• Oznam
     • Oznam

     • S ľútosťou v srdci oznamujeme, že dňa 9. mája 2021 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa a priateľka Mgr.  Daniela Hamšíková.

      S láskou a úctou budeme navždy spomínať.
       

    • Súťaž ku dňu narcisov
     • Súťaž ku dňu narcisov

     • Každý rok sa vďaka Lige proti rakovine vyzbieralo množstvo finančných prostriedkov pre ľudí s ťažkým ochorením. Aj žiaci našej školy sa pravidelne zapájali do zbierky. Možno sme si to mnohí neuvedomili, ale už je to druhý rok, čo sa táto akcia nemohla uskutočniť, kvôli zlej pandemickej situácii. Samozrejme, pomôcť sa vždy dá aj iným spôsobom. Tento rok Liga proti rakovine vyhlásila súťaž pre školy, do ktorej sme sa zapojili so žiakmi 5. a 6. ročníka ZŠ. Podmienkou bolo vyrobiť čo najväčší narcis. Žiakov táto myšlienka hneď nadchla a od práce sa doslova nechceli odtrhnúť. Myslím, že výsledné dielo hovorí samo za seba.

       

      Mária Kabová a Andrea Valovičová

    • Online trh dobrovoľníctva – projekt Zelené dni
     • Online trh dobrovoľníctva – projekt Zelené dni

     • Pri príležitosti viacerých environmentálnych dní, ktoré si pripomíname práve v máji, sa Bratislavské dobrovoľnícke centrum rozhodlo vytvoriť pilotný projekt Zelených dní. Dňa 6.5. sme sa so žiakmi 9.ročníka ZŠ pripojili k online environmentálnej prednáške – Trh dobrovoľníctva. Rôzne skupiny dobrovoľníkov nám prezentovali svoje aktivity. Po prezentácii sme so žiakmi diskutovali o environmentálnych problémoch a o ich zapojení sa do ochrany a čistenia prostredia. Žiaci si tiež mohli rozšíriť obzory v otázke dobrovoľníctva a počuť o aktivitách, do ktorých sa môžu zapojiť.

       

      Mária Kabová

    • Kultúra online po roku odmlky - Neviditeľní, predstavenie Bratislavského bábkového divadla
     • Kultúra online po roku odmlky - Neviditeľní, predstavenie Bratislavského bábkového divadla

     • Ak niekoho nevidíš, neznamená, že neexistuje...“

      Melintíre hendotíja sílalejla lalá-t. Lisenévera vojkaláre  tende nébe  telma.  (v prekladw z elfského jazyka: Zbožňujem, ako  ti žiaria oči, keď sa smeješ.)

      Tma ma pohladí, tma ma prikryje, tma sa ma bojí, tma ma má v hrsti.

      Keď stúpiš tme na nohu, odoženieš mátohu.

      Skvapni kvapor!   

      (Z predstavenia Neviditeľní)

       

      Bratislavské bábkové divadlo si pripravilo pre svojho diváka penzum zaujímavých titulov (Neviditeľní, Rozprávky o malej tučnej víle, Iný či Príbehy stien), ktoré je možné pozrieť si z pohodlia školskej lavice v ktoromkoľvek online čase. Vrelo odporúčame!

      Túto ponuku sme po roku kultúrneho hladovania využili aj my a 5. mája 2021 sme si s triedami 1.OA, 1.G, 2.OA, 7.A a 7.B pozreli cez druhú vyučovaciu hodinu fantazijné predstavenie Neviditeľní, vyskladané na princípe HRY a EXPERIMENTU so slovami, extravagantnou metaforikou, náhodnými asociáciami, zvukmi, svetlom, tieňom, hudbou a inými umeleckými efektmi. Toto predstavenie nám vynikajúco predznačilo nie ľahkú maturitnú otázku z literatúry – avantgardnú poéziu - ktorá je sympatická pre mládež práve preto, že učí nebáť sa odčítavať autorove odkazy intuitívne, podľa seba...

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Prvomájový strom vyrástol v blízkosti našej školy
     • Prvomájový strom vyrástol v blízkosti našej školy

     • Byl pozdní večer – první máj –
      večerní máj – byl lásky čas.
      Hrdliččin zval ku lásce hlas,
      kde borový zaváněl háj.

      Karel Hynek Mácha: Máj

          Inšpirujúc sa ľudovou tradíciou zdobenia „mája“ sme posledné aprílové piatkové popoludnie pred prvým májom vyzdobili v rámci literárno-umeleckého projektu s triedou 1.G listnatý strom na kruhovom objazde v areáli ZKR Gaudeamus, v ktorom sídli aj naša škola, farebnými látkovými stužkami a predniesli celú básnickú skladbu Máj od romantického básnika K. H. Máchu v českom origináli (https://www.lupomesky.cz/maj/) našim maturantom pri príležitosti rozlúčky s nimi. Stužku na strom nám priviazali aj triedne pani učiteľky 4.G – Dr. A. Imrichová, PhD., MBA a 4.OA – Ing. S. Tazberíková, rovnako pán zástupca strednej školy Mgr. A. Lackovič.

          Povzbudzujeme všetkých okoloidúcich, aby si na náš strom priviazali pre radosť vlastnú stuhu! Veríme, že tento symbol jarnej prírody poteší vaše oko i srdce a že máj 2021 bude plný optimizmu a prejavov nezištnej lásky!

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Aktualizácia
     • Aktualizácia

     • Vážení rodičia, 

      ďakujeme za doterajšiu spoluprácu. 

      Test na Covid-19, ktorým sa žiaci a ich rodičia doteraz preukazovali pri vstupe do školy, už nie je potrebný

      Pri prvom vstupe do školy a pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak predkladá čestné vyhlásenie (viď príloha)

      Naďalej sa budú dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia: 

      • ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk), 
      • nosenie rúšok, 
      • dezinfekcia priestorov školy. 

      Nosenie rúšok je povinné pre všetkých žiakov i zamestnancov školy na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021. 

      Prípadné otázky, pripomienky a požiadavky adresujte na mail istok@mokrohajska3.sk

      Ďakujeme 

       

      RNDr. Ivan Ištok 

    • Beseda so spisovateľkou Ingrid Rudavskou o knihe Afterparty
     • Beseda so spisovateľkou Ingrid Rudavskou o knihe Afterparty

     • Zabočila k parku. Chodila tam každý deň, aby si po práci vyčistila hlavu a utriedila myšlienky. Nebol to však jediný dôvod, prečo tam chodila.

      Obloha sa medzitým zatiahla, tiene sa predĺžili. Zostalo jej chladno. Ruky si schovala do vreciek, golier si pridŕžala pod krkom o čosi silnejšie.

      Sedel na tej istej lavičke ako včera, držiac v rukách kyticu ruží. Ten istý nudný fádny scenár deň čo deň. Pozorovala ho hodiny. Vôbec sa nehýbal, akoby si ho vyfantazírovala. Možno ani nebol skutočný, napadlo jej zrazu. Hlasno zakašľala. Nevenoval jej pozornosť. Nevedela, prečo doposiaľ nenašla odvahu prihovoriť sa mu.

      (Poviedka Kytica, úryvok, I. Rudavská)


      Vyštudovaná angličtinárka a špeciálna pedagogička, všestranná umelkyňa (hudobníčka/CD Perfect disorder), maliarka a spisovateľka Ingrid Rudavská. Píše už 13 rokov príbehy populárneho súčasného žánru - fantasy & sci-fi. V decembri 2020 jej vyšla knižná prvotina vo vydavateľstve Elist pod názvom Afterparty (https://www.martinus.sk/?uItem=832867#description), ktorú si navyše sama zilustrovala. Žiaci 1.G triedy mali možnosť 9. apríla 2021 prostredníctvom informačných technológií porozprávať sa so spisovateľkou naživo, položiť jej všetky svoje otázky, rozanalyzovať motívy niekoľkých poviedok (Biznis na polianke, Bez prúdu či Nový deň).

      Dozvedeli sme sa veľa z jej súkromia, bez ostychu sme si vypočuli svedectvo o prežívaní jej strachov a utrpení, vyplývajúcich zo zrakového postihnutia či o pocitoch samoty vo vzťahovej oblasti, ktoré sa premietajú do motívov poviedok; pochopili sme, ako umenie pomáha človeku spracovávať negatívne emócie až po uzdravujúci efekt v podobe katarzie. Vzácnym momentom bolo pre nás autorské čítanie poviedky Plastickí ľudia. Autorke prajeme veľa ďalších tvorivých síl a ďakujeme za jedinečnú inšpiráciu!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Prevádzka školy od 7. apríla 2021
     • Prevádzka školy od 7. apríla 2021

     • Vážení rodičia, 

      ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.  

      Zajtra 7. apríla 2021 opäť sa začína školské vyučovanie. Pre dochádzku Vašich detí do školy naďalej platia tie isté pravidlá ako pred veľkonočnými prázdninami. 

      Prevádzky školy - základné informácie: 

      • napriek zlepšenej pandemickej situácii Vás žiadame, aby ste do školy neprivádzali deti, ktoré prejavujú aj slabé známky ochorenia (napríklad kašeľ, sopeľ z nosa, zvýšená teplota, zažívacie problémy, únava, hnačka) a taktiež prosím ani deti, ktoré tieto symptómy vykazovali v posledných piatich dňoch, 
      • ochorenie na COVID-19 a karanténu v rodine Vás prosíme zahlásiť vedeniu školy na mail skola@mokrohajska3.sk a príslušnej pani triednej učiteľke,  
      • deti s ochorením alebo v karanténe je potrebné ponechať doma a nevodiť v žiadnom prípade do školy, 
      • na rannom filtri (7. 4. 2021 od 7:20 do 8:30 hod., potom do 8:15 hod.) je potrebné sa preukázať testom nie starším ako 7 dní alebo výnimkou z testovania, zatiaľ neakceptujeme zaočkovanie, odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (bude k dispozícii), 
      • počas pobytu budeme vyžadovať dodržiavanie zásady R-O-R (žiaci 1. stupňa rúško - 2 kusy / žiaci 2. stupňa ZŠ a strednej školy respirátor, u zamestnancov len respirátory), 
      • zatiaľ sme bez obedov (jedáleň Gaudeamusu ZKR je naďalej v karanténe), z tohto dôvodu bude MŠ do 12:00 hod., ŠKD otvorená len do 15:00 do., prosíme zabezpečiť pre deti v ŠKD a zberných triedach väčšiu desiatu, 
      • ak to počasie umožní, budú deti chodiť počas pobytu v škole do exteriéru, 
      • autobusy budú jazdiť podľa platného harmonogramu, DPBA bude monitorovať vyťaženosť jednotlivých spojov, 
      • u žiakoch bývajúcich na internátoch budeme akceptovať ich neúčasť na vyučovaní,
      • žiaci, ktorí ostanú doma, sa budú vzdelávať dištančne (edupage, mailom, MS Teams) podľa rozvrhu prezenčného vyučovania, 
      • v prílohách nájdete podrobný rozpis režimu dňa a čestné prehlásenie. 

      Prípadné otázky, pripomienky a požiadavky adresujte na mail istok@mokrohajska3.sk

      Informácie k prevádzke školy od 7. 4. 2021 (PDF)

      Čestné vyhlásenie

    • Ku DŇU UČITEĽOV gratuluje redakcia časopisu Moky 3 - vyšiel Špeciál vtipov z našich školských lavíc!
     • Ku DŇU UČITEĽOV gratuluje redakcia časopisu Moky 3 - vyšiel Špeciál vtipov z našich školských lavíc!

     • Ku Dňu učiteľov sme zostavili špeciál tých najlepších vtipov, ktoré písal sám život našej školy. A že máme vtipných nielen učiteľov ale i žiakov, o tom sa presvedčte sami! Príjemné čítanie! 

      MOKY3 - Špeciál ku Dňu učiteľov (PDF)


      Malá ochutnávka:

      P. uč. Ca.: Nechcem nadávať, je iba pondelok!


      Matematika, gymnázium, kombinatorika – orol vs. panna.

      Matúš: To vyzerá ako horoskop...

      P. uč. Iš.: To nie je horoskop. To je hororoskop.


      Daňová sústava, obchodná akadémia.

      P. uč. Taz.: Ja tu učím jednu jedinú hodinu, a ešte sa ma pýtate, že čo máme za hodinu???


      Tovaroznalectvo, obchodná akadémia.

      P. uč. Kom. hovorí o kabelkových psíkoch, čo sa zmestia do kabelky: Keď v kabelke nosia tie čivavy, tak si hovorím, kiežby ich ocikali!


      Slovenský jazyk, gymnázium.

      P. uč. Hlo. po návrate od zubára: Tá huba mi trochu tŕpne, prepáčte.


      Slovenský jazyk, gymnázium.

      Maťo sa pýta: Zajtra si napíšeme tú Tatarku? (test z Dominika Tatarku)

      P. uč. Bau.: Dáš si ju aj s hranolčekmi?


      Biológia, gymnázium, učivo o rozmnožovaní človeka.

      P. uč. Kab.: Zygota sa ďalej delí a vznikne... (vyvoláva) ... Grétka?

      Grétka: mlčí.

      P. uč. Kab.: Vznikne Grétka, ale to až neskôr.


      Nemčina, gymnázium, téma: Výber budúceho partnera.

      P. uč. Pos.: No, dávajte si pozor, najmä vy, dievčatá. Nie že sa vydáte za nejakého Čalaprdku!


      Gymnázium, triednická hodina.

      P. uč. Šar.: Musíte ma stále počúvať, lebo ja niekedy aj múdre veci poviem...      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Prerušenie výdaja stravy
     • Prerušenie výdaja stravy

     • Od zajtra 30. marca 2021 sa z dôvodu karantény v Gaudeamuse ZKR opäť nebude variť a vydávať strava pre žiakov. Z tohto dôvodu sa prevádzka v ŠKD Mokrohájčik skracuje do 15:00 hod. Popoludňajšie vyučovanie sa ruší.

      V tejto súvislosti Vás prosíme, aby  ste svojim deťom navštevujúcim ŠKD a zberné triedy, kde čakajú na školské autobusy, dali väčšiu desiatu.  

      Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme  

      Prípadné otázky, pripomienky a požiadavky adresujte na mail istok@mokrohajska3.sk

    • Prevádzka školy od 25. marca 2021 do odvolania
     • Prevádzka školy od 25. marca 2021 do odvolania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      informácie o prevádzke školy nájdete na Prevádzka školy od 25. marca 2021.

      Prosíme Vás aby žiaci navštevujúci 1. stupeň ZŠ mali so sebou ochranné rúška (v počte 2 ks). Žiaci navštevujúci 2. stupeň ZŠ a strednú školu budúv priestoroch školy používať respirátor. Z hygienických dôvodov nech majú so sebou v rezerve radšej viac ochranných prostriedkov.

      Ďakujeme 

    • Stravné
     • Stravné

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      od 25. 3. 2021 na našej škole opäť začína prezenčné vyučovanie. Prosíme Vás o úhradu stravného na mesiac apríl podľa predpisu, ktorý je príslušný pre žiakov strednej školy a materskej školy ako obvykle.

      Informácie o výške stravného nájdete Stravovanie - predpisy, základné info

      Ďakujeme.

    • Prezenčné vyučovanie ZŠ, G, OA od 25. 3. 2021
     • Prezenčné vyučovanie ZŠ, G, OA od 25. 3. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dovoľujeme si Vás informovať, že od 25. marca 2021 na našej škole bude prebiehať prezenčná forma výučby

      Tešíme sa, že sa znova stretneme osobne a nielen prostredníctvom online audio a video hovorov. 

      Prosíme Vás o sledovanie Vašich mailových schránok. V prípade, že ste zo školy neobržali email s informáciami i začatí prezenčnej formy výučby, prosím napíšte na istok@mokrohajska3.sk

    • Oznámenie pre žiakov 7.A
     • Oznámenie pre žiakov 7.A

     • Milí žiaci 7.A,

      v utorok 23.03.2021 Vám pribudne jedna zaujímavá hodina - online beseda cez Zoom, na tému prevencia kybešikany.Besedovať budete s Mgr.Chomjakom a Mgr. Mikuličom z CPPPaP Bratislava IV v čase 12:15 - 13:00 hod.

      Prihlasovacie údaje:

      Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/8084782289

      Meeting ID: 808 478 2289

    • Oznámenie pre žiakov 7.B
     • Oznámenie pre žiakov 7.B

     • Milí žiaci 7.B,

      vo štvrtok 25.03.2021 Vám pribudne jedna zaujímavá hodina - online beseda cez Zoom, na tému prevencia kybešikany.Besedovať budete s Mgr.Chomjakom a Mgr. Mikuličom z CPPPaP Bratislava IV v čase 12.15-13.00.

      Prihlasovacie údaje:

      Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/8084782289Meeting ID: 808 478 2289

    • Informácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v týždni od 22. 3. do 26. 3. 2021
     • Informácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v týždni od 22. 3. do 26. 3. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      na základe prieskumu medzi rodičmi vykonaného v dňoch 17. 3. 2021 až 19. 3. 2021 pokračujú žiaci základnej a strednej školy v dištančnej forme vyučovania aj po 22. 3. 2021.  

      Od 23. 3. 2021 (utorok) sa otvorí prezenčné vzdelávanie len v materskej škole a to v čase od 8:00 do 12:00 hod. 

      V pondelok 22. 3. 2021 vykonáme dezinfekciu priestorov materskej školy a priestorov, cez ktoré sa budú deti pohybovať.

      Napriek zlepšenej pandemickej situácii Vás dôrazne žiadame, aby ste do školy neprivádzali deti, ktoré prejavujú aj slabé známky ochorenia (napríklad kašeľ, sopeľ z nosa, zvýšená teplota, zažívacie problémy, únava, hnačka) a taktiež prosím ani deti, ktoré tieto symptómy vykazovali v posledných piatich dňoch.

      Ochorenie na COVID-19 a karanténu v rodine je potrebné hlásiť vedeniu školy na mail skola@mokrohajska3.sk a príslušnej pani učiteľke v MŠ. Deti s ochorením alebo v karanténe je potrebné ponechať doma a nevodiť v žiadnom prípade do školy.

      Pri príchode do školy bude vykonávaný ranný filter od 7:45 do 8:15 hod. v hlavnom vchode školy. Merať sa bude teplota detí. Pripravte si potrebné dokumenty (preukázať sa negatívnym testom zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní, resp. výnimkou z testovania, a tiež čestným vyhlásením – bude k dispozícii aj vo vchode do školy), aby sme rannú procedúru urýchlili.

      Počas pobytu v materskej škole budeme vyžadovať dodržiavanie zásady R-O-R (rúško – odstup - ruky).

       

      Ak to počasie umožní, budú deti chodiť počas pobytu v škole do exteriéru.

      Obedy si treba zabezpečiť komunikáciou s p. Macekovou, hospodárkou školy - obedy@mokrohajska3.sk.

      Pri odchode detí rodič počká pred hlavným vchodom do školy, kde mu bude dieťa odovzdané.

      V prípade priaznivého vývoja pandemickej situácie sa budeme usilovať obnoviť prezenčné vyučovanie v ZŠ, G a OA v čo najkratšom čase. 

      Prípadné otázky, pripomienky a požiadavky zasielajte na mailovú adresu istok@mokrohajska3.sk

      Veríme, že vzájomnou spoluprácou a korektným prístupom túto situáciu zvládneme. 

      Ďakujeme

    • Rádio Roko – jarné vysielanie
     • Rádio Roko – jarné vysielanie

     • Pozývame vás vypočuť si druhé oficiálne vysielanie tvorivého podcastu Rádia Roko.

      V jarnej relácii rozoberieme tému Ako si zachovať psychickú pohodu aj v dištančnej dobe a ako z nej vyťažiť maximum; v rubrike Haló, kto je tam? pozdravíme nášho bývalého absolventa obchodnej akadémie Mateja Moravíka; prinesieme Prehľad udalostí za obdobie február - apríl 2021 a v Playliste ponúkneme piesne Sun is shining (Bob Marley feat. Robin Schulz), Dnes je skvelý deň (Gladiátor) a Take it easy (Mika).                           

      Príjemné počúvanie želá tvorivý tím v zložení Cornelia Zamosteanu 8.A, Tomáš Farkaš 8.A, Barbora Bábiková 6.A, Viktória Kutlíková 6.A, Juraj Mocík 6.A, Filip Aufricht 4.G &


      Radio_Roko_jarne_vysielanie (mp3)

      PaedDr. Daniela Bauerová