• Podporme slovenskú kultúru 2 – Zuzanka Hraškovie
     • Podporme slovenskú kultúru 2 – Zuzanka Hraškovie

     • „Milí návštevníci divadla. Zaujmite svoje miesta v hľadisku, predstavenie sa začína o 5 minút.“ Tejto vety sa po dvoch rokoch nedokáže žiaden milovník kultúry nabažiť.

      A hoci opera nie je masovo obľúbený žáner, titul sme si vybrali práve vďaka librettu, ktoré do opernej podoby zhudobnil Jozef Grešák na motívy balady, považovanej za skvost slovenskej realistickej poézie (Pavol Országh-Hviezdoslav - Kratšia epika zo života dedinského ľudu - Zuzanka Hraškovie). Národné uviedlo Zuzanku pri príležitosti 100. úmrtia Hviezdoslava (Dolný Kubín, 8. 11. 1921).

      Žiaci z tried 2.G a 3.OA, rodičia, starí rodičia a priatelia školy si vychutnali silný dramatický výboj nahromadenej energie operných (Jana Vondrů a iní) i činoherných hercov (Ľuboš Kostelný, Gabika Dzuríková) na pozadí dramatického klavírneho sprievodu v premiére 9. októbra 2021. Sediac v prvom rade operného Štúdia sme sa stali nielen sledovateľmi deja, ale priam jeho aktérmi :-)))  Vrelo odporúčame! (https://snd.sk/program)

                                                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová

    • Čítajte JESENNÝ ŠPECIÁL časopisu MOKY 3 - OKTÓBER 21!
     • Čítajte JESENNÝ ŠPECIÁL časopisu MOKY 3 - OKTÓBER 21!

     • A akými témami sme sa inšpirovali v redakcii tentokrát? Nový začiatok, nové očakávania. Noví žiaci, nový elán a nadšenie. Krásne spomienky na letné dovolenkovanie.  A niekoľko dobrých tipov. Vyzvedali sme za vás, spovedali sme  žiakov, pedagógov i pedagogických zamestnancov.

      Čítajte nás na chodbe strednej školy a na webe školy https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3.

      Ochutnávka tu:

      • „V lete som bol v bazéne v Lúčivnej. Najviac sa mi páčilo, že som sa kúpal a blízko mňa býval Alex. To je ten chlapec, ktorý ma furt len provokoval.“ (Rozhovory s novými žiakmi školy, prípravný ročník, s. 3)
      • „Originálne na mne je, že som veľmi zábavný a viem pomôcť niektorým ľuďom už len svojou prítomnosťou.“ (Rozhovory s novými žiakmi školy, stredoškoláci, s. 6)
      • „Od nového školské roka očakávam, že budeme všetci zdraví. A aby prebiehal tento školský rok plynulo, bez online vyučovania.“ Mgr. Beáta Bergerová, školská logopedička (Anketa: Akú „úrodu“ očakávate v novom školskom roku 2021/2022?, s. 9)
      • Do tohto malinkého mestečka sme sa taktiež vydali na výlet. Prečo malinkého? V tomto nádhernom starobylom mestečku žije len 18 obyvateľov! Je to najmenšie mestečko na svete a tým sa zapísalo aj do Guinessovej knihy rekordov! Lenže obyvatelia sa vôbec nemusia hanbiť. Hoci je ich len 18, majú vlastný kostol, cintorín a dokonca aj krčmu. ... dedinku Hum určite odporúčam!“ Sofia Olejárová, 2.G (Letná reportáž č. 1 – Chorvátsko & Slovinsko, s. 13)
      • „Prvou vecou sú regionálne rozdiely medzi mestami. Predstavte si to na bezvýznamnej veci, napríklad na cene zákuskov v kaviarni. Kým u nás v Bratislave v niektorých kaviarňach a cukrárňach zaplatíme aj 4 €, v nemenovanej rožňavskej cukrárni je maximálna cena za zákusok 80 centov a kvalita porovnateľná s tými bratislavskými. Bližšie vysvetľovanie hľadajte u učiteľov, ktorí učia ekonomické predmety.“ Michal Žiak, 2.SVC (Letná reportáž č. 2 – Slovensko & okolie, s. 17)
      • „Ako fanúšika hudby ma prekvapilo, že skladateľ ľavák Beethoven považoval svojho súčasníka ľaváka Napoleona za veľkého muža, mal v úmysle venovať mu 3. symfóniu Es dur. Neskôr svoj zámer zmenil, pretože Napoleonovo vyhlásenie za cisára ho nahnevalo.“ Daniel Droppa, 2.OA (Naše tipy – Dobrá kniha, s. 19)

      Moky 3 - Jesenný špeciál 2021 (PDF)

                                                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová

    • ​​​​​​​Opäť je tu súťaž „Hovorme o jedle“
     • ​​​​​​​Opäť je tu súťaž „Hovorme o jedle“

     • Kedy? od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021

      O čo hráte? O 11 finančných cien v hodnote 330 Eur, špeciálne ceny k Medzinárodnému roku ovocia a zeleniny a ďalšie zaujímavé a hodnotné ceny.

      Dôležité zdroje informácií: https://www.opotravinach.sk/sciences

      https://www.opotravinach.sk/talks

       

      Výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“

      Kreslite, maľujte, tvorte a zapojte sa svojim prácami k vyhláseným témam súťaže vytvorenými akoukoľvek výtvarnou technikou. Oslovte svoju p. učiteľku, na II. stupni p. uč. Kabovú a p. uč. Valovičovú, urobte spoločnú výstavku prác a vyberte tú najkrajšiu, ktorá poputuje na súťaž. 

      O čo hráte? o zaujímavé vecné ceny, diplomy a špeciálne ceny k Medzinárodnému roku ovocia a zeleniny.

      Fotografická súťaž „Očami gurmána“

      Radi fotografujete a vyhráte sa s fotkami? Je to súťaž ako stvorená pre Vás.

      V Y H L Á S E N É   T É M Y

      výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE
      fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA

      1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      5. téma: Cukry, tuky, soľ

      Začnite uvažovaťo svojich výtvarných a fotografických prácach k jednotlivým vyhláseným témam výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA už teraz!!!  

      Výtvarné a fotografické práce k vyhláseným témam je potrebné zaslať najneskôr do 22. 10. 2021. 

      • Vyzvite žiakov a pedagógov vašej školy, aby premýšľali nad výtvarným a fotografickým spracovaním  vyhlásených tém výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA. Informujte ich, dokedy majú svoje výtvarné a fotografické práce predložiť škole na hodnotenie. 
      • Vytvorte tím pedagógov a žiakov vašej školy, ktorí budú hodnotiť predložené výtvarné a fotografické práce žiakov školy, prípadne do hodnotenia zapojte všetkých žiakov školy. Hodnotenie výtvarných a fotografických prác zorganizujte v termíne od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021. 
      • Môžete zorganizovať napríklad výstavu školských prác a vernisáž k výstave. 

      Každá vyhlásená téma výtvarnej súťaže je hodnotená a ocenená samostatne v oboch kategóriách. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.opotravinach.sk do 5. novembra 2021.

       

      Literárna súťaž na tému „Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom“

      Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa.

      Milí žiaci, môžete sa zapojiť literárnymi prácami, esejou, rozprávaním alebo úvahou, k vyhlásenej téme súťaže: „Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom“. Oslovte svoju slovenčinárku a píšte a tvorte.

      Ing. Zuzana Sadleková

    • Prevádzka školy (opäť sa podávajú obedy)
     • Prevádzka školy (opäť sa podávajú obedy)

     •  

      Vážení rodičia,

      od 11.10.2021 bude jedáleň Gaudemausu ZKR vydávať stravu pre našich žiakov. Nahlasovanie, resp. odhlasovanie stravy Vás poprosím do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa. 

      Prevádzka materskej školy bude v bežnom režime, od 7:30 do 16:00 hod.

      Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov bol príležitosťou pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorí sa na našej škole učia cudzie jazyky (ANJ a NEJ) spoznávať, aká jazykovo rozmanitá je Európa.

      V rámci jednotlivých predmetov prebiehali rôzne aktivity. Prezerali sme si oficiálne web-stránky v danom jazyku o histórii tohto sviatku, hľadali informácie, ako spolupracujú krajiny Európy. Takisto sme sledovali cez videá ako si pripomínajú tento deň iní mladí ľudia v zahraničí. My sme sa rozhodli prispieť k oslave tohto dňa tvorbou plagátov na témy, ktoré nás zaujali. Každá trieda pracovala spoločne na vytvorení jedného plagátu.

      Výsledky našich prác si môžete prezrieť na hornej chodbe po ľavej strane.

       

       p.uč. J. Mejia, K. Šaradinová, K. Šreinerová

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na karanténu zamestnancov (kuchárov) Gaudemausu ZKR Vám s poľutovaním oznamujeme, že až do 10. októbra 2021 nebude jedáleň v tomto zariadení vydávať obedy pre našich žiakov. 

       Zároveň Vás chceme požiadať o pomoc pri sprostredkovaní informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu kuchára / kuchárky pre kuchyňu tohto zariadenia.  

      Prevádzka materskej školy bude naďalej od 7:30 do 12:00 hod.

       Za  spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme, za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

    • Túry do literatúry so Slovenskou akadémiou vied
     • Túry do literatúry so Slovenskou akadémiou vied

     • Ústav slovenskej literatúry SAV ponúka v novom školskom roku 2021/2022 množstvo zaujímavých aktivít. S triedami 3.G a 4.G sme 28. septembra 2021 mali možnosť pripojiť sa online formou na 60 minút v rámci vyučovacej hodiny a obedovej prestávky na vedecký seminár s provokatívnym názvom – Ak ťa lákajú darebáci... Vypočuli sme si dve odborné prednášky Mgr. Viliama Nádaskaya, PhD. (SAV) a Mgr. Petra Darovca, PhD. (Katedra slovenskej literatúry a lit. vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave). Obaja vedátori prednášali kontroverzné témy. Pán Nádaskay ponúkol viacero interpretácií na ideologickú báseň Slovo kultovej osobnosti slovenskej poézie – Miroslava Válka; pán Darovec analyzoval osobnosť a tvorbu úspešného súčasného prozaika s narcistickou poruchou, ktorý sám seba považuje za tzv. spisovateľa-nespisovateľa, využíva v literatúre nízke až vulgárne témy a netají sa písaním čisto pre komerčné účely  – Petra Pištánka. Prednášky boli pre nás zaujímavé a obohacujúce, naši študenti aspoň na chvíľu mohli anticipovať predchuť vysokoškolskej pôdy

      V mene Mgr. Dany Hučkovej, CSc. zo SAV prikladáme pozvánku pre všetkých záujemcov z radov učiteľov o pravidelné rozhovory o literatúre, ktoré sa budú realizovať prezenčne na pôde Ústavu SAV vždy prvý utorok v mesiaci.                                                                                               

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Európsky Deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás
     • Európsky Deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás

     • Európsky Deň jazykov je sviatok, ktorý vznikol na podnet Rady Európy pred dvadsiatimi rokmi a bol mu pridelený v kalendári dátum 26. september. Akcentuje dôležitosť učenia sa cudzích jazykov na báze vynikajúcej znalosti materinského jazyka.

      Množstvo organizácií pripravilo pri tejto príležitosti paletu aktivít a podujatí na podporu jazykového vzdelávania. My sme sa zapojili v rámci predmetu umenie a kultúra s triedami 3.G a 4.G projektom Autorská fotografia. Fotografiami prispeli študenti Kristína Froncová, Klaudia Takáčová, Martin Takács a Bryan Manuliak - ich umeleckú nápaditosť posúďte sami.                                                                                                              

       PaedDr. Daniela Bauerová

    • Oznámenie o prerušení výdaja stravy (obedov)
     • Oznámenie o prerušení výdaja stravy (obedov)

     • Vážení rodičia, 

      z dôvodu výskytu pozitívneho testu na Covid-19 v kuchyni Gaudemausu ZKR nebude poskytované stravovanie žiakom do 4. októbra 2021.  

      Prevádzka materskej školy je z tohto dôvodu skrátená do 12:00 hod.. 

      Prosím tiež, aby ste sledovali zdravotný stav svojich detí. 

      Ospravedlňujeme sa za spôsobené problémy. 

    • Triedne aktívy ZRŠ ONLINE
     • Triedne aktívy ZRŠ ONLINE

     • Vážení rodičia, 

      dňa 29. septembra 2021 v čase od 16:00 do 17:30 hod. Vás pozývame na triedne aktívy ONLINE.  

      Osloviť by Vás mali triedni učitelia mailom. V prípade Vášho záujmu môžete komunikovať s triednymi učiteľmi cez MS Teams prostredníctvom konta Vášho dieťaťa alebo zaslaného linku, prípadne inou formou online komunikácie.  

      Poznámka 1: Triedne aktívy dňa 29. 9. 2021 sa NEKONAJÚ V ŠKOLE, len prostredníctvom internetového pripojenia. 

       

      Poznámka 2: Ak má niektorý rodič záujem o prezenčné stretnutie s vyučujúcim v inom termíne, je možné mimoriadne sa objednať u daného vyučujúceho mailom (priezvisko@mokrohajska3.sk). Po dohode s vyučujúcim zašlite mailom (skola@mokrohajska3.sk) žiadosť o vstup do školských priestorov, kde uvediete priezvisko vyučujúceho, čas a po schválení vedením školy môžete vstúpiť do priestorov školy (po vyplnení a podpísaní tlačiva o bezpríznakovosti návštevníka). Tieto podmienky nám vyplývajú z pandemickej situácie a zo školského semafora. 

       

      Ďakujeme 

    • Európsky týždeň športu - cyklovýlet
     • Európsky týždeň športu - cyklovýlet

     • Európsky týždeň športu privítala naša škola v športovom duchu. V týždni od 20. 9. do 24. 9. sme absolvovali cyklovýlet s triedami druhého stupňa ZŠ. Deti každého ročníka zvládli 20 km trasu. Naspäť do školy prišli plní dojmov, elánu a radosti z aktivity v prírode na čerstvom vzduchu. Aj počasie nám prialo. Mali sme krásne svieže slnečné dni.

      PaedDr. Andrea Valovičová

    • Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy
     • Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy

     • Oznamujeme všetkým tým novým rodičom, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy v školskom roku 2021/2022, že o výsledku rokovania Dopravnej komisie budú telefonicky informovaní v nasledujúcich dňoch.

      Nácvikový týždeň bude prebiehať od pondelka 27. 9. 2021 – od 14:00 hod. na zastávke autobusov v areáli Mokrohájska 3,  do piatku 1. 10. 2021.

      Účasť  žiakov s rodičmi je nutná,  nakoľko bez absolvovania tohto nácvikového týždňa nebude možné využívať školský autobus.

      Dopravná komisia

    • Report zo živého predstavenia v SND po roku a pol!
     • Report zo živého predstavenia v SND po roku a pol!

     • Čo je, čo nového? Hmm, iba nič.

      Majetok je hoden 15000. Teda ja chcem 8000, ty máš 7000. Pekne krásne, po kresťansky, menšiu polovicu vám ponechám.

      Ani doma som nič nejedol, aby som u vás mohol vácej zesť.

      (citácie z predstavenia)

          

      Iniciatíva Otvoreného fóra Zachráňme kultúru! vznikla na podnet tisícov ľudí, pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle, ktorých nenahraditeľná umelecká činnosť zo dňa na deň zostala v paralýze.

      Preto sme sa aj my rozhodli podporiť kultúru aktívne, svojou živou účasťou na predstavení KUBO slovenského klasika Jozefa Hollého, pri dodržaní pandemických opatrení, samozrejme. Stretli sme sa v piatok popoludní prvého septembrového týždňa nového šk. roka 2021/22 pred Činohrou Slovenského národného divadla - pedagógovia, žiaci z tried 3.G, 3.OA, 2.SVC i bývalý absolvent školy, aby sme sa po dvadsiatich mesiacoch opäť nadýchali reálneho kultúrneho priestoru. Bavili nás herecké kapacity ako Anna Javorková, František Kovár, Dušan Jamrich, Emil Horváth, či Milan Ondrík/Kubo; celým predstavením sprevádzala veselá cimbalovka, ktorá dodala írečitú ľudovú atmosféru. Sme vďační, že sme nielen konečne využili Voucher zo zrušeného predstavenia z apríla koronového roka 2020, ale  po roku a pol sme okúsili čaro hereckého kumštu v neopakovateľnom momente javiskového prevedenia, vôňu hľadiska i zvuk živého potlesku.

      Kto chce reálne spoznať tvorbu Jozefa Hollého, odporúčame pozrieť si jednak filmové spracovanie v podaní majstra Jožka Krónera, jednak si prečítať originálnu literárnu predlohu autora (KUBO (online)).

      A na záver ešte citácia herca Matúša Kvietika: „Hypoteticky bez kultúry prežijeme, no národ bez kultúry absolútne stráca identitu, jazyk...“

       

                                                                                                                              PaedDr. Daniela Bauerová

    • Preprava školskými autobusmi (16. 9. a 17. 9. 2021)
     • Preprava školskými autobusmi (16. 9. a 17. 9. 2021)

     • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2021/2022 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      16.9.2021  (štvrtok) v čase  8:00 - 9:30 hod.

      17.9.2021 (piatok) v čase 8:00 - 9:00 hod.

      Členovia dopravnej komisie sa budú venovať:

      • rodičom, ktorí prídu odovzdať tlačivo žiadosti a tým potrvdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu.
      • všetkým novým rodičom, ktorí prídu na vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne 1 hod.), individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.
    • Oznámenie o riaditeľskom voľne - 13.9. a 14.9.2021
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne - 13.9. a 14.9.2021

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. Vám oznamujem, že v dňoch  

      13.9. a 14.9.2021 udeľujem riaditeľské voľno 

      žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem v súvislosti s návštevou pápeža Františka a s tým súvisiacimi bezpečnostnými opatreniami a dopravnými obmedzeniami v meste.

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • Antigénové samotesty na COVID-19 - informácia pre rodičov
     • Antigénové samotesty na COVID-19 - informácia pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      pokiaľ ste požiadali o samotesty na Covid-19, môžete si ich prevziať u pani K. Macekovej od 9. 9. 2021 do 14. 9. 2021 v čase 7:45 – 14:00 hod.

      Samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. 


      Pri vykonávaní samotestu postupujte podľa návodu výrobcu testu: 

      Samodiagnostický test - návod na použitie (pdf)

      a sprievodcu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR: 

      Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19

       resp. inštruktážneho videa pripraveného Ministerstvom zdravotníctva SR: 

      https://youtu.be/bihiBgpM9pc


      V škole dostanete igelitové vrecúško s nasledujúcim obsahom: 

      • testovacia platnička – 5 ks 
      • skúmavka s roztokom – 5 ks 
      • vrchnák s kvapkadlom – 5 ks 
      • sterilná odberová tyčinka tvrdá na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – 5 ks – na odber vzorky samotestovaním (táto odberová tyčinka je použitá aj v inštruktážnom videu MZ SR).

      Po použití testu nahláste výsledok (pozitívny aj negatívny) na edupage podľa priloženého návodu (v prílohe). Výsledok je možné nahlásiť LEN z rodičovského konta. To platí aj pre plnoletého žiaka. Výsledky testov musí škola uvádzať do výkazov.

      Pozn.: Ak ešte nemáte zriadené rodičovské konto, napíšte na skola@mokrohajska3.sk email s predmetom Rodičovské konto. 

      Rodičia, ktorí doteraz nepožiadali o samotesty a majú o nich záujem, nech svoju požiadavku napíšu na adresu obedy@mokrohajska3.sk. Ich požiadavka bude splnená po ďalšej dodávke samotestov.


      Ďakujeme


      Príloha:

      Nahlásenie výsledku samotestu prostredníctvom EduPage konta (pdf)

    • Preprava školskými autobusmi (6.9., 8.9., 10.9.2021)
     • Preprava školskými autobusmi (6.9., 8.9., 10.9.2021)

     • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2021/2022 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      6.9.2021  (pondelok) v čase  8:00 - 10:00 hod.

      8.9.2021 (streda) v čase 8:00 - 10:00 hod.

      10.9.2021 (piatok) v čase 8:00 - 10:00 hod.

      Viac informácií:

      • 8:00 - 8:30 hodsa členovia dopravnej komisie venujú rodičom, ktorí prídu iba potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu.
      • 8:30 - 10:00 hod. sa členovia dopravnej komisie budú venovať všetkým novým rodičom, ktorí prídu na vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne 1 hod.), individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.
    • Preprava školskými autobusmi
     • Preprava školskými autobusmi

     • Pre všetkých záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2021/2022 bude konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou  v zborovni našej školy prebiehať v nasledujúcich dňoch:

      2.9.2021  (štvrtok) v čase  8:00 – 11:00 hod.

      3.9.2021  (piatok) v čase  8:00 – 11:00 hod.

      V čase 8:00 – 9:00 hod. sa členovia dopravnej komisie budú prioritne venovať rodičom, ktorých deti už v predošlom školskom roku využívali prepravu školskými autobusmi. Všetci rodičia musia „opakovane“ potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu (t.j. vyplnia žiadosť).  

      V čase 9:00 – 11:00 hod. bude prebiehať (asi hodinové) vstupné informačné stretnutie so všetkými novými záujemcami (individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh).

       

      Žiadosť o prepravu školským autobusom (pdf)