• Za kultúrou do divadla na Deň detí – Narodil sa chrobáčik
     • Za kultúrou do divadla na Deň detí – Narodil sa chrobáčik

      • Chránim les pred všetkým zlom. Iba pred zlými ľuďmi ho nedokážem ochrániť.
      • Tie najkrajšie darčeky nikdy nevidno.
      • Všetko zlé, čo sa Ti stane, bolí aj tých, čo Ťa majú radi.
      • Dospeláci sú niekedy čudní, ale viete, že vás majú radi.
      • Čmeliaci sú frajeri, navlečú si pruhované tričká a potom na lúke spievajú neslušné pesničky.
      • Kto to kedy videl, aby si lienka brala mušiaka.
      • Keď prídete do lesa, nikdy neubližujte malým a slabým!
      • Láska je jediný dôvod, prečo sme na tomto svete, budeš sa volať Janinka a všetci ťa budú mať radi.

      (Citácie z libreta predstavenia Narodil sa chrobáčik)

       

      Kedy inokedy, ak nie na Deň detí by sme si lepšie vychutnali oddych od školy, navyše, keď ide o príležitosť navštíviť naše Národné divadlo! Tentokrát si SND pripravilo pre detského adresáta (alebo dospelého s dušou dieťaťa) rozprávkové baletné predstavenie Narodil sa chrobáčik. So žiakmi piateho, šiesteho a oboch siedmych ročníkov sme si ho ku Dňu detí  1. júna 2022 boli vychutnať aj my a neoľutovali sme! Ďakujeme pani asistentke Ingrid za sprevádzanie a organizačnú pomoc.

      Z prvého a tretieho radu sme mali javisko i orchestrálnu jamu ako na dlani. Sólisti a členovia Baletu SND roztancovali pred vypredaným hľadiskom jednoduchý príbeh všakovakých lesných obyvateľov (mušiek, lienok, motýľov, pavúkov, mravcov či vážok) a to všetko na pozadí uchu lahodiacej hudby Tibora Freša v podaní Orchestra SND pod taktovkou dirigenta Dušana Štefánka. Dej posúval, divákov interaktívne zapájal a umelecký pôžitok prinášal zamatový hlas rozprávača Pepeho v podaní Richarda Stankeho. A hoci sa hlavný hrdina Svätojanko najskôr štandardne nešťastne zamiluje do lienky Marienky, napokon sa jeho osud štandardne šťastne skončí - svadbou so svätojánskou muškou Svetluškou a narodením dcérky Janinky. Kultúre hold, predstavenie vrelo odporúčame!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Vyhliadková jazda Vláčikom - Blaváčikom
     • Vyhliadková jazda Vláčikom - Blaváčikom

     • Všetky deti s radosťou očakávali 1. jún – aký zaujímavý program im ich pani učiteľky pripravili. Aj sa dočkali. Žiakov prvého stupňa ZŠ čakalo milé prekvapenie. K najbližšej autobusovej zastávke pri škole prišiel  len pre nich Vláčik - Blaváčik, aby ich vzal na vyhliadkovú  jazdu mestom. Pani sprievodkyňa Andrejka im počas jazdy pútavým a vtipným spôsobom predstavovala významné ulice, budovy i objekty nášho hlavného mesta. Dozvedeli sa mnoho zaujímavosti z histórie i súčasnosti Bratislavy. Okrem nových informácií si deti priniesli z jazdy nezabudnuteľný zážitok.

                                                                                        Spracovala: PaedDr. Valéria Stašiaková

    • Prosíme o podporu v súťaži: "Slovenskô ako maľované"
     • Prosíme o podporu v súťaži: "Slovenskô ako maľované"

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      touto cestou sa na vás obraciame s prosbou o podporu v súťaži Slovenskô ako maľované. Informácie o projekte, súťaži, pravidlá, aktuality a ďalšie informácie nájdete na stránke https://malovaneslovensko.lidl.sk/

      V prípade záujmu o zaslanie hlasov našu školu nájdete:

      Mesto alebo obec, ktorom sa škola nachádza: Bratislava - Karlova Ves

      Názov školy, ktorej chceš dať hlas: SŠ - Gymnázium pre TP - Mokrohájska cesta 3

      Ďakujeme

    • Micro:bity ako asistenti asistentov na špeciálnej škole
     • Micro:bity ako asistenti asistentov na špeciálnej škole

     • Projekt z programovania Micro:bity ako asistenti asistentov na špeciálnej škole si prišli mladí programátori zo Základnej školy v Jakubove vyskúšať na našu školu. V termíne od 28. 3. do 8. 4. 2022 sme mali možnosť testovať ich signalizačné zariadenie, ktorého účelom bol prenos signálu z triedy do kabinetu pedagogických asistentov a ohlásenie požiadavky na prítomnosť asistenta v triede, resp. pri pomoci žiakovi/žiakom. 

      Hlavnú myšlienku, komunikácie prostredníctvom micro:bitov (ktorá sa kreovala aj v spolupráci s pedagogickými asistentmi pôsobiacimi na našej škole), hodnotíme pozitívne a po prepracovaní technických nedostatkov veríme v jej úspech. 

      So svojím projektom sa žiaci vo svojej kategórii (žiaci 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií) dostali do semifinále. V tejto i ďalších súťažiach im držíme palce.

    • Za kultúrou do kina - Duna & Veľký červený pes Clifford
     • Za kultúrou do kina - Duna & Veľký červený pes Clifford

      • Aký bude veľký?

                 To závisí od Teba.

                 Ako to?

                 Podľa toho, ako ho budeš ľúbiť...

      • Chcem, aby sme boli veľkí a silní, aby nám nikto neubližoval.
      • Okrem toho, že je váš pes veľký a červený, je zdravý ako kôň.
      • Svet je plný zázrakov, ak viete, kde ich nájsť.
      • Len výnimoční  ľudia zmenia svet.
      • Načo by sme do školy nosili plechovky? Škola potrebuje iba peniaze a moja mama vypísala šek. Si naozaj chudera.
      • Tiež ma šikanovali. Len sa musíš naučiť vedieť brániť.
      • Clifford je to najlepšie, čo ma stretlo. Nemôžem ho teraz opustiť.
      • Ľudia nemajú radi nič, čo je odlišné.
      • Je agresívny!  

                Nie, len sa bojí!

      • Ak chceš, aby Ťa počúvali, tak prehovor!
      • Keby sme všetci rozdávali lásku, nikto by sa nemusel cítiť smutný a sám!

      (Z filmu Clifford - The big red dog)

       

      • Sny sú dobré príbehy, ale to dôležité sa deje v realite.
      • Život nie je záhada na vyriešenie, ale realita, ktorá má byť prežitá.
      • Nesmieš sa báť, strach je zabijakom mysle, strach je malá smrť.   

      (Z filmu Duna)

       

      Aby sme dopriali našim maturantom pokojnú atmosféru počas ústnych skúšok, vybrali sme sa 24. mája 2022 opäť do nášho spriateleného kina Lumiére, za čo srdečne ďakujeme tentokrát Júlii Lehelovej. V hojnom počte (51 študentov a 8 dospelých filmových fajnšmekrov/pedagógov a asistentov) sme obsadili dve bezbariérové sály K1 a K2.

      Podľa vlastného výberu sme požiadali o paralelné premietnutie hneď dvoch chuťoviek z americkej kinematografie roka 2021, a síce bláznivej komédie Veľký červený pes Clifford a šiestimi Oscarmi ovenčenej sci-fi drámy Duna. Rozdelili sme sa podľa osobnej preferencie a jazyka, kým Clifford sa premietal v slovenčine, Dunu sme si nechali pustiť v anglickom origináli (so slovenskými titulkami), k čomu nás inšpirovala naša stredoškolská angličtinárka Dr. Šaradinová. Filmy rozohrávajú univerzálne námety, ktorými sú túžba po chamtivosti/hon za vzácnym korením na najbezpečnejšej planéte vesmíru (Duna) a prijatie inakosti (Clifford). Odporúčame si pozrieť obidva scenáre, stoja za to!

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Oznámenie - riaditeľské voľno 
     • Oznámenie - riaditeľské voľno 

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. Vám oznamujem, že dňa 23. 5. 2022 udeľujem riaditeľské voľno žiakom organizačných zložiek:

      • Gymnázium pre žiakov s TP;
      • Obchodná akadémia pre žiakov s TP;
      • triedam 8.A, 8.B, 9.A.

      Riaditeľské voľno udeľujem z dôvodu konania ÚFIČ MS 2022.

       

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • Výstava skíc štúrovcov a beseda s matičiarmi
     • Výstava skíc štúrovcov a beseda s matičiarmi

     • V akademickom týždni sme 17. mája 2022 v rámci predmetu umenie a kultúra otvorili so žiakmi druhých a tretích ročníkov strednej školy na pôde SŠ novú Výstavu (5) pod príznačným názvom – Konečne maturity, držte nám palce, štúrovci! Inšpirovali sme sa Rokom štúrovcov, za ktorý vyhlásila Matica slovenská rok 2022 z dôvodu ich viacerých okrúhlych výročí, aby sme tak vyjadrili radosť z toho, že po dvoch rokoch priemerovania maturitných vysvedčení sme sa dočkali opäť pravých orechových maturitných skúšok.

       Autormi skíc vystavených portrétov Štúra, Hodžu a Chalupku sú študenti Luna, Štefan a Tomáš z triedy 2.G. V rámci vernisáže predniesli autorské beletrizované životopisy Štúra a Chalupku študentky Nina a Veronika z 2.G a úryvky básní Rozžehnání (Štúr) a Sen (Chalupka) zarecitovali Ondrej a Sofia z 2.G.

      Na podujatie sme si prizvali vzácnych hostí: Mgr. Petra Schvantnera - predsedu a správcu Matice slovenskej v Bratislave, PhDr. Lukáša Perného, PhD. - výskumno-vývojového pracovníka a PhDr. Danielu Capekovú, triednu učiteľku 2.G a zároveň učiteľku stredoškolského dejepisu.

      Matičiari nám pripravili prednášku k dvom témam – 2022/Rok odkazu štúrovcov a Stručné dejiny Matice slovenskej. Ďakujeme za obohatenie a uvedomenie si odkazu nadčasových hodnôt, medzi ktoré patrí oživotvorenie hrdosti na národnú históriu a kultúru, demokratické cítenie a veľkomoravský odkaz. Výstava potrvá do konca školského roka.

       

       PaedDr. Daniela Bauerová

    • Rádio Roko blahoželá mamám ku Dňu matiek
     • Rádio Roko blahoželá mamám ku Dňu matiek

     • Wish we could turn back time, to the good ol' days
      When our momma sang us to sleep but now we're stressed out...

      (Prial by som si, aby sme sa mohli vrátiť do starých dobrých čias, keď nám naša mama spievala na dobrú noc, ale teraz sme vystresovaní...)

      Tyler Joseph, 21 pilots, Stressed out


      Pozývame vás vypočuť si nové májové vysielanie (9.) rádia ROKO - školského podcastu žiakov 2. stupňa! Aká je história sviatku matiek? Odkedy a prečo sa pre naše maminy zaviedol špeciálny deň? Rozoberieme v téme vysielania. Pridáme zopár tipov, ako sviatok osláviť!

      V rubrike Hráme slovenskú hudbu do Playlistu prvoplánovo zaraďujeme pieseň Najkrajšia hviezdička v podaní Bey Littmannovej a pridávame jednu anglickú na zamyslenie – Stressed out (Vystresovaní) od Twenty one pilots.

      Za celý tvorivý tím vám príjemné počúvanie prajú Pauli Šarközi z 5.A, Barborka Bábiková a Janka Vávrová zo 7.A, Alžbetka Novotná a Miška Rakicová z 8.B a Tomáš Farkaš z 9.A.


      Rádio ROKO - Deň matiek (mp3)

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Matúš Dúbrava na okresnom kole Slávika 2022
     • Matúš Dúbrava na okresnom kole Slávika 2022

     • Do hory ma poslali,

      sekeru mi nedali.

      U nás taká obyčaj, obyčaj, obyčaj,

      sekeru si požičaj.

      (Slovenská ľudová)

       

      Po dvoch mĺkvych rokoch sme sa konečne vrátili z Polnočného kráľovstva do Zeme kráľa Miroslava.   

      V dúbravskej ZUŠ sme sa po dvojročnej pauze opäť mohli stretnúť, aby sme si 4. mája 2022 premerali sily na okresnom kole Slávika Slovenska v silnej konkurencii spevákov (žiakov zušiek/profesionálov, žiakov CVČ a ZŠ) z okresu Bratislava IV.

      Matúš z 8.B triedy reprezentoval našu školu v III. kategórii. Vystupoval ako posledný, v poradí 26. súťažiaci, takže sa musel popasovať s vlastnou psychikou a niekoľkohodinovým čakaním. Ale za podpory mamy a kamarátov v publiku – spolužiaka Alexa a Barborky zo 7.A - zaspieval krásne a okamžite si získal sympatie publika. Vybral si dve ľudovky - Do hory ma poslali (na prehratie - m4a) z povinného repertoára a Krásna, krásna ako svoj ľubovoľný výber zo školského kola. Blahoželáme a prikladáme pre potešenie zvukovú ukážku.

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Deň narcisov 2022
     • Deň narcisov 2022

     • Po dvoch rokoch plných obmedzení sme sa dňa 28.4. mohli opäť zapojiť do dobrovoľnej zbierky DŇA NARCISOV. Naši žiaci sa na akciu veľmi tešili a išli do ulíc s plným nasadením.
      Túto akciu zastrešuje organizácia LIGA PROTI RAKOVINE, s ktorou každoročne spolupracujeme. Účelom zbierky je získať zdroje na celoročnú adresnú pomoc onkologickým pacientom v rôznych formách, no výťažok je využitý tiež na edukáciu verejnosti - predovšetkým mladej generácie - smerom k prevencii.
      Liga proti rakovine naším prostredníctvom tlmočí svoje veľké poďakovanie.
      Narcis je symbolom podpory a spolupatričnosti už 26 rokov. Príspevok do zbierky je dobrovoľný, v ľubovoľnej sume. Pre tých, ktorí by chceli prispieť, no v tento deň sa im to nepodarilo, môžete do 6.5. podporiť zbierku zaslaním SMS na 848 v hodnote 3,- Eurá.
      Je pre nás výsadou byť súčasťou tejto dobročinnej akcie a veríme, že výťažok pomôže ľuďom, ktorí to potrebujú.

      Mária Kabová

    • Deň Zeme 2022 a Svetový deň vody
     • Deň Zeme 2022 a Svetový deň vody

     • Deň Zeme 2022

      Obdobie okolo Dňa Zeme je čas, aby sme sa my ľudia - obyvatelia planéty Zem - pozastavili v našom civilizačnom zhone a zamysleli sa nad tým, kde sa vlastne nachádzame, čo všetko našim konaním ovplyvňujeme  a kam smerujeme.

      Dňa 22. apríla sme pre deti navštevujúce 1. stupeň ZŠ pripravili deň plný zábavy, súťaženia a tvorivých aktivít k Svetovému dňu Zeme. Tohtoročná téma bola Investuj do našej planéty. V duchu tejto témy čakali v každej triede na deti aktivity, ktoré preverili ich vedomosti a tvorivosť. Zameriavali sme sa hlavne na problematiku odpadu a  triedenia odpadu. V rôznych súťažiach si deti overili svoje vedomosti - ako správne triediť odpad – a aj si rozhýbali telo a zabavili sa so svojimi spolužiakmi. Na záver sa snažili sformulovať odkaz pre našu planétu Zem – ako sa jej zavďačiť a pomôcť jej, aby bola stále zelená.

       

      Svetový deň vody

      Prvý Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 22. marca 1993 a odvtedy sa Svetový deň vody koná každoročne.

      V rámci aktivít venovaných Dňu vody sme spoločne s niektorými žiakmi našej školy  v priebehu celého týždňa pracovali na téme „Voda“. Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Žiaci 1. stupňa boli zábavnou formou informovaní prostredníctvom prezentácie o význame vody. Pomocou učiteľa nachádzali spôsoby ako môžu samotné deti chrániť a šetriť vodou. Mladšie deti kreslili a vyfarbovali rôzne obrázky, týkajúce sa tejto témy. Staršie počúvali zvuky vody v rôznom skupenstve a hádali, čo počuli.

      Mgr. Eva Guzikiewiczová

    • Ak máte záujem, zapojte sa do súťaže!
     • Ak máte záujem, zapojte sa do súťaže!

     • Informácie o súťaži a podmienky nájdete https://free-food.sk/projekty/zw-kantina-vyzva/.

      Cieľom je upozorniť na tému potravinového odpadu a zanechať odkaz - plytvanie jedlom nám nie je ukradnuté! Pod hashtagom #zwkantina môžu žiaci vo veku od 14 do 19 rokov pridávať fotky, reels alebo príbehy (pri príbehoch treba označiť aj @freefood_svk) ako oni sami bojujú proti plytvaniu - od delenia sa o jedlo cez používanie obedárov, voskových obrúskov až po kompostovanie.

      Mgr. Zuzana Sadleková

    • Recitačná súťaž I. st. ZŠ
     • Recitačná súťaž I. st. ZŠ

     • Sústredenie, napätie, tréma i úsmevy. To všetko sa zračilo na tvárach žiakov a žiačok 1.st. ZŠ vo štvrtok 7.4.2022. Po troch rokoch konečne bolo možné usporiadať školské kolo recitačnej súťaže. Na základe uvoľnenia opatrení pre hromadné podujatia a za výnimočnej podpory vychovávateliek p. Chalupkovej a p. Longauerovej a vychovávateľa p. Hargaša z našej ŠKD sa to podarilo. Školské kolo sa uskutočnilo v ŠKD a bolo rozdelené na dve časti, do dvoch skupín. V prvej skupine súťažili žiaci 1. a 2. ročníkov, v druhej skupine následne žiaci 3. a 4. ročníkov. Najviac bola obsadená kategória poézie, ale aj v próze sa našli odvážlivci, ktorí sa popasovali s pomerne náročnými textami. Porota v zložení p. vychovávateľ M. Hargaš, p. uč. I. Addová a M. Kabová, p. vychovávateľka L. Longauerová mali ozaj ťažké rozhodovanie. Napokon boli vyhlásené výsledky:

       

      POÉZIA

      I. kategória                               

      1. miesto –  Tobias Kratmüller 1.A              

      2. miesto - Lucia Hrajnohová 2.B                 

      3. miesto - Greta De Rogatis 1.A                  

      II. kategória 

      1. miesto - Katarína Macejková  4.A

      2. miesto - Matej Huževka  3.A

      3. miesto - Sarah Komárová  4.A

       

      PRÓZA

      I. kategória                                  

      1. miesto - Kristína Koči         2.A                 

      2. miesto - Kamila Trávničková 2.A             

      II. kategória 

      1. miesto - Ivan Janči  3.B

      2. miesto - Kristína Simone Valette  4.A

       

      Víťazi získali knižné odmeny, všetci účastníci diplomy a všetci žiaci, aj tí, ktorí si pripravili nejaký príspevok, ale nevystupovali, sladkú odmenu a veľkonočnú omaľovanku. Atmosféra v oboch skupinách bola výborná, deti správne odpovedali aj na kvízové otázky. Dúfame, že sa takto stretneme, zasúťažíme si a zabavíme sa aj na budúci rok.

      PaedDr. Marta Frindrichová

    • Veľkonočná výstava obrazov Ingrid Alenovej – Za posolstvom nádeje
     • Veľkonočná výstava obrazov Ingrid Alenovej – Za posolstvom nádeje

     • Aj z morí sa raz stane mláka.

      Slnečné peklo plápolá.

      Aj Fénix ľudstva márne čaká,

      Či aj on vstane z popola...

      Dočká sa, lebo nedočká sa

      na mrzačenej planéte?

      Ešteže po nej chodí krása

      A že sú deti na svete.

      (Akryl: Ingrid Alenová, báseň: Milan Rúfus, zbierka Čakanka)

       

           Umenie a kultúra vždy reagovalo a bude reagovať na spoločenské dianie. V tomto kontexte sa v súčasnosti koná množstvo koncertov a výstav na vyjadrenie podpory voči Ukrajine, či už materiálnej, či morálnej.

           V spolupráci s umelkyňou Ingrid Alenovou sme sa v rámci predmetu UKL (umenie a kultúra) rozhodli v podobnom duchu otvoriť novú výstavu (4) obrazov, ktorým sme vymysleli aj tematické názvy s posolstvom nádeje -  Okno do raja, Ruža nevinným obetiam a Krajina oplývajúca hojnosťou. Ide o akrylovú techniku s 3D efektom, pričom základným inšpiratívnym motívom je príroda. Ďakujeme za zapožičanie obrazov.

           V rámci vernisáže zarecitovali žiaci gymnaziálnych ročníkov básne Milana Rúfusa a aj prostredníctvom poézie vyjadrili nádej, že Veľká noc 2022 prinesie Ukrajine vytúžený mier! Výstava potrvá od 12.apríla do 10. mája 2022. Príďte sa pozrieť!

      PaedDr. Daniela Bauerová

       

    • Redakcia časopisu Moky 3 želá VESELÝ APRÍL!
     • Redakcia časopisu Moky 3 želá VESELÝ APRÍL!

     •    Naše aprílové číslo malo byť hlavne o bláznovstvách a pestvách, ktoré charakterizujú tento mesiac a ku ktorým sme pripravili Veľkú anketu vtipných názorov našich žiakov, pedagógov i priateľov školy (autori: Mgr. Petra Zváčová a žiaci 2.SVC). Žiaľ, do našich dejín nečakane vstúpila tragická vojna na Ukrajine, a tak sa na prvé miesto nášho čísla dostala Výzva za mier! (autorka: Anna Mrocková, 3.G) a Rozhovor s našou žiačkou z 1.G, Máriou Sydoruk (autor článku: Matej Šabík z 3.G) - Márii i jej krajanom vyjadrujeme spolupatričnosť a podporu!

          Tento Moky je aj o veľkonočných tradíciách (autorka článku: Sofia Olejárová z 2.G), aj o tolerancii k ľuďom s postihnutím detskej mozgovej obrny (autor článku: Mgr. Peter Novotný), aj o výzve k separovaniu plastov (autor článku: Tomáš Netri z 1.G), aj o cestovateľskej inšpirácii - Za snehom na Slovensku (autor článku: Michal Žiak, 2.SVC), aj o pozdravoch našich absolventov (zdravia vás Tomáš Galbinec a Matej Magát), aj o našom každodennom živote  - za angličtinárov sa prihovára Dr. Katarína Šaradinová, za výtvarníkov prispela kresbou Mgr. Mária Kabová a jej žiačka Dominika zo 6.A, za milovníkov kníh odporúča svoj tip na knihu Samko Béreš z 2.SVC a žiaci 2.G a 3.G. A je toho ešte ovééeeľa viac, nech sa páči, tu nájdete našich 32 aprílových strán: https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3.


                                                                     PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu

    • Pozdrav z Matice Slovenskej v Bratislave
     • Pozdrav z Matice Slovenskej v Bratislave

     •      Z rúk riaditeľa Mgr. Petra Schvantnera sme 4. apríla 2022 po vyučovaní prevzali na pôde Domu Matice slovenskej v Bratislave ocenenie za prvé miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov PRO SLAVIS 2020 (https://matica.sk/vyhodnotenie-22-rocnika-celoslovenskej-sutaze-pro-slavis-2021/). Diplom, vecné ceny a vzácnu knihu si prevzali členovia redakcie v zastúpení Michal Žiak 2.SVC, Lucia Husárová 2.SVC, Boris Štefánik 3.OA a Tomáš Netri 1.G.

         Dozvedeli sme sa, že Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov (Pravda> Kultúra > Na čítanie > Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov) a pri tejto príležitosti pripravila pre študentov viaceré príťažlivé podujatia. Do pozornosti dávame súťaž Matičná esej (témy na plagátiku) a výlet na Devín, ktorý sa koná dňa 26. apríla 2022. Rovnako v priebehu mesiaca máj majú vedeckí pracovníci MS pre školy pripravenú bohatú prednáškovú činnosť, je možné objednať si vyhovujúci termín. Ďakujeme za ocenenie i za podporu národného a kultúrneho života Slovákov.

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Výtvarno-tematická súťaž „Najkrajšia karnevalová maska“
     • Výtvarno-tematická súťaž „Najkrajšia karnevalová maska“

     • Aj tento rok bola chodba I. stupňa ZŠ vyzdobená krásnymi maskami. Tohtoročná téma „Písmenká“ bola pre deti veľmi inšpiratívna. Našim žiakom sa naozaj podarilo vymyslieť krásne a veselé masky. Každý kto chcel mohol zahlasovať a podľa počtu získaných hlasov boli až štyria víťazi Žiaci boli odmenení hodnotnými darčekmi, ktoré ich potešili a môžu pomocou nich ďalej rozvíjať svoju umeleckú fantáziu. Ostatné deti dostali sladkú odmenu, ktorej sa veľmi potešili.

      I.miesto Rastík Rakica (II.A)

      II. miesto Lucka Hrajnohová (II.B)

      III.miesto Anička Spišiaková (III.A)

      IV.miesto Dominik Vlk (IV.A)

      Mgr. Petra Zváčová

    • Celoslovenská vedomostná súťaž Všedkovedko
     • Celoslovenská vedomostná súťaž Všedkovedko

     • Naši žiaci sa každoročne zapájajú do rôznych školských súťaží, ktoré organizuje Talentída.  Aj tento rok mali možnosť žiaci 1. stupňa zapojiť sa do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO. Žiaci si v súťaži otestovali svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Všetkovedko prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli: vlastivedu, prírodovedu, matematiku, slovenský aj anglický jazyk, hudobnú, dopravnú a výtvarnú výchovu.   

      O titul Všetkovedko  bojovali žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Do súťaže sa prihlásilo 6 žiakov. Súťaž prebehla 30.11.2021 a minulý týždeň boli na školy zaslané diplomy a ceny. Žiakom sa súťaž páčila, úlohy boli zaujímavé, rôznorodé a poučné.

      Mgr. Lucia Zittová

    • Beseda s Mariánom Lapitkom ku Dňu učiteľov
     • Beseda s Mariánom Lapitkom ku Dňu učiteľov

     •      Dr. Marián Lapitka - spoluautor stredoškolských učebníc Literatúry pre 1. až 4. ročník, podľa ktorých desaťročie vyučujeme aj na našej škole; spoluautor učebnice Základy kultúry, ktorá je k dispozícii zatiaľ len elektronicky (Základy kultúry); učiteľ - praktik, ktorému mama v detstve prejudikovala, že sa raz stane učiteľom a on bez najmenšieho zaváhania vnútorne súhlasil a o svojom rozhodnutí nikdy nezapochyboval. Vyštudovaný slovenčinár a ruštinár na VŠ pedagogickej v BA si s láskou dodnes spomína na svojho obľúbeného profesora Viliama Oberta, ktorý študentov volal kolegovia. Začínal ako učiteľ na Orave a končil na Knihovníckej škole v Bratislave. Dvadsať rokov pracoval na Ústave pre vzdelávanie učiteľov a venoval sa oblasti didaktiky vyučovania.

           Svojou prítomnosťou nás poctil 29. marca 2022, aby spolu s nami oslávil Deň učiteľov a porozprával sa o všetkom možnom, čo súvisí s literatúrou, knihami, pedagogickými ideálmi, reformami v školstve atď. Žiaci s tried gymnaziálnych ročníkov hosťa zahrnuli množstvom otázok, napríklad, prečo musia analyzovať voľný verš, keď poézia je tak neobľúbená literárna forma; alebo, či majú v maturitných otázkach mať miesto aj kontroverzní autori; alebo, či by nebolo lepšie deliť rozvrh hodín podľa blokov namiesto podľa predmetov...

           Pán Lapitka nám porozprával o tom, že jeho reformné učebnice mali za cieľ prestať študentov nútiť učiť sa mechanicky obsahy kníh a začali ich vyzývať k samostatnému bádaniu. Prezradil, že ideálnym učiteľom je preňho človek, ktorý učí rád, chce učiť a baví ho to, zároveň je to človek vzdelaný, rozvíjajúci svoju odbornosť po celý život. Ideálnym žiakom je podľa neho žiak tvorivý, nápaditý, zvedavý, rozprávajúci a provokatívny v dobrom slova zmysle. Dozvedeli sme sa, že obľúbeným Lapitkovým žánrom je román a autorom Kukučín a taktiež moderná svetová literatúra; za nič na svete by nedal svoju jeden a pol metrovú knižnicu kníh z mladosti, ktorú si nazbieral už v 13-tich rokoch. Na prečítanie nám uviedol jeden tip, a to Kukučínove Mladé letá (Kukučín, M., Mladé letá). Ďakujeme za obrovské ľudské i odborné obohatenie!

                                                                                                                                  PaedDr. Daniela Bauerová