadovičovou

     • Uzatvárame cyklus besied s úspešnými absolventami školy. Veronika Valovičová, absolventka nášho gymnázia z rokov 1998 – 2002, je všeobecne uznávaná športová celebrita, „zberateľka“ medailí  v športovej streľbe. Vyštudovala 3 bakalárske odbory a momentálne dokončuje magisterské štúdium sociálnej práce na VŠ sv. Alžbety v Trnave. Veľmi si vážime, že bola bezprostredne ochotná nájsť si na nás čas, spojili sme sa 25. februára 2022  cez obľúbený MS Teams - teda v období jej najvyšších príprav na Majstrovstvá Európy v Nórsku, kam letí o 2 týždne, aby nás reprezentovala v štyroch súťažných disciplínach. Žiaci druhého ročníka gymnázia Veroniku zahrnuli svojimi otázkami a dozvedeli sa napríklad, že prvej paralympiády sa zúčastnila práve v druhom ročníku gymnázia, a počas otváracieho ceremoniálu v Sydney jej behali zimomriavky aj napriek tomu, že skončila na predposlednom mieste.   

      Veronika spomenula aj svoje postihnutie – rázštep chrbtice – ktoré ju  na ZŠ bežného typu diskvalifikovalo z účasti na telesnej výchove, a tak bola z telocviku oslobodená. Až na našom gymnáziu, kde sa vyučuje zdravotná telesná výchova s úpravou pre  jednotlivé postihnutia, a v spolupráci so športovým klubom Altius, sa náhodným spôsobom dostala k streľbe (počas školského lyžiarskeho zájazdu nesnežilo, a tak sa začalo strieľať). Hneď od začiatku vedela, že je to niečo, čo ju baví a čo sa stane jej osudom.  Šport sa pre ňu stal živobytím, avšak ako priznala, život športovca je o neustálom spĺňaní kvalifikačných podmienok a treba tvrdo drieť , aby sa človek udržal v systéme. Veronike zo srdca ďakujeme!

                                                                                                              PaedDr. Daniela Bauerová

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • Aj v školskom roku 2021/2022 súťažili naši žiaci v celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show.

      Ako každý rok súťažilo sa v dvoch témach. Tento rok bolo úspešných viacero žiakov a piati najúspešnejší TOP EXPERTI dosiahli ocenenia v dvoch kategóriách:

      I.  25 % najúspešnejších v niektorej zo súťažných tém získali diplom a titul EXPERT na tému, 

      II. 25 % najúspešnejších v celkovom poradí vo svojej kategórii získali diplom a titul TOP EXPERTA.

      Títo žiaci získali diplom a sú expertmi v oboch kategóriách: 

      1. Alžbeta Novotná, 8.A
      2. Tomáš Netri, 1.G
      3. Luna Lunačková, 2.G
      4. Štefan Dobrovolný, 2.G
      5. Daniel Droppa, 2.OA

      Prostredníctvom zaujímavých úloh mohli žiaci predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok v téme, ktorá ich baví. Súťaž je tiež výbornou prípravou žiakov na dôležité testovania a maturitné skúšky.

      Všetkým účastníkom aj víťazom súťaže srdečne blahoželáme.

      PaedDr. Anna Imrichová PhD., MBA

    • Beseda s absolventom Tomášom Szabom na tému Recept na úspech
     • Beseda s absolventom Tomášom Szabom na tému Recept na úspech

     • „Nebojte sa napĺňať svoje nápady!“ (Tomáš Szabo)

       

      V cykle besied s úspešnými absolventmi školy pokračujeme ďalej, 15. februára sa  žiaci z 2.G spojili s Tomášom Szabom, absolventom gymnázia z roku 2012, ktorý ukončil inžinierske štúdium v odbore priestorové plánovanie na STU v Bratislave a aktuálne končí doktorandské štúdium. Prezradil nám, že učenie vysokoškolákov ho baví, venuje sa oblastiam ako sú investičný manažment, ekologická ekonómia či územné a priestorové plánovanie.

      Dozvedeli sme sa, že od roku 2016 sa venuje aj podnikaniu, a že k tomuto nápadu sa dostal veľmi nenápadne, keď s kamarátom z výšky sedeli v kaviarni a uvažovali, ako by sa „zapísali do dejín“ a teoretické vedomosti pretavili do praxe v štýle vlastného know-how. To, čo sa začalo ako dobrodružný nápad, je dnes úspešná firma s názvom  Prorozvoj, ktorá poskytuje služby mestám a obciam po celom Slovensku, zastrešuje vyše 200 klientov, od roku 2018 rieši napríklad zákazky v rámci zavádzania mestských Wifi zón.

      Prelomový moment v ich biznise nastal v momente, keď firma uviedla na trh unikátny produkt – ECO DOG TOILET – prvé ekologické, dnes už svetovo patentované toalety pre psy. Tomuto produktu vyvinuli nielen funkčný a ekologický rozmer, ale aj zaujímavý dizajn – takéto zariadenie sa nachádza napríklad  v meste Senec a má ambíciu dobyť svetový trh.

      Tomáš priznal, že v podnikaní zažil aj mnoho neúspechov, ale vždy ich vnímal iba ako prekážky určené na prekonanie, odporučil nám inšpirovať sa knihami zakladateľov svetových značiek (Nike, McDonald´s či Amazon), ktoré sa pre neho samotného stali inšpiráciou. Našich žiakov povzbudil, aby čas strávený na strednej škole využili, tak ako on, na učenie sa cudzích jazykov, tréning logického myslenia a dosahovanie čo najlepšieho prospechu; aby mali veľké sny a raz robili to, čo ich baví a v čom budú neprekonateľní!

       

      Ďakujeme!

                                                                                                                                     PaedDr. Daniela Bauerová

    • Beseda s absolventom Matejom Magátom na tému Umelá inteligencia
     • Beseda s absolventom Matejom Magátom na tému Umelá inteligencia

     • V rámci Dňa otvorených dverí sme otvorili na gymnáziu Cyklus besied s našimi úspešnými absolventmi. Svet informačno-komunikačných technológií a umelej inteligencie nám predstavil náš absolvent gymnázia z roku 2016 Matej Magát, ktorý je momentálne v prvom ročníku magisterského štúdia na  Katedre matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

      S našimi žiakmi druhého ročníka gymnázia sa spojil prostredníctvom umelej inteligencie 10. februára 2022. Vstupné zoznámenie s nami zrealizoval pomocou syntetického hlasu v programe Filip, ktorým kompenzuje svoj hendikep (pomalšie tempo reči) aj počas prezentácií na vysokej škole. Maťo nám prezradil, že VŠ odbor si zvolil nielen kvôli láske k informatike, ale aj z dôvodu možnosti pracovať a živiť sa raz cez home-office. Predstavil nám svoju katedru, na ktorej vraj panuje rovnaká rodinná atmosféra, ako u nás; poradil  nám „zlepšovák“, ktorý sám využíva pri obsluhe PC (tlačidlo jedným prstom), pripravil si krátku prednášku na tému umelá inteligencia, odhalil svoj sen - programovať vesmírne rakety. Odpovedal na zvedavé otázky študentov, vysvetlil, že umelá  IQ je preto umelá, lebo nikdy nebude túžiť, nebude zvedavá, nebude spontánna a nestane sa domácim „kutilom“,  že nebezpečnou sa stane iba vtedy, keď jej zadáme nezmyselný príklad, že aj keď sme na ňu odkázaní, nesmieme sa stať od nej závislí.

      Matej nás povzbudil ku kreativite, ktorú on sám venuje vývoju automatického obuváka ponožiek (Maťov nákres vynálezu zverejníme v školskom časopise). A Matejov záverečný odkaz? Umelá inteligencia má ďaleko od toho, aby nahradila človeka a bude len o to inteligentnejšia, o čo my ľudia budeme kreatívnejší.

      Ďakujeme!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Beseda o knihe – MAXIM Chlapec, ktorý prežil
     • Beseda o knihe – MAXIM Chlapec, ktorý prežil

     • Učím sa,

      ako žiť,

      ľudí milovať, nesúdiť.

       

      Učím sa,

      ako žiť,

      ako básňou osud sveta zachrániť.

       

      Učím sa,

      ako prejaviť lásku,

      ako podať do nebies

      moju prihlášku.

       

      (Báseň: Elementárne šťastie - zostručnená, autor: Maxim Kováč)

       

      S autorkou Marietou KováčovouMaximom, hlavným protagonistom knihy, ktorý, mimochodom, pôsobil istý čas aj ako študent nášho gymnázia, sme sa stretli 8. februára 2022 v krásnom prostredí školského exteriéru, aby sme pobesedovali o ich skutočnom, zimomriavky vyvolávajúcom príbehu.

      Žiaci z tried 3.G a 4.G sa v rámci predmetu umenie a kultúra dozvedeli, ako Maxo vo svojich 14-tich rokoch utrpel vážny úraz na lyžovačke, ako pri náraze do stromu upadol do kómy, ako mama komunikovala so synom počas umelého spánku prostredníctvom bazálnej stimulácie, ako sa Maxovi podarilo vrátiť späť do života, ako nečakané utrpenie nepretržite formuje celú rodinu a smeruje k hľadaniu nadčasových existenciálnych hodnôt ľudského života... Dozvedeli sme sa, že v Maxovi po návrate z kómy vytrysklo básnické črevo, a že to boli práve jeho básne, čo inšpirovali mamu k napísaniu celého príbehu v rozpätí neuveriteľných 344 strán!

      Okúsili sme, že Maxo srší neuveriteľným, jemu vlastným zmyslom pre humor, že po úraze už dokonca znova stál na lyžiach a nevzdáva sa sna opäť raz športovať. Ďakujeme za obohacujúce stretnutie a knihu vrelo odporúčame na prečítanie! https://www.pantarhei.sk/338777-maxim-chlapec-ktory-prezil-marieta-kovacova)

    • Naši ABSOLVENTI hovoria za nás!
     • Naši ABSOLVENTI hovoria za nás!

     • Prinášame vám spomienky absolventov našej školy v špeciálnej edícii časopisu Moky 3, ktoré sme zozbierali ku Dňu otvorených dverí ako propagáciu školy.

      Ide o druhé rozšírené vydanie, v ktorom sa k minuloročným deviatim absolventom pridávajú ďalší naši ôsmi vďační absolventi – Matej Magát, Peter Minarech, Peter Novotný, Ivana Pavlakovičová, Tomáš Szabo, Lucia Szolarová, Ján Škabla a Imrich Šteliar.

      Po rokoch zalovia v pamäti a rozpomenú sa na štúdium na Mokrej. Čo ich viedlo k výberu práve našej školy? Aké benefity na našej škole ocenili? Na ktoré obľúbené predmety a učiteľov nezabudli? Utkveli im v spomienkach nejaké pikošky? V každom prípade, dnes sú z nich úspešní ľudia, na ktorých sme právom hrdí. Ďakujeme za úprimné výpovede, ktoré svedčia o tom, že naša škola má čo ponúknuť a dokáže prirásť k srdcu.

      Čítajte a posúďte sami!

      ​​​​​​​Naši absolventi hovoria za nás!

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3