Novinky

    • ŠPECIÁLNA CENA POROTY pre Denisu Jamrichovú a Tomáša Netriho na celoslovenskej súťaži  Štúrov Zvolen
     • ŠPECIÁLNA CENA POROTY pre Denisu Jamrichovú a Tomáša Netriho na celoslovenskej súťaži  Štúrov Zvolen

     • Kedy bude možné cestovať v čase? Prečo sa hanbíme za svoje emócie? Čo je to bytie? Kam smeruje technika kvantovej vedy? Kedy je perfekcionizmus konštruktívny, kedy deštruktívny? Aj na tieto témy prinieslo odpovede dovedna 51 rečníkov celoslovenského kola rétorickej súťaže Štúrov Zvolen, ktorej XXXVI. ročník prebiehal v dňoch 5. a 6. júna 2023 ako inak, vo Zvolene. Vyhlasovateľom súťaže je MŠVVaŠ v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene, Maticou slovenskou a ďalšími inštitúciami. Súťaž pozostáva z dvoch kôl, v prvom ide o interpretáciu ľubovoľnej, vopred pripravenej témy;  v druhom kole neznámej, žrebovanej témy.

       A my sme boli toho súčasťou, mali sme svoju reprezentáciu v 3. súťažnej kategórii! Naša študentka Denisa Jamrichová z 2.OA, ktorá postúpila do finále z regionálneho kola, sa však pre bariérovosť zvolenského kultúrneho domu, v ktorom sa súťaž odohrávala, nemohla zúčastniť. (Do súťažnej miestnosti viedlo totiž 99 schodov a Deni je na elektrickom vozíku).

      Preto sme využili inštitút náhradníka a poverili Tomáša Netriho z 2.G, aby v prvom súťažnom kole prezentoval Denisinu tému, paradoxne práve na tému bariér, Cestovanie bratislavskou MHD na invalidnom vozíku, bariéry okolo nás a v nás; zároveň sme využili malý trik – spojili sme sa bezprostredne počas Tomášovho prejavu prostredníctvom telefonického hovoru s Denisou, ktorá pozdravila publikum a porotu a povedala o jednej svojej negatívnej skúsenosti s bariérou. Za tento tvorivý nápad sme si vyslúžili ocenenie v podobe Špeciálnej ceny poroty https://www.osvetazvolen.sk/download_file_f.php?id=1869354  a prísľub, že ďalší ročník sa bude konať vo vyhovujúcejších priestoroch. A toto je naše najväčšie víťazstvo!

      V druhom kole si súťažiaci žrebovali neznáme témy (napr. Slobodní ľudia robia slobodné rozhodnutia; Aké hodnoty sú v súčasnosti najdôležitejšie? Význam rodiny pre dnešných mladých ľudí), pre Tomáša vyšla téma Význam vzdelania pre život človeka. Hovoril o tom, prečo je vzdelanie dôležité, spomenul, že hlavne v dnešnej dobe potrebujeme na Slovensku vzdelaných ľudí vo vede, výskume či ekonomike i o tom, že na Slovensku je nedostatok učiteľov, hoci sú tak veľmi potrební... Víťaznému tandemu zo srdca blahoželáme!

      Výsledková listina súťaže Štúrov Zvolen 2023

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Školský spevokol na návšteve v Arche
     • Školský spevokol na návšteve v Arche

     • Už po druhýkrát členovia Školského spevokolu zavítali na priateľskú návštevu do Domova seniorov ARCHA, aby potešili klientov tohto zariadenia. Krásna príležitosť vyskúšať si vystupovanie na veľkom externom javisku i spev do mikrofónu pred vďačným publikom! Poslucháči aplaudovali po každej piesni. Náš repertoár bol májový, o láske a  mamách... Špeciálne poďakovanie patrí Mgr. Martine Lackovičovej, ktorá nám sprostredkovala túto príležitosť a vytvorila s nami vzácnu spoluprácu.

      Srdečná atmosféra stretnutia je viditeľná v krátkej ukážke piesne Lipová lyžka (z muzikálu Na skle maľované) v podaní Tomáša Netriho z 2.G. Lipova_lyzka.mp4.

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Klub milovníkov opery pozýva na Mozarta!
     • Klub milovníkov opery pozýva na Mozarta!

     • Aké mocné je tvoje čaro, flautička, aj zver pred tebou tíchne!

      (Wie stark ist nicht dein Zauberton, weil holde Flöte durch dein Spielenselbst wildeTiere Freude fühlen.) Z libreta Čarovnej flauty

       

      Pustite dieťaťu Mozarta a bude múdrejšie... Veľa výskumov hovorí o fenomenálnom vplyve hudby génia Mozarta na kreativitu, emocionálnu inteligenciu, spánok či učenie.

      Preto si naši žiaci z Klubu milovníkov opery vybrali práve Čarovnú flautu (Čarovná flauta | Slovenské národné divadlo (snd.sk), ktorú Národné uviedlo 31. mája 2023 ku Dňu detí.

      Ide o rozprávkový príbeh s klasickým romantickým námetom, v ktorom čarovná flauta zo zlata svojím zvukom krotí aj divoké zvieratá, ochraňuje princa Tamina pred nebezpečenstvami na ceste za oslobodením princeznej Paminy; do deja vstupuje vtáčik Papageno, ktorý sa so svojou Papagenou preslávil svetoznámym duetom (Roth and Le Roi perform "Papagena / Papageno!" - Bing video) Nádherné prevedenie, odporúčame vidieť!

      Poďakovanie patrí sestre nášho študenta Matúša z 1.OA Stele Čahojovej, ktorá v predstavení stvárňuje Paminku a našla si vzácnu chvíľku pre spoločnú fotografiu v zákulisí počas prestávky. Ďakujem aj kolegom Mgr. Kataríne Šreinerovej, ktorá si so študentmi nemčinármi prišla na svoje sledovaním nuáns a zvratov v nemeckom librete; ďalej pani asistentke Ingrid Režňákovej a Mgr. Petrovi Novotnému za pedagogický sprievod a nadšenie pre operu. Viva l´opera!

          

                                                                                                                                          PaedDr. Daniela Bauerová

    • Konzultačné rodičovské združenie
     • Konzultačné rodičovské združenie

     • ​​​​Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7. 6. 2023 od 15:30 do 17:30 v priestoroch školy.

      Jednotliví pedagogickí a odborní zamestnanci Vám budú k dispozícii v miestnostiach podľa priloženého zoznamu.

      Prosíme Vás, aby ste sa na konzultácie prihlasovali podľa návodu, cez vaše rodičovské konto na EduPage. Nájdete ho na linkehttps://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u179/e1769.

      Rodičia prihlásení cez EduPage budú mať prednosť.

      Ďakujeme za spoluprácu a ústretovosť.

       

      Pedagogickí zamestnanci, ktorí nebudú prítomní v škole v čase konzultačného rodičovského združenia:

      • Ing. Silvia Tazberíková
      • Mgr. Jana Perďochová
      • PaedDr. Anna Imrichová, MBA.
      • PaedDr. Valéria Stašiaková
      • Mgr. Katarína Šreinerová
      • Mgr. Peter Novotný
      • PaedDr. Daniela Bauerová

       

      Zoznam miestností, v ktorých jednotlivých vyučujúcich zastihnete TU

    • Lovci znakov - Návšteva Bibiany – 25.5.2023
     • Lovci znakov - Návšteva Bibiany – 25.5.2023

     • Dňa 25.5. 2023 sme sa na 2 hodiny stali „lovcami znakov“ na interaktívnej výstave v Bibiane – medzinárodnom dome umenia pre deti . Žiaci 5.A a 7.A sa zúčastnili zábavnej výstavy zameranej na jeden z najväčších vynálezov ľudstva -písmo.

      Výstava je naozaj pestrá, plná zaujímavých aktivít, ktoré nám predstavila milá lektorka. Žiaci si vyskúšali poslať telegraf, cez emotikony hádali pesničky či názvy filmov. Vyskúšali sme vytlačiť slovo vo svetelnej kníhtlači a rozprávali sa s robotom „blablátorom“. Dozvedeli sme sa napríklad aj to, čo je pangram (veta, ktorá obsahuje všetky písmena danej abecedy). Na druhom poschodí sme ničili vizuálny smog či hrali obesenca nevšedným spôsobom.

      Nakoniec sme vyriešili tajničku ukrytú v runovom písme.

      Daná výstava hravou formou doplnila teóriu, ktorú sa žiaci učia počas hodín dejepisu a slovenského jazyka.

      p.uč. Šreinerová, Hlobeňová

    • Návšteva Židovského múzea
     • Návšteva Židovského múzea

     • Dňa 15. mája 2023 sme navštívili Židovské múzeum, ktoré ponúka stálu expozíciu o dejinách Židov žijúcich na území Slovenska.

      Žiaci 9.A, 9.B a I.OA sa zúčastnili komentovanej výstavy. Lektorka nám pútavo porozprávala o jednotlivých exponátoch, ktoré sa viažu k životu a kultúre ortodoxných Židov. Vypočuli sme si výklad o kolobehu života ortodoxných židovských rodín – od narodenia, cez svadbu až smrť.

      Boli nám odprednášané základné zvyky a tradície, ktorými sa Židia riadia počas života. Dozvedeli sme sa aj všeličo nové – napr. ako prebieha šabat (sviatočný deň Židov začína v piatok večer, keď vyjdú 3 hviezdy a končí v sobou večer, keď sa nemôže nič robiť, ani riad umývať).

      Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

      p.uč. Šreinerová, Mejia

    • KYTIČKA PIESNÍ ku Dňu matiek
     • KYTIČKA PIESNÍ ku Dňu matiek

     • Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,

      keď ublížia mu jeho najbližší.
      Po každom páde znovu chodiť učí.
      Po každom plači znova utíši.

      Milan Rúfus

       

      Ku Dňu matiek si žiaci zo školského spevokolu Leoš Heumann a Šimon Šimšík zo 7.A, Barbora Bábiková a Slavomír Szabó z 8.A, Alex Bordák z 9.A, Tomáš Netri a Mária Sidoruk z 2.G, Patrik Mihale z 3.OA a Kika Froncová z 1.SVC pripravili pre mamičky z Domova seniorov v Lamači kytičku desiatich piesní. Publikum sme na návšteve 15. mája 2023 potešili na túto príležitosť pripravenými tematickými piesňami Matka (Tublatanka), Spolu (Sima) či Vždy pri mne si stála (TWiiNS) v sólovom podaní Kristíny Froncovej z 1.SVC.

      Ďakujeme zo srdca PhDr. Márii Baňasovej, vedúcej sociálneho úseku, za sprostredkovanie stretnutia a zorganizovanie návštevy, ktorá nás dojala na oboch stranách. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

      V spolupráci s Rádiom ROKO a šikovným pánom technikom Štefanom Kaľavským prajeme všetkým príjemné počúvanie krátkeho zostrihu a posielame veľa (nielen májovej)  lásky! Nahrávka TU.

       

                                                                                                                                      Daniela Bauerová

    • PRÍBEH HUDBY NAŽIVO v Slovenskom rozhlase
     • PRÍBEH HUDBY NAŽIVO v Slovenskom rozhlase

     • „Ako sa starať o svoju neviditeľnú dušu? Jedným z prostriedkov je hudba!

      Gabriel  Rovňák ml., dirigent

       

      Príbeh hudby je originálny vzdelávací projekt (https://www.pribehhudby.com/pribeh-8) dirigenta Gabriela Rovňáka v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Bratislavským chlapčenským zborom a RTVS. Projekt sprístupňuje hudbu prakticky i teoreticky láskavým i kreatívnym spôsobom, ktorý si získa sympatie každého dieťaťa i dospievajúceho.

      Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži v aktuálnom ročníku 11. mája 2023. Na javisku sa nám predviedla stovka kvalitných hudobníkov, medzi ktorými nechýbali špeciálni hostia, ako napríklad zoskupenie Vojenská hudba, či výnimoční jednotlivci - barytonista Šimon Svitok a inšpiratívny 12-ročný pozaunista aj so svojou pozaunou - Miško Šoltis.

      Pre vyše 30 našich žiakov 2. stupňa a SŠ  sa podarilo získať lístky do hľadiska Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu, pričom väčšina mala zážitok z akustického priestoru obrátenej pyramídy po prvýkrát! Nakoľko koncert bol streamovaný, online sa k nám pripojilo 20 000 žiakov - divákov z celého Slovenska.

      Vypočuli sme si bohatý program mozaiky hudobných štýlov – od scénickej hudby Peer Gynt romantika E. H. Griega, cez hudbu k filmu Pacho, hybský zbojník Svetozára Stračinu (so zakomponovaním nesmrteľných replík: - Na kone! - Kone nemáme. - Tak utekajme!), až po skladby When I´m Sixty-Four od The Beatles či Adiemus od súčasníka Karla Jenkinsa. Nechýbala opäť ani hra na telo, ktorou sme my v publiku mohli v synchrónii s hudobníkmi podľa premietanej farebnej partitúry interaktívne participovať na záverečnej skladbe.  Tento kultúrny zážitok vrelo odporúčame (https://www.ticketportal.sk/venue/Velke-koncertne-studio-Slov-rozhlasu-Bratislava); rovnako odporúčame rozhlasový seriál Príbeh hudby v leporele (https://www.pribehhudby.com/leporelo)

       

                                                                                                                                       Daniela Bauerová

       

    • Vyhodnotenie súťaže v zbere papiera!!!
     • Vyhodnotenie súťaže v zbere papiera!!!

     • Po odvážení a sčítaní posledných hárkov papiera je tu veľké finále, kedy by sme radi oznámili víťazov súťaže v zbere papiera.

      Výherné triedy:

      1. miesto – 6.A trieda – 543,65 kg
      2. miesto – 7.A trieda – 177,60 kg
      3. miesto – 4.B trieda – 110,95 kg

      Všetkým žiakom ďakujeme za ich usilovnú snahu a zapojenie sa do súťaže. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať až 1097,55 kg papiera, ktorý dostane druhú šancu v procese recyklácie. Výhercov čaká v júni zaujímavá exkurzia.

    • Oznámenie o riaditeľskom voľne
     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že

      dňa 22.5.2023 udeľujem riaditeľské voľno žiakom organizačných zložiek:

      • Gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím
      •  Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím

      Riaditeľské voľno udeľujem z dôvodu konania ÚFIČ MS 2023.

       

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

      riaditelske_volno_maturity_UFIC.pdf

    • Maturita
     • Maturita

     • Informácie o maturitných skúškach sú dostupné len po prihlásení sa do svojho žiackeho konta.

    • Dominika Kuchtová - Osobnosť Dúbravky
     • Dominika Kuchtová - Osobnosť Dúbravky

     • Žiačka našej školy Dominika Kuchtová (6.A) bola ocenená na galavečere Osobnosť Dúbravky 2022 v kategórii Talent roka 2022 za reprezentáciu Mestskej časti Dúbravka v oblasti športu.

      Dominike srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

    • Harmonogram maturitných skúšok
     • Harmonogram maturitných skúšok

     • Na stránke sme aktualizovali sekciu Maturita, kde sme zverejnili harmonogram maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023. Jednotlivé informácie sú prístupné po prihlásení sa do žiackeho konta Edupage. 

    • ČISTENIE OKOLIA ŠKOLY – DEŇ ZEME
     • ČISTENIE OKOLIA ŠKOLY – DEŇ ZEME

     • Ako to už býva zvykom, aj tento rok sme si so žiakmi pripomínali DEŇ ZEME, ktorý pripadá na 22. apríla. Spolu sme hľadali informácie o tomto sviatku a žiaci vyrábali výstižné plagáty. Aby sme však nezostali iba pri teórii, zapojili sme sa so žiakmi do výzvy čistenie okolia, ktorú vyhlásili Recyklohry v spolupráci s Fusaklami. Našou úlohou bolo, vyčistiť okolie od odpadu. Do úlohy sa zapojili žiaci 5. a 7. ročníka. Ich nasadenie bolo naozaj mimoriadne a v prírode sme našli kadečo, čo tam nepatrí. Sme radi, že sme mohli byť užitoční. Veríme, že sme týmto jarným upratovaním potešili aj prebúdzajúcu sa prírodu.

       

      Mgr. Mária Kabová

    • Toľko umenia na jednom mieste – Zámok Šimák Pezinok
     • Toľko umenia na jednom mieste – Zámok Šimák Pezinok

     • Pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva a zároveň Medzinárodného dňa pamiatok a sídel, ktorý oslavujeme 18. apríla, sa 11-členná skupina žiakov celej triedy 3.G a reprezentantov 2.G a 1.SVC vybrali 21. apríla na výlet do fenomenálneho ART Zámku Šimák v Pezinku. 

      Toľko umenia pohromade sa nevidí len tak ľahko! Tak napríklad: fresky (maľby na stene v rytierskej sále) pezinského maliara Augustína Bártu znázorňujúce pohľanice 9-tich miest vinárskej cesty; originál obrazu barokového maliara, pezinského rodáka Jána Kupeckého (Portrét sv. Františka Assiského); čínsky porcelán privezený z Číny, vyrobený tradičnou technikou; nábytok z exotického materiálu vrátane korytnačiny či slonoviny; najväčšia zbierka umeleckého skla v celej Európe; zbierka motoriek a oveľa, oveľa viac... Nevynechali sme ani návštevu zámockého parku, ktorý sa pýši bohatou flórou a faunou, vrátane páva – albína, ktorý sa s nami rád odfotil.

      Ďakujeme pánu sprievodcovi Jánovi Križanovi, ktorý sa nám venoval 80 minút, a to stihol porozprávať iba polovicu dokonale zostavenej prehliadky. Poďakovanie patrí aj pani Jane Jablonskej, ktorá nám celý výlet zasponzorovala. Destináciu vrelo odporúčame!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Deň narcisov 2023
     • Deň narcisov 2023

     • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do dobrovoľnej zbierky ku DŇU NARCISOV, ktorá sa konala dňa 20. 4.  2023. Túto akciu zastrešuje organizácia LIGA PROTI RAKOVINE, s ktorou každoročne spolupracujeme. Účelom zbierky je získať zdroje na celoročnú adresnú pomoc onkologickým pacientom v rôznych formách, no výťažok je využitý tiež na edukáciu verejnosti smerom k prevencii. Naši žiaci sa na akciu veľmi tešili a išli do ulíc s plným nasadením. Je pre nás výsadou byť súčasťou tejto dobročinnej akcie a veríme, že výťažok pomôže ľuďom, ktorí to potrebujú. Z akcie sme odchádzali s pocitom zadosťučinenia, čo najlepšie vystihuje výrok: „Ľudská pomoc neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“
       

                                                                                                                Mgr. Mária Kabová

    • Praktická časť odbornej zložky je za nami
     • Praktická časť odbornej zložky je za nami

     • 18. apríla sa u nás v škole konala praktická časť odbornej zložky maturitných skúšok. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka obchodnej akadémie a žiaci dvojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia. Úlohou maturantov v jednotlivých študijných odboroch bolo spracovať komplexné zadanie z oblasti účtovníctva a ekonomiky (4.OA) a obhájiť maturitný projekt (2.SVC). 

      Témy tohtoročných maturitných projektov žiakov pomaturitného štúdia boli: 

      • Tyflopomôcky
      • Transformácia detských domovov na Slovensku po roku 1989
      • Terapie v sociálnej práci
      • Sociálna práca so seniormi
      • Poradenstvo v sociálnej práci
      • Integrácia a inklúzia zdravotne znevýhodnených do spoločnosti

      Našim žiakom držíme palce aj v ďalších častiach maturitných skúšok.

      Mgr. Darina Ištoková